ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 45332 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4906 Chiang Mai/Thailand
2 103817 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.9 Chiang Mai/Thailand
3 12455 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1350 Phitsanulok/Thailand
4 21833 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1625 Phitsanulok/Thailand
5 106071 Arachniodes x repens Sa. Kurata DRYOPTERIDACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan
6 77016 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
7 26719 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
8 32685 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-070293 Kochi/Japan
9 77078 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE S. Kamakura FOK-075170 Kochi/Japan
10 26849 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
11 91540 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
12 91347 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 76991 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040350 Kochi/Japan
14 90961 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Fern Botany KU 011 Chiang Mai/Thailand
15 43210 Arachniodes gigantea Ching DRYOPTERIDACEAE Li Qing-jun 42753-B Yunnan/China
16 6771 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 004 Chiang Mai/Thailand
17 72563 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4963 Mae Hong Son/Thailand
18 56398 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sang 344 Chiang Mai/Thailand
19 47646 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE M. Furusawa, M. Muyake et al. FOK-067591 Kochi/Japan
20 33503 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
21 33722 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-614955 Kochi/Japan
22 77082 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
23 51913 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-062702 Kochi/Japan
24 91489 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
25 77012 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-063503 Kochi/Japan
26 33739 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805877 Kochi/Japan
27 77017 Arachniodes rhomboidea (Schott) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067169 Kochi/Japan
28 77080 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-075455 Kochi/Japan
29 26651 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-050772 Kochi/Japan
30 26293 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059070 Kochi/Japan
31 43216 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34185 Yunnan/China
32 75221 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2257 Houa Phan/Laos
33 4558 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 4558 Chiang Mai/Thailand
34 105299 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 023 Chiang Mai/Thailand
35 30650 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4270 Mae Hong Son/Thailand
36 38320 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3253 Chiang Mai/Thailand
37 12479 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1374 Phitsanulok/Thailand
38 59969 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2128 Nan/Thailand
39 38338 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3271 Chiang Mai/Thailand
40 38311 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3244 Chiang Mai/Thailand
41 13965 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 631 Nan/Thailand
42 14023 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 689 Nan/Thailand
43 27173 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3832 Nan/Thailand
44 72562 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5049 Chiang Mai/Thailand
45 38316 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3249 Chiang Mai/Thailand
46 1893 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 1893 Chiang Mai/Thailand
47 51942 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063043 Kochi/Japan
48 47626 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-065992 Kochi/Japan
49 76990 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
50 33727 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805752 Kochi/Japan
51 32688 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070342 Kochi/Japan
52 76989 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-033652 Kochi/Japan
53 51925 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-063010 Kochi/Japan
54 91541 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
55 33741 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-613151 Kochi/Japan
56 91223 Arachnoides sp. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3661 Phayao/Thailand
57 15723 Arachnoides sp. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
58 32581 Ctenitis maximowicziana (Miq.) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-068736 Kochi/Japan
59 26148 Ctenitis maximowicziana (Miq.) Ching DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805586 Kochi/Japan
60 80704 Ctenitis sp. DRYOPTERIDACEAE W. Pongamornkul 4561 Chiang Mai/Thailand
61 77011 Ctenitis subglandulosa (Hance) Ching DRYOPTERIDACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-063446 Kochi/Japan
62 72570 Ctenitis subobscura (H. Christ) Holttum DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee & N. Tetsana 5340 Satun/Thailand
63 57614 Ctenitis vilis (Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE A. Augsonkitt & P. Phaisalchantasiri 17 Pattani/Thailand
64 13004 Cyclopeltis crenata (Fee) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE K. Larsen et al. 45510 Songkhla/Thailand
65 77007 Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) C. Presl DRYOPTERIDACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-063319 Kochi/Japan
66 26504 Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) C. Presl DRYOPTERIDACEAE K. Akai FOK-611176 Kochi/Japan
67 26224 Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) C. Presl DRYOPTERIDACEAE K. Akai 611176 Kochi/Japan
68 26751 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching DRYOPTERIDACEAE Y. Sakai et al. FOK-056398 Kochi/Japan
69 33639 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching DRYOPTERIDACEAE M. Nomura FOK-612887 Kochi/Japan
70 26326 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059013 Kochi/Japan
71 33797 Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching DRYOPTERIDACEAE M. Nomura FOK-614119 Kochi/Japan
72 77005 Cyrtomium falcatum (L.f.) C. Presl DRYOPTERIDACEAE Y. Sakai et al. FOK-061504 Kochi/Japan
73 26722 Cyrtomium fortunei J.Sm. DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034845 Kochi/Japan
74 77001 Cyrtomium fortunei J.Sm. var. clivicola (Makino) Tagawa DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki et al. FOK-060100 Kochi/Japan
75 32447 Cyrtomium fortunei J.Sm. var. clivicola (Makino) Tagawa DRYOPTERIDACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-033606 Kochi/Japan
76 32656 Cyrtomium laetevirens (Hiyama) T. Nakaike DRYOPTERIDACEAE M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-069436 Kochi/Japan
77 77084 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa DRYOPTERIDACEAE S. Takeuchi FOK-608932 Kochi/Japan
78 51946 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062685 Kochi/Japan
79 77074 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. tukusicola (Tagawa) Tagawa DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-070714 Kochi/Japan
80 33737 Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa var. tukusicola (Tagawa) Tagawa DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805870 Kochi/Japan
81 4911 Cyrtomium sp. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 81 Kyoto/Japan
82 42431 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE Li Bao-gui 39171 Yunnan/China
83 14397 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1702 Phitsanulok/Thailand
84 42148 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34245 Yunnan/China
85 42147 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34435 Yunnan/China
86 22508 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga 2347 Nan/Thailand
87 42430 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE Li Bao-gui 48856 Yunnan/China
88 17975 Diacalpe aspidioides Blume DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga 1528 Nan/Thailand
89 43209 Diacalpe christensenae Ching DRYOPTERIDACEAE Sun Ji-liang 90 Yunnan/China
90 56800 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1990 Nan/Thailand
91 83359 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 43 Chiang Mai/Thailand
92 30648 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4268 Mae Hong Son/Thailand
93 27177 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3830 Nan/Thailand
94 12794 Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 190 Mae Hong Son/Thailand
95 66394 Dryopteris amboinensis Kuntze DRYOPTERIDACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3179 Chiang Mai/Thailand
96 26718 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034820 Kochi/Japan
97 47458 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069944 Kochi/Japan
98 77006 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Hosokawa, M. Matsumoto, S. Okunomiya, S. Kobayashi FOK-061754 Kochi/Japan
99 26676 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, Y. Koukami M81-192 Japan
100 26548 Dryopteris atrata (Wall. ex Kunze) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-042153 Kochi/Japan