ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 17032 Elaeagnus griffithii Servett. ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 1349 Nan/Thailand
2 49521 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1169 Phatthalung/Thailand
3 285 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 285 Chiang Mai/Thailand
4 46587 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3558 Nong Khai/Thailand
5 49644 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1737 Surat Thani/Thailand
6 12855 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 385 Nan/Thailand
7 71774 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091227 Chin State/Myanmar
8 25993 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 3649 Phayao/Thailand
9 61872 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Ling Shein Man 087274 Chin State/Myanmar
10 79699 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097527 Chin State/Myanmar
11 52854 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Yin-Jiantao 1429 Yunnan/China
12 23762 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 2683 Nan/Thailand
13 76446 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094360 Chin State/Myanmar
14 79719 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097022 Chin State/Myanmar
15 42248 Elaeocarpus dubius A.DC. ELAEOCARPACEAE Wang Hong 7890 Yunnan/China
16 49629 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0029 Trang/Thailand
17 37522 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-341 Chiang Rai/Thailand
18 37697 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-641 Chiang Rai/Thailand
19 38124 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3997 Khon Kaen/Thailand
20 41450 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5655 Loei/Thailand
21 6359 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6359 Chiang Mai/Thailand
22 3764 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3764 Loei/Thailand
23 49657 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & S. Khomchompoo ST1912 Phangnga/Thailand
24 47164 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE Chusie KY40 Mae Hong Son/Thailand
25 38494 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2266 Loei/Thailand
26 6313 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6313 Loei/Thailand
27 9336 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9336 Chiang Mai/Thailand
28 6586 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6586 Chiang Mai/Thailand
29 34743 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3505 Trat/Thailand
30 27545 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 732 Loei/Thailand
31 36012 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Jatupol K. 08-353 Chiang Mai/Thailand
32 45736 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n. Chiang Mai/Thailand
33 45305 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3525 Chumphon/Thailand
34 25668 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 205 Phetchabun/Thailand
35 25068 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 1018 Chiang Mai/Thailand
36 59451 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0057/2553 Phitsanulok/Thailand
37 49512 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2736 Surat Thani/Thailand
38 24642 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 830 Chiang Mai/Thailand
39 62228 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0515/2555 Phitsanulok/Thailand
40 41458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5663 Phitsanulok/Thailand
41 110458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5574 Kanchanaburi/THAILAND
42 3223 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3223 Loei/Thailand
43 96765 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 281/60 Chiang Mai/Thailand
44 49591 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST0955 Songkhla/Thailand
45 12860 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 390 Nan/Thailand
46 80765 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE K. Phoutthavong et al. 546 Luang Prabang/Laos
47 9315 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9315 Loei/Thailand
48 3179 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3179 Loei/Thailand
49 3719 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3719 Loei/Thailand
50 9298 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9298 Loei/Thailand
51 14370 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 1675 Phitsanulok/Thailand
52 24621 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 809 Chiang Mai/Thailand
53 10988 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 70 Chiang Mai/Thailand
54 83262 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4797 Chiang Mai/Thailand
55 38233 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE P. Wessumritt 183 Rayong/Thailand
56 74746 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 04220 Mae Hong Son/Thailand
57 84136 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4922 Chiang Mai/Thailand
58 70140 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE N. Muangyen 0027 Chiang Mai/Thailand
59 32795 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072419 Kochi/Japan
60 26077 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE Shiro Kobayashi & Y. Endo 3323 Okinawa/Japan
61 32723 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072003 Kochi/Japan
62 57293 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-071862 Kochi/Japan
63 79698 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097382 Chin State/Myanmar
64 49640 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
65 49514 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
66 79718 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097586 Chin State/Myanmar
67 49513 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0341 Trang/Thailand
68 14533 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Watthana 322 Chiang Rai/Thailand
69 5086 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5086 Loei/Thailand
70 9312 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9312 Loei/Thailand
71 23063 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 229 Chiang Mai/Thailand
72 49641 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2590 Phuket/Thailand
73 5942 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5942 Chiang Mai/Thailand
74 78939 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 14-8 Chiang Mai/Thailand
75 1909 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 1909 Chiang Mai/Thailand
76 58821 Elaeocarpus macrocerus (Turcz.) Merr. ELAEOCARPACEAE Zhou-Shishun 3706 Yunnan/China
77 45734 Elaeocarpus madopetalus Pierre ELAEOCARPACEAE Orapin Niyomyat 25205376 Chiang Mai/Thailand
78 82289 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Nik Faizu, N.H. SING2011-246 Singapore
79 82280 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Lee, S. et al.; Chew, P.T.; Teo, S. et al. SING2011-055 Singapore
80 82267 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING02111-052 Singapore
81 49590 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner ST2224 Satun/Thailand
82 49665 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner, & Khumchompoo ST1928 Phangnga/Thailand
83 49632 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2109a Chumphon/Thailand
84 49634 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2031 Ranong/Thailand
85 79717 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097491 Chin State/Myanmar
86 49639 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2828 Songkhla/Thailand
87 49638 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1032 Phuket/Thailand
88 11085 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 103 Chiang Mai/Thailand
89 13320 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE McDonald et al. 5672 Kampot/Cambodia
90 13321 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE McDonald et al. 5671 Kampot/Cambodia
91 20627 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1526 Chiang Mai/Thailand
92 14768 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE K. Larsen 45781 Songkhla/Thailand
93 49624 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE T. Temchai ST0987 Songkhla/Thailand
94 12753 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 342 Kalimantan Barat/Indonesia
95 7189 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 7189 Songkhla/Thailand
96 62683 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE P. Wessumritt & S. Sawangsawat 38 Rayong/Thailand
97 49625 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2126 Chumphon/Thailand
98 49646 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1132 Nakhon Si Thammarat/Thailand
99 49635 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2399 Nakhon Si Thammarat/Thailand
100 58133 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8666 Bueng Kan /Thailand