ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 77660 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE V. Nguanchoo 394 Chiang Mai/Thailand
102 11334 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE Serm 75 Chiang Mai/Thailand
103 9868 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & S. Siriphum 28 Chiang Mai/Thailand
104 11273 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE W. Pongamornkul 118 Chiang Mai/Thailand
105 80 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 080 Chiang Mai/Thailand
106 50828 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana 3560 Chiang Mai/Thailand
107 65498 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE K. Srithi 662 Nan/Thailand
108 129364 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 234 Chiang Mai/THAILAND
109 105421 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 387 Chiang Mai/Thailand
110 105425 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 391 Chiang Mai/Thailand
111 9849 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & S. Siriphum 38 Chiang Mai/Thailand
112 4287 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4287 Chiang Mai/Thailand
113 59672 Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 83 Chiang Mai/Thailand
114 11308 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
115 11322 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
116 15557 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE M. Wongnak 109 Mae Hong Son/Thailand
117 25830 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE Bot. KU 2006.27 Chiang Mai/Thailand
118 6172 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6172 Chiang Mai/Thailand
119 33248 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE Jatupol K. 07-029 Chiang Mai/Thailand
120 222 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE W. Nanakorn et al. 222 Chiang Mai/Thailand
121 25808 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE Bot. KU 2006.5 Chiang Mai/Thailand
122 125696 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE K. Punchay 503 Chiang Mai/Thailand
123 6546 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6546 Chiang Mai/Thailand
124 6345 Castanopsis armata (Roxb.) Spach FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6345 Chiang Mai/Thailand
125 87425 Castanopsis boisii Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-267 Sainyabuli/Laos
126 13161 Castanopsis borneensis King FAGACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL1191 Indonesia
127 13170 Castanopsis borneensis King FAGACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL1120 Indonesia
128 24561 Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder & Wilson FAGACEAE B. Nimanong 4 Chiang Mai/Thailand
129 24570 Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder & Wilson FAGACEAE B. Nimanong 4 Chiang Mai/Thailand
130 118021 Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder & Wilson FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-391 Sainyabuli/LAOS
131 33934 Castanopsis calathiformis (Skan) Rehder & Wilson FAGACEAE J.F. Maxwell 07-707 Chiang Rai/Thailand
132 108875 Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hayata FAGACEAE C.M.Wang 04359 Taiwan
133 109052 Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hayata FAGACEAE C.M.Wang 08107 Taiwan
134 11312 Castanopsis ceratacantha Rehder et A.Camus FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
135 50673 Castanopsis cerebrina (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE L. Kamkom 2011 Chiang Mai/Thailand
136 65497 Castanopsis cerebrina (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE K. Srithi 661 Nan/Thailand
137 63141 Castanopsis clarkei Hook.f. FAGACEAE Li-Jianwu 871 Yunnan/China
138 24565 Castanopsis crassifolia Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Niyomdham 2914 Songkhla/Thailand
139 129352 Castanopsis crassifolia Hickel & A.Camus FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 218 Chiang Mai/THAILAND
140 24566 Castanopsis crassifolia Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Niyomdham 2914 Songkhla/Thailand
141 23249 Castanopsis crassifolia Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Glamwaewwong 270 Chiang Mai/Thailand
142 87246 Castanopsis crassifolia Hickel & A.Camus FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-089 Champasak/Laos
143 96985 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-014971 Japan
144 26688 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-063058 Kochi/Japan
145 26888 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-014971 Kochi/Japan
146 32745 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE N. Kitaoka et al. FOK-072136 Kochi/Japan
147 109096 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE C.M.Wang & M.M.Yang 07011 Taiwan
148 4892 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. FAGACEAE M. Norsaengsri & S. Watthana 63 Kyoto/Japan
149 109094 Castanopsis cuspidata (Thunb.) Sch. var. carlesii (Hemsl.) J. C. Liao FAGACEAE C.M.Wang & M.M.Yang 07017 Taiwan
150 58971 Castanopsis delavayi Franch. FAGACEAE Li-Jianwu 445 Yunnan/China
151 23184 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE P. Srisanga 2564 Nan/Thailand
152 104462 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 485 Chiang Mai/Thailand
153 8967 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8967 Chiang Mai/Thailand
154 105788 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Pimsiri PN059 Chiang Mai/Thailand
155 105310 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 154 Chiang Mai/Thailand
156 798 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 798 Chiang Mai/Thailand
157 24953 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE C. Glamwaewwong 929 Chiang Mai/Thailand
158 24887 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE C. Glamwaewwong 883 Chiang Mai/Thailand
159 19789 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. La-ongsri 151 Chiang Mai/Thailand
160 25059 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1009 Chiang Mai/Thailand
161 19779 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. La-ongsri 141 Chiang Mai/Thailand
162 25882 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 25882 Chiang Mai/Thailand
163 5789 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5789 Chiang Mai/Thailand
164 91232 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
165 13033 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Pongamornkul 395 Chiang Mai/Thailand
166 36028 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Jatupol K. 08-369 Chiang Mai/Thailand
167 5984 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5984 Chiang Mai/Thailand
168 14531 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana 320 Chiang Rai/Thailand
169 88079 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3554 Chiang Rai/Thailand
170 35535 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8361 Mae Hong Son/Thailand
171 87047 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE C. Glamwaewwong 340/58 Chiang Mai/Thailand
172 11578 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
173 59661 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 72 Chiang Mai/Thailand
174 127081 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1812 Kanchanaburi/Thailand
175 6583 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6583 Chiang Mai/Thailand
176 129237 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 57 Chiang Mai/THAILAND
177 11270 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE W. Pongamornkul 115 Chiang Mai/Thailand
178 44803 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Piyawan Winichainan HN1119 Chiang Mai/Thailand
179 82092 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE M. Norsaengsri 12124 Phayao/Thailand
180 37794 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE M. Norsaengsri 3749 Chiang Mai/Thailand
181 104421 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE T. Khambai 444 Chiang Mai/Thailand
182 47181 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE Chusie KY412 Mae Hong Son/Thailand
183 14511 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 300 Chiang Mai/Thailand
184 30817 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE J.F. Maxwell 07-18 Chiang Rai/Thailand
185 111120 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-068 Luang Prabang/Laos
186 15562 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f. FAGACEAE M. Wongnak 114 Chiang Mai/Thailand
187 16 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 016 Chiang Mai/Thailand
188 11306 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
189 128015 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE K. Inthamma 851 Loei/Thailand
190 128058 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE K. Inthamma 894 Loei/Thailand
191 59299 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE Li-Jianwu 245 Yunnan/China
192 42187 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE Wang Hong 7953 Yunnan/China
193 127082 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1813 Kanchanaburi/Thailand
194 6772 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE S. Watthana & P. Srisanga 5 Chiang Mai/Thailand
195 934 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 934 Chiang Mai/Thailand
196 11058 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 11058 Chiang Mai/Thailand
197 25819 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE Bot. KU 2006.16 Chiang Mai/Thailand
198 98898 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-375 Luang Prabang/Laos
199 59047 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE Li-Jianwu 435 Yunnan/China
200 75714 Castanopsis echinocarpa A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4299 Mae Hong Son/Thailand