ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1201 18304 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1077 Loei/Thailand
1202 8115 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8115 Loei/Thailand
1203 107272 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-029 Phongsaly/Laos
1204 21339 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 1355 Chiang Mai/Thailand
1205 28979 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28979 Chiang Mai/Thailand
1206 82878 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12262 Phayao/Thailand
1207 48745 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51712 Loei/Thailand
1208 82886 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12270 Phayao/Thailand
1209 48746 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51714 Loei/Thailand
1210 18658 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1818 Nan/Thailand
1211 4906 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 77 Kyoto/Japan
1212 18814 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn 1026 Chiang Mai/Thailand
1213 4885 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 56 Kyoto/Japan
1214 21032 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1605 Chiang Mai/Thailand
1215 28952 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28952 Chiang Mai/Thailand
1216 118468 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 367 Phitsanulok/Thailand
1217 52722 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 2891 Phitsanulok/Thailand
1218 133623 Quercus sp. FAGACEAE Natdanai Pan-in V 408 Uttaradit/Thailand
1219 133560 Quercus sp. FAGACEAE Natdanai Pan-in V 345 Uttaradit/Thailand
1220 133441 Quercus sp. FAGACEAE Natdanai Pan-in V 225 Uttaradit/Thailand
1221 132885 Quercus sp. FAGACEAE S. Pumikong 2019 39 Phangnga/THAILAND
1222 79798 Quercus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097710 Chin State/Myanmar
1223 50744 Quercus sp. FAGACEAE L. Kamkom 02001 Chiang Mai/Thailand
1224 128528 Quercus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2329 Phayao/Thailand
1225 49934 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 6454 Uttaradit/Thailand
1226 25225 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1108 Chiang Mai/Thailand
1227 125334 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7077 Chiang Mai/THAILAND
1228 122964 Quercus sp. FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-435 Phongsaly/LAOS
1229 119006 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 593 Loei/Thailand
1230 81838 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11872 Chiang Rai/Thailand
1231 115129 Quercus sp. FAGACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 664 Lamphun/Thailand
1232 59043 Quercus sp. FAGACEAE Li-Jianwu 440 Yunnan/China
1233 113439 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-140 Phongsaly/LAOS
1234 113685 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-386 Phongsaly/LAOS
1235 49874 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 6394 Chiang Mai/Thailand
1236 21025 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1598 Phetchabun/Thailand
1237 81386 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12181 Chiang Mai/Thailand
1238 114914 Quercus sp. FAGACEAE T. Choopan et al. 2018-182 Chaiyaphum/Thailand
1239 118968 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 555 Phitsanulok/Thailand
1240 25634 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 674 Chiang Mai/Thailand
1241 118408 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 307 Uttaradit/Thailand
1242 25476 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 294 Chiang Mai/Thailand
1243 118450 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 349 Phitsanulok/Thailand
1244 118461 Quercus sp. FAGACEAE K. Inthamma 360 Phitsanulok/Thailand
1245 111238 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-186 Luang Prabang/Laos
1246 21008 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1581 Chiang Mai/Thailand
1247 24862 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 867 Chiang Mai/Thailand
1248 42708 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6171 Uttaradit/Thailand
1249 59952 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2111 Nan/Thailand
1250 71368 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3808 Chiang Mai/Thailand
1251 30189 Quercus sp. FAGACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-53 Phongsaly/Laos
1252 24026 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 628 Chiang Mai/Thailand
1253 42702 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6165 Uttaradit/Thailand
1254 76607 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 7176 Phetchabun/Thailand
1255 72882 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10999 Mae Hong Son/Thailand
1256 73790 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 04200 Mae Hong Son/Thailand
1257 73942 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11472 Mae Hong Son/Thailand
1258 103710 Quercus sp. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-44 Chiang Mai/Thailand
1259 13058 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 454 Nan/Thailand
1260 40788 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana 3199 Chiang Mai/Thailand
1261 75070 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11118 Mae Hong Son/Thailand
1262 70413 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 3280 Phitsanulok/Thailand
1263 86362 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1264 103686 Quercus sp. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-20 Chiang Mai/Thailand
1265 24703 Quercus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 852 Chiang Mai/Thailand
1266 88194 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 5200 Chiang Mai/Thailand
1267 98822 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-299 Xaignabouri/Laos
1268 42672 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6156 Uttaradit/Thailand
1269 98776 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-253 Luang Prabang/Laos
1270 23889 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 23889 Chiang Mai/Thailand
1271 93535 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5718 Chiang Mai/Thailand
1272 93420 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1273 8081 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8081 Loei/Thailand
1274 8090 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8090 Loei/Thailand
1275 41196 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5585 Loei/Thailand
1276 86356 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
1277 36654 Quercus sp. FAGACEAE C. Maknoi 1974 Loei/Thailand
1278 48740 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-79053 Loei/Thailand
1279 30215 Quercus sp. FAGACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-91 Phongsaly/Laos
1280 21049 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1622 Chiang Mai/Thailand
1281 18117 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1670 Nan/Thailand
1282 79357 Quercus sp. FAGACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 22 Cambodia
1283 61143 Quercus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086574 Chin State/Myanmar
1284 16642 Quercus sp. FAGACEAE P. Srisanga 1236 Nan/Thailand
1285 85070 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3305 Lampang/Thailand
1286 48737 Quercus sp. FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51733 Loei/Thailand
1287 85887 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12540 Chiang Rai/Thailand
1288 42662 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6146 Uttaradit/Thailand
1289 62239 Quercus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0526/2555 Phitsanulok/Thailand
1290 19820 Quercus sp. FAGACEAE S. Watthana 1108 Chiang Mai/Thailand
1291 62737 Quercus sp. FAGACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1161 Sukhothai/Thailand
1292 78069 Quercus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 4414 Mae Hong Son/Thailand
1293 77884 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11146 Mae Hong Son/Thailand
1294 6294 Quercus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6294 Loei/Thailand
1295 42664 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6148 Uttaradit/Thailand
1296 86348 Quercus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Lampang/Thailand
1297 67795 Quercus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10475 Mae Hong Son/Thailand
1298 44843 Quercus sp. FAGACEAE Yaovanit Polpim HN1407 Chiang Mai/Thailand
1299 63101 Quercus sp. FAGACEAE Li Jianwu 1016 Yunnan/China
1300 47182 Quercus sp. FAGACEAE Chusie KY414 Mae Hong Son/Thailand