ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 63858 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9876 Khon Kaen/Thailand
602 8932 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 8932 Chiang Mai/Thailand
603 9195 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9195 Chiang Mai/Thailand
604 59787 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Pitaksantipap 21 Chiang Mai/Thailand
605 104911 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Maknoi 6067 Phetchabun/Thailand
606 60750 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Law Shein 088288 Chin State/Myanmar
607 2022 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 2022 Chiang Mai/Thailand
608 84609 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3851 Mae Hong Son/Thailand
609 20897 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE P. Suksathan 3015 Tak/Thailand
610 25018 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 968 Chiang Mai/Thailand
611 64076 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2476 Nan/Thailand
612 10928 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Serm 55 Chiang Mai/Thailand
613 66020 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE K. Srithi 533 Nan/Thailand
614 76432 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094324 Chin State/Myanmar
615 75992 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095386 Chin State/Myanmar
616 75865 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094406 Chin State/Myanmar
617 75848 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095154 Magway/Myanmar
618 75482 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095164 Chin State/Myanmar
619 17503 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Boonchai 3 Chiang Mai/Thailand
620 104957 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Maknoi 6114 Phetchabun/Thailand
621 7048 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7048 Chiang Mai/Thailand
622 92702 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-093 Luang Prabang/Laos
623 115145 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 680 Lamphun/Thailand
624 47979 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 7148 Tak/Thailand
625 92226 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Khin Myo Htwe 032557 Mandalay/Myanmar
626 50776 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE S. Watthana 3505 Lampang/Thailand
627 50964 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 5451 Khon Kaen/Thailand
628 51103 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2709 Nan/Thailand
629 5176 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5176 Loei/Thailand
630 9437 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 9437 Chiang Mai/Thailand
631 1559 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1559 Lampang/Thailand
632 87341 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-183 Sainyabuli/Laos
633 53318 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7985 Khon Kaen/Thailand
634 87402 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-244 Sainyabuli/Laos
635 54197 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 5978 Ubon Ratchathani/Thailand
636 56494 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051101 Magway/Myanmar
637 53232 Solena heterophylla Lour. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7700 Khon Kaen/Thailand
638 51896 Thladiantha angustisepala W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7951 Chiang Rai/Thailand
639 59190 Thladiantha angustisepala W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9727 Chiang Rai/Thailand
640 55332 Thladiantha angustisepala W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8289 Chiang Rai/Thailand
641 91985 Thladiantha angustisepala W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE K. Kertsawang 3550 Chiang Rai/Thailand
642 56985 Thladiantha angustisepala W.J. de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9264 Chiang Rai/Thailand
643 95106 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-145 Luang Prabang/Laos
644 75429 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095077 Chin State/Myanmar
645 37342 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-754 Chiang Rai/Thailand
646 12316 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE P. Suksathan 1211 Phitsanulok/Thailand
647 40847 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6067 Lampang/Thailand
648 40845 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6065 Lampang/Thailand
649 40394 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE C. Maknoi 2765 Loei/Thailand
650 10631 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 233 Nan/Thailand
651 42228 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3209 Yunnan/China
652 66021 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE K. Srithi 609 Nan/Thailand
653 71569 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1106 Phrae/Thailand
654 68727 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10638 Nan/Thailand
655 66822 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 10420 Mae Hong Son/Thailand
656 116615 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-238 Xaignabouri/LAOS
657 60356 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3102 Yunnan/China
658 73094 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11262 Mae Hong Son/Thailand
659 115347 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 882 Chiang Rai/Thailand
660 115380 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 915 Chiang Rai/Thailand
661 64500 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 3049 Mae Hong Son/Thailand
662 68835 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089661 Chin State/Myanmar
663 75343 Thladiantha dubia Bunge CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095039 Chin State/Myanmar
664 54034 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8212 Chiang Mai/Thailand
665 23235 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE C. Glamwaewwong 256 Chiang Mai/Thailand
666 59189 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9726 Chiang Rai/Thailand
667 59186 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9723 Chiang Rai/Thailand
668 85545 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE C. Maknoi 8244 Sukhothai/Thailand
669 27699 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE C. Maknoi 885 Loei/Thailand
670 20930 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE P. Srisanga 1942 Nan/Thailand
671 51867 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7922 Chiang Rai/Thailand
672 6916 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 6916 Chiang Mai/Thailand
673 90813 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3421 Phayao/Thailand
674 31683 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE C. Maknoi 1057 Loei/Thailand
675 1471 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1471 Chiang Mai/Thailand
676 115243 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 778 Phayao/Thailand
677 86010 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-014 Luang Prabang/Laos
678 11395 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 134 Chiang Mai/Thailand
679 14472 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE S. Watthana 14472 Chiang Rai/Thailand
680 40795 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE S. Watthana 3206 Chiang Mai/Thailand
681 729 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 729 Chiang Mai/Thailand
682 75867 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094409 Chin State/Myanmar
683 40841 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6061 Lampang/Thailand
684 39037 Thladiantha hookeri C.B. Clarke CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 2382 Chiang Mai/Thailand
685 59378 Thladiantha indochinensis Merr. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya & S. Satatha 2436 Nan/Thailand
686 68683 Thladiantha indochinensis Merr. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3047 Phayao/Thailand
687 108881 Thladiantha punctata Hayata CUCURBITACEAE C.M.Wang 04189 Taiwan
688 73151 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 11321 Mae Hong Son/Thailand
689 75272 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2474 Houa Phan /Laos
690 91860 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE N. Muangyen 1228 Phayao/Thailand
691 113537 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-238 Phongsali/LAOS
692 85594 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi 8293 Sukhothai/Thailand
693 117955 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-325 Sainyabuli/LAOS
694 110146 Thladiantha sp. CUCURBITACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1019 Chiang Rai/Thailand
695 21179 Thladiantha tonkinensis Gagnep. CUCURBITACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2053 Nan/Thailand
696 42011 Thladiantha tonkinensis Gagnep. CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3028 Yunnan/China
697 37331 Trichosanthes baviensis Gagnep. CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-743 Chiang Rai/Thailand
698 68508 Trichosanthes baviensis Gagnep. CUCURBITACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2871 Phayao/Thailand
699 11514 Trichosanthes baviensis Gagnep. CUCURBITACEAE P. Suksathan 1124 Chiang Mai/Thailand
700 26590 Trichosanthes bracteata Voigt CUCURBITACEAE N. Kuroiwa FOK-060438 Kochi/Japan