ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1101 109274 Quercus phillyraeoides A. Gray FAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068158 Japan
1102 106145 Quercus phillyraeoides A. Gray FAGACEAE Yuzo Kusunose 224 Japan
1103 11299 Quercus poilanei (Hickel & A.Camus) Hjelmq. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
1104 5969 Quercus poilanei (Hickel & A.Camus) Hjelmq. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5969 Mae Hong Son/Thailand
1105 40401 Quercus poilanei (Hickel & A.Camus) Hjelmq. FAGACEAE C. Maknoi 2772 Loei/Thailand
1106 129343 Quercus poilanei (Hickel & A.Camus) Hjelmq. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 203 Chiang Mai/THAILAND
1107 35847 Quercus quangtriensis Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 1779 Loei/Thailand
1108 17731 Quercus quangtriensis Hickel & A.Camus FAGACEAE W. Pongamornkul 657 Lamphun/Thailand
1109 59635 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE T. Khambai 46 Chiang Mai/Thailand
1110 36644 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 1964 Loei/Thailand
1111 59668 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE T. Khambai 79 Chiang Mai/Thailand
1112 19197 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE S. Watthana and T. Riyapan 908 Prachin Buri/Thailand
1113 18276 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 1048 Loei/Thailand
1114 2463 Quercus ramsbottomii A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2463 Chiang Mai/Thailand
1115 83836 Quercus rex (Hemsl.) Schottky FAGACEAE P. Phaosrichai 222 Tak/Thailand
1116 38842 Quercus rex (Hemsl.) Schottky FAGACEAE C. Maknoi 2512 Loei/Thailand
1117 33809 Quercus salicina Blume FAGACEAE M. Nomura FOK-614157 Kochi/Japan
1118 109273 Quercus salicina Blume FAGACEAE K. Hosokawa, M. Matsumoto, S. Okunomiya, S. Kobayashi et al. FOK-061773 Japan
1119 32908 Quercus salicina Blume FAGACEAE S. Kamakura et al. FOK-073796 Kochi/Japan
1120 32868 Quercus salicina Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-073405 Kochi/Japan
1121 47631 Quercus salicina Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-066033 Kochi/Japan
1122 109272 Quercus salicina Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-076735 Japan
1123 9434 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9434 Chiang Mai/Thailand
1124 9432 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9432 Chiang Mai/Thailand
1125 9424 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9424 Chiang Mai/Thailand
1126 56297 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051259 Chin State/Myanmar
1127 75821 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094547 Chin State/Myanmar
1128 11517 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE P. Suksathan 1127 Chiang Mai/Thailand
1129 11565 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE P. Suksathan 1175 Chiang Mai/Thailand
1130 61138 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086568 Chin State/Myanmar
1131 61955 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087361 Chin State/Myanmar
1132 61941 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Ling Shein Man 087387 Chin State/Myanmar
1133 61072 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086730 Chin State/Myanmar
1134 40780 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE S. Watthana 3191 Chiang Mai/Thailand
1135 69158 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089221 Chin State/Myanmar
1136 69203 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089290 Chin State/Myanmar
1137 71746 Quercus semecarpifolia Sm. FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091196 Chin State/Myanmar
1138 23915 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE C. Glamwaewwong 557 Chiang Mai/Thailand
1139 838 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 838 Chiang Mai/Thailand
1140 35523 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8347 Mae Hong Son/Thailand
1141 12962 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE S. Watthana 200 Chiang Mai/Thailand
1142 37366 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE J.F. Maxwell 06-778 Chiang Rai/Thailand
1143 66594 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2854 Phayao/Thailand
1144 11320 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE Y. Lenkham s.n Chiang Mai/Thailand
1145 129351 Quercus semiserratus Roxb. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 217 Chiang Mai/THAILAND
1146 91355 Quercus serrata Murray FAGACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1147 26165 Quercus serrata Murray FAGACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066121 Kochi/Japan
1148 109271 Quercus serrata Murray FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-060142 Japan
1149 47507 Quercus serrata Murray FAGACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066121 Kochi/Japan
1150 102317 Quercus serrata Murray FAGACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1151 109270 Quercus serrata Murray FAGACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066075 Japan
1152 109269 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-071264 Japan
1153 33715 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE K. Miyamato FOK-614861 Kochi/Japan
1154 47623 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-065952 Kochi/Japan
1155 26663 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062325 Kochi/Japan
1156 32682 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070230 Kochi/Japan
1157 108817 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE C.M.Wang 02867 Taiwan
1158 54317 Quercus sessilifolia Blume FAGACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070230 Kochi/Japan
1159 76578 Quercus setulosa Hick & Cam. FAGACEAE C. Maknoi 7147 Phetchabun/Thailand
1160 73790 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 04200 Mae Hong Son/Thailand
1161 81386 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12181 Chiang Mai/Thailand
1162 67795 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10475 Mae Hong Son/Thailand
1163 70413 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 3280 Phitsanulok/Thailand
1164 79798 Quercus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097710 Chin State/Myanmar
1165 71368 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3808 Chiang Mai/Thailand
1166 79797 Quercus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097944 Chin State/Myanmar
1167 72882 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10999 Mae Hong Son/Thailand
1168 75070 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11118 Mae Hong Son/Thailand
1169 79357 Quercus sp. FAGACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 22 Cambodia
1170 78069 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 4414 Mae Hong Son/Thailand
1171 73942 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11472 Mae Hong Son/Thailand
1172 86348 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Lampang/Thailand
1173 81838 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11872 Chiang Rai/Thailand
1174 4906 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 77 Kyoto/Japan
1175 77884 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11146 Mae Hong Son/Thailand
1176 76607 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 7176 Phetchabun/Thailand
1177 4885 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 56 Kyoto/Japan
1178 79796 Quercus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097979 Chin State/Myanmar
1179 118461 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 360 Phitsanulok/Thailand
1180 85070 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3305 Lampang/Thailand
1181 113439 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-140 Phongsaly/LAOS
1182 113685 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-386 Phongsaly/LAOS
1183 114914 Quercus sp. FAGACEAE T. Choopan et al. 2018-182 Chaiyaphum/Thailand
1184 115129 Quercus sp. FAGACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 664 Lamphun/Thailand
1185 111197 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-145 Luang Prabang/Laos
1186 118450 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 349 Phitsanulok/Thailand
1187 107272 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-029 Phongsaly/Laos
1188 118468 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 367 Phitsanulok/Thailand
1189 118968 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 555 Phitsanulok/Thailand
1190 119006 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 593 Loei/Thailand
1191 122964 Quercus sp. FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-435 Phongsaly/LAOS
1192 125334 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7077 Chiang Mai/THAILAND
1193 128528 Quercus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2329 Phayao/Thailand
1194 118408 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 307 Uttaradit/Thailand
1195 88194 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 5200 Chiang Mai/Thailand
1196 82878 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12262 Phayao/Thailand
1197 82886 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12270 Phayao/Thailand
1198 3812 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 3812 Loei/Thailand
1199 63101 Quercus sp. FAGACEAE Li Jianwu 1016 Yunnan/China
1200 85887 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12540 Chiang Rai/Thailand