ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 45332 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4906 Chiang Mai/Thailand
2 103817 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.9 Chiang Mai/Thailand
3 12455 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1350 Phitsanulok/Thailand
4 21833 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1625 Phitsanulok/Thailand
5 106071 Arachniodes x repens Sa. Kurata DRYOPTERIDACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan
6 77016 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
7 126413 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike (A.xneointermedia Nakaike, nom.nud.) DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka et al. FOK-062347 JAPAN
8 26849 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
9 77078 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE S. Kamakura FOK-075170 Kochi/Japan
10 126412 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-075660 JAPAN
11 26719 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
12 32685 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-070293 Kochi/Japan
13 91347 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
14 91540 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
15 76991 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040350 Kochi/Japan
16 126414 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE M. Watanabe and K. Yamaoka FOK-027974 JAPAN
17 128780 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2220 Kanchanaburi/THAILAND
18 128989 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2428 Kanchanaburi/THAILAND
19 128705 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2145 Kanchanaburi/THAILAND
20 128682 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2122 Kanchanaburi/THAILAND
21 128599 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2039 Kanchanaburi/Thailand
22 90961 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Fern Botany KU 011 Chiang Mai/Thailand
23 128933 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2372 Kanchanaburi/THAILAND
24 43210 Arachniodes gigantea Ching DRYOPTERIDACEAE Li Qing-jun 42753-B Yunnan/China
25 56398 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sang 344 Chiang Mai/Thailand
26 6771 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 004 Chiang Mai/Thailand
27 72563 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4963 Mae Hong Son/Thailand
28 33503 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
29 33722 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-614955 Kochi/Japan
30 47646 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE M. Furusawa, M. Muyake et al. FOK-067591 Kochi/Japan
31 77082 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
32 51913 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-062702 Kochi/Japan
33 91489 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
34 77012 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-063503 Kochi/Japan
35 33739 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805877 Kochi/Japan
36 77017 Arachniodes rhomboidea (Schott) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067169 Kochi/Japan
37 26651 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-050772 Kochi/Japan
38 77080 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-075455 Kochi/Japan
39 26293 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059070 Kochi/Japan
40 126148 Arachniodes simulans (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 050065 Chin State/Myanmar
41 91223 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3661 Phayao/Thailand
42 75221 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2257 Houa Phan/Laos
43 15723 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
44 43216 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34185 Yunnan/China
45 4558 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 4558 Chiang Mai/Thailand
46 105299 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 023 Chiang Mai/Thailand
47 38311 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3244 Chiang Mai/Thailand
48 1893 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 1893 Chiang Mai/Thailand
49 59969 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2128 Nan/Thailand
50 38316 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3249 Chiang Mai/Thailand
51 38320 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3253 Chiang Mai/Thailand
52 38338 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3271 Chiang Mai/Thailand
53 14023 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 689 Nan/Thailand
54 13965 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 631 Nan/Thailand
55 30650 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4270 Mae Hong Son/Thailand
56 72562 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5049 Chiang Mai/Thailand
57 12479 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1374 Phitsanulok/Thailand
58 27173 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3832 Nan/Thailand
59 32688 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070342 Kochi/Japan
60 33727 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805752 Kochi/Japan
61 51942 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063043 Kochi/Japan
62 76990 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
63 47626 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-065992 Kochi/Japan
64 91541 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
65 76989 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-033652 Kochi/Japan
66 51925 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-063010 Kochi/Japan
67 33741 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-613151 Kochi/Japan
68 126147 Bolbitis angustipinna (Hayata) H. Ito DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028786 Myanmar
69 42420 Bolbitis angustipinna (Hayata) H. Ito DRYOPTERIDACEAE Li Bao-gui 502 Yunnan/China
70 36383 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3026 Chiang Mai/Thailand
71 57360 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Panggul 342 Trang/Thailand
72 89177 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 768 Phayao/Thailand
73 88488 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 340 Phayao/Thailand
74 56807 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1997 Nan/Thailand
75 116383 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-007 Xaignabouri/LAOS
76 8033 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8033 Loei/Thailand
77 8053 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8053 Loei/Thailand
78 27817 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE K. Kertsawang 550 Rayong/Thailand
79 118569 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE K. Kertsawang 3875 Phangnga/Thailand
80 54336 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE T. Yingkhachorn 13 Phangnga/Thailand
81 25983 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3639 Phayao/Thailand
82 38707 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana 2932 Phangnga/Thailand
83 51651 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1324 Nan/Thailand
84 64134 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2536 Phayao/Thailand
85 36681 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4425 Chanthaburi/Thailand
86 76598 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE C. Maknoi 7167 Phetchabun/Thailand
87 45325 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee s.n. Ubon Ratchathani/Thailand
88 56731 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1921 Nan/Thailand
89 54802 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1795 Nan/Thailand
90 81715 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11750 Chiang Rai/Thailand
91 51429 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7499 Chiang Rai/Thailand
92 81713 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11748 Chiang Rai/Thailand
93 81859 Bolbitis felixii Tardieu DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11893 Phayao/Thailand
94 59965 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2124 Nan/Thailand
95 12993 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45635 Narathiwat/Thailand
96 83381 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 64 Chiang Mai/Thailand
97 35455 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8276 Mae Hong Son/Thailand
98 73487 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE C. Lakoet 0647 Mae Hong Son/Thailand
99 10270 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Pongamornkul 41 Chiang Mai/Thailand
100 72939 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 10720 Mae Hong Son/Thailand