ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 51994 Actinostemma lobatum Maxim. CUCURBITACEAE H. Sada et al. FOK-061882 Kochi/Japan
2 91647 Actinostemma tenerum Griff. CUCURBITACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
3 89704 Alsomitra macrocarpa (Blume) M. Roem. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 5690 Chiang Mai/Thailand
4 109771 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE Kanokpan Nhoodang 48 Chiang Mai/THAILAND
5 36982 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3202 Chiang Mai/Thailand
6 79113 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-308 Xaignabouri/Laos
7 66775 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10373 Mae Hong Son/Thailand
8 39088 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-437 Chiang Mai/Thailand
9 12772 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Watthana 165 Chiang Mai/Thailand
10 1328 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1328 Chiang Mai/Thailand
11 67108 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3690 Mae Hong Son/Thailand
12 75339 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095033A Chin State/Myanmar
13 91999 Benincasa pruriens (Parkinson) W.J. de Wide & Duyfijes forma hispida (Thunb.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3564 Phayao/Thailand
14 18413 Bolbostemma sp. CUCURBITACEAE P. Suksathan 2740 Luang Prabang/Laos
15 13500 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4743 Northwest/South Africa
16 84421 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3275 Chaiyaphum/Thailand
17 36979 Citrullus lanatus (Thunb.) Mats. & Nakai CUCURBITACEAE P. Srisanga 3199 Chiang Mai/Thailand
18 46256 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 3272 Chaiyaphum/Thailand
19 36938 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE P. Srisanga 3154 Chiang Mai/Thailand
20 45489 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 139 Lamphun/Thailand
21 95656 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Siriporn Pomnat PN091 Chiang Mai/Thailand
22 43242 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Wang Hong 7662 Yunnan/China
23 94763 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Pornthip Kanta 49 Lamphun/Thailand
24 102637 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 927 Nan/Thailand
25 103543 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Kasan and Sarayut 004 Maha Sarakham/Thailand
26 46174 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 262 Lamphun/Thailand
27 34638 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 3272 Chaiyaphum/Thailand
28 38643 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2493 Chiang Mai/Thailand
29 949 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 949 Chiang Mai/Thailand
30 48025 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7193 Lamphun/Thailand
31 86270 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-274 Luang Prabang/Laos
32 44847 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Yaovanit Polpim HN1379 Chiang Mai/Thailand
33 111045 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE K. Kertsawang 4614 Nakhon Ratchasima/THAILAND
34 69632 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 216 Chiang Mai/Thailand
35 66490 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3309 Saraburi/Thailand
36 88611 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 462 Maha Sarakham/Thailand
37 92225 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Khin Myo Htwe 032806 Mandalay/Myanmar
38 45370 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 20 Chiang Mai/Thailand
39 46113 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 201 Lamphun/Thailand
40 45474 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE N. Romkham 124 Lamphun/Thailand
41 45002 Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE Piyawan Winichainan HN1084 Chiang Mai/Thailand
42 54756 Coccinia uvifera L. CUCURBITACEAE C. Kantachot & N.R Srathongjai 483 Phitsanulok/Thailand
43 58864 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3048 Yunnan/China
44 35467 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8289 Mae Hong Son/Thailand
45 18148 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga 1701 Nan/Thailand
46 42504 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3048 Yunnan/China
47 42008 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3113 Yunnan/China
48 35341 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8150 Chiang Mai/Thailand
49 44419 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3106 Yunnan/China
50 5268 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5268 Chiang Mai/Thailand
51 7848 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7848 Chiang Mai/Thailand
52 55331 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8288 Chiang Rai/Thailand
53 66194 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3227 Mae Hong Son/Thailand
54 45035 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE M. Tanaros 437 Chiang Mai/Thailand
55 43266 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3189 Yunnan/China
56 36459 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3103 Chiang Mai/Thailand
57 9962 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9962 Chiang Mai/Thailand
58 73477 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE C. Lakoet 0637 Mae Hong Son/Thailand
59 78170 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 417 Chiang Mai/Thailand
60 22176 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga 2236 Nan/Thailand
61 33234 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-015 Chiang Mai/Thailand
62 80465 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-280 Shan State/Myanmar
63 44431 Cucumis hystrix Chakravarty CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3060 Yunnan/China
64 2326 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 2362 Chiang Mai/Thailand
65 41358 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 4030 Khon Kaen/Thailand
66 36980 Cucumis melo L. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3200 Chiang Mai/Thailand
67 53118 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE Yin-Jiantao 1805 Yunnan/China
68 66396 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3181 Mae Hong Son/Thailand
69 86945 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 238/58 Chiang Mai/Thailand
70 34312 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1671 Mae Hong Son/Thailand
71 46220 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE N. Romkham 308 Lamphun/Thailand
72 34309 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1668 Mae Hong Son/Thailand
73 46171 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE N. Romkham 259 Lamphun/Thailand
74 34310 Cucumis sativus L. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1669 Mae Hong Son/Thailand
75 61991 Cucumis sp. CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087510 Chin State/Myanmar
76 45367 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE N. Romkham 17 Chiang Mai/Thailand
77 45366 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE N. Romkham 16 Chiang Mai/Thailand
78 44880 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE W. Jareansup HN1296 Chiang Mai/Thailand
79 109774 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE Kanokpan Nhoodang 51 Chiang Mai/THAILAND
80 36981 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE P. Srisanga 3201 Chiang Mai/Thailand
81 44848 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE Yaovanit Polpim HN1381 Chiang Mai/Thailand
82 42336 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE Sophaphan Intahphuak 002 Chiang Rai/Thailand
83 86957 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 250/58 Chiang Mai/Thailand
84 102471 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 717 Nan/Thailand
85 14055 Cucurbita moschata Duchesne CUCURBITACEAE H. Haruthai & Th. Jccrapon 1 Chiang Mai/Thailand
86 56723 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1913 Nan/Thailand
87 7764 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7764 Mae Hong Son/Thailand
88 4695 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4695 Mae Hong Son/Thailand
89 65410 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2623 Chiang Rai/Thailand
90 177 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 177 Chiang Mai/Thailand
91 74939 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE C. Maknoi 6585 Phetchabun/Thailand
92 19156 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Saemyarm 099 Mae Hong Son/Thailand
93 80559 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-374 Shan State/Myanmar
94 49777 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6296 Uttaradit/Thailand
95 94514 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE N. Muangyen 1641 Nan/Thailand
96 64438 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2987 Mae Hong Son/Thailand
97 93562 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5745 Chiang Mai/Thailand
98 64425 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2974 Mae Hong Son/Thailand
99 73392 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE C. Lakoet 0550 Mae Hong Son/Thailand
100 87482 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-324 Sainyabuli/Laos