ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 93427 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
402 82021 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12054 Phayao/Thailand
403 93425 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
404 93423 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
405 93422 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
406 93421 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
407 116739 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-362 Xaignabouri/LAOS
408 113788 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-038 Phongsaly/LAOS
409 14579 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 791 Nan/Thailand
410 116413 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-037 Xaignabouri/LAOS
411 98793 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-270 Xaignabouri/Laos
412 98787 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-264 Xaignabouri/Laos
413 14650 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 862 Nan/Thailand
414 15273 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga 988 Nan/Thailand
415 98806 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-283 Xaignabouri/Laos
416 98777 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-254 Luang Prabang/Laos
417 31148 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2823 Nan/Thailand
418 98644 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-121 Luang Prabang/Laos
419 98502 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-382 Luang Prabang/Laos
420 115278 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 813 Phayao/Thailand
421 113760 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-010 Phongsaly/LAOS
422 74576 Castanopsis tcheponensis Hickel & A.Camus FAGACEAE Zhou-Shishun 7180 Yunnan/China
423 89107 Castanopsis thaiensis Phengklai FAGACEAE N. Muangyen 698 Phayao/Thailand
424 17033 Castanopsis thaiensis Phengklai FAGACEAE P. Srisanga 1350 Nan/Thailand
425 5793 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5793 Chiang Mai/Thailand
426 75462 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095125 Chin State/Myanmar
427 75548 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094496 Chin State/Myanmar
428 79812 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097531 Chin State/Myanmar
429 78059 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4404 Mae Hong Son/Thailand
430 76430 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094393 Chin State/Myanmar
431 61839 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087325 Chin State/Myanmar
432 79808 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097790 Chin State/Myanmar
433 79811 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097960 Chin State/Myanmar
434 75873 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094417 Chin State/Myanmar
435 75488 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095180 Chin State/Myanmar
436 56455 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051187 Chin State/Myanmar
437 79810 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098024 Chin State/Myanmar
438 60720 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087837 Chin State/Myanmar
439 61495 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087615 Chin State/Myanmar
440 76391 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094203 Chin State/Myanmar
441 25162 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1091 Chiang Mai/Thailand
442 8507 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8507 Chiang Mai/Thailand
443 12936 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Prachit et al. 3 Chiang Mai/Thailand
444 13654 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE P. Suksathan 1420 Chiang Mai/Thailand
445 8092 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8092 Loei/Thailand
446 14254 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Morakot 059 Chiang Mai/Thailand
447 25175 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1104 Chiang Mai/Thailand
448 28846 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28846 Chiang Mai/Thailand
449 25174 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1103 Chiang Mai/Thailand
450 25169 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1098 Chiang Mai/Thailand
451 2001 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2001 Chiang Mai/Thailand
452 25163 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1092 Chiang Mai/Thailand
453 12007 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 294 Chiang Mai/Thailand
454 15504 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE M. Wongnak 56 Chiang Mai/Thailand
455 846 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 846 Chiang Mai/Thailand
456 113404 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-105 Phongsaly/LAOS
457 24928 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 904 Chiang Mai/Thailand
458 111246 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-194 Luang Prabang/Laos
459 18087 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE P. Srisanga 1640 Nan/Thailand
460 1265 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1265 Chiang Mai/Thailand
461 4204 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4204 Chiang Mai/Thailand
462 20377 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE P. Thongson 122 Nan/Thailand
463 69889 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano & Hong Mang 053436 Chin State/Myanmar
464 88193 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 5199 Chiang Mai/Thailand
465 61985 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087499 Chin State/Myanmar
466 4203 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4203 Chiang Mai/Thailand
467 43391 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE D. Khrueasan MS779 Chiang Mai/Thailand
468 130664 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 941 Lampang/Thailand
469 10872 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE S. Watthana 113 Chiang Mai/Thailand
470 85744 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul et al. 5084 Chiang Mai/Thailand
471 129309 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 159 Chiang Mai/THAILAND
472 38873 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE C. Maknoi 2543 Loei/Thailand
473 37356 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE J.F. Maxwell 06-768 Chiang Rai/Thailand
474 71775 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091228 Chin State/Myanmar
475 34338 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 1697 Mae Hong Son/Thailand
476 71943 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
477 118989 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE K. Inthamma 576 Loei/Thailand
478 9954 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9954 Chiang Mai/Thailand
479 119015 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE K. Inthamma 602 Uttaradit/Thailand
480 11317 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
481 35545 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8371 Mae Hong Son/Thailand
482 119019 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC. FAGACEAE K. Inthamma 606 Uttaradit/Thailand
483 40766 Castanopsis wallichii King ex Hook.f. FAGACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3189 Ranong/Thailand
484 117968 Castanopsis wallichii King ex Hook.f. FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-338 Sainyabuli/LAOS
485 123246 Castanopsis wallichii King ex Hook.f. FAGACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-240 Phongsaly /LAOS
486 118027 Castanopsis wallichii King ex Hook.f. FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-397 Sainyabuli/LAOS
487 64278 Cyclobalanopsis augustinii (Skan) Schottky FAGACEAE Li-Jianwu 1171 Yunnan/China
488 108816 Cyclobalanopsis gilva (Blume) Oerst. FAGACEAE C.M.Wang 02868 Taiwan
489 109102 Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. FAGACEAE C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu & P.F.Lu 08059 Taiwan
490 109518 Cyclobalanopsis glaucoides Schottky FAGACEAE T.Y.A.Yang & S.G.Lu 14105 Taiwan
491 63351 Cyclobalanopsis glaucoides Schottky FAGACEAE Li-Jianwu 954 Yunnan/China
492 69344 Cyclobalanopsis glaucoides Schottky FAGACEAE Zhou-Shishun 5321 Yunnan/China
493 69314 Cyclobalanopsis glaucoides Schottky FAGACEAE Zhou-Shishun 5235 Yunnan/China
494 69335 Cyclobalanopsis glaucoides Schottky FAGACEAE Zhou-Shishun 5263 Yunnan/China
495 63429 Cyclobalanopsis helferiana (A.DC.) Oerst. FAGACEAE Li-Jianwu 849 Yunnan/China
496 63015 Cyclobalanopsis helferiana (A.DC.) Oerst. FAGACEAE Li-Jianwu 885 Yunnan/China
497 74209 Cyclobalanopsis kerrii FAGACEAE Zhou-Shishun 7517 Yunnan/China
498 109092 Cyclobalanopsis morii (Hayata) Schottky FAGACEAE S.T.Chiu & M.M.Yang 07020 Taiwan
499 59046 Cyclobalanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 437 Yunnan/China
500 64330 Cyclobalanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 1032 Yunnan/China