ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 63327 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 898 Yunnan/China
202 59059 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Li-Jianwu 395 Yunnan/China
203 42271 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou Shi-shun 2239 Yunnan/China
204 69426 Diospyros kaki Thunb. var. silverstris Makino EBENACEAE Zhou-Shishun 6785 Yunnan/China
205 10625 Diospyros kerrii Craib EBENACEAE P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 227 Nan/Thailand
206 3921 Diospyros kerrii Craib EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3921 Chiang Mai/Thailand
207 25197 Diospyros lanceifolia Roxb. EBENACEAE K. Kertsawang 457 Chanthaburi/Thailand
208 17078 Diospyros latisepala Ridl. EBENACEAE P. Suksathan 2407 Yala/Thailand
209 92908 Diospyros lobata Lour. EBENACEAE D. Argyriou 56 Preah Vihear/Cambodia
210 13556 Diospyros lycioides Desf. EBENACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4811 Northwest/South Africa
211 28982 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE C. Maknoi s.n. Chiang Mai/Thailand
212 8471 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8471 Khon Kaen/Thailand
213 14050 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 716 Nan/Thailand
214 14051 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE P. Srisanga & S. Watthana 717 Nan/Thailand
215 36522 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE C. Maknoi 1842 Phitsanulok/Thailand
216 5681 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 5681 Mae Hong Son/Thailand
217 14059 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE H. Haruthai & Th. Jccrapon 5 Chiang Mai/Thailand
218 19176 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE W. Saemyarm 124 Mae Hong Son/Thailand
219 83568 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE Ubonwan Upho UBON 1228 Phatthalung/Thailand
220 96332 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE Mahasarakham University 15 Chiang Mai/Thailand
221 118840 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. EBENACEAE K. Inthamma 418 Phitsanulok/Thailand
222 32131 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE S. Chongko 493 Kanchanaburi/Thailand
223 38678 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE S. Watthana 2902 Phangnga/Thailand
224 9045 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE W. Nanakorn et al. 9045 Chiang Mai/Thailand
225 6864 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE W. Nanakorn et al. 6864 Chiang Mai/Thailand
226 29576 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE C. Maknoi & S. Watthana 1311 Phitsanulok/Thailand
227 38195 Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai EBENACEAE P. Wessumritt 121 Chumphon/Thailand
228 26073 Diospyros maritima Blume EBENACEAE S. Kobayashi 3316 Okinawa/Japan
229 30859 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE J.F. Maxwell 07-366 Chiang Rai/Thailand
230 13854 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE P. Srisanga 557 Nan/Thailand
231 54934 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1847 Nan/Thailand
232 37152 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE C. Maknoi 2034 Loei/Thailand
233 36607 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE C. Maknoi 1927 Loei/Thailand
234 23145 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE P. Srisanga 2525 Nan/Thailand
235 22735 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2467 Nan/Thailand
236 17602 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE P. Srisanga 1381 Nan/Thailand
237 40416 Diospyros martabanica C.B. Clarke EBENACEAE C. Maknoi 2787 Loei/Thailand
238 50998 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri 5349 Khon Kaen/Thailand
239 77950 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE C. Maknoi 5146 Nakhon Sawan/Thailand
240 51447 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7517 Chiang Rai/Thailand
241 40038 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri 5143 Khon Kaen/Thailand
242 88598 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 449 Maha Sarakham/Thailand
243 10582 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE P. Srisanga 207 Chiang Mai/Thailand
244 121640 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0543 Chaiyaphum/Thailand
245 28969 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 28969 Chiang Mai/Thailand
246 76823 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. Tanming 597 Kanchanaburi/Thailand
247 89148 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE N. Muangyen 739 Phayao/Thailand
248 100721 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-324 Luang Prabang/Laos
249 77859 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE C. Maknoi 5162 Nakhon Sawan/Thailand
250 95398 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4210 Lampang/Thailand
251 96233 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4418 Lampang/Thailand
252 47069 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE C. Maknoi 3559 Phetchabun/Thailand
253 40524 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE J.F. Maxwell 08-152 Kanchanaburi/Thailand
254 48664 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7415 Chiang Rai/Thailand
255 92040 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE K. Kertsawang 3605 Phrae/Thailand
256 110620 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5735 Kanchanaburi/Thailand
257 70609 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE Khin Myo Htwe 020364 Mandalay/Myanmar
258 17145 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 17145 Lampang/Thailand
259 50995 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri 5346 Khon Kaen/Thailand
260 114449 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4794 Lampang/Thailand
261 58301 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri 5311 Khon Kaen/Thailand
262 9596 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 9596 Chiang Mai/Thailand
263 108655 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5259 Kanchanaburi/Thailand
264 32116 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE S. Chongko 492 Kanchanaburi/Thailand
265 114355 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4698 Lampang/Thailand
266 63870 Diospyros mollis Griff. EBENACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9888 Khon Kaen/Thailand
267 57263 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0161 Maha Sarakham/Thailand
268 40009 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 5114 Nakhon Ratchasima/Thailand
269 8378 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE W. Nanakorn et al. 8378 Maha Sarakham/Thailand
270 39927 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 5034 Khon Kaen/Thailand
271 40088 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 5194 Nakhon Ratchasima/Thailand
272 110474 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5590 Kanchanaburi/Thailand
273 126180 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053334 MYANMAR
274 41731 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE J.F. Maxwell 09-211 Siem Reap/Cambodia
275 108901 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE C.M.Wang 03451 Taiwan
276 125599 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE N. Muangyen 3679 Lamphun/Thailand
277 67872 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 10552 Mae Hong Son/Thailand
278 30519 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE J.F. Maxwell 09-62 Kanchanaburi/Thailand
279 29614 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 2696 Khon Kaen/Thailand
280 24955 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE C. Glamwaewwong 931 Chiang Mai/Thailand
281 40564 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE J.F. Maxwell 08-192 Kanchanaburi/Thailand
282 29620 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE M. Norsaengsri 2690 Khon Kaen/Thailand
283 70610 Diospyros montana Roxb. EBENACEAE Khin Myo Htwe 024087 Mandalay/Myanmar
284 109181 Diospyros morrisiana Hance EBENACEAE S.T.Chiu & J.N.Chen 06592 Taiwan
285 33670 Diospyros morrisiana Hance EBENACEAE M. Nomura FOK-612953 Kochi/Japan
286 126429 Diospyros morrisiana Hance EBENACEAE T. Morino et al. FOK-063834 JAPAN
287 33465 Diospyros morrisiana Hance EBENACEAE R. Kurokawa FOK-074910 Kochi/Japan
288 50595 Diospyros oblonga Wall. ex G.Don EBENACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 90 Chanthaburi/Thailand
289 46383 Diospyros oblonga Wall. ex G.Don EBENACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 84 Trat/Thailand
290 41707 Diospyros oblonga Wall. ex G.Don EBENACEAE J.F. Maxwell 09-187 Siem Reap/Cambodia
291 26035 Diospyros oldhamii Maxim. EBENACEAE S. Kobayashi & M. Kato 3343 Okinawa/Japan
292 41766 Diospyros pendula Hasselt ex Hassk. EBENACEAE J.F. Maxwell 09-247 Siem Reap/Cambodia
293 121352 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE N. Boonruang 0413 Chaiyaphum/Thailand
294 3418 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3418 Nakhon Si Thammarat/Thailand
295 117832 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-202 Sainyabuli/LAOS
296 3563 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3563 Nakhon Si Thammarat/Thailand
297 13200 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 960 Kalimantan Barat/Indonesia
298 28043 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2018 Phangnga/Thailand
299 3410 Diospyros pilosanthera Blanco EBENACEAE W. Nanakorn et al. 3410 Nakhon Si Thammarat/Thailand
300 127403 Diospyros pilosiuscula G.Don EBENACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5911 Chaiyaphum/THAILAND