ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 61742 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Ling Shein Man 087557 Chin State/Myanmar
202 68891 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089539 Chin State/Myanmar
203 103741 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 355 Chiang Mai/Thailand
204 68924 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089473 Chin State/Myanmar
205 76544 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094060 Chin State/Myanmar
206 68804 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089629 Chin State/Myanmar
207 56498 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051130 Chin State/Myanmar
208 76351 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094154 Chin State/Myanmar
209 76414 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094401 Chin State/Myanmar
210 31111 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2786 Nan/Thailand
211 1830 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 1830 Chiang Mai/Thailand
212 12506 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 12506 Chiang Mai/Thailand
213 18099 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE P. Srisanga 1652 Nan/Thailand
214 69007 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089465 Chin State/Myanmar
215 126608 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9968 Chiang Mai/THAILAND
216 37695 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE J.F. Maxwell 06-639 Chiang Rai/Thailand
217 126643 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10006 Chiang Mai/THAILAND
218 69907 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053198 Chin State/Myanmar
219 61765 Baliospermum calycinum Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Ling Shein Man 087531 Chin State/Myanmar
220 42293 Baliospermum effusum Pax & K.Hoffim. EUPHORBIACEAE Zhou Shi-shun 2834 Yunnan/China
221 63164 Baliospermum montanum (Willd.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Li-Jianwu 838 Yunnan/China
222 92429 Baliospermum montanum (Willd.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3902 Lampang/Thailand
223 5250 Baliospermum montanum (Willd.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 5250 Chiang Mai/Thailand
224 83588 Baliospermum montanum (Willd.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Ubonwan Upho UBON 702 Songkhla/Thailand
225 47173 Baliospermum montanum (Willd.) Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Chusie KY468 Mae Hong Son/Thailand
226 95515 Baliospermum siamense Craib EUPHORBIACEAE N. Muangyen 1712 Kanchanaburi/Thailand
227 107009 Baliospermum siamense Craib EUPHORBIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 721 Nan/Thailand
228 71870 Baliospermum siamense Craib EUPHORBIACEAE B. Pantarod 10 Nan/Thailand
229 44928 Baliospermum siamense Craib EUPHORBIACEAE Piyawan Winichainan HN1107 Chiang Mai/Thailand
230 2942 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 2942 Chiang Mai/Thailand
231 51203 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 2809 Chiang Rai/Thailand
232 55743 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8543 Loei/Thailand
233 109992 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE TLBG 590 Chiang Mai/Thailand
234 38637 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 2487 Chiang Mai/Thailand
235 81102 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi 7283 Sukhothai/Thailand
236 81782 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 11816 Chiang Rai/Thailand
237 40419 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi 2790 Loei/Thailand
238 72948 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 10729 Mae Hong Son/Thailand
239 6949 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 6949 Chiang Mai/Thailand
240 61857 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Ling Shein Man 087303 Magway/Myanmar
241 89169 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE N. Muangyen 760 Phayao/Thailand
242 92294 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Stepan Gale & Khin Myo Htwe 035022 Mandalay/Myanmar
243 122598 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1558 Uttaradit/THAILAND
244 252 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 252 Chiang Mai/Thailand
245 34804 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 3181 Khon Kaen/Thailand
246 124995 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 617 Phrae/Thailand
247 61809 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086924 Magway/Myanmar
248 115804 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE K. Wangwasit 180322-54 Loei/Thailand
249 38976 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 2321 Chiang Mai/Thailand
250 81858 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 11892 Phayao/Thailand
251 11746 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 11746 Chiang Mai/Thailand
252 11345 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 122 Chiang Mai/Thailand
253 110420 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5538 Kanchanaburi/Thailand
254 125126 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 748 Phrae/Thailand
255 130773 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2819 Mae Hong Son/THAILAND
256 61548 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Ling Shein Man 087057 Magway/Myanmar
257 42927 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3502 Phetchabun/Thailand
258 31229 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2904 Chiang Mai/Thailand
259 121106 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE N. Muangyen 3088 Kanchanaburi/Thailand
260 58769 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE Zhou-Shishun 3309 Yunnan/China
261 11534 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE P. Suksathan 1144 Chiang Mai/Thailand
262 42619 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6102 Uttaradit/Thailand
263 176 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 176 Chiang Mai/Thailand
264 130544 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 821 Chiang Mai/Thailand
265 113165 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6768 Uttaradit/Thailand
266 121175 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE N. Muangyen 3157 Nan/Thailand
267 98194 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-074 Luang Prabang/Laos
268 39303 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE M. Norsaengsri 4390 Khon Kaen/Thailand
269 122554 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1514 Phrae/THAILAND
270 81116 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi 7297 Sukhothai/Thailand
271 90096 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-19 Luang Prabang/Laos
272 81039 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh EUPHORBIACEAE C. Maknoi 7220 Sukhothai/Thailand
273 88850 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 8451 Sukhothai/Thailand
274 87027 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE C. Glamwaewwong 320/58 Chiang Mai/Thailand
275 113596 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-297 Phongsaly/LAOS
276 8277 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 8277 Chiang Mai/Thailand
277 51047 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 2653 Chiang Mai/Thailand
278 53111 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE Yin-Jiantao 1350 Yunnan/China
279 78816 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-94 Luang Prabang/Laos
280 123165 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-159 Phongsaly /LAOS
281 47270 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE Chusie KY467 Mae Hong Son/Thailand
282 9176 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 9176 Chiang Mai/Thailand
283 95759 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 6043 Chiang Mai/Thailand
284 2581 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 2581 Chiang Mai/Thailand
285 82685 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi 7586 Sukhothai/Thailand
286 120530 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Tanming SP36 Suphan Buri/Thailand
287 50473 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE Li-Jianwu Cx00028 Yunnan/China
288 113558 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-259 Phongsaly/LAOS
289 94182 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 5882 Chiang Mai/Thailand
290 70825 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 033 Luang Prabang/Laos
291 123295 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-289 Phongsaly/LAOS
292 41966 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE Zhou Shi-shun 3309 Yunnan/China
293 118942 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE K. Inthamma 529 Phitsanulok/Thailand
294 52543 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1625 Nan/Thailand
295 97071 Baliospermum sp. EUPHORBIACEAE P. Phaosrichai 455 Nakhon Si Thammarat/Thailand
296 70127 Blachia andamanica (Kurz) Hook. f. EUPHORBIACEAE N. Muangyen 0014 Chiang Mai/Thailand
297 4231 Blachia andamanica (Kurz) Hook. f. EUPHORBIACEAE W. Nanakorn et al. 4231 Nan/Thailand
298 115042 Blachia andamanica (Kurz) Hook. f. EUPHORBIACEAE Pattararat Wongman 008 Chiang Mai/Thailand
299 86262 Blachia andamanica (Kurz) Hook. f. EUPHORBIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-266 Luang Prabang/Laos
300 70104 Blachia andamanica (Kurz) Hook. f. EUPHORBIACEAE W. Pongamornkul 3724 Mae Hong Son/Thailand