ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 58760 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3167 Yunnan/China
402 75430 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095078 Chin State/Myanmar
403 18149 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE P. Srisanga 1702 Nan/Thailand
404 17849 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE S. Watthana 741 Chiang Mai/Thailand
405 75713 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4298 Mae Hong Son/Thailand
406 75320 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095006 Chin State/Myanmar
407 108660 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5264 Kanchanaburi/Thailand
408 108649 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5253 Kanchanaburi/Thailand
409 64083 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2483 Nan/Thailand
410 78086 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4431 Mae Hong Son/Thailand
411 75947 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094718 Magway/Myanmar
412 32130 Momordica subangulata Blume CUCURBITACEAE S. Chongko 546 Kanchanaburi/Thailand
413 60599 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Ling Shein Man 088054 Chin State/Myanmar
414 63926 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9945 Khon Kaen/Thailand
415 75982 Mukia gracilis (Kurz) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095340 Chin State/Myanmar
416 36051 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE Jatupol K. 08-392 Chiang Mai/Thailand
417 63238 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 5108 Yunnan/China
418 5116 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5116 Loei/Thailand
419 18311 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 1084 Loei/Thailand
420 86158 Mukia javanica (Miq.) C. Jeffery CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-162 Luang Prabang/Laos
421 62964 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Lakoet 301 Khon Kaen/Thailand
422 64026 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6916 Khon Kaen/Thailand
423 96282 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha 4464 Lampang/Thailand
424 44487 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3072 Yunnan/China
425 91982 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3547 Chiang Rai/Thailand
426 40607 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 08-237 Chiang Mai/Thailand
427 110267 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5384 Kanchanaburi/THAILAND
428 70870 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 089 Luang Prabang/Laos
429 48559 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7310 Chiang Rai/Thailand
430 65390 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2462 Nan/Thailand
431 53241 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7710 Khon Kaen/Thailand
432 72927 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10708 Mae Hong Son/Thailand
433 87492 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-334 Sainyabuli/Laos
434 72957 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10738 Mae Hong Son/Thailand
435 53059 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7632 Khon Kaen/Thailand
436 73397 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Lakoet 0555 Mae Hong Son/Thailand
437 54485 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6982 Khon Kaen/Thailand
438 88875 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8476 Sukhothai/Thailand
439 33290 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Jatupol K. 07-071 Chiang Mai/Thailand
440 11683 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 231 Nan/Thailand
441 76620 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7189 Phetchabun/Thailand
442 36202 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 2791 Khon Kaen/Thailand
443 60219 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shishun 3072 Yunnan/China
444 9464 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9464 Loei/Thailand
445 75914 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095254 Magway/Myanmar
446 48487 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38406 Phitsanulok/Thailand
447 76628 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7197 Phetchabun/Thailand
448 56107 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8877 Chiang Rai/Thailand
449 80413 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-228 Shan State/Myanmar
450 43351 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3164 Yunnan/China
451 19154 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE W. Saemyarm 097 Mae Hong Son/Thailand
452 80566 Mukia maderaspatana (L.) M.Roem. CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-381 Shan State/Myanmar
453 70109 Mukia sp. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3729 Chiang Mai/Thailand
454 100853 Mukia sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai 580 Tak/Thailand
455 105651 Mukia sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 7079 Phetchabun/Thailand
456 36206 Neoachmandra brevirostris (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3047 Khon Kaen/Thailand
457 46958 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 186 Uttaradit/Thailand
458 71268 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 977 Lamphun/Thailand
459 40832 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6052 Lampang/Thailand
460 48215 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 020 Khon Kaen/Thailand
461 86971 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 264/58 Chiang Mai/Thailand
462 64028 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6918 Khon Kaen/Thailand
463 49100 Neoachmandra hermaphrodita (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE S. Watthana 3360 Tak/Thailand
464 96055 Neoachmandra indica (Lour.) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4239 Lampang/Thailand
465 67889 Neoachmandra sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10569 Mae Hong Son/Thailand
466 54467 Neoachmandra sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6942 Khon Kaen/Thailand
467 80534 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-349 Shan State/Myanmar
468 80218 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-34 Shan State/Myanmar
469 91216 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3654 Phayao/Thailand
470 84371 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Khattiyot 462 Phetchabun/Thailand
471 54975 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1891 Nan/Thailand
472 64698 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9962 Khon Kaen/Thailand
473 64156 Neoachmandra sphaerosperma (W.J. de Wilde & Duyfjes) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2558 Phayao/Thailand
474 93348 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kanyarat 0253 Chiang Mai/Thailand
475 48770 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Hiroshige Koyama T-61152 Chiang Mai/Thailand
476 108659 Neoachmandra wallichii (C.B. Clarke) W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5263 Kanchanaburi/Thailand
477 45154 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE M. Tanaros 557 Mukdahan/Thailand
478 45922 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 3835 Lop Buri/Thailand
479 68336 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4439 Phitsanulok/Thailand
480 45953 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 3865 Lop Buri/Thailand
481 63464 Neoalsomitra angustipetala (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 6720 Loei/Thailand
482 8855 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8855 Loei/Thailand
483 22256 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE P. Srisanga 2316 Nan/Thailand
484 12365 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE P. Suksathan 1260 Phitsanulok/Thailand
485 57690 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4107 Phitsanulok/Thailand
486 56726 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1916 Nan/Thailand
487 89827 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4785 Phitsanulok/Thailand
488 85120 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3356 Phayao/Thailand
489 8036 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8036 Loei/Thailand
490 5825 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5825 Chiang Mai/Thailand
491 5276 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5276 Chiang Mai/Thailand
492 88659 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 510 Nong Khai/Thailand
493 57658 Neoalsomitra clavigera (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4075 Phitsanulok/Thailand
494 108795 Neoalsomitra integrifoliola (Cogn.) Hutch. CUCURBITACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03208 Taiwan
495 108835 Neoalsomitra integrifoliola (Cogn.) Hutch. CUCURBITACEAE C.H.Chen 06257 Taiwan
496 57648 Neoalsomitra plena (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4065 Phitsanulok/Thailand
497 10250 Neoalsomitra plena (Craib) Hutch. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 10250 Kanchanaburi/Thailand
498 97491 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 5454 Phetchabun/Thailand
499 56981 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2066 Phayao/Thailand
500 66695 Neoalsomitra sarcophylla (Wall.) Hutch. CUCURBITACEAE C. Maknoi 4196 Phitsanulok/Thailand