ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 103817 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.9 Chiang Mai/Thailand
2 45332 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4906 Chiang Mai/Thailand
3 12455 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1350 Phitsanulok/Thailand
4 21833 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1625 Phitsanulok/Thailand
5 106071 Arachniodes x repens Sa. Kurata DRYOPTERIDACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan
6 77016 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
7 126413 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike (A.xneointermedia Nakaike, nom.nud.) DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka et al. FOK-062347 JAPAN
8 77078 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE S. Kamakura FOK-075170 Kochi/Japan
9 126412 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, M. Takahashi et al. FOK-075660 JAPAN
10 32685 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-070293 Kochi/Japan
11 26849 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
12 26719 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
13 91540 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
14 91347 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
15 130032 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. JAPAN
16 126414 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE M. Watanabe and K. Yamaoka FOK-027974 JAPAN
17 76991 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040350 Kochi/Japan
18 128933 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2372 Kanchanaburi/THAILAND
19 90961 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Fern Botany KU 011 Chiang Mai/Thailand
20 128599 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2039 Kanchanaburi/Thailand
21 128682 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2122 Kanchanaburi/THAILAND
22 128705 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2145 Kanchanaburi/THAILAND
23 128780 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2220 Kanchanaburi/THAILAND
24 128989 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2428 Kanchanaburi/THAILAND
25 130034 Arachniodes chinensis (Rosenst.) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sato 17-87 JAPAN
26 130037 Arachniodes exilis (Hance) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sato 17-185 JAPAN
27 43210 Arachniodes gigantea Ching DRYOPTERIDACEAE Li Qing-jun 42753-B Yunnan/China
28 56398 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sang 344 Chiang Mai/Thailand
29 6771 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 004 Chiang Mai/Thailand
30 72563 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4963 Mae Hong Son/Thailand
31 33722 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-614955 Kochi/Japan
32 33503 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
33 77082 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
34 47646 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE M. Furusawa, M. Muyake et al. FOK-067591 Kochi/Japan
35 51913 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-062702 Kochi/Japan
36 91489 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
37 77012 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-063503 Kochi/Japan
38 33739 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805877 Kochi/Japan
39 77017 Arachniodes rhomboidea (Schott) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067169 Kochi/Japan
40 77080 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-075455 Kochi/Japan
41 26293 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059070 Kochi/Japan
42 26651 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-050772 Kochi/Japan
43 126148 Arachniodes simulans (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda & Aung Thay 050065 Chin State/Myanmar
44 75221 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2257 Houa Phan/Laos
45 43216 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34185 Yunnan/China
46 91223 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3661 Phayao/Thailand
47 15723 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
48 4558 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 4558 Chiang Mai/Thailand
49 105299 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 023 Chiang Mai/Thailand
50 14023 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 689 Nan/Thailand
51 38338 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3271 Chiang Mai/Thailand
52 12479 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1374 Phitsanulok/Thailand
53 13965 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 631 Nan/Thailand
54 38320 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3253 Chiang Mai/Thailand
55 38311 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3244 Chiang Mai/Thailand
56 30650 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4270 Mae Hong Son/Thailand
57 59969 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2128 Nan/Thailand
58 1893 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 1893 Chiang Mai/Thailand
59 72562 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5049 Chiang Mai/Thailand
60 27173 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3832 Nan/Thailand
61 38316 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3249 Chiang Mai/Thailand
62 76990 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
63 51942 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063043 Kochi/Japan
64 47626 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-065992 Kochi/Japan
65 32688 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070342 Kochi/Japan
66 33727 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805752 Kochi/Japan
67 91541 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
68 76989 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-033652 Kochi/Japan
69 33741 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-613151 Kochi/Japan
70 51925 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-063010 Kochi/Japan
71 126147 Bolbitis angustipinna (Hayata) H. Ito DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028786 Myanmar
72 42420 Bolbitis angustipinna (Hayata) H. Ito DRYOPTERIDACEAE Li Bao-gui 502 Yunnan/China
73 88488 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 340 Phayao/Thailand
74 8053 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8053 Loei/Thailand
75 116383 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-007 Xaignabouri/LAOS
76 118569 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE K. Kertsawang 3875 Phangnga/Thailand
77 25983 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3639 Phayao/Thailand
78 8033 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8033 Loei/Thailand
79 51651 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1324 Nan/Thailand
80 27817 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE K. Kertsawang 550 Rayong/Thailand
81 89177 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 768 Phayao/Thailand
82 76598 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE C. Maknoi 7167 Phetchabun/Thailand
83 64134 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2536 Phayao/Thailand
84 38707 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana 2932 Phangnga/Thailand
85 36681 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4425 Chanthaburi/Thailand
86 54336 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE T. Yingkhachorn 13 Phangnga/Thailand
87 57360 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Panggul 342 Trang/Thailand
88 56807 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1997 Nan/Thailand
89 36383 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3026 Chiang Mai/Thailand
90 54802 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1795 Nan/Thailand
91 45325 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee s.n. Ubon Ratchathani/Thailand
92 56731 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1921 Nan/Thailand
93 81713 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11748 Chiang Rai/Thailand
94 81715 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11750 Chiang Rai/Thailand
95 51429 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7499 Chiang Rai/Thailand
96 81859 Bolbitis felixii Tardieu DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11893 Phayao/Thailand
97 12993 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puudjaa 45635 Narathiwat/Thailand
98 83381 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 64 Chiang Mai/Thailand
99 59965 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2124 Nan/Thailand
100 81855 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11889 Phayao/Thailand