ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 80558 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-373 Shan State/Myanmar
802 51445 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7515 Chiang Rai/Thailand
803 76439 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094341 Chin State/Myanmar
804 76412 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094398 Chin State/Myanmar
805 76006 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095363 Chin State/Myanmar
806 53076 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7649 Khon Kaen/Thailand
807 75860 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095414 Chin State/Myanmar
808 80446 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-261 Shan State/Myanmar
809 80667 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4524 Chiang Mai/Thailand
810 84160 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 4946 Chiang Mai/Thailand
811 75425 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095070 Chin State/Myanmar
812 85853 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE M. Norsaengsri 12506 Chiang Rai/Thailand
813 88407 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE N. Muangyen 259 Phayao/Thailand
814 56586 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5329 Mae Hong Son/Thailand
815 33944 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 07-717 Chiang Rai/Thailand
816 7390 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 7390 Chiang Mai/Thailand
817 20972 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE P. Srisanga 1984 Nan/Thailand
818 5403 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 5403 Chiang Mai/Thailand
819 37377 Zehneria bodinieri (H.Lev.) W.J.de Wilde & Duyfjes CUCURBITACEAE J.F. Maxwell 06-789 Chiang Rai/Thailand
820 16719 Zehneria indica (Lour.) M.Keraudren-Aymonin CUCURBITACEAE S. Sasrirat 168 Nakhon Sawan/Thailand
821 11900 Zehneria marginata (Blume) Keraudren CUCURBITACEAE S. Sasrirat 103 Phetchaburi/Thailand
822 1850 Zehneria marginata (Blume) Keraudren CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1850 Chiang Mai/Thailand
823 91394 Zehneria marginata (Blume) Keraudren CUCURBITACEAE KF s.n. Nakhon Ratchasima/Thailand
824 43355 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3237 Yunnan/China
825 58887 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3088 Yunnan/China
826 44486 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3228 Yunnan/China
827 52858 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Yin-Jiantao 1803 Yunnan/China
828 59360 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 3228 Yunnan/China
829 58746 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou-Shishun 2965 Yunnan/China
830 44411 Zehneria maysorensis (Wight & Arnatt) Arnatt CUCURBITACEAE Zhou Shi-shun 3088 Yunnan/China
831 45034 Zehneria sp. CUCURBITACEAE M. Tanaros 436 Chiang Mai/Thailand
832 75340 Zehneria sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095034 Chin State/Myanmar
833 42203 Zehneria sp. CUCURBITACEAE Wang Hong 8408 Yunnan/China
834 62236 Zehneria sp. CUCURBITACEAE Romklao Botanical Garden 0523/2555 Phitsanulok/Thailand
835 97402 Zehneria sp. CUCURBITACEAE QBG. Staff s.n. Chiang Rai/Thailand
836 75765 Zehneria sp. CUCURBITACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 09465 Magway/Myanmar
837 74061 Zehneria sp. CUCURBITACEAE K. Khwan 207 Chiang Mai/Thailand
838 913 Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 913 Chiang Mai/Thailand
839 1285 Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1285 Chiang Mai/Thailand
840 1453 Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Nanakorn et al. 1453 Chiang Mai/Thailand
841 12024 Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey CUCURBITACEAE W. Pongamornkul 311 Chiang Mai/Thailand
842 15434 Zehneria wallichii (C. B. Clarke) C. Jeffrey CUCURBITACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 626 Mae Hong Son/Thailand