ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 34811 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 3211 Khon Kaen/Thailand
2 17531 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Boonchai 31 Chiang Mai/Thailand
3 47159 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Chusie KY243 Mae Hong Son/Thailand
4 44849 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yaovanit Polpim HN1389 Chiang Mai/Thailand
5 43381 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE D. Khrueasan MS417 Chiang Mai/Thailand
6 42929 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3504 Phetchabun/Thailand
7 42928 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3503 Phetchabun/Thailand
8 42845 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3420 Phetchabun/Thailand
9 40603 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 08-233 Chiang Rai/Thailand
10 39095 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 08-444 Chiang Mai/Thailand
11 36083 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 08-424 Chiang Mai/Thailand
12 81572 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097082 Chin State/Myanmar
13 34814 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 3223 Nakhon Ratchasima/Thailand
14 81571 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024644 Chin State/Myanmar
15 34316 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 1675 Mae Hong Son/Thailand
16 33052 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Warintorn K. 07-036 Chiang Mai/Thailand
17 33345 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. 07-126 Chiang Mai/Thailand
18 32084 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Pranee Palee 1076 Chiang Rai/Thailand
19 33197 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Warintorn K. 08-181 Chiang Mai/Thailand
20 92409 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3882 Lampang/Thailand
21 28426 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-13B Phongsali/Laos
22 28347 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 250804-15 Oudomxay/Laos
23 22118 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Glamwaewwong 29 Chiang Mai/Thailand
24 20385 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Thongson 130 Nan/Thailand
25 19763 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri 125 Chiang Mai/Thailand
26 35466 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8288 Mae Hong Son/Thailand
27 60688 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 087875 Magway/Myanmar
28 67152 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 555 Lampang/Thailand
29 67131 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 534 Lampang/Thailand
30 68309 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Maknoi 4412 Phitsanulok/Thailand
31 66054 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE K. Srithi 70 Nan/Thailand
32 69736 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090502 Chin State/Myanmar
33 70806 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 006 Luang Prabang/Laos
34 64193 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2595 Phayao/Thailand
35 72077 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 03957 Mae Hong Son/Thailand
36 73317 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Lakoet 0475 Mae Hong Son/Thailand
37 73319 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE C. Lakoet 0477 Mae Hong Son/Thailand
38 84389 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 3243 Chaiyaphum/Thailand
39 60557 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 088107 Chin State/Myanmar
40 84230 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4102 Tak/Thailand
41 58986 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1872 Yunnan/China
42 78399 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Mang 093127 Chin State/Myanmar
43 78405 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090215 Chin State/Myanmar
44 55961 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8576 Loei/Thailand
45 80208 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-24 Shan State/Myanmar
46 80252 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-68 Shan State/Myanmar
47 52917 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Yin-Jiantao 1522 Yunnan/China
48 80517 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-332 Shan State/Myanmar
49 51458 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7528 Chiang Rai/Thailand
50 50064 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49504 Lampang/Thailand
51 81569 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097135 Chin State/Myanmar
52 61230 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 087959 Chin State/Myanmar
53 5393 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 5393 Chiang Mai/Thailand
54 104304 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE S. Kamonnate 870 Chiang Mai/Thailand
55 10265 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Pongamornkul 36 Chiang Mai/Thailand
56 384 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 384 Chiang Mai/Thailand
57 7981 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7981 Chiang Mai/Thailand
58 7849 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7849 Chiang Mai/Thailand
59 7847 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7847 Chiang Mai/Thailand
60 7834 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 7834 Chiang Mai/Thailand
61 5111 Dioscorea alata L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 5111 Loei/Thailand
62 15192 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 907 Nan/Thailand
63 15193 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 908 Nan/Thailand
64 23759 Dioscorea althaeoides Knuth DIOSCOREACEAE P. Srisanga 2680 Nan/Thailand
65 17536 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Boonchai 36 Chiang Mai/Thailand
66 76848 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Tanming 622 Kanchanaburi/Thailand
67 68338 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Maknoi 4441 Phitsanulok/Thailand
68 50215 Dioscorea arachidna Prain & Burkill DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 10-40 Lampang/Thailand
69 32285 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE J.F. Maxwell 06-451 Chiang Rai/Thailand
70 73107 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 11275 Mae Hong Son/Thailand
71 64163 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2565 Phayao/Thailand
72 81567 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Kenjii Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053258 Magway/Myanmar
73 68847 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089676 Chin State/Myanmar
74 81570 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023039 Chin State/Myanmar
75 69760 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081070 Chin State/Myanmar
76 75940 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094695 Magway/Myanmar
77 81568 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081027 Magway/Myanmar
78 78510 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092188 Magway/Myanmar
79 66817 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri 10415 Mae Hong Son/Thailand
80 78403 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Ling Shein Mang 093140 Chin State/Myanmar
81 58582 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9617 Phrae/Thailand
82 78408 Dioscorea birmanica Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Ling Shein Man 055231 Chin State/Myanmar
83 23726 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 125 Rayong/Thailand
84 1577 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 1577 Khon Kaen/Thailand
85 93045 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE N. Turreira-Garcia 203 Preah Vihear/Cambodia
86 19261 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE S. Watthana and M. Wongnak 972 Rayong/Thailand
87 84508 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE K. Kertsawang 3361 Chaiyaphum/Thailand
88 34489 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Warintorn K. 08-320 Rayong/Thailand
89 45255 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6274 Nakhon Nayok/Thailand
90 110892 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 1 Rayong/THAILAND
91 64725 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. s.n. Khon Kaen/Thailand
92 110893 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 2 Rayong/Thailand
93 110894 Dioscorea brevipetiolata Prain & Burkill DIOSCOREACEAE C. Supattra, N. Nitchakan 3 Rayong/Thailand
94 4820 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE W. Nanakorn et al. 4820 Chiang Mai/Thailand
95 69904 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053105 Chin State/Myanmar
96 75497 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095192 Chin State/Myanmar
97 80516 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-331 Shan State/Myanmar
98 64194 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2596 Phayao/Thailand
99 49161 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11129 Chiang Rai/Thailand
100 48996 Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11395 Phetchabun/Thailand