ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1001 109280 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066450 Japan
1002 69336 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5262 Yunnan/China
1003 135524 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Fumihiro Konta CH- 3556 CHINA
1004 69317 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5230 Yunnan/China
1005 136921 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103413 MYANMAR
1006 136920 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103717 MYANMAR
1007 109278 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE T. Hosokawa FOK-611333 Japan
1008 140222 Quercus aliena Blume FAGACEAE Manus Ruatreaw s.n. 2 Chiang Mai/THAILAND
1009 32644 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069272 Kochi/Japan
1010 34038 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Watthana 2705 Chiang Mai/Thailand
1011 127530 Quercus aliena Blume FAGACEAE Shunichi Sato 152 JAPAN
1012 11318 Quercus aliena Blume subsp. aliena FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1013 76552 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094072 Chin State/Myanmar
1014 79795 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097287 Chin State/Myanmar
1015 79794 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098028 Chin State/Myanmar
1016 61524 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Ling Shein Man 087089 Chin State/Myanmar
1017 71650 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091091 Chin State/Myanmar
1018 76418 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094392 Chin State/Myanmar
1019 76421 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094373 Chin State/Myanmar
1020 118392 Quercus augustinii Skan FAGACEAE K. Inthamma 291 Uttaradit/Thailand
1021 29852 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 1445 Phitsanulok/Thailand
1022 18565 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2892 Chiang Mai/Thailand
1023 38874 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 2544 Loei/Thailand
1024 15306 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 1580 Chiang Mai/Thailand
1025 17253 Quercus austro-cochinchinensis Hickel & A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2562 Phangnga/Thailand
1026 19645 Quercus borealis F.Michx. FAGACEAE Ruth B. MacFarlane 4577B Michigan/USA
1027 19352 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1231 Chiang Mai/Thailand
1028 5702 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5702 Chiang Mai/Thailand
1029 1876 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1876 Chiang Mai/Thailand
1030 5694 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5694 Chiang Mai/Thailand
1031 19305 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1031 Chiang Mai/Thailand
1032 55924 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Pavlos Georgiadis 469 Chiang Mai/Thailand
1033 88194 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Pongamornkul 5200 Chiang Mai/Thailand
1034 5745 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5745 Chiang Mai/Thailand
1035 19303 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1021 Chiang Mai/Thailand
1036 15560 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak s.n. Mae Hong Son/Thailand
1037 54602 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Yuttana s.n. Chiang Mai/Thailand
1038 15558 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 110 Mae Hong Son/Thailand
1039 15600 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 152 Mae Hong Son/Thailand
1040 19559 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Pongamornkul 605 Mae Hong Son/Thailand
1041 6162 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6162 Chiang Mai/Thailand
1042 4785 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4785 Mae Hong Son/Thailand
1043 15505 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 57 Chiang Mai/Thailand
1044 19351 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1230 Chiang Mai/Thailand
1045 11313 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1046 8650 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8650 Chiang Mai/Thailand
1047 109276 Quercus crispula Blume FAGACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073903 Japan
1048 47480 Quercus crispula Blume FAGACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-0714440 Kochi/Japan
1049 109277 Quercus crispula Blume FAGACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066072 Japan
1050 63303 Quercus dentata Thunb. FAGACEAE Li-Jianwu 1026 Yunnan/China
1051 63182 Quercus franchetii Skan FAGACEAE Zhou-Shishun 5400 Yunnan/China
1052 18547 Quercus franchetii Skan FAGACEAE P. Suksathan 2874 Chiang Rai/Thailand
1053 133749 Quercus franchetii Skan FAGACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7645 Chiang Mai/Thailand
1054 63324 Quercus franchetii Skan FAGACEAE Li-Jianwu 1068 Yunnan/China
1055 54188 Quercus gilva Blume FAGACEAE S. Kobayashi et al. FOK-068800 Kochi/Japan
1056 57520 Quercus gilva Blume FAGACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070351 Kochi/Japan
1057 32918 Quercus gilva Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-073856 Kochi/Japan
1058 109275 Quercus gilva Blume FAGACEAE S. Kobayashi FOK-072470 Japan
1059 4762 Quercus glabricupula Barrett. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4762 Mae Hong Son/Thailand
1060 96956 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE K. Yamaoka et al. FOK-031110 Japan
1061 54187 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE M 99-253 Kochi/Japan
1062 32867 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-073404 Kochi/Japan
1063 26853 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065616 Kochi/Japan
1064 92317 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092666 Chin State/Myanmar
1065 33547 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE T. Matsuo FOK-611784 Kochi/Japan
1066 6554 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6554 Chiang Mai/Thailand
1067 6985 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6985 Chiang Mai/Thailand
1068 11300 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1069 10193 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10193 Chiang Mai/Thailand
1070 6667 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6667 Chiang Mai/Thailand
1071 7063 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 7063 Chiang Mai/Thailand
1072 6553 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6553 Chiang Mai/Thailand
1073 60881 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087253 Chin State/Myanmar
1074 136919 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin, Yo El, Aung San 103628 MYANMAR
1075 1375 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1375 Chiang Mai/Thailand
1076 5970 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5970 Mae Hong Son/Thailand
1077 86356 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1078 136918 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103802 MYANMAR
1079 87254 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-097 Champasak/Laos
1080 76001 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095357 Chin State/Myanmar
1081 77040 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE V. Nguanchoo 382 Chiang Mai/Thailand
1082 23618 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE P. Srisanga 2627 Nan/Thailand
1083 131923 Quercus infectoria G.Olivier FAGACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 112 Chiang Mai/THAILAND
1084 11321 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1085 25223 Quercus kerrii Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 1106 Chiang Mai/Thailand
1086 72889 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11006 Mae Hong Son/Thailand
1087 2929 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2929 Chiang Mai/Thailand
1088 104465 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 488 Chiang Mai/Thailand
1089 25878 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 25878 Chiang Mai/Thailand
1090 92318 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035571 Chin State/Myanmar
1091 105385 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 351 Chiang Mai/Thailand
1092 129338 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 197 Chiang Mai/THAILAND
1093 105410 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 376 Chiang Mai/Thailand
1094 105384 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 350 Chiang Mai/Thailand
1095 6142 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6142 Chiang Mai/Thailand
1096 105413 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 379 Chiang Mai/Thailand
1097 27215 Quercus kerrii Craib FAGACEAE P. Suksathan 3868 Chiang Mai/Thailand
1098 61494 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Ling Shein Man 087616 Chin State/Myanmar
1099 104448 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 471 Chiang Mai/Thailand
1100 22806 Quercus kerrii Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 167 Chiang Mai/Thailand