ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 24558 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 24558 Chiang Mai/Thailand
2 32073 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Pranee Palee 1062 Chiang Rai/Thailand
3 33193 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Warintorn K. 08-177 Chiang Mai/Thailand
4 71902 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
5 64287 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Li-Jianwu 1240 Yunnan/China
6 63320 Elaeagnus delavayi Lecomte ELAEAGNACEAE Li Jianwu 1035 Yunnan/China
7 129858 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE Shunichi Sato 223 JAPAN
8 47556 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE S. Kobayashi et al. FOK-070132 Kochi/Japan
9 26540 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040382 Kochi/Japan
10 96955 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE K. Horiuchi et al. FOK-035115 Japan
11 96974 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075258 Japan
12 80765 Elaeagnus griffithii Servett. ELAEAGNACEAE K. Phoutthavong et al. 546 Luang Prabang/Laos
13 22544 Elaeagnus griffithii Servett. ELAEAGNACEAE P. Srisanga 2383 Nan/Thailand
14 17032 Elaeagnus griffithii Servett. ELAEAGNACEAE P. Srisanga 1349 Nan/Thailand
15 63188 Elaeagnus lanpingensis C.Y.Chang ELAEAGNACEAE Zhou-Shishun 5364 Yunnan/China
16 23773 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Srisanga 2694 Nan/Thailand
17 20449 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Thongson 194 Nan/Thailand
18 24857 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Glamwaewwong 862 Chiang Mai/Thailand
19 93 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 093 Chiang Mai/Thailand
20 28470 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-29C Phongsaly/Laos
21 47163 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Chusie KY443 Mae Hong Son/Thailand
22 45733 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Orakarn Wangwan 25205375 Chiang Mai/Thailand
23 44832 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Piangpim Pisamai HN610 Chiang Mai/Thailand
24 29078 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE S. Suddee et al. 2663 Nakhon Ratchasima/Thailand
25 131537 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Chusie Trisonthi BD 163 Nan/THAILAND
26 105881 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Pimsiri PN124 Chiang Mai/Thailand
27 9409 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 9409 Chiang Mai/Thailand
28 83569 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Ubonwan Upho UBON 1231 Satun/Thailand
29 87087 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Glamwaewwong 381/58 Chiang Mai/Thailand
30 5821 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 5821 Chiang Mai/Thailand
31 90089 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-12 Luang Prabang/Laos
32 95006 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Kamonrat Panta 142 Chiang Mai/Thailand
33 122790 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-260 Phongsaly/LAOS
34 116146 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6798 Chiang Mai/Thailand
35 9068 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Thongson 42 Nan/Thailand
36 98203 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-083 Luang Prabang/Laos
37 102639 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE V. Nguanchoo 929 Nan/Thailand
38 112753 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE N. Muangyen 2240 Kanchanaburi/Thailand
39 5905 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 5905 Chiang Mai/Thailand
40 26296 Elaeagnus montana Makino ELAEAGNACEAE M. Watanabe et al. FOK-059329 Kochi/Japan
41 130023 Elaeagnus multiflora Thunb. ELAEAGNACEAE N. Inagaki & M. Natsui 197 JAPAN
42 109299 Elaeagnus multiflora Thunb. var. hortensis (Maxim.) Servett. ELAEAGNACEAE M. Nomura FOK-611673 Japan
43 96975 Elaeagnus multiflora Thunb. var. hortensis (Maxim.) Servett. ELAEAGNACEAE M. Furusawa et al. FOK-072515 Japan
44 47734 Elaeagnus numajiriana Makino ELAEAGNACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-071077 Kochi/Japan
45 87866 Elaeagnus oxycarpus Schltdl. ELAEAGNACEAE Fumihiro Konta & Nurbai Abdusalik 35597 China
46 77530 Elaeagnus parvifolia Wall. ex Royle ELAEAGNACEAE W. Pongamornkul 4363 Bumthang Province/Bhutan
47 57428 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-064558 Kochi/Japan
48 47582 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE T. Nakamura et al. FOK-070078 Kochi/Japan
49 96976 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Miyamato FOK-614393 Japan
50 26313 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-064320 Kochi/Japan
51 61125 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086519 Chin State/Myanmar
52 61157 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086652 Chin State/Myanmar
53 60575 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 088079 Chin State/Myanmar
54 61894 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 087286 Chin State/Myanmar
55 60852 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 087111 Chin State/Myanmar
56 71674 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091118 Chin State/Myanmar
57 58708 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Zhou-Shishun 3606 Yunnan/China
58 59314 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Li-Jianwu 263 Yunnan/China
59 33214 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Warintorn K. 08-198 Chiang Mai/Thailand
60 77862 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-76 Vientiane/Laos
61 79721 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097405 Chin State/Myanmar
62 79722 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097275 Chin State/Myanmar
63 128262 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2063 Tak/Thailand
64 2920 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 2920 Chiang Mai/Thailand
65 57485 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062324 Kochi/Japan
66 26664 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062324 Kochi/Japan
67 47671 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-065843 Kochi/Japan
68 33708 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE K. Miyamato FOK-614391 Kochi/Japan
69 96977 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE Y. Aoki FOK-611266 Japan
70 109018 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE C.M.Wang, C.J.Chiang & M.C.Liao 06871 Taiwan