ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 75338 Luffa aegyptiaca Mill. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095033 Chin State/Myanmar
302 45426 Luffa cylindrica (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE N. Romkham 75 Lamphun/Thailand
303 28849 Luffa cylindrica (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28849 Thailand
304 109765 Luffa cylindrica (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Kanokpan Nhoodang 42 Chiang Mai/THAILAND
305 106313 Luffa cylindrica (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 768 Nan/Thailand
306 36983 Luffa cylindrica (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3203 Chiang Mai/Thailand
307 87180 Luffa sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-023 Champasak/Laos
308 62782 Luffa sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 9994 Mae Hong Son/Thailand
309 75878 Luffa sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094425 Magway/Myanmar
310 105266 Luffa sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 6502 Nakhon Sawan/Thailand
311 28951 Luffa sp. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 28951 Chiang Mai/Thailand
312 32592 Melothria japonica (Thunb.) Maxim. ex Cogn. CUCURBITACEAE Y. Kokami et al. FOK-068825 Kochi/Japan
313 47591 Melothria japonica (Thunb.) Maxim. ex Cogn. CUCURBITACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamota et al. FOK-070017 Kochi/Japan
314 96937 Melothria japonica (Thunb.) Maxim. ex Cogn. CUCURBITACEAE N. Inagaki FOK-014814 Japan
315 26270 Melothria japonica (Thunb.) Maxim. ex Cogn. CUCURBITACEAE M. Takahashi 605357 Kochi/Japan
316 26400 Melothria japonica (Thunb.) Maxim. ex Cogn. CUCURBITACEAE M. Miyake et al. FOK-060015 Kochi/Japan
317 30221 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 06-12-30-1-1 Phongsali/Laos
318 98564 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-041 Luang Prabang/Laos
319 36986 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3206 Chiang Mai/Thailand
320 36987 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3207 Chiang Mai/Thailand
321 86100 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-104 Luang Prabang/Laos
322 98713 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-190 Luang Prabang/Laos
323 98714 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-191 Luang Prabang/Laos
324 87228 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-071 Champasak/Laos
325 61406 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE Law Shein 088359 Chin State/Myanmar
326 45389 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE N. Romkham 39 Chiang Mai/Thailand
327 45371 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE N. Romkham 21 Chiang Mai/Thailand
328 36939 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE P. Srisanga 3155 Chiang Mai/Thailand
329 51246 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 2668 Khon Kaen/Thailand
330 90403 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-325 Luang Prabang/Laos
331 46163 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE N. Romkham 251 Lamphun/Thailand
332 86219 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-223 Luang Prabang/Laos
333 105481 Momordica charantia L. CUCURBITACEAE C. Maknoi 6824 Phetchabun/Thailand
334 80294 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-110 Shan State/Myanmar
335 62963 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Lakoet 300 Khon Kaen/Thailand
336 94553 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 1679 Lampang/Thailand
337 45777 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE D. Khrueasan M-760 Chiang Mai/Thailand
338 62933 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Lakoet 270 Khon Kaen/Thailand
339 75299 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094978 Chin State/Myanmar
340 94742 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Pornthip Kanta 21 Lamphun/Thailand
341 106390 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 845 Nan/Thailand
342 62634 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2887 Chiang Mai/Thailand
343 46202 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Romkham 290 Lamphun/Thailand
344 33253 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-034 Chiang Mai/Thailand
345 34054 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1979 Chiang Mai/Thailand
346 8382 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8382 Maha Sarakham/Thailand
347 56108 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8878 Chiang Rai/Thailand
348 35927 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-268 Chiang Mai/Thailand
349 46184 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Romkham 272 Lamphun/Thailand
350 12008 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 295 Chiang Mai/Thailand
351 12054 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 340 Chiang Mai/Thailand
352 48564 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7315 Chiang Rai/Thailand
353 62624 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul & Lisa (D5) 2877 Chiang Mai/Thailand
354 92000 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3565 Phayao/Thailand
355 67244 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 757 Lampang/Thailand
356 4493 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4493 Chiang Mai/Thailand
357 39923 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 5030 Khon Kaen/Thailand
358 94535 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 1662 Nan/Thailand
359 88577 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 428 Maha Sarakham/Thailand
360 38638 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2488 Chiang Mai/Thailand
361 73973 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Khwan 041 Chiang Mai/Thailand
362 86998 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 291/58 Chiang Mai/Thailand
363 948 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 948 Chiang Mai/Thailand
364 32060 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Pranee Palee 1049 Chiang Rai/Thailand
365 74836 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 8292 Yunnan/China
366 54445 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6893 Khon Kaen/Thailand
367 53449 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7445 Chiang Rai/Thailand
368 3686 Momordica charantia L. forma abbreviata (Ser.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3686 Chiang Mai/Thailand
369 34306 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 1665 Mae Hong Son/Thailand
370 83440 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Ubonwan Upho UBON 947 Songkhla/Thailand
371 29894 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 2700 Khon Kaen/Thailand
372 86925 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 218/58 Chiang Mai/Thailand
373 82712 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7613 Sukhothai/Thailand
374 111392 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-340 Luang Prabang/Laos
375 110395 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5513 Kanchanaburi/THAILAND
376 45524 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE N. Romkham 174 Lamphun/Thailand
377 66445 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3276 Saraburi/Thailand
378 66465 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3284 Saraburi/Thailand
379 57732 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Serm 172 Chiang Mai/Thailand
380 969 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 969 Chiang Mai/Thailand
381 50229 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 10-24 Kanchanaburi/Thailand
382 86944 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 237/58 Chiang Mai/Thailand
383 53222 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7690 Khon Kaen/Thailand
384 66764 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4258 Phitsanulok/Thailand
385 3947 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 3947 Chiang Mai/Thailand
386 82835 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2701 Tak/Thailand
387 75042 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11088 Mae Hong Son/Thailand
388 20630 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1529 Chiang Mai/Thailand
389 54462 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6927 Khon Kaen/Thailand
390 108710 Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. CUCURBITACEAE Somporn Putiyanan 047003 Chiang Mai/Thailand
391 106298 Momordica sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 753 Nan/Thailand
392 1809 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1809 Chiang Mai/Thailand
393 102599 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE V. Nguanchoo 861 Nan/Thailand
394 1452 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1452 Chiang Mai/Thailand
395 41974 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3167 Yunnan/China
396 100693 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-296 Luang Prabang/Laos
397 54457 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6912 Khon Kaen/Thailand
398 40849 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6069 Lampang/Thailand
399 4110 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 4110 Mae Hong Son/Thailand
400 61707 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Ling Shein Man 087604 Magway/Myanmar