ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1701 20644 Fimbristylis thomsonii Boeck. CYPERACEAE M. Norsaengsri 1542 Chiang Mai/Thailand
1702 123065 Fimbristylis thomsonii Boeck. CYPERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-59 Phongsaly/LAOS
1703 3221 Fimbristylis thomsonii Boeck. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3221 Loei/Thailand
1704 7060 Fimbristylis trichoides Kern CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 7060 Chiang Mai/Thailand
1705 53715 Fimbristylis trichoides Kern CYPERACEAE M. Norsaengsri 5971 Ubon Ratchathani/Thailand
1706 42829 Fimbristylis trichophylla Ridl. var. erecta Holttum ex Kern CYPERACEAE M. Norsaengsri 5678 Tak/Thailand
1707 6476 Fimbristylis trichophylla Ridl. var. erecta Holttum ex Kern CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 6476 Maha Sarakham/Thailand
1708 54245 Fimbristylis tristachya R.Br. CYPERACEAE M. Norsaengsri & P. Panyachan 8200 Lampang/Thailand
1709 7599 Fimbristylis tristachya R.Br. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 7599 Trang/Thailand
1710 3456 Fimbristylis umbellaris (Lam.) Vahld CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3456 Nakhon Si Thammarat/Thailand
1711 20879 Fimbristylis umbellaris (Lam.) Vahld CYPERACEAE P. Suksathan 2996 Tak/Thailand
1712 33890 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE J.F. Maxwell 07-658 Phetchaburi/Thailand
1713 104356 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE S. Kamonnate 932 Chiang Mai/Thailand
1714 34781 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3153 Si Sa Ket/Thailand
1715 72192 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE Srisuk, T. 422 Khon Kaen/Thailand
1716 54246 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & P. Panyachan 8201 Lampang/Thailand
1717 34689 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 3371 Khon Kaen/Thailand
1718 34754 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3121 Surin/Thailand
1719 87708 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE Saensouk et al. 94 Maha Sarakham/Thailand
1720 47437 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 48 Rayong/Thailand
1721 76908 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE W. Tanming 682 Kanchanaburi/Thailand
1722 24714 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE K. Kertsawang 103 Rayong/Thailand
1723 41388 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 4060 Khon Kaen/Thailand
1724 16690 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE S. Sasrirat 139 Nakhon Sawan/Thailand
1725 81438 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11683 Rayong/Thailand
1726 17309 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE P. Suksathan 2618 Phangnga/Thailand
1727 41795 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 43 Rayong/Thailand
1728 31329 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE K. Kertsawang 793 Chumphon/Thailand
1729 49182 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez P-24 Luzon/Philippines
1730 46574 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 3545 Nong Khai/Thailand
1731 62194 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE W. Boonprakop 0455 Khon Kaen/Thailand
1732 23505 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE Serm 161 Chiang Mai/Thailand
1733 29957 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-35 Ubon Ratchathani/Thailand
1734 41542 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 149 Rayong/Thailand
1735 130149 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE N. Muangyen 3799 Chiang Mai/THAILAND
1736 20196 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 1255 Rayong/Thailand
1737 94268 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE N. Muangyen 1396 Surin/Thailand
1738 53863 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE C. Maknoi 3145 Rayong/Thailand
1739 46361 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 3371 Khon Kaen/Thailand
1740 46373 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Norsaengsri 3394 Khon Kaen/Thailand
1741 47585 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE M. Tashiro, Y. Sakai, H. Sada et al. FOK-070061 Kochi/Japan
1742 3504 Fuirena ciliaris (L.) Roxb. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3504 Chiang Mai/Thailand
1743 102008 Fuirena sp. CYPERACEAE K. Kertsawang 4272 Chanthaburi/Thailand
1744 113493 Fuirena sp. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-194 Phongsaly/LAOS
1745 15673 Fuirena sp. CYPERACEAE P. Suksathan 1756 Mae Hong Son/Thailand
1746 123483 Fuirena sp. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-021 Sainyabuli/LAOS
1747 72191 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE Srisuk, T. 433 Khon Kaen/Thailand
1748 83993 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 314 Trat/Thailand
1749 16107 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE P. Suksathan 1972 Mae Hong Son/Thailand
1750 2641 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 2641 Chiang Mai/Thailand
1751 84635 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE K. Kertsawang 3416 Kalasin/Thailand
1752 111681 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-204 Xiangkhouang/Laos
1753 81703 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11742.1 Rayong/Thailand
1754 47439 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 55 Rayong/Thailand
1755 23391 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE K. Kertsawang 56 Rayong/Thailand
1756 62197 Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE W. Boonprakop 0458 Khon Kaen/Thailand
1757 18215 Gahnia tristis Nees CYPERACEAE M. Norsaengsri 986 Loei/Thailand
1758 81185 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE C. Maknoi 7367 Sukhothai/Thailand
1759 118624 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE K. Kertsawang 3930 Ranong/Thailand
1760 84251 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3084 Phangnga/Thailand
1761 41849 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 166 Rayong/Thailand
1762 41909 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE P. Wessumritt 344 Trat/Thailand
1763 118580 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE K. Kertsawang 3886 Phangnga/Thailand
1764 3222 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3222 Loei/Thailand
1765 81041 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE C. Maknoi 7222 Sukhothai/Thailand
1766 113351 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-52 Phongsaly/LAOS
1767 26013 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE P. Suksathan 3670 Phangnga/Thailand
1768 56648 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE Puangpen et al. N447 Songkhla/Thailand
1769 24808 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE K. Kertsawang 389 Chanthaburi/Thailand
1770 27247 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE K. Wangwasit 051222-30 Ubon Ratchathani/Thailand
1771 40684 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3084 Phangnga/Thailand
1772 20491 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE S. Watthana 1243 Rayong/Thailand
1773 8037 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 8037 Loei/Thailand
1774 56035 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8650 Bueang Kan/Thailand
1775 82194 Hypolytrum nemorum (Vahl) Spreng. CYPERACEAE P. Phaosrichai 127 Phangnga/Thailand
1776 75151 Hypolytrum sp. CYPERACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2286 Houa Phan/Laos
1777 72798 Hypolytrum sp. CYPERACEAE M. Norsaengsri 10904 Mae Hong Son/Thailand
1778 3834 Hypolytrum sp. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3834 Loei/Thailand
1779 87284 Hypolytrum sp. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-126 Sainyabuli/Laos
1780 25948 Hypolytrum sp. CYPERACEAE P. Suksathan 3605 Trat/Thailand
1781 3126 Hypolytrum sp. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3126 Loei/Thailand
1782 3380 Hypolytrum sp. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 3380 Nakhon Si Thammarat/Thailand
1783 101140 Hypolytrum sp. CYPERACEAE W. Pongamornkul 6161 Nan/Thailand
1784 8859 Hypolytrum sp. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 8859 Loei/Thailand
1785 87379 Hypolytrum sp. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-221 Sainyabuli/Laos
1786 77805 Hypolytrum sp. CYPERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-20 Bolikhamxai/Laos
1787 92266 Isolepis fluitans (L.) R.Br. CYPERACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092339 Chin State/Myanmar
1788 79387 Kobresia sp. CYPERACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 93 Kachin State/Myanmar
1789 42825 Kobresia sp. CYPERACEAE M. Norsaengsri 5674 Tak/Thailand
1790 108564 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5166 Kanchanaburi/Thailand
1791 98620 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-097 Luang Prabang/Laos
1792 72193 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE Srisuk, T. 448 Khon Kaen/Thailand
1793 30175 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-40B Phongsaly/Laos
1794 21291 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE P. Srisanga 2142 Nan/Thailand
1795 59247 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9784 Chiang Rai/Thailand
1796 98484 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-364 Luang Prabang/Laos
1797 41096 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5545 Loei/Thailand
1798 102571 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE V. Nguanchoo 829 Nan/Thailand
1799 2627 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE W. Nanakorn et al. 2627 Chiang Mai/Thailand
1800 123067 Kyllinga brevifolia Rottb. CYPERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-61 Phongsaly/LAOS