ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 79528 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-102-208 Myanmar
2 79529 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-098-283 Myanmar
3 79530 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-098-029 Myanmar
4 79527 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-127-006 Myanmar
5 79531 Agapetes angustifolia (Knagg) Airy Shaw ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-096-001 Myanmar
6 20806 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana 1104 Nakhon Nayok/Thailand
7 19232 Agapetes bracteata Hook.f ex C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana and T. Riyapan 943 Prachin Buri/Thailand
8 82532 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097730 Chin State/Myanmar
9 43060 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE Zhou Shi-shun 3598 Yunnan/China
10 78547 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE Ling Shein Mang 096139 Chin State/Myanmar
11 60331 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE Zhou-Shishun 3598 Yunnan/China
12 82531 Agapetes brandisiana W.E.Evans ERICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097610 Chin State/Myanmar
13 79543 Agapetes burmanica W.E.Evans ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-102-200 Myanmar
14 17837 Agapetes buxifolia Nutt. ex Hook.f. ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 842 Scotland/United Kingdom
15 79535 Agapetes corallina Cowan ERICACEAE G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-115-234 Myanmar
16 17831 Agapetes flava (Hook.f.) Sleumer ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 836 Scotland/United Kingdom
17 22613 Agapetes grandiflora Hook.f. ERICACEAE S. Watthana 1719 Phangnga/Thailand
18 31885 Agapetes hillii Brandis ERICACEAE J. Murata et al. 041479 Kachin State/Myanmar
19 103734 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 348 Chiang Mai/Thailand
20 29120 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 2175 Phitsanulok/Thailand
21 19821 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1109 Chiang Mai/Thailand
22 21544 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1439 Chiang Mai/Thailand
23 25601 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE C. Maknoi 637 Chiang Mai/Thailand
24 15585 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE M. Wongnak 137 Chiang Mai/Thailand
25 10300 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 10300 Chiang Mai/Thailand
26 20664 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1272 Chiang Mai/Thailand
27 11415 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Pongamornkul 154 Chiang Mai/Thailand
28 12503 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 155 Chiang Mai/Thailand
29 15988 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 682 Nakhon Ratchasima/Thailand
30 131398 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE Mamoru Kanzaki & Naho Ando 282285-D136-Y 393 Chiang Mai/THAILAND
31 9422 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 9422 Chiang Mai/Thailand
32 20479 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1230 Chiang Mai/Thailand
33 652 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 652 Chiang Mai/Thailand
34 34033 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 2652 Chanthaburi/Thailand
35 23441 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Pongamornkul 966 Chiang Mai/Thailand
36 19310 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1060 Chiang Mai/Thailand
37 103650 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-05 Chiang Mai/Thailand
38 31525 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Damapong 86 Chiang Mai/Thailand
39 31255 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2930 Chiang Mai/Thailand
40 4596 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 4596 Chiang Mai/Thailand
41 2902 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 2902 Chiang Mai/Thailand
42 15453 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 639 Mae Hong Son/Thailand
43 129270 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE Akharasit Bunsongthae 107 Chiang Mai/THAILAND
44 5817 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 5817 Chiang Mai/Thailand
45 20478 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE S. Watthana 1229 Chiang Mai/Thailand
46 15734 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1836 Chiang Mai/Thailand
47 4387 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 4387 Chiang Mai/Thailand
48 20596 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1495 Chiang Mai/Thailand
49 5851 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 5851 Chiang Mai/Thailand
50 18808 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn 1087 Chiang Mai/Thailand
51 5960 Agapetes hosseana Diels ERICACEAE W. Nanakorn et al. 5960 Chiang Mai/Thailand
52 17832 Agapetes incurvata (Griff.) Sleumer ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 837 Scotland/United Kingdom
53 14651 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 863 Nan/Thailand
54 13150 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE S. Watthana 224 Chiang Mai/Thailand
55 22698 Agapetes inopinnata Airy Shaw ERICACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2430 Nan/Thailand
56 22530 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Srisanga 2369 Nan/Thailand
57 16841 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Suksathan 2250 Chiang Rai/Thailand
58 13059 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Srisanga 455 Nan/Thailand
59 22697 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2429 Nan/Thailand
60 21865 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1657 Phitsanulok/Thailand
61 21831 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1623 Phitsanulok/Thailand
62 27557 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE C. Maknoi 744 Loei/Thailand
63 49937 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE M. Norsaengsri 6457 Uttaradit/Thailand
64 15530 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE M. Wongnak 82 Loei/Thailand
65 32216 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE J.F. Maxwell 06-117 Chiang Rai/Thailand
66 138708 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE Natdanai Pan-in 583 Uttaradit/Thailand
67 12797 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana & P. Srisanga 193 Mae Hong Son/Thailand
68 118417 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE K. Inthamma 316 Phitsanulok/Thailand
69 84144 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE W. Pongamornkul 4930 Chiang Mai/Thailand
70 14401 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Suksathan 1706 Phitsanulok/Thailand
71 35690 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8538 Mae Hong Son/Thailand
72 36578 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE C. Maknoi 1898 Loei/Thailand
73 133936 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3456 Chiang Rai/THAILAND
74 30311 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1266 Loei/Thailand
75 16884 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Suksathan 2293 Phitsanulok/Thailand
76 118380 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE K. Inthamma 279 Uttaradit/Thailand
77 48362 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31632 Loei/Thailand
78 12336 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Suksathan 1231 Phitsanulok/Thailand
79 13568 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE S. Watthana, P. Suksathan & S. Suk-aiem 226 Chiang Mai/Thailand
80 25996 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE P. Suksathan 3652 Phayao/Thailand
81 47165 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE Chusie KY16 Mae Hong Son/Thailand
82 8823 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE W. Nanakorn et al. 8823 Loei/Thailand
83 133591 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE Natdanai Pan-in V 376 Uttaradit/Thailand
84 59948 Agapetes lobbii C.B.Clarke ERICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2107 Nan/Thailand
85 40921 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE S. Watthana 3290 Tak/Thailand
86 13569 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE S. Watthana 227 Chiang Mai/Thailand
87 82864 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2730 Tak/Thailand
88 34013 Agapetes loranthiflora D.Don ex G.Don ERICACEAE S. Pumicong s.n. Phangnga/Thailand
89 16978 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE S. Intamusik 125 Chiang Mai/Thailand
90 35646 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8484 Mae Hong Son/Thailand
91 19309 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ERICACEAE S. Watthana 1059 Chiang Mai/Thailand
92 19193 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE S. Watthana and T. Riyapan 903 Prachin Buri/Thailand
93 21857 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1649 Phitsanulok/Thailand
94 61797 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086947 Chin State/Myanmar
95 60240 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE Wang Hong 8314 Yunnan/China
96 76025 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094753 Chin State/Myanmar
97 78541 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Hlaing, Ling Shein Man & Law Shein 090560 Chin State/Myanmar
98 36726 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE P. Suksathan 4470 Chanthaburi/Thailand
99 17830 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 835 Scotland/United Kingdom
100 37097 Agapetes mannii Hemsl. ERICACEAE P. Suksathan 4660 Phitsanulok/Thailand