ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 39639 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE M. Norsaengsri 4727 Maha Sarakham/Thailand
2 31364 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE K. Kertsawang 828 Phangnga/Thailand
3 34417 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE Warintorn K. 08-247 Rayong/Thailand
4 94383 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen 1510 Ubon Ratchathani/Thailand
5 94321 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen 1449 Surin/Thailand
6 88639 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 490 Udon Thani/Thailand
7 87020 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE C. Glamwaewwong 313/58 Chiang Mai/Thailand
8 31060 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE K. Kertsawang 766 Chanthaburi/Thailand
9 34815 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE M. Norsaengsri 3224 Nakhon Ratchasima/Thailand
10 94380 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen 1507 Ubon Ratchathani/Thailand
11 39644 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE M. Norsaengsri 4732 Maha Sarakham/Thailand
12 40732 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3133 Phangnga/Thailand
13 40950 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE K. Kertsawang 942 Chiang Mai/Thailand
14 41807 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 55 Rayong/Thailand
15 58248 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8780 Loei/Thailand
16 45013 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE Y. Intarautok s.n. Chiang Mai/Thailand
17 76904 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE W. Tanming 678 Kanchanaburi/Thailand
18 9202 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE W. Nanakorn et al. 9202 Chiang Mai/Thailand
19 24019 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE K. Kertsawang 52 Rayong/Thailand
20 117282 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen 2549 Kanchanaburi/Thailand
21 94259 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE N. Muangyen 1387 Surin/Thailand
22 25793 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE C. Maknoi 329 Trang/Thailand
23 113046 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6651 Maha Sarakham/Thailand
24 110964 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE K. Kertsawang 4533 Surin/Thailand
25 18465 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE P. Suksathan 2792 Chiang Mai/Thailand
26 132310 Drosera burmannii Vahl DROSERACEAE W. Pongamornkul 7436 Chiang Mai/Thailand
27 18869 Drosera indica L. DROSERACEAE M. Norsaengsri 1117 Ubon Ratchathani/Thailand
28 121513 Drosera indica L. DROSERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1133 Bueng Kan/Thailand
29 62146 Drosera indica L. DROSERACEAE W. Boonchai & M. Norsaengsri 0148 Khon Kaen/Thailand
30 70541 Drosera indica L. DROSERACEAE C. Maknoi 5869 Ubon Ratchathani/Thailand
31 39162 Drosera indica L. DROSERACEAE M. Norsaengsri 4248 Nakhon Ratchasima/Thailand
32 36860 Drosera indica L. DROSERACEAE P. Wessumritt 5 Rayong/Thailand
33 15154 Drosera indica L. DROSERACEAE M. Norsaengsri 825 Sakon Nakhon/Thailand
34 18462 Drosera indica L. DROSERACEAE P. Suksathan 2789 Chiang Mai/Thailand
35 41099 Drosera indica L. DROSERACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5548 Loei/Thailand
36 24737 Drosera indica L. DROSERACEAE K. Kertsawang 230 Rayong/Thailand
37 31061 Drosera indica L. DROSERACEAE K. Kertsawang 767 Chanthaburi/Thailand
38 31363 Drosera indica L. DROSERACEAE K. Kertsawang 827 Phangnga/Thailand
39 110963 Drosera indica L. DROSERACEAE K. Kertsawang 4532 Surin/Thailand
40 31718 Drosera indica L. DROSERACEAE C. Maknoi 1676 Ubon Ratchathani/Thailand
41 94391 Drosera indica L. DROSERACEAE N. Muangyen 1518 Ubon Ratchathani/Thailand
42 68935 Drosera indica L. DROSERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089486 Chin State/Myanmar
43 48223 Drosera indica L. DROSERACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 028 Khon Kaen/Thailand
44 94251 Drosera indica L. DROSERACEAE N. Muangyen 1379 Surin/Thailand
45 31776 Drosera indica L. DROSERACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1183 Loei/Thailand
46 21111 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE C. Maknoi 178 Phitsanulok/Thailand
47 25215 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Srisanga 2734 Chiang Mai/Thailand
48 37056 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Suksathan 4625 Phitsanulok/Thailand
49 21822 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1614 Phitsanulok/Thailand
50 42716 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6180 Phitsanulok/Thailand
51 23431 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Pongamornkul 956 Chiang Mai/Thailand
52 43455 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE K. Kertsawang 1276 Uttaradit/Thailand
53 18757 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep 4113 Lam Dong/Vietnam
54 34555 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Suksathan 4362 Chiang Mai/Thailand
55 114637 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4985 Lampang/Thailand
56 11444 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Pongamornkul 168 Chiang Mai/Thailand
57 11188 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, N.T. Hiep VH4113 Lam Dong/Vietnam
58 103796 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-24 Chiang Mai/Thailand
59 104822 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE C. Maknoi 5698 Phetchabun/Thailand
60 105152 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE C. Maknoi 6343 Phetchabun/Thailand
61 62732 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1156 Sukhothai/Thailand
62 112595 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE C. Maknoi 3392 Tak/Thailand
63 91018 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE N. Muangyen 1028 Phayao/Thailand
64 121459 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1079 Uttaradit/Thailand
65 125986 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9823 Mae Hong Son/Thailand
66 125999 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9841 Mae Hong Son/Thailand
67 130622 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 899 Lampang/Thailand
68 131052 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Srisanga 4617 Chiang Mai/THAILAND
69 133415 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Natdanai Pan-in V 199 Uttaradit/Thailand
70 105967 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Pongamornkul 6443 Chiang Mai/Thailand
71 70607 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021065 Mandalay/Myanmar
72 15740 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
73 6982 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Nanakorn et al. 6982 Chiang Mai/Thailand
74 133470 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Natdanai Pan-in V 254 Uttaradit/Thailand
75 14504 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 293 Chiang Mai/Thailand
76 61971 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Ling Shein Man 087465 Chin State/Myanmar
77 14354 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE P. Srisanga 723 Chiang Mai/Thailand
78 69800 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Law Shein 091503 Chin State/Myanmar
79 11976 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Nanakorn et al. 11976 Chiang Mai/Thailand
80 71534 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1071 Chiang Mai/Thailand
81 73949 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE M. Norsaengsri 11479 Mae Hong Son/Thailand
82 75733 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE W. Pongamornkul 4318 Mae Hong Son/Thailand
83 76309 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094931 Chin State/Myanmar
84 76538 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094050 Chin State/Myanmar
85 18267 Drosera peltata Thunb. DROSERACEAE M. Norsaengsri 1039 Loei/Thailand
86 96954 Drosera rotundifolia L. DROSERACEAE H. Sada et al. FOK-057633 Japan
87 57283 Drosera sp. DROSERACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0149 Khon Kaen/Thailand
88 18871 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri 1119 Ubon Ratchathani/Thailand
89 21070 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri 1643 Chiang Mai/Thailand
90 46227 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri 3224 Nakhon Ratchasima/Thailand
91 53711 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri 5967 Ubon Ratchathani/Thailand
92 57211 Drosera sp. DROSERACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0058 Khon Kaen/Thailand
93 57282 Drosera sp. DROSERACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0108 Khon Kaen/Thailand
94 58774 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9392 Chiang Mai/Thailand
95 67771 Drosera sp. DROSERACEAE M. Norsaengsri 5829 Roi Et/Thailand
96 101988 Drosera sp. DROSERACEAE K. Kertsawang 4252 Chanthaburi/Thailand
97 102037 Drosera sp. DROSERACEAE K. Kertsawang 4301 Chanthaburi/Thailand
98 102042 Drosera sp. DROSERACEAE K. Kertsawang 4306 Chanthaburi/Thailand
99 128381 Drosera sp. DROSERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2182 Mae Hong Son/Thailand
100 57236 Drosera sp. DROSERACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0083 Khon Kaen/Thailand