ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 18250 Eriocaulon brownianum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 1021 Loei/Thailand
2 42652 Eriocaulon brownianum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6134 Uttaradit/Thailand
3 47015 Eriocaulon brownianum Mart. ERIOCAULACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 236 Uttaradit/Thailand
4 19458 Eriocaulon brownianum Mart. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 2706 Phitsanulok/Thailand
5 64952 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-078556 Kochi/Japan
6 41170 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 5873 Amnat Charoen/Thailand
7 84629 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 3410 Kalasin/Thailand
8 26090 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE M. Tashiro, H. Sada et al. FOK-059966 Kochi/Japan
9 12177 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE W. La-ongsri 10 Chiang Mai/Thailand
10 34795 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3167 Si Sa Ket/Thailand
11 57392 Eriocaulon cinereum R.Br. ERIOCAULACEAE Phongtheera Buapet 3 Songkhla/Thailand
12 32625 Eriocaulon decemflorum Maxim. ERIOCAULACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-069035 Kochi/Japan
13 26261 Eriocaulon decemflorum Maxim. ERIOCAULACEAE A. Sakamoto 610140 Kochi/Japan
14 35162 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE C. Maknoi 2390 Phangnga/Thailand
15 12329 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1224 Phitsanulok/Thailand
16 27268 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE K. Wangwasit 051223-14 Ubon Ratchathani/Thailand
17 24716 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 124 Rayong/Thailand
18 18881 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 1129 Ubon Ratchathani/Thailand
19 41803 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 51 Rayong/Thailand
20 90910 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE W. Nanakorn et al. 8198.1 Loei/Thailand
21 22355 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 1925 Ubon Ratchathani/Thailand
22 34793 Eriocaulon echinulatum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3165 Si Sa Ket/Thailand
23 54208 Eriocaulon hamiltonianum Mart. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & P. Panyachan 8225 Chiang Mai/Thailand
24 13615 Eriocaulon hamiltonianum Mart. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1381 Chiang Mai/Thailand
25 9817 Eriocaulon hamiltonianum Mart. ERIOCAULACEAE W. Nanakorn et al. 9817 Mae Hong Son/Thailand
26 7862 Eriocaulon hamiltonianum Mart. ERIOCAULACEAE W. Nanakorn et al. 7862 Chiang Mai/Thailand
27 27269 Eriocaulon hamiltonianum Mart. var. acuminatum A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE K. Wangwasit 051223-15 Ubon Ratchathani/Thailand
28 26543 Eriocaulon hondoense Satake ERIOCAULACEAE T. Matsumoto et al. FOK-060976 Kochi/Japan
29 27273 Eriocaulon infirmum Steud. ERIOCAULACEAE K. Wangwasit 051223-19 Ubon Ratchathani/Thailand
30 28991 Eriocaulon infirmum Steud. ERIOCAULACEAE S. Suddee et al. 2547 Ubon Ratchathani/Thailand
31 22368 Eriocaulon infirmum Steud. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 1938 Ubon Ratchathani/Thailand
32 94389 Eriocaulon infirmum Steud. ERIOCAULACEAE N. Muangyen 1516 Ubon Ratchathani/Thailand
33 64953 Eriocaulon japonicum Korn ERIOCAULACEAE M. Furusawa et al. FOK-078638 Kochi/Japan
34 69553 Eriocaulon nantoense Hayata ERIOCAULACEAE Zhou-Shishun 7108 Yunnan/China
35 16903 Eriocaulon nautiliforme Lecomte ERIOCAULACEAE P. Suksathan 2312 Phitsanulok/Thailand
36 87752 Eriocaulon nautiliforme Lecomte ERIOCAULACEAE Saensouk et al. 138 Roi Et/Thailand
37 39652 Eriocaulon nautiliforme Lecomte ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 4740 Maha Sarakham/Thailand
38 35098 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE W. Pongamornkul 2176 Mae Hong Son/Thailand
39 40947 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 934 Mae Hong Son/Thailand
40 13614 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1380 Chiang Mai/Thailand
41 59260 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9797 Chiang Mai/Thailand
42 13646 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1412 Chiang Mai/Thailand
43 36361 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3004 Chiang Mai/Thailand
44 122774 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-244 Phongsaly/LAOS
45 21622 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong ERIOCAULACEAE P. Suksathan 3127 Chiang Rai/Thailand
46 46753 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 2950 Kanchanaburi/Thailand
47 47168 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE Chusie KY283 Mae Hong Son/Thailand
48 36363 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3006 Chiang Mai/Thailand
49 12492 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1767 Phitsanulok/Thailand
50 12328 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1223 Phitsanulok/Thailand
51 12435 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1330 Phitsanulok/Thailand
52 63771 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 2214 Loei/Thailand
53 35677 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8523 Mae Hong Son/Thailand
54 12403 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1298 Phitsanulok/Thailand
55 12432 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1327 Phitsanulok/Thailand
56 27228 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE K. Wangwasit 051222-2 Ubon Ratchathani/Thailand
57 84503 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 3356 Chaiyaphum/Thailand
58 19214 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE S. Watthana and T. Riyapan 925 Prachin Buri/Thailand
59 21744 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1536 Phitsanulok/Thailand
60 21821 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1613 Phitsanulok/Thailand
61 41020 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 943 Chiang Mai/Thailand
62 89618 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE C. Maknoi 6371 Phetchabun/Thailand
63 8198 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE W. Nanakorn et al. 8198 Loei/Thailand
64 18209 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 980 Loei/Thailand
65 36400 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3043 Chiang Mai/Thailand
66 8160 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE W. Nanakorn et al. 8160 Loei/Thailand
67 42641 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6124 Uttaradit/Thailand
68 25939 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 3596 Chiang Mai/Thailand
69 16416 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 2091 Chiang Mai/Thailand
70 12552 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Srisanga 313 Nan/Thailand
71 16081 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1946 Mae Hong Son/Thailand
72 36470 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3114 Chiang Mai/Thailand
73 39504 Eriocaulon nepalense Prescott ex Bong var. luzulaefolium (Mart.) A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 4588 Phitsanulok/Thailand
74 39457 Eriocaulon odoratum Dalzell ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 4543 Nakhon Phanom/Thailand
75 18458 Eriocaulon oryzetorum Mart. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 2785 Chiang Mai/Thailand
76 58245 Eriocaulon parnellii Praj. & Chantar. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8777 Loei/Thailand
77 21825 Eriocaulon parnellii Praj. & Chantar. ERIOCAULACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1617 Phitsanulok/Thailand
78 12491 Eriocaulon parnellii Praj. & Chantar. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 1766 Phitsanulok/Thailand
79 47584 Eriocaulon parvum Koernicke ERIOCAULACEAE M. Tashiro, Y. Sakai, H. Sada et al. FOK-070062 Kochi/Japan
80 27271 Eriocaulon phatamense Praj. & Chantar. ERIOCAULACEAE K. Wangwasit 051223-17 Ubon Ratchathani/Thailand
81 57221 Eriocaulon phuphanoides A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0068 Khon Kaen/Thailand
82 58244 Eriocaulon pseudoescape A. Prajaksood & Chantar. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8776 Loei/Thailand
83 18457 Eriocaulon quinquangulare L. subsp. longibracteatum A. Prajaksood & J. Parn. ERIOCAULACEAE P. Suksathan 2784 Chiang Mai/Thailand
84 109298 Eriocaulon robustium (Maxim.) Makino ERIOCAULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-063353 Japan
85 51934 Eriocaulon robustium (Maxim.) Makino ERIOCAULACEAE K. Miyamato FOK-039328 Kochi/Japan
86 47442 Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 67 Rayong/Thailand
87 53698 Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 5954 Ubon Ratchathani/Thailand
88 31062 Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 768 Chanthaburi/Thailand
89 18906 Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE M. Norsaengsri 1154 Ubon Ratchathani/Thailand
90 24801 Eriocaulon setaceum L. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 373 Rayong/Thailand
91 54405 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE T. Yingkhachorn 86 Phangnga/Thailand
92 41800 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 48 Rayong/Thailand
93 83996 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 320 Trat/Thailand
94 70298 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE M. Pinyosak & W. Boonchai 147 Trat/Thailand
95 47433 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 42 Rayong/Thailand
96 38735 Eriocaulon sexangulare L. ERIOCAULACEAE S. Watthana 2961 Phangnga/Thailand
97 23556 Eriocaulon sexangulare L. var. australe A.Prajaksood & J.Parn. ERIOCAULACEAE K. Kertsawang 34 Rayong/Thailand
98 53861 Eriocaulon sexangulare L. var. australe A.Prajaksood & J.Parn. ERIOCAULACEAE C. Maknoi 3143 Rayong/Thailand
99 34453 Eriocaulon sexangulare L. var. australe A.Prajaksood & J.Parn. ERIOCAULACEAE Warintorn K. 08-283 Rayong/Thailand
100 21369 Eriocaulon sexangulare L. var. australe A.Prajaksood & J.Parn. ERIOCAULACEAE S. Watthana 1376 Chanthaburi/Thailand