ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 72077 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 03957 Mae Hong Son/Thailand
2 35466 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8288 Mae Hong Son/Thailand
3 36083 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 08-424 Chiang Mai/Thailand
4 51458 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7528 Chiang Rai/Thailand
5 17531 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Boonchai 31 Chiang Mai/Thailand
6 73319 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Lakoet 0477 Mae Hong Son/Thailand
7 60688 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 087875 Magway/Myanmar
8 84389 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 3243 Chaiyaphum/Thailand
9 34316 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 1675 Mae Hong Son/Thailand
10 39095 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 08-444 Chiang Mai/Thailand
11 84230 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4102 Tak/Thailand
12 33197 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Warintorn K. 08-181 Chiang Mai/Thailand
13 58986 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1872 Yunnan/China
14 28347 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-15 Oudomxay/Laos
15 10265 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 36 Chiang Mai/Thailand
16 73317 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Lakoet 0475 Mae Hong Son/Thailand
17 78405 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090215 Chin State/Myanmar
18 33052 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Warintorn K. 07-036 Chiang Mai/Thailand
19 52917 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yin-Jiantao 1522 Yunnan/China
20 33345 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 07-126 Chiang Mai/Thailand
21 34811 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 3211 Khon Kaen/Thailand
22 32084 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Pranee Palee 1076 Chiang Rai/Thailand
23 78399 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Mang 093127 Chin State/Myanmar
24 19763 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri 125 Chiang Mai/Thailand
25 28426 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-13B Phongsali/Laos
26 20385 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Thongson 130 Nan/Thailand
27 44849 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yaovanit Polpim HN1389 Chiang Mai/Thailand
28 42928 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3503 Phetchabun/Thailand
29 92409 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3882 Lampang/Thailand
30 34814 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 3223 Nakhon Ratchasima/Thailand
31 22118 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Glamwaewwong 29 Chiang Mai/Thailand
32 60557 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 088107 Chin State/Myanmar
33 55961 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8576 Loei/Thailand
34 81572 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097082 Chin State/Myanmar
35 47159 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Chusie KY243 Mae Hong Son/Thailand
36 42929 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3504 Phetchabun/Thailand
37 80252 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-68 Shan State/Myanmar
38 43381 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE D. Khrueasan MS417 Chiang Mai/Thailand
39 68309 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi 4412 Phitsanulok/Thailand
40 80517 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-332 Shan State/Myanmar
41 67152 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 555 Lampang/Thailand
42 61230 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 087959 Chin State/Myanmar
43 67131 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 534 Lampang/Thailand
44 81571 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024644 Chin State/Myanmar
45 80208 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-24 Shan State/Myanmar
46 384 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 384 Chiang Mai/Thailand
47 81569 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097135 Chin State/Myanmar
48 7849 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7849 Chiang Mai/Thailand
49 66054 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE K. Srithi 70 Nan/Thailand
50 5111 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 5111 Loei/Thailand
51 5393 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 5393 Chiang Mai/Thailand
52 42845 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3420 Phetchabun/Thailand
53 50064 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49504 Lampang/Thailand
54 7834 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7834 Chiang Mai/Thailand
55 7847 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7847 Chiang Mai/Thailand
56 64193 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2595 Phayao/Thailand
57 40603 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 08-233 Chiang Rai/Thailand
58 69736 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090502 Chin State/Myanmar
59 70806 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 006 Luang Prabang/Laos
60 104304 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE S. Kamonnate 870 Chiang Mai/Thailand
61 7981 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7981 Chiang Mai/Thailand
62 23759 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 2680 Nan/Thailand
63 15192 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 907 Nan/Thailand
64 15193 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 908 Nan/Thailand
65 76848 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Tanming 622 Kanchanaburi/Thailand
66 68338 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Maknoi 4441 Phitsanulok/Thailand
67 17536 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Boonchai 36 Chiang Mai/Thailand
68 50215 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 10-40 Lampang/Thailand
69 78403 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Ling Shein Mang 093140 Chin State/Myanmar
70 78408 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 055231 Chin State/Myanmar
71 66817 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 10415 Mae Hong Son/Thailand
72 81567 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Kenjii Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053258 Magway/Myanmar
73 78510 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092188 Magway/Myanmar
74 81570 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023039 Chin State/Myanmar
75 81568 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081027 Magway/Myanmar
76 58582 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9617 Phrae/Thailand
77 69760 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081070 Chin State/Myanmar
78 68847 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089676 Chin State/Myanmar
79 32285 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 06-451 Chiang Rai/Thailand
80 64163 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2565 Phayao/Thailand
81 75940 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094695 Magway/Myanmar
82 73107 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 11275 Mae Hong Son/Thailand
83 64725 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. s.n. Khon Kaen/Thailand
84 84508 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 3361 Chaiyaphum/Thailand
85 34489 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Warintorn K. 08-320 Rayong/Thailand
86 45255 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6274 Nakhon Nayok/Thailand
87 110894 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 3 Rayong/Thailand
88 110893 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 2 Rayong/Thailand
89 110892 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 1 Rayong/THAILAND
90 19261 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE S. Watthana and M. Wongnak 972 Rayong/Thailand
91 1577 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 1577 Khon Kaen/Thailand
92 93045 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE N. Turreira-Garcia 203 Preah Vihear/Cambodia
93 23726 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 125 Rayong/Thailand
94 48996 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11395 Phetchabun/Thailand
95 49795 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 6314 Uttaradit/Thailand
96 49161 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11129 Chiang Rai/Thailand
97 66053 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE K. Srithi 241 Nan/Thailand
98 64429 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 2978 Mae Hong Son/Thailand
99 64194 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2596 Phayao/Thailand
100 68696 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3060 Phayao/Thailand