ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 285 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 285 Chiang Mai/Thailand
2 49521 Elaeocarpus angustifolius Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1169 Phatthalung/Thailand
3 49644 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1737 Surat Thani/Thailand
4 46587 Elaeocarpus balansae A.DC. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3558 Nong Khai/Thailand
5 25993 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 3649 Phayao/Thailand
6 79719 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097022 Chin State/Myanmar
7 12855 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 385 Nan/Thailand
8 76446 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094360 Chin State/Myanmar
9 61872 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Ling Shein Man 087274 Chin State/Myanmar
10 71774 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091227 Chin State/Myanmar
11 79699 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097527 Chin State/Myanmar
12 52854 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE Yin-Jiantao 1429 Yunnan/China
13 23762 Elaeocarpus braceanus Watt ex C.B. Clarke ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 2683 Nan/Thailand
14 42248 Elaeocarpus dubius A.DC. ELAEOCARPACEAE Wang Hong 7890 Yunnan/China
15 9336 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9336 Chiang Mai/Thailand
16 41450 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5655 Loei/Thailand
17 38494 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2266 Loei/Thailand
18 38124 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 3997 Khon Kaen/Thailand
19 37522 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-341 Chiang Rai/Thailand
20 37697 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 06-641 Chiang Rai/Thailand
21 3764 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3764 Loei/Thailand
22 49657 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & S. Khomchompoo ST1912 Phangnga/Thailand
23 6586 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6586 Chiang Mai/Thailand
24 6313 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6313 Loei/Thailand
25 6359 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 6359 Chiang Mai/Thailand
26 49629 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0029 Trang/Thailand
27 47164 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE Chusie KY40 Mae Hong Son/Thailand
28 113185 Elaeocarpus floribundus Blume ELAEOCARPACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3879 Chiang Rai/Thailand
29 24642 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 830 Chiang Mai/Thailand
30 25068 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 1018 Chiang Mai/Thailand
31 59451 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0057/2553 Phitsanulok/Thailand
32 25668 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 205 Phetchabun/Thailand
33 49512 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2736 Surat Thani/Thailand
34 41458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri 5663 Phitsanulok/Thailand
35 34743 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3505 Trat/Thailand
36 45305 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3525 Chumphon/Thailand
37 36012 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Jatupol K. 08-353 Chiang Mai/Thailand
38 45736 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n. Chiang Mai/Thailand
39 62228 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE Romklao Botanical Garden 0515/2555 Phitsanulok/Thailand
40 27545 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi 732 Loei/Thailand
41 110458 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5574 Kanchanaburi/THAILAND
42 3223 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3223 Loei/Thailand
43 96765 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 281/60 Chiang Mai/Thailand
44 114875 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ELAEOCARPACEAE T. Choopan et al. 2017-20 Tak/THAILAND
45 80765 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE K. Phoutthavong et al. 546 Luang Prabang/Laos
46 12860 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Srisanga 390 Nan/Thailand
47 49591 Elaeocarpus griffithii (Wight) A. Gray ELAEOCARPACEAE P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST0955 Songkhla/Thailand
48 117850 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-220 Sainyabuli/LAOS
49 9315 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9315 Loei/Thailand
50 14370 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE P. Suksathan 1675 Phitsanulok/Thailand
51 117739 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-109 Sainyabuli/LAOS
52 117738 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-108 Sainyabuli/LAOS
53 3719 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3719 Loei/Thailand
54 9298 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9298 Loei/Thailand
55 3179 Elaeocarpus hainanensis Oliv. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 3179 Loei/Thailand
56 83262 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4797 Chiang Mai/Thailand
57 10988 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 70 Chiang Mai/Thailand
58 74746 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 04220 Mae Hong Son/Thailand
59 24621 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 809 Chiang Mai/Thailand
60 38233 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE P. Wessumritt 183 Rayong/Thailand
61 70140 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE N. Muangyen 0027 Chiang Mai/Thailand
62 84136 Elaeocarpus hygrophilus Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 4922 Chiang Mai/Thailand
63 26077 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE Shiro Kobayashi & Y. Endo 3323 Okinawa/Japan
64 57293 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi FOK-071862 Kochi/Japan
65 32723 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-072003 Kochi/Japan
66 32795 Elaeocarpus japonicus Siebole & Zucc. ELAEOCARPACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072419 Kochi/Japan
67 49514 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
68 49513 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0341 Trang/Thailand
69 79698 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097382 Chin State/Myanmar
70 49640 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1528 Satun/Thailand
71 79718 Elaeocarpus lacunosus Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097586 Chin State/Myanmar
72 1909 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 1909 Chiang Mai/Thailand
73 5086 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5086 Loei/Thailand
74 49641 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2590 Phuket/Thailand
75 78939 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE J.F. Maxwell 14-8 Chiang Mai/Thailand
76 9312 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 9312 Loei/Thailand
77 23063 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE C. Glamwaewwong 229 Chiang Mai/Thailand
78 14533 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE S. Watthana 322 Chiang Rai/Thailand
79 5942 Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 5942 Chiang Mai/Thailand
80 58821 Elaeocarpus macrocerus (Turcz.) Merr. ELAEOCARPACEAE Zhou-Shishun 3706 Yunnan/China
81 45734 Elaeocarpus madopetalus Pierre ELAEOCARPACEAE Orapin Niyomyat 25205376 Chiang Mai/Thailand
82 82289 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Nik Faizu, N.H. SING2011-246 Singapore
83 82267 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING02111-052 Singapore
84 82280 Elaeocarpus mastersii King ELAEOCARPACEAE Leong, P., Liew, D.; Lee, S. et al.; Chew, P.T.; Teo, S. et al. SING2011-055 Singapore
85 49632 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2109a Chumphon/Thailand
86 49665 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner, & Khumchompoo ST1928 Phangnga/Thailand
87 49634 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner & S. Khumchompoo ST2031 Ranong/Thailand
88 49590 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE S. Gardner ST2224 Satun/Thailand
89 79717 Elaeocarpus nitidus Jack ELAEOCARPACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097491 Chin State/Myanmar
90 14768 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE K. Larsen 45781 Songkhla/Thailand
91 49639 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2828 Songkhla/Thailand
92 20627 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1526 Chiang Mai/Thailand
93 49638 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1032 Phuket/Thailand
94 49635 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2399 Nakhon Si Thammarat/Thailand
95 49624 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE T. Temchai ST0987 Songkhla/Thailand
96 13321 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE McDonald et al. 5671 Kampot/Cambodia
97 13320 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE McDonald et al. 5672 Kampot/Cambodia
98 12753 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto 342 Kalimantan Barat/Indonesia
99 11085 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE W. Pongamornkul 103 Chiang Mai/Thailand
100 7189 Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. ex Kurz ELAEOCARPACEAE W. Nanakorn et al. 7189 Songkhla/Thailand