ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1201 111238 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-186 Luang Prabang/Laos
1202 86362 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1203 82019 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12052 Phayao/Thailand
1204 93420 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1205 93535 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5718 Chiang Mai/Thailand
1206 98776 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-253 Luang Prabang/Laos
1207 98822 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-299 Xaignabouri/Laos
1208 103686 Quercus sp. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-20 Chiang Mai/Thailand
1209 103710 Quercus sp. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-44 Chiang Mai/Thailand
1210 86356 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1211 8081 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8081 Loei/Thailand
1212 24703 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 852 Chiang Mai/Thailand
1213 24862 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 867 Chiang Mai/Thailand
1214 8115 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8115 Loei/Thailand
1215 25225 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1108 Chiang Mai/Thailand
1216 25476 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 294 Chiang Mai/Thailand
1217 30215 Quercus sp. FAGACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-91 Phongsaly/Laos
1218 8090 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8090 Loei/Thailand
1219 21339 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 1355 Chiang Mai/Thailand
1220 25911 Quercus sp. FAGACEAE P. Suksathan 3568 Chiang Mai/Thailand
1221 25912 Quercus sp. FAGACEAE P. Suksathan 3569 Chiang Mai/Thailand
1222 59952 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2111 Nan/Thailand
1223 28952 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28952 Chiang Mai/Thailand
1224 62737 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1161 Sukhothai/Thailand
1225 30189 Quercus sp. FAGACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-53 Phongsaly/Laos
1226 25634 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 674 Chiang Mai/Thailand
1227 21008 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1581 Chiang Mai/Thailand
1228 13058 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 454 Nan/Thailand
1229 16642 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1236 Nan/Thailand
1230 18117 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1670 Nan/Thailand
1231 18304 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1077 Loei/Thailand
1232 18658 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1818 Nan/Thailand
1233 18814 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn 1026 Chiang Mai/Thailand
1234 24026 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 628 Chiang Mai/Thailand
1235 19820 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana 1108 Chiang Mai/Thailand
1236 23889 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 23889 Chiang Mai/Thailand
1237 21025 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1598 Phetchabun/Thailand
1238 21032 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1605 Chiang Mai/Thailand
1239 21044 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1617 Chiang Mai/Thailand
1240 21045 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1618 Chiang Mai/Thailand
1241 21049 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1622 Chiang Mai/Thailand
1242 28979 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28979 Chiang Mai/Thailand
1243 19101 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 19101 Chiang Mai/Thailand
1244 52722 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 2891 Phitsanulok/Thailand
1245 48745 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51712 Loei/Thailand
1246 6294 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6294 Loei/Thailand
1247 49773 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 6292 Uttaradit/Thailand
1248 28838 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28838 Chiang Mai/Thailand
1249 49874 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 6394 Chiang Mai/Thailand
1250 48740 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-79053 Loei/Thailand
1251 50744 Quercus sp. FAGACEAE L. Kamkom 02001 Chiang Mai/Thailand
1252 48746 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51714 Loei/Thailand
1253 54692 Quercus sp. FAGACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Khon Kaen/Thailand
1254 58973 Quercus sp. FAGACEAE Li-Jianwu 443 Yunnan/China
1255 59043 Quercus sp. FAGACEAE Li-Jianwu 440 Yunnan/China
1256 59888 Quercus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0279/2554 Uttaradit/Thailand
1257 61143 Quercus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086574 Chin State/Myanmar
1258 62239 Quercus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0526/2555 Phitsanulok/Thailand
1259 49934 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 6454 Uttaradit/Thailand
1260 42672 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6156 Uttaradit/Thailand
1261 36654 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 1974 Loei/Thailand
1262 40788 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana 3199 Chiang Mai/Thailand
1263 41196 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5585 Loei/Thailand
1264 48737 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51733 Loei/Thailand
1265 42702 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6165 Uttaradit/Thailand
1266 42708 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6171 Uttaradit/Thailand
1267 44843 Quercus sp. FAGACEAE Yaovanit Polpim HN1407 Chiang Mai/Thailand
1268 47182 Quercus sp. FAGACEAE Chusie KY414 Mae Hong Son/Thailand
1269 42664 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6148 Uttaradit/Thailand
1270 42662 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6146 Uttaradit/Thailand
1271 13089 Quercus vestita Rehder & Wills. FAGACEAE P. Srisanga 485 Nan/Thailand
1272 63092 Quercus yiwuensis C.C.Huang ex Y.C.Hsu & H.W.Jen FAGACEAE Li-Jianwu 798 Yunnan/China
1273 114643 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4991 Lampang/Thailand
1274 50481 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE Li-Jianwu Cx00041 Yunnan/China
1275 30436 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE P. Suksathan 4135 Chiang Rai/Thailand
1276 22894 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE S. Watthana 1736 Chiang Rai/Thailand
1277 20782 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE S. Watthana 1319 Chiang Rai/Thailand
1278 115626 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1518 Chiang Rai/Thailand
1279 10336 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE S. Watthana & M. Wongnak 6 Chiang Mai/Thailand
1280 33966 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE J.F. Maxwell 08-13 Chiang Mai/Thailand
1281 82957 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE M. Norsaengsri 12341 Phayao/Thailand
1282 85010 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE S. Watthana 3860 Chiang Mai/Thailand
1283 89075 Trigonobalanus doichangensis (A.Camus) Forman FAGACEAE N. Muangyen 666 Phayao/Thailand
1284 112360 Trigonobalanus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1137 Chiang Rai/Thailand