ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 38913 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2583 Loei/Thailand
102 296 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 296 Chiang Mai/Thailand
103 66586 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2846 Phayao/Thailand
104 3776 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3776 Loei/Thailand
105 38541 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2313 Loei/Thailand
106 37181 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2063 Loei/Thailand
107 68765 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089587 Chin State/Myanmar
108 76530 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094081 Chin State/Myanmar
109 76441 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094344 Chin State/Myanmar
110 68920 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089468 Chin State/Myanmar
111 2579 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 2579 Chiang Mai/Thailand
112 73733 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 04143 Mae Hong Son/Thailand
113 36061 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-402 Chiang Mai/Thailand
114 54987 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1903 Nan/Thailand
115 66037 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE K. Srithi 480 Nan/Thailand
116 36587 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 1907 Loei/Thailand
117 110735 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1943 Nan/THAILAND
118 73889 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 11418 Chiang Mai/Thailand
119 70454 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 3321 Phitsanulok/Thailand
120 522 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 522 Chiang Mai/Thailand
121 35708 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8559 Mae Hong Son/Thailand
122 35955 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Jatupol K. 08-296 Chiang Mai/Thailand
123 37146 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2028 Loei/Thailand
124 71664 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091105 Chin State/Myanmar
125 72811 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 10917 Mae Hong Son/Thailand
126 1904 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 1904 Chiang Mai/Thailand
127 35252 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8045 Chiang Mai/Thailand
128 14246 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Morakot 044 Thailand
129 8156 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8156 Loei/Thailand
130 85057 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3292 Lampang/Thailand
131 85064 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3299 Lampang/Thailand
132 91938 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 1306 Chiang Rai/Thailand
133 18856 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 566 Mae Hong Son/Thailand
134 11681 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Serm 93 Chiang Mai/Thailand
135 13658 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Suksathan 1425 Chiang Mai/Thailand
136 6076 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6076 Chiang Rai/Thailand
137 16171 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Drechsler, C. Scholz 38 Chiang Mai/Thailand
138 92709 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-100 Luang Prabang/Laos
139 87040 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 333/58 Chiang Mai/Thailand
140 87103 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 397/58 Chiang Mai/Thailand
141 47162 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Chusie KY181 Mae Hong Son/Thailand
142 5836 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5836 Chiang Mai/Thailand
143 88269 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 5275 Chiang Mai/Thailand
144 13995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 661 Nan/Thailand
145 14015 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 681 Nan/Thailand
146 82995 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12379 Phayao/Thailand
147 6221 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6221 Chiang Mai/Thailand
148 7444 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 7444 Chiang Mai/Thailand
149 29508 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 1346 Chiang Mai/Thailand
150 105780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Pimsiri PN046 Chiang Mai/Thailand
151 8362 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8362 Chiang Mai/Thailand
152 89125 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE N. Muangyen 716 Phayao/Thailand
153 28547 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE S. Pumicong 428 Nan/Thailand
154 52686 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2855 Phitsanulok/Thailand
155 108348 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 6556 Chiang Mai/Thailand
156 3183 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3183 Loei/Thailand
157 27571 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 758 Loei/Thailand
158 94618 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3987 Lampang/Thailand
159 43376 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE D. Khrueasan MS43 Chiang Mai/Thailand
160 52780 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Maknoi 2949 Phitsanulok/Thailand
161 24951 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE C. Glamwaewwong 927 Chiang Mai/Thailand
162 8741 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8741 Nan/Thailand
163 17855 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE W. Pongamornkul 505 Chiang Mai/Thailand
164 103854 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE Romklao Botanical Garden 217/50 Phitsanulok/Thailand
165 82027 Diospyros glandulosa Lace EBENACEAE M. Norsaengsri 12060 Phayao/Thailand
166 50693 Diospyros hasseltii Zoll. EBENACEAE L. Kamkom 7004 Khon Kaen/Thailand
167 26083 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE M. Nomura FOK-609658 Kochi/Japan
168 87945 Diospyros japonica Sieb. & Zucc. EBENACEAE Fumihiro Konta 35821 Japan
169 36940 Diospyros kaki L. EBENACEAE P. Srisanga 3156 Chiang Mai/Thailand
170 44927 Diospyros kaki L. EBENACEAE Piyawan Winichainan HN1101 Chiang Mai/Thailand
171 26707 Diospyros kaki L. EBENACEAE T. Nakamura et al. FOK-057766 Kochi/Japan
172 58720 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 3888 Yunnan/China
173 42271 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou Shi-shun 2239 Yunnan/China
174 63327 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 898 Yunnan/China
175 69426 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 6785 Yunnan/China
176 59059 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 395 Yunnan/China
177 10625 Diospyros kerrii Craib EBENACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 227 Nan/Thailand
178 25197 Diospyros lanceifolia Roxb. EBENACEAE K. Kertsawang 457 Chanthaburi/Thailand
179 17078 Diospyros latisepala Ridl. EBENACEAE P. Suksathan 2407 Yala/Thailand
180 92908 Diospyros lobata Lour. EBENACEAE D. Argyriou 56 Preah Vihear/Cambodia
181 13556 Diospyros lycioides Desf. EBENACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4811 Northwest/South Africa
182 14059 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE H. Haruthai & Th. Jccrapon 5 Chiang Mai/Thailand
183 14051 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 717 Nan/Thailand
184 14050 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 716 Nan/Thailand
185 19176 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Saemyarm 124 Mae Hong Son/Thailand
186 28982 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE C. Maknoi s.n. Thailand
187 83568 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE Ubonwan Upho UBON 1228 Phatthalung/Thailand
188 36522 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE C. Maknoi 1842 Phitsanulok/Thailand
189 8471 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8471 Khon Kaen/Thailand
190 96332 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE Mahasarakham University 15 Chiang Mai/Thailand
191 5681 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5681 Mae Hong Son/Thailand
192 32131 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE S. Chongko 493 Kanchanaburi/Thailand
193 9045 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE W. Nanakorn et al. 9045 Chiang Mai/Thailand
194 38195 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE P. Wessumritt 121 Chumphon/Thailand
195 6864 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6864 Chiang Mai/Thailand
196 38678 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE S. Watthana 2902 Phangnga/Thailand
197 29576 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE C. Maknoi & S. Watthana 1311 Phitsanulok/Thailand
198 26073 Diospyros maritima Blume EBENACEAE S. Kobayashi 3316 Okinawa/Japan
199 13854 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE P. Srisanga 557 Nan/Thailand
200 30859 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE J.F. Maxwell 07-366 Chiang Rai/Thailand