ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1001 6554 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6554 Chiang Mai/Thailand
1002 6667 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6667 Chiang Mai/Thailand
1003 72889 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11006 Mae Hong Son/Thailand
1004 48245 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Norsaengsri, M. Tamura, C. Phengklai 6487 Uttaradit/Thailand
1005 27215 Quercus kerrii Craib FAGACEAE P. Suksathan 3868 Chiang Mai/Thailand
1006 5550 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5550 Chiang Mai/Thailand
1007 61494 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Ling Shein Man 087616 Chin State/Myanmar
1008 82110 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 12142 Phayao/Thailand
1009 92318 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035571 Chin State/Myanmar
1010 508 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 508 Chiang Mai/Thailand
1011 82923 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 12306 Phayao/Thailand
1012 2860 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2860 Chiang Mai/Thailand
1013 6142 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6142 Chiang Mai/Thailand
1014 14854 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 14854 Chiang Mai/Thailand
1015 2929 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2929 Chiang Mai/Thailand
1016 11321 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1017 105385 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 351 Chiang Mai/Thailand
1018 129338 Quercus kerrii Craib FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 197 Chiang Mai/THAILAND
1019 15561 Quercus kerrii Craib FAGACEAE M. Wongnak 113 Mae Hong Son/Thailand
1020 104465 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 488 Chiang Mai/Thailand
1021 25223 Quercus kerrii Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 1106 Chiang Mai/Thailand
1022 105384 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 350 Chiang Mai/Thailand
1023 104448 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 471 Chiang Mai/Thailand
1024 25878 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 25878 Chiang Mai/Thailand
1025 104429 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 452 Chiang Mai/Thailand
1026 105413 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 379 Chiang Mai/Thailand
1027 105410 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 376 Chiang Mai/Thailand
1028 8893 Quercus kerrii Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8893 Chiang Mai/Thailand
1029 104426 Quercus kerrii Craib FAGACEAE T. Khambai 449 Chiang Mai/Thailand
1030 22806 Quercus kerrii Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 167 Chiang Mai/Thailand
1031 104460 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 483 Chiang Mai/Thailand
1032 9431 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9431 Chiang Mai/Thailand
1033 6923 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6923 Chiang Mai/Thailand
1034 9430 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9430 Chiang Mai/Thailand
1035 25161 Quercus kingiana Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 1090 Chiang Mai/Thailand
1036 105308 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 151 Chiang Mai/Thailand
1037 6664 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6664 Chiang Mai/Thailand
1038 24859 Quercus kingiana Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 864 Chiang Mai/Thailand
1039 105393 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 359 Chiang Mai/Thailand
1040 6242 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6242 Chiang Mai/Thailand
1041 10879 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10879 Chiang Mai/Thailand
1042 104452 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 475 Chiang Mai/Thailand
1043 25806 Quercus kingiana Craib FAGACEAE Bot. KU 2006.3 Chiang Mai/Thailand
1044 105387 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 353 Chiang Mai/Thailand
1045 105388 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 354 Chiang Mai/Thailand
1046 105389 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 355 Chiang Mai/Thailand
1047 105392 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 358 Chiang Mai/Thailand
1048 24925 Quercus kingiana Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 901 Chiang Mai/Thailand
1049 25224 Quercus kingiana Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 1107 Chiang Mai/Thailand
1050 11297 Quercus kingiana Craib FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1051 104425 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 448 Chiang Mai/Thailand
1052 11303 Quercus kingiana Craib FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1053 73065 Quercus kingiana Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11233 Mae Hong Son/Thailand
1054 73906 Quercus kingiana Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11435 Chiang Mai/Thailand
1055 104430 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 453 Chiang Mai/Thailand
1056 104438 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 461 Chiang Mai/Thailand
1057 104439 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 462 Chiang Mai/Thailand
1058 104443 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 466 Chiang Mai/Thailand
1059 73946 Quercus kingiana Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11476 Mae Hong Son/Thailand
1060 104459 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 482 Chiang Mai/Thailand
1061 73957 Quercus kingiana Craib FAGACEAE M. Norsaengsri 11487 Mae Hong Son/Thailand
1062 91405 Quercus kingiana Craib FAGACEAE AM s.n. Chiang Mai/Thailand
1063 3 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 003 Chiang Mai/Thailand
1064 15601 Quercus kingiana Craib FAGACEAE M. Wongnak 153 Mae Hong Son/Thailand
1065 104449 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 472 Chiang Mai/Thailand
1066 104450 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 473 Chiang Mai/Thailand
1067 104451 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 474 Chiang Mai/Thailand
1068 25172 Quercus kingiana Craib FAGACEAE C. Glamwaewwong 1101 Chiang Mai/Thailand
1069 6974 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6974 Chiang Mai/Thailand
1070 75614 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Tanming 502 Chiang Mai/Thailand
1071 28943 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28943 Chiang Mai/Thailand
1072 104419 Quercus kingiana Craib FAGACEAE T. Khambai 442 Chiang Mai/Thailand
1073 7038 Quercus kingiana Craib FAGACEAE W. Nanakorn et al. 7038 Chiang Mai/Thailand
1074 1988 Quercus lamellosa Sm. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1988 Chiang Mai/Thailand
1075 30129 Quercus lamellosa Sm. FAGACEAE S. Watthana 2400 Chiang Mai/Thailand
1076 6790 Quercus lamellosa Sm. FAGACEAE S. Watthana & P. Srisanga 23 Chiang Mai/Thailand
1077 76012 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095375 Chin State/Myanmar
1078 79142 Quercus lanata Sm. FAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-337 Xaignabouri/Laos
1079 75291 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094966 Chin State/Myanmar
1080 61331 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086797 Chin State/Myanmar
1081 76423 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094375 Chin State/Myanmar
1082 75955 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094729 Chin State/Myanmar
1083 61048 Quercus lanata Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086752 Chin State/Myanmar
1084 74947 Quercus lanata Sm. FAGACEAE C. Maknoi 6593 Phetchabun/Thailand
1085 103718 Quercus lenticellata Barnett FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-52 Chiang Mai/Thailand
1086 24563 Quercus lineata Blume FAGACEAE C. Phengklai 6194 Mae Hong Son/Thailand
1087 11298 Quercus lineata Blume var. hilderbrandii King FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1088 11301 Quercus mespilifolia Wall. ex DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1089 5027 Quercus mespilifolia Wall. ex DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5027 Chiang Mai/Thailand
1090 14374 Quercus mespilifolia Wall. ex DC. FAGACEAE P. Suksathan 1679 Phitsanulok/Thailand
1091 28109 Quercus mespilifolia Wall. ex DC. var. pubescens Barnett ex Smitinand & Phengklai FAGACEAE S. Watthana 1949 Tak/Thailand
1092 43220 Quercus mongolica Fisch. ex Turcz. FAGACEAE Hou Yuan-tong 42065 Yunnan/China
1093 47668 Quercus myrsinifolia Blume FAGACEAE K. Hosokawa, S. Kobayashi, S. Kuramoto et al. FOK-065815 Kochi/Japan
1094 90636 Quercus oidocarpa DC. FAGACEAE N. Muangyen 899 Phayao/Thailand
1095 36716 Quercus oidocarpa DC. FAGACEAE P. Suksathan 4460 Chanthaburi/Thailand
1096 103699 Quercus oxydon Miq. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-33 Chiang Mai/Thailand
1097 24571 Quercus oxydon Miq. FAGACEAE T. Smitinand s.n. Chiang Mai/Thailand
1098 103695 Quercus oxydon Miq. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-29 Chiang Mai/Thailand
1099 6123 Quercus oxydon Miq. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6123 Chiang Mai/Thailand
1100 26732 Quercus phillyraeoides A. Gray FAGACEAE T. Matsumoto et al. FOK-051346 Kochi/Japan