ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 19652 Calocedrus decurrens (Torr. ) Florin CUPRESSACEAE Richard R. Halse 5568 Oregon/USA
2 27283 Calocedrus macrolepis Kurz CUPRESSACEAE Sunthorn H171 Loei/Thailand
3 122842 Calocedrus macrolepis Kurz CUPRESSACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-312 Phongsaly/LAOS
4 79330 Calocedrus macrolepis Kurz CUPRESSACEAE Newman, M.F., Thomas, P., Armstrong, K.E., Sengdala, K. & Lamxay, V. LAO 1278 Laos
5 109120 Chamaecyparis formosensis Matsum. CUPRESSACEAE C.M.Wang, C.H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07082 Taiwan
6 19657 Chamaecyparis lawsoniana Parl. CUPRESSACEAE Richard R. Halse 2338 Oregon/USA
7 47597 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. CUPRESSACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069982 Kochi/Japan
8 32711 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. CUPRESSACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-071901 Kochi/Japan
9 64775 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. CUPRESSACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-075842 Kochi/Japan
10 109121 Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. var. formosana (Hayata) Hayata CUPRESSACEAE C.M.Wang, C.H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07081 Taiwan
11 13913 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 13913 Chiang Mai/Thailand
12 64776 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-062309 Kochi/Japan
13 32613 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069192 Kochi/Japan
14 32672 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-069824 Kochi/Japan
15 13912 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 13912 Chiang Mai/Thailand
16 47542 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070261 Kochi/Japan
17 26178 Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don CUPRESSACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-064245 Kochi/Japan
18 3701 Cryptomeria sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 3701 Chiang Mai/Thailand
19 4937 Cryptomeria sp. CUPRESSACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.108 Kyoto/Japan
20 125240 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE W. Pongamornkul 6983 Yunnan/CHINA
21 113007 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-39 Ha Giang/VIETNAM
22 113526 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-227 Phongsaly/LAOS
23 113962 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-212 Phongsaly/LAOS
24 107389 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-155 Phongsaly/Laos
25 13906 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 13906 Chiang Mai/Thailand
26 107399 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-165 Phongsaly/Laos
27 113006 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. CUPRESSACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-38 Ha Giang/VIETNAM
28 29466 Cunninghamia sp. CUPRESSACEAE C. Glamwaewwong 1343 Chiang Mai/Thailand
29 69370 Cupressus duclouxiana B.Hickel CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5328 Yunnan/China
30 63227 Cupressus duclouxiana B.Hickel CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5294 Yunnan/China
31 69226 Cupressus duclouxiana B.Hickel CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5356 Yunnan/China
32 69225 Cupressus funebris Endl. CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 6882 Yunnan/China
33 2475 Cupressus sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 2475 Chiang Mai/Thailand
34 13911 Cupressus sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 13911 Chiang Mai/Thailand
35 1795 Cupressus sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 1795 Chiang Mai/Thailand
36 909 Cupressus sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 909 Chiang Mai/Thailand
37 194 Cupressus sp. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 194 Chiang Mai/Thailand
38 11126 Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas CUPRESSACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3053 Lam Dong/Vietnam
39 107451 Fokienia hodginsii (Dunn) A.Henry & H H.Thomas CUPRESSACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-223 Phongsaly/Laos
40 79326 Glyptostrobus pensilis (Staunton ex D.Don) K.Koch CUPRESSACEAE Nanthavong, K. BT 513 Laos
41 19698 Juniperus communis L. CUPRESSACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4829 Michigan/USA
42 32425 Juniperus conferta Parl. CUPRESSACEAE Kazumi Fujikawa 21015 Shizuoka/Japan
43 33477 Juniperus rigida Siebold & Zucc. CUPRESSACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-076288 Kochi/Japan
44 63388 Juniperus squamata D.Don CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5421 Yunnan/China
45 19680 Juniperus virginiana L. CUPRESSACEAE Eric A. Bourdo, Jr. 32-202 USA
46 4900 Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng CUPRESSACEAE M. Norsaengsri & S. Watthana J-71 Kyoto/Japan
47 69296 Platycladus orientalis (L.) Franco CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5341 Yunnan/China
48 69283 Platycladus orientalis (L.) Franco CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5350 Yunnan/China
49 69346 Platycladus orientalis (L.) Franco CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5323 Yunnan/China
50 63228 Platycladus orientalis (L.) Franco CUPRESSACEAE Zhou-Shishun 5292 Yunnan/China
51 51922 Taxodium distichum (L.) L.C. Rich. CUPRESSACEAE Sayaga Nakagawa 68 Kochi/Japan
52 13914 Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE W. Nanakorn et al. 13914 Chiang Mai/Thailand
53 87633 Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE Saensouk et al. 19 Kalasin/Thailand
54 26763 Thuja standishii (Gordon) Carriere CUPRESSACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-065551 Kochi/Japan