ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 84370 Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Khattiyot 461 Phetchabun/Thailand
102 56772 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1962 Nan/Thailand
103 66402 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3187 Mae Hong Son/Thailand
104 86679 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Tanming 902 Uthai Thani/Thailand
105 48079 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7248 Chiang Rai/Thailand
106 91968 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3533 Chiang Rai/Thailand
107 69986 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes forma minor W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 12-282 Lampang/Thailand
108 94605 Gomphogyne cirromitrata W.J. de Wilde & Duyfjes forma minor W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3974 Lampang/Thailand
109 37726 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-688 Chiang Rai/Thailand
110 4550 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4550 Chiang Mai/Thailand
111 48561 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7312 Chiang Rai/Thailand
112 36205 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3046 Khon Kaen/Thailand
113 77655 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11579 Sukhothai/Thailand
114 43154 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 09-258 Chiang Mai/Thailand
115 68345 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE C. Maknoi 4448 Phitsanulok/Thailand
116 67977 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE C. Lakoet 0358 Mae Hong Son/Thailand
117 47941 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7109 Tak/Thailand
118 56715 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz forma vittata W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5356 Tak/Thailand
119 53218 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz forma vittata W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7686 Khon Kaen/Thailand
120 73361 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz forma vittata W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Lakoet 0519 Mae Hong Son/Thailand
121 41001 Gomphogyne heterosperma (Wall.) Kurz forma vittata W.J. De Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 917 Mae Hong Son/Thailand
122 80528 Gomphogyne sp. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-343 Shan State/Myanmar
123 63871 Gomphogyne sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9889 Khon Kaen/Thailand
124 36204 Gomphogyne stenocarpa W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2806 Khon Kaen/Thailand
125 59369 Gomphogyne stenocarpa W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9936 Khon Kaen/Thailand
126 4480 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4480 Chiang Mai/Thailand
127 65389 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2461 Nan/Thailand
128 8377 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8377 Maha Sarakham/Thailand
129 71552 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1089 Nan/Thailand
130 83441 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE Ubonwan Upho UBON 627 Songkhla/Thailand
131 1489 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1489 Chiang Mai/Thailand
132 48566 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7317 Chiang Rai/Thailand
133 71522 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1059 Chiang Mai/Thailand
134 36040 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-381 Chiang Mai/Thailand
135 9701 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9701 Chiang Mai/Thailand
136 3208 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3208 Loei/Thailand
137 80315 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-131 Shan State/Myanmar
138 80283 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-99 Shan State/Myanmar
139 58931 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 2871 Yunnan/China
140 33382 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-163 Chiang Mai/Thailand
141 34311 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1670 Mae Hong Son/Thailand
142 3562 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3562 Nakhon Si Thammarat/Thailand
143 93447 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE S. Daoh 9 Chiang Mai/Thailand
144 86633 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE W. Tanming 856 Kanchanaburi/Thailand
145 29016 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. CUCURBITACEAE S. Suddee et al. 2581 Ubon Ratchathani/Thailand
146 108955 Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz CUCURBITACEAE C.M.Wang & C.Y.Li W05301 Taiwan
147 27320 Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz CUCURBITACEAE P. Kumphet sn. 6 Chiang Mai/Thailand
148 28907 Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28907 Chiang Mai/Thailand
149 28950 Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28950 Chiang Mai/Thailand
150 57590 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Sorleehah Deleh 3 Pattani/Thailand
151 37881 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 3847 Khon Kaen/Thailand
152 58518 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9553 Phrae/Thailand
153 95840 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 1796 Kanchanaburi/Thailand
154 1099 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1099 Phayao/Thailand
155 88702 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 553 Loei/Thailand
156 82204 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Phaosrichai 137 Nakhon Si Thammarat/Thailand
157 110298 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5415 Kanchanaburi/THAILAND
158 3561 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3561 Nakhon Si Thammarat/Thailand
159 4045 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4045 Loei/Thailand
160 76877 Gymnopetalum scabrum (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Tanming 651 Kanchanaburi/Thailand
161 107481 Gynostemma caulopterum S.Z.He CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-255 Phongsaly/Laos
162 21300 Gynostemma microspermum C.Y. Wu & S.K. Chen CUCURBITACEAE P. Srisanga 2151 Nan/Thailand
163 25448 Gynostemma microspermum C.Y. Wu & S.K. Chen CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 267 Chiang Mai/Thailand
164 56975 Gynostemma microspermum C.Y. Wu & S.K. Chen CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2060 Nan/Thailand
165 12405 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan 1300 Phitsanulok/Thailand
166 67317 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8140 Phitsanulok/Thailand
167 101121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 6142 Chiang Mai/Thailand
168 39069 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2414 Chiang Mai/Thailand
169 61733 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ha Shing Ang 087574 Chin State/Myanmar
170 75592 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094608 Chin State/Myanmar
171 60817 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ling Shein Man 088191 Chin State/Myanmar
172 15695 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1005 Chiang Mai/Thailand
173 101148 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 6169 Chiang Mai/Thailand
174 15343 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 450 Chiang Mai/Thailand
175 14606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 818 Nan/Thailand
176 75762 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4347 Mae Hong Son/Thailand
177 18606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 1766 Nan/Thailand
178 16449 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Suksathan 2122 Chiang Mai/Thailand
179 60252 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shishun 3229 Yunnan/China
180 17936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 1489 Nan/Thailand
181 103861 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE S. Kamonnate 641 Chiang Mai/Thailand
182 60718 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087839 Chin State/Myanmar
183 111158 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-106 Luang Prabang/Laos
184 63936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9956 Khon Kaen/Thailand
185 66017 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE K. Srithi 438 Nan/Thailand
186 26269 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Takahashi 605355 Kochi/Japan
187 71997 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE N. Muangyen 0089 Chiang Mai/Thailand
188 44451 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3191 Yunnan/China
189 69863 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024890 Chin State/Myanmar
190 73160 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11330 Mae Hong Son/Thailand
191 73340 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Lakoet 0498 Mae Hong Son/Thailand
192 1003 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1003 Chiang Mai/Thailand
193 68978 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089433 Chin State/Myanmar
194 73470 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Lakoet 0630 Mae Hong Son/Thailand
195 68176 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE C. Maknoi 4281 Phitsanulok/Thailand
196 74395 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 7756 Yunnan/China
197 67363 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8186 Phitsanulok/Thailand
198 43253 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3229 Yunnan/China
199 21290 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE P. Srisanga 2141 Nan/Thailand
200 66401 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3186 Mae Hong Son/Thailand