ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 34427 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE Warintorn K. 08-257 Rayong/Thailand
102 6413 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6413 Maha Sarakham/Thailand
103 46376 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 47 Rayong/Thailand
104 40123 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE M. Norsaengsri 5229 Roi Et/Thailand
105 6475 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6475 Maha Sarakham/Thailand
106 45615 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3380 Sakon Nakhon/Thailand
107 45604 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3361 Mukdahan/Thailand
108 36755 Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE P. Suksathan 4499 Chanthaburi/Thailand
109 51827 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7882 Chiang Rai/Thailand
110 83607 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
111 83606 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
112 6400 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6400 Chiang Mai/Thailand
113 83608 Diospyros frutescens Blume EBENACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
114 72811 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 10917 Mae Hong Son/Thailand
115 296 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 296 Chiang Mai/Thailand
116 73733 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 04143 Mae Hong Son/Thailand
117 28547 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE S. Pumicong 428 Nan/Thailand
118 74992 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 6638 Phetchabun/Thailand
119 3776 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3776 Loei/Thailand
120 76441 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094344 Chin State/Myanmar
121 76530 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094081 Chin State/Myanmar
122 5836 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5836 Chiang Mai/Thailand
123 27571 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 758 Loei/Thailand
124 82027 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12060 Phayao/Thailand
125 119001 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Inthamma 588 Loei/Thailand
126 71664 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091105 Chin State/Myanmar
127 130530 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 807 Chiang Mai/Thailand
128 47162 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Chusie KY181 Mae Hong Son/Thailand
129 24951 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 927 Chiang Mai/Thailand
130 82995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12379 Phayao/Thailand
131 522 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 522 Chiang Mai/Thailand
132 43376 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE D. Khrueasan MS43 Chiang Mai/Thailand
133 79723 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097272 Chin State/Myanmar
134 129183 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2730 Chiang Mai/THAILAND
135 35708 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8559 Mae Hong Son/Thailand
136 36061 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-402 Chiang Mai/Thailand
137 3183 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3183 Loei/Thailand
138 36587 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 1907 Loei/Thailand
139 73889 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 11418 Chiang Mai/Thailand
140 54987 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1903 Nan/Thailand
141 128065 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Inthamma 901 Loei/Thailand
142 37146 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2028 Loei/Thailand
143 128093 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Inthamma 952 Loei/Thailand
144 37181 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2063 Loei/Thailand
145 52780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2949 Phitsanulok/Thailand
146 1904 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 1904 Chiang Mai/Thailand
147 2579 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 2579 Chiang Mai/Thailand
148 70454 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 3321 Phitsanulok/Thailand
149 38541 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2313 Loei/Thailand
150 129235 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Akharasit Bunsongthae 54 Chiang Mai/THAILAND
151 66037 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Srithi 480 Nan/Thailand
152 38913 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2583 Loei/Thailand
153 66586 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2846 Phayao/Thailand
154 124765 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 3342 Nan/Thailand
155 29508 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 1346 Chiang Mai/Thailand
156 35955 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-296 Chiang Mai/Thailand
157 68765 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089587 Chin State/Myanmar
158 35252 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8045 Chiang Mai/Thailand
159 68920 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089468 Chin State/Myanmar
160 52686 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2855 Phitsanulok/Thailand
161 6221 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6221 Chiang Mai/Thailand
162 94618 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3987 Lampang/Thailand
163 13658 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Suksathan 1425 Chiang Mai/Thailand
164 92709 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-100 Luang Prabang/Laos
165 116305 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6957 Chiang Mai/Thailand
166 105780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Pimsiri PN046 Chiang Mai/Thailand
167 17855 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 505 Chiang Mai/Thailand
168 87040 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 333/58 Chiang Mai/Thailand
169 6076 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6076 Chiang Rai/Thailand
170 87103 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 397/58 Chiang Mai/Thailand
171 88269 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 5275 Chiang Mai/Thailand
172 8741 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8741 Nan/Thailand
173 103854 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Romklao Botanical Garden 217/50 Phitsanulok/Thailand
174 11681 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Serm 93 Chiang Mai/Thailand
175 118035 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-405 Sainyabuli/LAOS
176 89125 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 716 Phayao/Thailand
177 14015 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 681 Nan/Thailand
178 7444 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 7444 Chiang Mai/Thailand
179 85057 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3292 Lampang/Thailand
180 85064 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3299 Lampang/Thailand
181 113653 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-354 Phongsaly/LAOS
182 117030 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-223 Phongsaly/LAOS
183 8156 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8156 Loei/Thailand
184 18856 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 566 Mae Hong Son/Thailand
185 14246 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Morakot 044 Chiang Mai/Thailand
186 13995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 661 Nan/Thailand
187 110735 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1943 Nan/Thailand
188 91938 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1306 Chiang Rai/Thailand
189 8362 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8362 Chiang Mai/Thailand
190 16171 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Drechsler, C. Scholz 38 Chiang Mai/Thailand
191 108348 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 6556 Chiang Mai/Thailand
192 50693 Diospyros hasseltii Zoll. EBENACEAE L. Kamkom 7004 Khon Kaen/Thailand
193 126427 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE M. Tashiro et al. FOK-059726 JAPAN
194 87945 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE Fumihiro Konta 35821 Japan
195 26083 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE M. Nomura FOK-609658 Kochi/Japan
196 126428 Diospyros kaki L. EBENACEAE N. Inagaki FOK-062847 JAPAN
197 36940 Diospyros kaki L. EBENACEAE P. Srisanga 3156 Chiang Mai/Thailand
198 44927 Diospyros kaki L. EBENACEAE Piyawan Winichainan HN1101 Chiang Mai/Thailand
199 26707 Diospyros kaki L. EBENACEAE T. Nakamura et al. FOK-057766 Kochi/Japan
200 58720 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 3888 Yunnan/China