ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 123921 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5843 Chaiyaphum/Thailand
102 116325 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE N. Boonruang 0003 Chaiyaphum/Thailand
103 31428 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 8 Chanthaburi/Thailand
104 10237 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 10237 Kanchanaburi/Thailand
105 82801 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 7702 Sukhothai/Thailand
106 8610 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 8610 Sukhothai/Thailand
107 32398 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-976 Nakhon Nayok/Thailand
108 76119 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 6664 Chanthaburi/Thailand
109 41876 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Wessumritt 293 Rayong/Thailand
110 32152 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-149 Nakhon Nayok/Thailand
111 32228 Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-135 Chiang Rai/Thailand
112 123273 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-267 Phongsaly /LAOS
113 125291 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 7034 Chiang Mai/THAILAND
114 30156 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-21A Phongsaly/Laos
115 69268 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Zhou-Shishun 6920 Yunnan/China
116 38900 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 2570 Loei/Thailand
117 4035 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 4035 Loei/Thailand
118 3902 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 3902 Loei/Thailand
119 123129 Alchornea tiliifolia (Benth.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-123 Phongsaly /LAOS
120 63057 Alchornea trewioides Mull.Arg. var. sinica H.S.Kiu EUPHORBIACEAE Li-Jianwu 703 Yunnan/China
121 109296 Aleurites fordii Hemsl. EUPHORBIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto H. Fukuhara et al. FOK-077662 Japan
122 26489 Aleurites fordii Hemsl. EUPHORBIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-065947 Kochi/Japan
123 57528 Aleurites fordii Hemsl. EUPHORBIACEAE T. Matsumoto et al. FOK-065947 Kochi/Japan
124 106888 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 599 Nan/Thailand
125 105832 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK080 Nan/Thailand
126 123335 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-329 Phongsaly/LAOS
127 83587 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Ubonwan Upho UBON 1216 Songkhla/Thailand
128 118625 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE K. Kertsawang 3931 Ranong/Thailand
129 69909 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053215 Chin State/Myanmar
130 59479 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Romklao Botanical Garden 0085/2553 Phitsanulok/Thailand
131 57026 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9305 Chiang Rai/Thailand
132 59988 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2147 Nan/Thailand
133 72709 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Maknoi 4944 Phitsanulok/Thailand
134 67844 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 10524 Mae Hong Son/Thailand
135 13828 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE P. Srisanga 531 Nan/Thailand
136 56116 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8886 Chiang Rai/Thailand
137 456 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 456 Chiang Mai/Thailand
138 95068 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-107 Luang Prabang/Laos
139 81873 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 11907 Phayao/Thailand
140 987 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 987 Chiang Mai/Thailand
141 9372 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 9372 Chiang Mai/Thailand
142 44360 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0747 Phangnga/Thailand
143 44359 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0490 Songkhla/Thailand
144 37523 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-342 Chiang Rai/Thailand
145 29481 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Glamwaewwong 1299 Chiang Mai/Thailand
146 98807 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-284 Xaignabouri/Laos
147 47109 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Maknoi 3599 Phetchabun/Thailand
148 46447 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 2522 Mae Hong Son/Thailand
149 23903 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 23903 Chiang Mai/Thailand
150 90766 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3374 Phayao/Thailand
151 438 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 438 Chiang Mai/Thailand
152 62231 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Romklao Botanical Garden 0518/2555 Phitsanulok/Thailand
153 114436 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4783 Lampang/Thailand
154 66832 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 10430 Mae Hong Son/Thailand
155 38885 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Maknoi 2555 Loei/Thailand
156 72810 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 10916 Mae Hong Son/Thailand
157 114093 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-343 Phongsaly/LAOS
158 92293 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE Ling Shein Mang 093124 Chin State/Myanmar
159 30413 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 1921 Chiang Mai/Thailand
160 127352 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1984 Chiang Rai/THAILAND
161 84101 Balakata baccata (Roxb.) Esser EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 4887 Chiang Mai/Thailand
162 111189 Balakata sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-137 Luang Prabang/Laos
163 117046 Balakata sp. EUPHORBIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-239 Phongsaly/LAOS
164 111135 Balakata sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-083 Luang Prabang/Laos
165 114143 Balakata sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-393 Phongsaly/LAOS
166 41984 Baliospermum angustifolium Y.T.Chang EUPHORBIACEAE Zhou Shi-shun 3186 Yunnan/China
167 61979 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087479 Chin State/Myanmar
168 43187 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 09-293 Chiang Rai/Thailand
169 59932 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2089 Nan/Thailand
170 9723 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 9723 Chiang Mai/Thailand
171 9553 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 9553 Chiang Mai/Thailand
172 75730 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 4315 Mae Hong Son/Thailand
173 35691 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8540 Mae Hong Son/Thailand
174 43268 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Zhou Shi-shun 3073 Yunnan/China
175 4600 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 4600 Chiang Mai/Thailand
176 3868 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 3868 Loei/Thailand
177 5159 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 5159 Loei/Thailand
178 117269 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE N. Muangyen 2536 Kanchanaburi/Thailand
179 15334 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul, R. Panya, S. Watthana 441 Chiang Mai/Thailand
180 16072 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Suksathan 1937 Mae Hong Son/Thailand
181 75287 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094962 Chin State/Myanmar
182 7908 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 7908 Chiang Mai/Thailand
183 79713 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097353 Chin State/Myanmar
184 11535 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Suksathan 1145 Chiang Mai/Thailand
185 37696 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-640 Chiang Rai/Thailand
186 16614 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga 1208 Nan/Thailand
187 68507 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2870 Phayao/Thailand
188 14445 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga 738 Nan/Thailand
189 4390 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 4390 Chiang Mai/Thailand
190 14433 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga 726 Nan/Thailand
191 74977 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 6623 Phetchabun/Thailand
192 21154 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2028 Nan/Thailand
193 66578 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2838 Phayao/Thailand
194 4605 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 4605 Chiang Mai/Thailand
195 8340 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 8340 Chiang Mai/Thailand
196 12225 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri 58 Chiang Mai/Thailand
197 62030 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Ling Shein Man 087457 Chin State/Myanmar
198 103740 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 354 Chiang Mai/Thailand
199 17632 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga 1411 Nan/Thailand
200 12309 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Suksathan 1204 Phitsanulok/Thailand