ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 45332 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4906 Chiang Mai/Thailand
2 103817 Acrophorus nodosus C.presl DRYOPTERIDACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.9 Chiang Mai/Thailand
3 12455 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1350 Phitsanulok/Thailand
4 21833 Acrorumohra diffracta (Bak.)H.Ho DRYOPTERIDACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1625 Phitsanulok/Thailand
5 106071 Arachniodes x repens Sa. Kurata DRYOPTERIDACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan
6 77016 Arachniodes aristata (G. Forst.) Kuntze x A. sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
7 77078 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE S. Kamakura FOK-075170 Kochi/Japan
8 26719 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
9 26849 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065588 Kochi/Japan
10 32685 Arachniodes aristata (G. Forst.) Tindale DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-070293 Kochi/Japan
11 91347 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
12 91540 Arachniodes borealis Seriz. DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 76991 Arachniodes caudata (Tagawa) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040350 Kochi/Japan
14 90961 Arachniodes cavalerii (H. Christ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Fern Botany KU 011 Chiang Mai/Thailand
15 43210 Arachniodes gigantea Ching DRYOPTERIDACEAE Li Qing-jun 42753-B Yunnan/China
16 72563 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4963 Mae Hong Son/Thailand
17 56398 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Sang 344 Chiang Mai/Thailand
18 6771 Arachniodes henryi (H. Christ) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Watthana & P. Srisanga 004 Chiang Mai/Thailand
19 77082 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
20 47646 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE M. Furusawa, M. Muyake et al. FOK-067591 Kochi/Japan
21 33503 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076821 Kochi/Japan
22 33722 Arachniodes miqueliana (Maxim.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-614955 Kochi/Japan
23 91489 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
24 51913 Arachniodes mutica (Franch. & Savat. ) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-062702 Kochi/Japan
25 77012 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-063503 Kochi/Japan
26 33739 Arachniodes nipponica (Rosenst.) Ohwi DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805877 Kochi/Japan
27 77017 Arachniodes rhomboidea (Schott) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-067169 Kochi/Japan
28 26293 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059070 Kochi/Japan
29 26651 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-050772 Kochi/Japan
30 77080 Arachniodes simplicior (Makino) Ohiwi DRYOPTERIDACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-075455 Kochi/Japan
31 15723 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
32 91223 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3661 Phayao/Thailand
33 43216 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Expedition team 34185 Yunnan/China
34 75221 Arachniodes sp. DRYOPTERIDACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2257 Houa Phan/Laos
35 105299 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Panyadee and W. Pongamornkul 023 Chiang Mai/Thailand
36 4558 Arachniodes speciosa (D.Don) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 4558 Chiang Mai/Thailand
37 38320 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3253 Chiang Mai/Thailand
38 59969 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2128 Nan/Thailand
39 12479 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1374 Phitsanulok/Thailand
40 72562 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5049 Chiang Mai/Thailand
41 38338 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3271 Chiang Mai/Thailand
42 27173 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3832 Nan/Thailand
43 1893 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 1893 Chiang Mai/Thailand
44 14023 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 689 Nan/Thailand
45 38316 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3249 Chiang Mai/Thailand
46 38311 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3244 Chiang Mai/Thailand
47 30650 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4270 Mae Hong Son/Thailand
48 13965 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga & S. Watthana 631 Nan/Thailand
49 76990 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034830 Kochi/Japan
50 51942 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063043 Kochi/Japan
51 33727 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE T. Tanimoto FOK-805752 Kochi/Japan
52 47626 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK-065992 Kochi/Japan
53 32688 Arachniodes sporadosora (Kunze) Nakaike DRYOPTERIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070342 Kochi/Japan
54 76989 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-033652 Kochi/Japan
55 91541 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
56 51925 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-063010 Kochi/Japan
57 33741 Arachniodes standishii (T. Moore) Ohwi DRYOPTERIDACEAE K. Takeuchi FOK-613151 Kochi/Japan
58 42420 Bolbitis angustipinna (Hayata) H. Ito DRYOPTERIDACEAE Li Bao-gui 502 Yunnan/China
59 8053 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8053 Loei/Thailand
60 27817 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE K. Kertsawang 550 Rayong/Thailand
61 51651 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1324 Nan/Thailand
62 54336 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE T. Yingkhachorn 13 Phangnga/Thailand
63 8033 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Nanakorn et al. 8033 Loei/Thailand
64 64134 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2536 Phayao/Thailand
65 38707 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana 2932 Phangnga/Thailand
66 89177 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 768 Phayao/Thailand
67 57360 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Panggul 342 Trang/Thailand
68 56807 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1997 Nan/Thailand
69 88488 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE N. Muangyen 340 Phayao/Thailand
70 36681 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 4425 Chanthaburi/Thailand
71 36383 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3026 Chiang Mai/Thailand
72 25983 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 3639 Phayao/Thailand
73 76598 Bolbitis appendiculata (Willd.) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE C. Maknoi 7167 Phetchabun/Thailand
74 56731 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1921 Nan/Thailand
75 54802 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1795 Nan/Thailand
76 45325 Bolbitis copelandii Ching ex C. Chr. & Tardieu DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee s.n. Ubon Ratchathani/Thailand
77 51429 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7499 Chiang Rai/Thailand
78 81715 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11750 Chiang Rai/Thailand
79 81713 Bolbitis deltigera (Bedd.) C. Chr. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11748 Chiang Rai/Thailand
80 81859 Bolbitis felixii Tardieu DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11893 Phayao/Thailand
81 83381 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 64 Chiang Mai/Thailand
82 59965 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2124 Nan/Thailand
83 12993 Bolbitis heteroclita (C.Presl) Ching DRYOPTERIDACEAE K. Larsen with Supee S. Larsen, Christian Tange, Robbin Moran, T. Niyomdham & P. Puuudjaa 45635 Narathiwat/Thailand
84 72939 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 10720 Mae Hong Son/Thailand
85 67176 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay and S. Suddee 4748 Kanchanaburi/Thailand
86 64462 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Pongamornkul 3011 Mae Hong Son/Thailand
87 73487 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE C. Lakoet 0647 Mae Hong Son/Thailand
88 35455 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8276 Mae Hong Son/Thailand
89 49004 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE Shigeyuki Mitsuta T- 50252 Chiang Mai/Thailand
90 81855 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE M. Norsaengsri 11889 Phayao/Thailand
91 10270 Bolbitis hookeriana K.Iwats. DRYOPTERIDACEAE W. Pongamornkul 41 Chiang Mai/Thailand
92 21728 Bolbitis scalpturata (Fee) Ching DRYOPTERIDACEAE S. Watthana 1520 Kamphaeng Phet/Thailand
93 34015 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE S. Watthana 2495 Chiang Mai/Thailand
94 104266 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE S. Kamonnate 830 Chiang Mai/Thailand
95 30770 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE J.F. Maxwell 06-998 Chiang Rai/Thailand
96 67175 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4928 Chiang Mai/Thailand
97 12468 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Suksathan 1363 Phitsanulok/Thailand
98 14590 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 802 Nan/Thailand
99 16627 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga 1221 Nan/Thailand
100 22234 Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. DRYOPTERIDACEAE P. Srisanga 2294 Nan/Thailand