ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 17168 Carex helferi Boeck. CYPERACEAE P. Suksathan 2477 Ranong/Thailand
202 26705 Carex heterolepis Bunge CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065697 Kochi/Japan
203 26758 Carex heterolepis Bunge CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065426 Kochi/Japan
204 17478 Carex hirta L. CYPERACEAE J. Loidi, I. Biurrun & A. Darquistade s.n. Guipuzcoa/Spain
205 77513 Carex humilis Leyss. subsp. nana (Ohwi) T. Koyama CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070903 Kochi/Japan
206 26900 Carex humilis Leyss. subsp. nana (Ohwi) T. Koyama CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070903 Kochi/Japan
207 92233 Carex indica L. CYPERACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021034 Mandalay/Myanmar
208 56644 Carex indica L. CYPERACEAE Puangpen et al. N301 Songkhla/Thailand
209 27248 Carex indica L. CYPERACEAE K. Wangwasit 051222-31 Ubon Ratchathani/Thailand
210 92234 Carex indica L. CYPERACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092677 Chin State/Myanmar
211 37428 Carex indica L. CYPERACEAE J.F. Maxwell 06-236 Krabi/Thailand
212 56712 Carex indica L. CYPERACEAE Puangpen et al. N393 Songkhla/Thailand
213 40987 Carex indica L. CYPERACEAE K. Kertsawang 899 Chiang Mai/Thailand
214 32753 Carex insaniae Koidz. subsp. subdita T. Koyama CYPERACEAE T. Hosokawa et al. FOK-072172 Kochi/Japan
215 47528 Carex insaniae Koidz. subsp. subdita T. Koyama CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070897 Kochi/Japan
216 64764 Carex insaniae Koidz. subsp. subdita T. Koyama CYPERACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-076661 Kochi/Japan
217 26527 Carex ischnostachya Steud. CYPERACEAE M. Tashiro et al. FOK-054072 Kochi/Japan
218 96941 Carex ischnostachya Steud. CYPERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-077124 Japan
219 26851 Carex ischnostachya Steud. CYPERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065598 Kochi/Japan
220 64820 Carex ischnostachya Steud. var. fastigiata T. Koyama CYPERACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-076902 Kochi/Japan
221 64773 Carex japonica Thunb. CYPERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066591 Kochi/Japan
222 111873 Carex japonica Thunb. CYPERACEAE Shunichi Sato 101 JAPAN
223 64772 Carex kiotensis Franch. & Savat. CYPERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066589 Kochi/Japan
224 32708 Carex kiotensis Franch. & Savat. CYPERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071850 Kochi/Japan
225 26534 Carex kiotensis Franch. & Savat. CYPERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056491 Kochi/Japan
226 33502 Carex kiotensis Franch. & Savat. CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076816 Kochi/Japan
227 33724 Carex kobomugi Ohwi CYPERACEAE J. Nishioka FOK-615350 Kochi/Japan
228 26855 Carex kobomugi Ohwi CYPERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065643 Kochi/Japan
229 91586 Carex kobomugi Ohwi CYPERACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
230 32575 Carex lenta D.Don ex Spreng. CYPERACEAE N. Inagaki et al. FOK-068714 Kochi/Japan
231 32939 Carex lenta D.Don ex Spreng. CYPERACEAE S. Kamakura et al. FOK-073973 Kochi/Japan
232 77489 Carex lenta D.Don ex Spreng. CYPERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-060164 Kochi/Japan
233 26350 Carex lenta D.Don ex Spreng. CYPERACEAE M. Takahashi FOK-605335 Kochi/Japan
234 76974 Carex lenta D.DOn subsp. sendaica (Franch.) T.Koyama CYPERACEAE S. Kobayashi et al. FOK-080223 Kochi/Japan
235 26787 Carex leucochlora Bunge CYPERACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto, K. Yamaoka et al. FOk-065793 Kochi/Japan
236 42305 Carex leucochlora Bunge CYPERACEAE Hou Yuan-tong 42008 Yunnan/China
237 26915 Carex leucochlora Bunge CYPERACEAE M. Nomura FOK-611705 Kochi/Japan
238 96942 Carex leucochlora Bunge CYPERACEAE T. Nakamura et al. FOK-066265 Japan
239 47617 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066052 Kochi/Japan
240 33752 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE K. Miyamato FOK-613518 Kochi/Japan
241 109212 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE A. Sakamoto FOK-071696 Shikoku/Japan
242 47505 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066124 Kochi/Japan
243 51933 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE K. Miyamato FOK-614939 Kochi/Japan
244 47531 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070879 Kochi/Japan
245 26458 Carex leucochlora Bunge var. aphanandra (Franch. & Sav.) T. Koyama CYPERACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066124 Kochi/Japan
246 77499 Carex leucochlora Bunge var. meridiana Akiyama CYPERACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-065473 Kochi/Japan
247 109211 Carex leucochlora Bunge var. morrisonicola (Hayata) Katsuyama CYPERACEAE A. Sakamoto FOK-067130 Shikoku/Japan
248 32759 Carex leucochlora Bunge var. morrisonicola (Hayata) Katsuyama CYPERACEAE S. Kobayashi FOK-072255 Kochi/Japan
249 96943 Carex ligulata Nees CYPERACEAE A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-061377 Shikoku/Japan
250 92235 Carex longipes D.Don ex Tilloch & Taylor CYPERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089245 Chin State/Myanmar
251 91342 Carex longirostrata C.A.Mey. CYPERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
252 33748 Carex macrandrolepsis H.Lev. CYPERACEAE A. Sakamoto FOK-613477 Kochi/Japan
253 47525 Carex macrandrolepsis H.Lev. CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070856 Kochi/Japan
254 77512 Carex macrandrolepsis H.Lev. CYPERACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-070603 Kochi/Japan
255 33749 Carex macrandrolepsis H.Lev. CYPERACEAE A. Sakamoto FOK-613481 Kochi/Japan
256 96944 Carex maculata Boott CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072295 Japan
257 47627 Carex maculata Boott CYPERACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-065987 Kochi/Japan
258 32764 Carex maculata Boott CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072295 Kochi/Japan
259 26337 Carex makinoensis Franch. CYPERACEAE N. Kitaoka et al. FOK-064381 Kochi/Japan
260 26871 Carex makinoensis Franch. CYPERACEAE M. Nomura FOK-611607 Kochi/Japan
261 77511 Carex makinoensis Franch. CYPERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-070564 Kochi/Japan
262 92236 Carex matsumotoi T. Koyama CYPERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089396A Chin State/Myanmar
263 102302 Carex maximowiczii Miq. CYPERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
264 91379 Carex maximowiczii Miq. CYPERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
265 64768 Carex metallica H. Lev. CYPERACEAE Y. Sakai et al. FOK-066726 Kochi/Japan
266 52013 Carex mitrata Franch. CYPERACEAE K. Hosokawa, S. Kobayashi et al. FOK-075885 Kochi/Japan
267 26761 Carex mitrata Franch. CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-064884 Kochi/Japan
268 109210 Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi CYPERACEAE K. Takeuchi FOK-614959 Japan
269 26760 Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-064886 Kochi/Japan
270 26868 Carex mitrata Franch. var. aristata Ohwi CYPERACEAE T. Nakamura et al. FOK-066765 Kochi/Japan
271 32861 Carex mollicula Boott CYPERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073383 Kochi/Japan
272 33492 Carex mollicula Boott CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076612 Kochi/Japan
273 77483 Carex mollicula Boott CYPERACEAE M. Watanabe et al. FOK-055966 Kochi/Japan
274 77481 Carex morrowii Boott CYPERACEAE K. Hosokawa et al. FOK-002367 Kochi/Japan
275 47478 Carex morrowii Boott CYPERACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-071435 Kochi/Japan
276 17479 Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak. CYPERACEAE F. Schuhwerk Nr. 96/3 Bayern/Germany
277 32448 Carex nachiana Ohwi CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-041315 Kochi/Japan
278 33474 Carex nemostachys Steud. CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-075426 Kochi/Japan
279 26545 Carex nemostachys Steud. CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-042140 Kochi/Japan
280 32391 Carex nemostachys Steud. CYPERACEAE J.F. Maxwell 06-967 Nakhon Nayok/Thailand
281 17799 Carex nigra (L.) Reichard CYPERACEAE S. Watthana and P. Suksathan 804 Scotland/United Kingdom
282 92237 Carex nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor CYPERACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023671 Chin State/Myanmar
283 76970 Carex nubigena D.Don ex Tilloch & Taylor subsp. albata (Boott ex Franch. & Sav.) T.Koyama CYPERACEAE A. Sakamoto FOK-073219 Kochi/Japan
284 26899 Carex oahuensis C.A.Mey var. robusta Franch. & Sav. CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070900 Kochi/Japan
285 96945 Carex oahuensis C.A.Mey var. robusta Franch. & Sav. CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070900 Japan
286 47527 Carex oahuensis C.A.Mey var. robusta Franch. & Sav. CYPERACEAE S. Kobayashi, N. Kuroiwa, Y. Kurahashi et al. FOK-070901 Kochi/Japan
287 77480 Carex oahuensis C.A.Mey var. robusta Franch. & Sav. CYPERACEAE Inagaki Noritoshi, Toshiyuki Akiyama, Kazumi Fujikawa & Park Hyon Sun 24042 Kochi/Japan
288 92238 Carex oligostachya Nees CYPERACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang, Aung Htay & Har Shin Aung 092806 Chin State/Myanmar
289 26830 Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo CYPERACEAE M. Watanabe et al. FOk-066172 Kochi/Japan
290 47607 Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo CYPERACEAE M. Watanabe et al. FOK-066172 Kochi/Japan
291 26974 Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo CYPERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066477 Kochi/Japan
292 64759 Carex oxyandra (Franch. & Sav.) Kudo CYPERACEAE N. Inagaki et al. FOK-076887 Kochi/Japan
293 64865 Carex pachygyna Franch. & Sav. CYPERACEAE K. Hosokawa, K. Sugimura, S. Kuramoto et al. FOK-066676 Kochi/Japan
294 26726 Carex parciflora Boott var. macroglossa (Franch. & Sav.) Ohwi CYPERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-050887 Kochi/Japan
295 64760 Carex parciflora Boott var. macroglossa (Franch. & Sav.) Ohwi CYPERACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-076866 Kochi/Japan
296 26542 Carex parciflora Boott var. macroglossa (Franch. & Sav.) Ohwi CYPERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-053925 Kochi/Japan
297 38332 Carex perakensis C.B. Clarke CYPERACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3265 Chiang Mai/Thailand
298 92239 Carex perakensis C.B. Clarke CYPERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086604 Chin State/Myanmar
299 109209 Carex phacota Spreng. CYPERACEAE M. Tashiro et al. FOK-054060 Japan
300 105298 Carex phacota Spreng. CYPERACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 019 Chiang Mai/Thailand