ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 49521 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1169 Phatthalung/Thailand
2 285 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 285 Chiang Mai/Thailand
3 46587 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3558 Nong Khai/Thailand
4 49644 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1737 Surat Thani/Thailand
5 25993 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 3649 Phayao/Thailand
6 23762 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 2683 Nan/Thailand
7 12855 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 385 Nan/Thailand
8 79719 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097022 Chin State/Myanmar
9 79699 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097527 Chin State/Myanmar
10 71774 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091227 Chin State/Myanmar
11 76446 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094360 Chin State/Myanmar
12 52854 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Yin-Jiantao 1429 Yunnan/China
13 61872 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Ling Shein Man 087274 Chin State/Myanmar
14 42248 Elaeocarpus dubius A.DC. ELAEOCARPACEAE Wang Hong 7890 Yunnan/China
15 3764 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3764 Loei/Thailand
16 38494 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2266 Loei/Thailand
17 113185 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3879 Chiang Rai/Thailand
18 38124 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3997 Khon Kaen/Thailand
19 37697 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-641 Chiang Rai/Thailand
20 6359 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6359 Chiang Mai/Thailand
21 37522 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-341 Chiang Rai/Thailand
22 41450 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5655 Loei/Thailand
23 47164 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE Chusie KY40 Mae Hong Son/Thailand
24 9336 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9336 Chiang Mai/Thailand
25 49629 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0029 Trang/Thailand
26 6313 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6313 Loei/Thailand
27 49657 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & S. Khomchompoo ST1912 Phangnga/Thailand
28 6586 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6586 Chiang Mai/Thailand
29 96765 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 281/60 Chiang Mai/Thailand
30 62228 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0515/2555 Phitsanulok/Thailand
31 41458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5663 Phitsanulok/Thailand
32 49512 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2736 Surat Thani/Thailand
33 45736 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n. Chiang Mai/Thailand
34 59451 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0057/2553 Phitsanulok/Thailand
35 36012 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Jatupol K. 08-353 Chiang Mai/Thailand
36 34743 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3505 Trat/Thailand
37 45305 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3525 Chumphon/Thailand
38 27545 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 732 Loei/Thailand
39 25668 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 205 Phetchabun/Thailand
40 25068 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 1018 Chiang Mai/Thailand
41 24642 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 830 Chiang Mai/Thailand
42 114875 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE T. Choopan et al. 2017-20 Tak/Thailand
43 110458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5574 Kanchanaburi/Thailand
44 3223 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3223 Loei/Thailand
45 12860 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 390 Nan/Thailand
46 49591 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST0955 Songkhla/Thailand
47 9298 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9298 Loei/Thailand
48 9315 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9315 Loei/Thailand
49 117850 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-220 Sainyabuli/LAOS
50 117738 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-108 Sainyabuli/LAOS
51 3719 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3719 Loei/Thailand
52 3179 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3179 Loei/Thailand
53 117739 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-109 Sainyabuli/LAOS
54 14370 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 1675 Phitsanulok/Thailand
55 74746 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 04220 Mae Hong Son/Thailand
56 83262 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4797 Chiang Mai/Thailand
57 121054 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE N. Muangyen 3036 Kanchanaburi/Thailand
58 24621 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 809 Chiang Mai/Thailand
59 10988 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 70 Chiang Mai/Thailand
60 84136 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4922 Chiang Mai/Thailand
61 119044 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE K. Phromnoi 9 Phayao/Thailand
62 38233 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE P. Wessumritt 183 Rayong/Thailand
63 70140 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE N. Muangyen 0027 Chiang Mai/Thailand
64 26077 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE Shiro Kobayashi & Y. Endo 3323 Okinawa/Japan
65 57293 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-071862 Kochi/Japan
66 32723 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072003 Kochi/Japan
67 32795 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072419 Kochi/Japan
68 79698 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097382 Chin State/Myanmar
69 79718 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097586 Chin State/Myanmar
70 49513 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0341 Trang/Thailand
71 49640 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
72 49514 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
73 49641 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2590 Phuket/Thailand
74 9312 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9312 Loei/Thailand
75 5942 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5942 Chiang Mai/Thailand
76 5086 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5086 Loei/Thailand
77 14533 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Watthana 322 Chiang Rai/Thailand
78 23063 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 229 Chiang Mai/Thailand
79 1909 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 1909 Chiang Mai/Thailand
80 126181 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036200 Mandalay/MYANMAR
81 132983 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE N. Muangyen 3896 Chiang Mai/THAILAND
82 78939 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 14-8 Chiang Mai/Thailand
83 58821 Elaeocarpus macrocerus (Turcz.) Merr. ELAEOCARPACEAE Zhou-Shishun 3706 Yunnan/China
84 45734 Elaeocarpus madopetalus Pierre ELAEOCARPACEAE Orapin Niyomyat 25205376 Chiang Mai/Thailand
85 82280 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Lee, S. et al.; Chew, P.T.; Teo, S. et al. SING2011-055 Singapore
86 82267 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING02111-052 Singapore
87 82289 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Nik Faizu, N.H. SING2011-246 Singapore
88 49632 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2109a Chumphon/Thailand
89 49665 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner, & Khumchompoo ST1928 Phangnga/Thailand
90 49634 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2031 Ranong/Thailand
91 49590 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner ST2224 Satun/Thailand
92 79717 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097491 Chin State/Myanmar
93 7189 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 7189 Songkhla/Thailand
94 49635 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2399 Nakhon Si Thammarat/Thailand
95 49638 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1032 Phuket/Thailand
96 49624 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE T. Temchai ST0987 Songkhla/Thailand
97 49646 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1132 Nakhon Si Thammarat/Thailand
98 49639 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2828 Songkhla/Thailand
99 58133 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8666 Bueang Kan/Thailand
100 49625 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2126 Chumphon/Thailand