ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 18418 Equisetum arvense L. EQUISETACEAE P. Suksathan s.n. Scotland/United Kingdom
2 29126 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE S. Watthana & H. Kurzweil 2179 Phitsanulok/Thailand
3 71848 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE B. Pantarod 50 Nan/Thailand
4 64525 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Pongamornkul 3074 Mae Hong Son/Thailand
5 323 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Nanakorn et al. 323 Chiang Mai/Thailand
6 60188 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE M. Norsaengsri 6023 Chiang Mai/Thailand
7 56098 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8868 Chiang Rai/Thailand
8 48516 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7267 Chiang Rai/Thailand
9 44931 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Piyawan Winichainan HN1103 Chiang Mai/Thailand
10 44850 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Yaovanit Polpim HN1394 Chiang Mai/Thailand
11 39001 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Pongamornkul 2346 Chiang Mai/Thailand
12 36001 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Jatupol K. 08-342 Chiang Mai/Thailand
13 35612 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8448 Mae Hong Son/Thailand
14 73407 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Lakoet 0565 Mae Hong Son/Thailand
15 29648 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Glamwaewwong 1382 Chiang Mai/Thailand
16 65495 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE K. Srithi 255 Nan/Thailand
17 27353 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE P. Kumphet sn. 37 Chiang Mai/Thailand
18 22227 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE P. Srisanga 2287 Nan/Thailand
19 21876 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1668 Phitsanulok/Thailand
20 16155 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE N. Drechsler, C. Scholz 15 Chiang Mai/Thailand
21 12221 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. La-ongsri 54 Chiang Mai/Thailand
22 12052 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Pongamornkul 338 Chiang Mai/Thailand
23 7969 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Nanakorn et al. 7969 Chiang Mai/Thailand
24 5179 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Nanakorn et al. 5179 Loei/Thailand
25 3197 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Nanakorn et al. 3197 Loei/Thailand
26 2510 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Nanakorn et al. 2510 Chiang Mai/Thailand
27 33876 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE J.F. Maxwell 07-644 Chiang Mai/Thailand
28 111284 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-232 Luang Prabang/Laos
29 132440 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Pongamornkul 7282 Chiang Mai/Thailand
30 131493 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Chusie Trisonthi BD 75 Nan/THAILAND
31 116249 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6901 Chiang Mai/Thailand
32 116457 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-081 Xaignabouri/LAOS
33 111687 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-210 Xiangkhouang/Laos
34 111655 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-178 Xiangkhouang/Laos
35 77873 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-87 Vientiane/Laos
36 106801 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 521 Nan/Thailand
37 105854 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE Pimsiri PN068 Chiang Mai/Thailand
38 96592 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE C. Glamwaewwong 108/60 Chiang Mai/Thailand
39 88524 Equisetum debile Roxb. ex Vaucher EQUISETACEAE N. Muangyen 376 Lampang/Thailand
40 77872 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-86 Vientiane/Laos
41 76435 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094336 Chin State/Myanmar
42 91729 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3706 Phayao/Thailand
43 15922 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE P. Srisanga & C. Puff 1100 Nan/Thailand
44 116843 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-035 Phongsaly/LAOS
45 13093 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE P. Srisanga 489 Nan/Thailand
46 12588 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE P. Srisanga 349 Nan/Thailand
47 69087 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089348 Magway/Myanmar
48 23601 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE P. Srisanga 2610 Nan/Thailand
49 61368 Equisetum diffusum D.Don EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086775 Chin State/Myanmar
50 91410 Equisetum fluviatile L. EQUISETACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
51 17774 Equisetum fluviatile L. EQUISETACEAE S. Watthana and P. Suksathan 779 Scotland/United Kingdom
52 17798 Equisetum fluviatile L. EQUISETACEAE S. Watthana and P. Suksathan 803 Scotland/United Kingdom
53 88225 Equisetum ramosissimum Desf. EQUISETACEAE W. Pongamornkul 5231 Chiang Mai/Thailand
54 72536 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4924 Chiang Mai/Thailand
55 125708 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE K. Punchay 537 Chiang Mai/Thailand
56 126184 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035793 Chin State/MYANMAR
57 102384 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE V. Nguanchoo 619 Nan/Thailand
58 131891 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 80 Chiang Mai/THAILAND
59 72535 Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke EQUISETACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai & S. Sudee 5131 Loei/Thailand
60 91560 Equisetum scirpoides Michx. EQUISETACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
61 117480 Equisetum sp. EQUISETACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1572 Mae Hong Son/Thailand
62 113869 Equisetum sp. EQUISETACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-119 Phongsaly/LAOS
63 4904 Equisetum sp. EQUISETACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 75 Kyoto/Japan
64 75381 Equisetum sp. EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095480 Magway/Myanmar
65 18440 Equisetum sp. EQUISETACEAE P. Suksathan s.n. Aarhus/Denmark
66 18441 Equisetum sp. EQUISETACEAE P. Suksathan s.n. Aarhus/Denmark
67 107342 Equisetum sp. EQUISETACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-104 Phongsaly/Laos
68 75344 Equisetum sp. EQUISETACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095040 Chin State/Myanmar
69 79714 Equisetum sp. EQUISETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097230 Chin State/Myanmar
70 106872 Equisetum sp. EQUISETACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 583 Nan/Thailand
71 42241 Equisetum sp. EQUISETACEAE Wang Hong 7855 Yunnan/China
72 133345 Equisetum sp. EQUISETACEAE S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1134 Chiang Rai/Thailand
73 52849 Equisetum sp. EQUISETACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1434 Yunnan/China
74 60459 Equisetum sp. EQUISETACEAE Ling Shein Man 087914 Chin State/Myanmar
75 90423 Equisetum sp. EQUISETACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-345 Luang Prabang/Laos
76 17775 Equisetum sylvaticum L. EQUISETACEAE S. Watthana and P. Suksathan 780 Scotland/United Kingdom
77 19636 Equisetum telmateia Ehrh. EQUISETACEAE Richard R. Halse 995 Oregon/USA