ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 64287 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Li-Jianwu 1240 Yunnan/China
2 24558 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 24558 Chiang Mai/Thailand
3 32073 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Pranee Palee 1062 Chiang Rai/Thailand
4 33193 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE Warintorn K. 08-177 Chiang Mai/Thailand
5 71902 Elaeagnus conferta Roxb. ELAEAGNACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
6 63320 Elaeagnus delavayi Lecomte ELAEAGNACEAE Li Jianwu 1035 Yunnan/China
7 96974 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075258 Japan
8 96955 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE K. Horiuchi et al. FOK-035115 Japan
9 26540 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-040382 Kochi/Japan
10 47556 Elaeagnus glabra Thunb. ELAEAGNACEAE S. Kobayashi et al. FOK-070132 Kochi/Japan
11 22544 Elaeagnus griffithii Servett. ELAEAGNACEAE P. Srisanga 2383 Nan/Thailand
12 63188 Elaeagnus lanpingensis C.Y.Chang ELAEAGNACEAE Zhou-Shishun 5364 Yunnan/China
13 24857 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Glamwaewwong 862 Chiang Mai/Thailand
14 29078 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE S. Suddee et al. 2663 Nakhon Ratchasima/Thailand
15 105881 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Pimsiri PN124 Chiang Mai/Thailand
16 20449 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Thongson 194 Nan/Thailand
17 102639 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE V. Nguanchoo 929 Nan/Thailand
18 47163 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Chusie KY443 Mae Hong Son/Thailand
19 45733 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Orakarn Wangwan 25205375 Chiang Mai/Thailand
20 44832 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Piangpim Pisamai HN610 Chiang Mai/Thailand
21 23773 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Srisanga 2694 Nan/Thailand
22 93 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 093 Chiang Mai/Thailand
23 5905 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 5905 Chiang Mai/Thailand
24 95006 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Kamonrat Panta 142 Chiang Mai/Thailand
25 5821 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 5821 Chiang Mai/Thailand
26 90089 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-12 Luang Prabang/Laos
27 9409 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 9409 Chiang Mai/Thailand
28 9068 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE P. Thongson 42 Nan/Thailand
29 98203 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-083 Luang Prabang/Laos
30 87087 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE C. Glamwaewwong 381/58 Chiang Mai/Thailand
31 28470 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-29C Phongsali/Laos
32 83569 Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE Ubonwan Upho UBON 1231 Satun/Thailand
33 26296 Elaeagnus montana Makino ELAEAGNACEAE M. Watanabe et al. FOK-059329 Kochi/Japan
34 96975 Elaeagnus multiflora Thunb. var. hortensis (Maxim.) Servett. ELAEAGNACEAE M. Furusawa et al. FOK-072515 Japan
35 109299 Elaeagnus multiflora Thunb. var. hortensis (Maxim.) Servett. ELAEAGNACEAE M. Nomura FOK-611673 Japan
36 47734 Elaeagnus numajiriana Makino ELAEAGNACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-071077 Kochi/Japan
37 87866 Elaeagnus oxycarpus Schltdl. ELAEAGNACEAE Fumihiro Konta & Nurbai Abdusalik 35597 China
38 77530 Elaeagnus parvifolia Wall. ex Royle ELAEAGNACEAE W. Pongamornkul 4363 Bumthang Province/Bhutan
39 47582 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE T. Nakamura et al. FOK-070078 Kochi/Japan
40 96976 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Miyamato FOK-614393 Japan
41 26313 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-064320 Kochi/Japan
42 57428 Elaeagnus pungens Thunb. ELAEAGNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-064558 Kochi/Japan
43 61894 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 087286 Chin State/Myanmar
44 60575 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 088079 Chin State/Myanmar
45 60852 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Ling Shein Man 087111 Chin State/Myanmar
46 61157 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086652 Chin State/Myanmar
47 71674 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091118 Chin State/Myanmar
48 61125 Elaeagnus rivularis Merr. ELAEAGNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086519 Chin State/Myanmar
49 59314 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Li-Jianwu 263 Yunnan/China
50 2920 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE W. Nanakorn et al. 2920 Chiang Mai/Thailand
51 33214 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Warintorn K. 08-198 Chiang Mai/Thailand
52 58708 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Zhou-Shishun 3606 Yunnan/China
53 77862 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-76 Vientiane/Laos
54 79721 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097405 Chin State/Myanmar
55 79722 Elaeagnus sp. ELAEAGNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097275 Chin State/Myanmar
56 26664 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062324 Kochi/Japan
57 33708 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE K. Miyamato FOK-614391 Kochi/Japan
58 47671 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-065843 Kochi/Japan
59 96977 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE Y. Aoki FOK-611266 Japan
60 109018 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE C.M.Wang, C.J.Chiang & M.C.Liao 06871 Taiwan
61 57485 Elaeagnus umbellata Thunb. ELAEAGNACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062324 Kochi/Japan