ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 33765 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE K. Takeuchi FOK-613588 Kochi/Japan
2 54300 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE K. Takeuchi FOK-613588 Kochi/Japan
3 32411 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE Kazumi Fujikawa 97007 Japan
4 33778 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE K. Miyamato FOK-613654 Kochi/Japan
5 26587 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE M. Miyake et al. FOK-061872 Kochi/Japan
6 47704 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067720 Kochi/Japan
7 87765 Castanea crenata Siebold & Zucc. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka NT0070 Ibaraki /Japan
8 38563 Castanea mollissima Blume FAGACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2335 Loei/Thailand
9 27308 Castanea mollissima Blume FAGACEAE W. Nanakorn et al. 27308 Rayong/Thailand
10 5567 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5567 Chiang Mai/Thailand
11 103714 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-48 Chiang Mai/Thailand
12 30811 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE J.F. Maxwell 07-12 Chiang Rai/Thailand
13 82109 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE M. Norsaengsri 12141 Phayao/Thailand
14 22946 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 195 Chiang Mai/Thailand
15 80731 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4588 Chiang Mai/Thailand
16 30814 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE J.F. Maxwell 07-15 Chiang Rai/Thailand
17 1239 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1239 Chiang Mai/Thailand
18 5487 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5487 Chiang Mai/Thailand
19 105380 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 318 Chiang Mai/Thailand
20 5827 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5827 Chiang Mai/Thailand
21 72996 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE M. Norsaengsri 10777 Mae Hong Son/Thailand
22 35882 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Jatupol K. 08-223 Chiang Mai/Thailand
23 111212 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-160 Luang Prabang/Laos
24 83204 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4739 Chiang Mai/Thailand
25 43439 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE K. Kertsawang 1260 Uttaradit/Thailand
26 28953 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28953 Chiang Mai/Thailand
27 94979 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Kamonrat Panta 050 Chiang Mai/Thailand
28 59627 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 38 Chiang Mai/Thailand
29 59426 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0032/2553 Phitsanulok/Thailand
30 113684 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-385 Phongsali/LAOS
31 110062 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 935 Chiang Rai/Thailand
32 105371 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 309 Chiang Mai/Thailand
33 37368 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE J.F. Maxwell 06-780 Chiang Rai/Thailand
34 75650 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Tanming 538 Mae Hong Son/Thailand
35 105426 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 392 Chiang Mai/Thailand
36 5353 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5353 Chiang Mai/Thailand
37 105348 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 256 Chiang Mai/Thailand
38 105353 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 261 Chiang Mai/Thailand
39 105354 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 262 Chiang Mai/Thailand
40 105356 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 264 Chiang Mai/Thailand
41 105363 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 271 Chiang Mai/Thailand
42 105364 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 302 Chiang Mai/Thailand
43 105366 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 304 Chiang Mai/Thailand
44 105785 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Pimsiri PN055 Chiang Mai/Thailand
45 105369 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 307 Chiang Mai/Thailand
46 59669 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 80 Chiang Mai/Thailand
47 105372 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 310 Chiang Mai/Thailand
48 105374 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 312 Chiang Mai/Thailand
49 105375 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 313 Chiang Mai/Thailand
50 105376 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 314 Chiang Mai/Thailand
51 5221 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5221 Chiang Rai/Thailand
52 78100 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4445 Chiang Mai/Thailand
53 73905 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE M. Norsaengsri 11434 Chiang Mai/Thailand
54 5549 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5549 Chiang Mai/Thailand
55 2862 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2862 Chiang Mai/Thailand
56 10283 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10283 Chiang Mai/Thailand
57 2847 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2847 Chiang Mai/Thailand
58 105368 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE T. Khambai 306 Chiang Mai/Thailand
59 19777 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. La-ongsri 139 Chiang Mai/Thailand
60 50577 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE P. Wessumritt 154 Chumphon/Thailand
61 119020 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE K. Inthamma 607 Uttaradit/Thailand
62 35271 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5068 Chiang Mai/Thailand
63 11316 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
64 6152 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6152 Chiang Mai/Thailand
65 19038 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 19038 Chiang Mai/Thailand
66 93424 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
67 93426 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
68 105341 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 249 Chiang Mai/Thailand
69 105332 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 238 Chiang Mai/Thailand
70 105333 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 239 Chiang Mai/Thailand
71 11302 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
72 104420 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 443 Chiang Mai/Thailand
73 104440 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 463 Chiang Mai/Thailand
74 105346 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 254 Chiang Mai/Thailand
75 105358 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 266 Chiang Mai/Thailand
76 104415 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 438 Chiang Mai/Thailand
77 104437 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 460 Chiang Mai/Thailand
78 104458 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 481 Chiang Mai/Thailand
79 104445 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 468 Chiang Mai/Thailand
80 104442 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 465 Chiang Mai/Thailand
81 105349 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 257 Chiang Mai/Thailand
82 104455 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 478 Chiang Mai/Thailand
83 104392 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 415 Chiang Mai/Thailand
84 104434 Castanopsis argentea (Blume) A.DC. FAGACEAE T. Khambai 457 Chiang Mai/Thailand
85 11334 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE Serm 75 Chiang Mai/Thailand
86 77660 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE V. Nguanchoo 394 Chiang Mai/Thailand
87 88448 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE N. Muangyen 300 Phayao/Thailand
88 65498 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE K. Srithi 662 Nan/Thailand
89 9925 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & S. Siriphum 12 Chiang Mai/Thailand
90 7071 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 7071 Chiang Mai/Thailand
91 104403 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 426 Chiang Mai/Thailand
92 105421 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 387 Chiang Mai/Thailand
93 50828 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana 3560 Chiang Mai/Thailand
94 9849 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & S. Siriphum 38 Chiang Mai/Thailand
95 22953 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE C. Glamwaewwong 202 Chiang Mai/Thailand
96 9868 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & S. Siriphum 28 Chiang Mai/Thailand
97 14252 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE Morakot 054 Chiang Mai/Thailand
98 9831 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana 1 Chiang Mai/Thailand
99 80 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 080 Chiang Mai/Thailand
100 59672 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 83 Chiang Mai/Thailand