ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 11097 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE S. Watthana 128 Chiang Mai/Thailand
502 127 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE W. Nanakorn et al. 127 Chiang Mai/Thailand
503 645 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE W. Nanakorn et al. 645 Chiang Mai/Thailand
504 12919 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE P. Srisanga 449 Nan/Thailand
505 25138 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE C. Glamwaewwong 1079 Chiang Mai/Thailand
506 6124 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE W. Nanakorn et al. 6124 Chiang Mai/Thailand
507 72300 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094351 Chin State/Myanmar
508 80631 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3133 Phayao/Thailand
509 32027 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Pranee Palee 968 Chiang Rai/Thailand
510 69390 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Zhou-Shishun 6867 Yunnan/China
511 24984 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE C. Glamwaewwong 959 Chiang Mai/Thailand
512 111983 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai, Prateep Panyadee & Kittiyut Punchai (Photographer) 9153 Chiang Mai/Thailand
513 112052 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew & Natcha Sutjaritjai (Photographer) 9079 Chiang Mai/Thailand
514 90627 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE N. Muangyen 890 Phayao/Thailand
515 113622 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-323 Phongsaly/LAOS
516 110089 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 962 Chiang Rai/Thailand
517 118828 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE K. Inthamma 406 Phitsanulok/Thailand
518 126686 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10051 Chiang Mai/THAILAND
519 88455 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE N. Muangyen 307 Phayao/Thailand
520 101264 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE N. Muangyen AKN 008 Chiang Mai/Thailand
521 91984 Albizia chinensis (Osbeck)Merr. FABACEAE K. Kertsawang 3549 Chiang Rai/Thailand
522 25153 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE K. Kertsawang 420 Rayong/Thailand
523 53896 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE C. Maknoi 3178 Loei/Thailand
524 35992 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE Jatupol K. 08-333 Chiang Mai/Thailand
525 46303 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE S. Sawangsawat 31 Trat/Thailand
526 38880 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE C. Maknoi 2550 Loei/Thailand
527 137504 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE K. Inthamma 1012 Loei/THAILAND
528 126196 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE Ling Shein Man 052214 Chin State/MYANMAR
529 140118 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10164 Trat/THAILAND
530 84000 Albizia corniculata (Lour.) Druce FABACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 324 Trat/Thailand
531 61525 Albizia crassiramea Lace FABACEAE Ling Shein Man 087088 Chin State/Myanmar
532 10 Albizia crassiramea Lace FABACEAE W. Nanakorn et al. 010 Chiang Mai/Thailand
533 37727 Albizia crassiramea Lace FABACEAE J.F. Maxwell 06-714 Chiang Mai/Thailand
534 37660 Albizia crassiramea Lace FABACEAE J.F. Maxwell 06-603 Chiang Rai/Thailand
535 1261 Albizia crassiramea Lace FABACEAE W. Nanakorn et al. 1261 Chiang Mai/Thailand
536 68733 Albizia crassiramea Lace FABACEAE M. Norsaengsri 10644 Nan/Thailand
537 15636 Albizia crassiramea Lace FABACEAE P. Suksathan 1720.1 Mae Hong Son/Thailand
538 13596 Albizia crassiramea Lace FABACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 254 Chiang Mai/Thailand
539 25813 Albizia crassiramea Lace FABACEAE Bot. KU 2006.10 Chiang Mai/Thailand
540 67448 Albizia crassiramea Lace FABACEAE M. Norsaengsri et al. 007.1 Khon Kaen/Thailand
541 7686 Albizia crassiramea Lace FABACEAE W. Nanakorn et al. 7686 Chiang Mai/Thailand
542 11678 Albizia crassiramea Lace FABACEAE Serm 90 Chiang Mai/Thailand
543 124993 Albizia crassiramea Lace FABACEAE N. Muangyen 3569 Nan/Thailand
544 123683 Albizia crassiramea Lace FABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-220 Sainyabuli/LAOS
545 87011 Albizia crassiramea Lace FABACEAE C. Glamwaewwong 304/58 Chiang Mai/Thailand
546 111150 Albizia crassiramea Lace FABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-098 Luang Prabang/Laos
547 84621 Albizia crassiramea Lace FABACEAE P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3863 Mae Hong Son/Thailand
548 111265 Albizia crassiramea Lace FABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-213 Luang Prabang/Laos
549 136843 Albizia crassiramea Lace FABACEAE Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103729 MYANMAR
550 53169 Albizia julibrissin Durazz. FABACEAE Yin-Jiantao 1399 Yunnan/China
551 47563 Albizia julibrissin Durazz. FABACEAE K. Sugimura et al. FOK-067493 Kochi/Japan
552 57408 Albizia julibrissin Durazz. FABACEAE M. Miyake, S. Kobayashi FOK-057403 Kochi/Japan
553 42580 Albizia julibrissin Durazz. var. mollis (Wall.) Benth. FABACEAE R. Namdaeng 12/01 Khon Kaen/Thailand
554 90325 Albizia julibrissin Durazz. var. mollis (Wall.) Benth. FABACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-248 Luang Prabang/Laos
555 135553 Albizia kalkora (Roxb.) Prain FABACEAE Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3892 CHINA
556 4273 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 4273 Nan/Thailand
557 10759 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 10759 Chiang Mai/Thailand
558 58086 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9838 Khon Kaen/Thailand
559 8404 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 8404 Maha Sarakham/Thailand
560 39986 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE M. Norsaengsri 5091 Khon Kaen/Thailand
561 8684 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 8684 Chiang Mai/Thailand
562 527 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 527 Chiang Mai/Thailand
563 42889 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3464 Phetchabun/Thailand
564 30533 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE J.F. Maxwell 09-76 Kanchanaburi/Thailand
565 67212 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 725 Lampang/Thailand
566 40497 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE J.F. Maxwell 09-19 Chiang Rai/Thailand
567 66217 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Pongamornkul 3255 Chiang Mai/Thailand
568 20505 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1404 Maha Sarakham/Thailand
569 73620 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Pongamornkul 04030 Mae Hong Son/Thailand
570 28947 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 28947 Chiang Mai/Thailand
571 28934 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 28934 Chiang Mai/Thailand
572 67184 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 697 Lampang/Thailand
573 21738 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE S. Watthana 1530 Kamphaeng Phet/Thailand
574 45505 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE N. Romkham 155 Lamphun/Thailand
575 104726 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 5601 Phetchabun/Thailand
576 122121 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1454 Khon Kaen/Thailand
577 97484 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 5447 Phetchabun/Thailand
578 88719 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 570 Loei/Thailand
579 86402 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE M. Wongnak 854 Koh Kong/Cambodia
580 92012 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE K. Kertsawang 3577 Phrae/Thailand
581 82661 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 7562 Sukhothai/Thailand
582 98512 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-392 Luang Prabang/Laos
583 112102 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Sakuntala Ninkaew, Saowalak Bunma (Photographer) & Witsanu Saisorn 9026 Nan/Thailand
584 105094 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 6284 Phetchabun/Thailand
585 89787 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 4705 Phichit/Thailand
586 122410 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9259 Khon Kaen/Thailand
587 92889 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE D. Argyriou 78 Preah Vihear/Cambodia
588 105254 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE C. Maknoi 6490 Nakhon Sawan/Thailand
589 94651 Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4020 Lampang/Thailand
590 50605 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE P. Wessumritt & W. Boonchai 107 Chanthaburi/Thailand
591 67754 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE M. Norsaengsri 5812 Kalasin/Thailand
592 9882 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE W. Nanakorn et al. 9882 Nakhon Sawan/Thailand
593 76932 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE W. Tanming 706 Chai Nat/Thailand
594 40526 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE J.F. Maxwell 08-154 Kanchanaburi/Thailand
595 76915 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE W. Tanming 689 Kanchanaburi/Thailand
596 126754 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3995 Prachuap Khiri Khan/Thailand
597 87688 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE Saensouk et al. 74 Maha Sarakham/Thailand
598 122400 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9240 Chiang Mai/Thailand
599 95664 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE Sikkha Songkumchum SK032 Chiang Mai/Thailand
600 122432 Albizia lebbekioides (DC.) Benth. FABACEAE Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9281 Si Sa Ket/Thailand