ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 113728 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-429 Phongsaly/LAOS
402 113618 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-319 Phongsaly/LAOS
403 113540 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-241 Phongsaly/LAOS
404 73014 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10795 Mae Hong Son/Thailand
405 115514 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1406 Chiang Rai/Thailand
406 72877 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10994 Mae Hong Son/Thailand
407 113281 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3974 Lampang/Thailand
408 117260 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen 2527 Kanchanaburi/Thailand
409 116400 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-024 Xaignabouri/LAOS
410 121794 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1854 Mae Hong Son/Thailand
411 112356 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1133 Chiang Rai/Thailand
412 111780 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-300 Xiangkhouang/Laos
413 111584 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-107 Xiangkhouang/Laos
414 111236 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-184 Luang Prabang/Laos
415 101268 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen AKN 014 Chiang Mai/Thailand
416 116730 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-353 Xaignabouri/LAOS
417 116739 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-362 Xaignabouri/LAOS
418 111200 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-148 Luang Prabang/Laos
419 8107 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8107 Loei/Thailand
420 117004 Castanopsis sp. FAGACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-197 Phongsaly/LAOS
421 70369 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi 3236 Phitsanulok/Thailand
422 131133 Castanopsis sp. FAGACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2324 Phayao/THAILAND
423 128317 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2118 Tak/Thailand
424 35552 Castanopsis sp. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8380 Mae Hong Son/Thailand
425 43390 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS542 Chiang Mai/Thailand
426 104573 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 6350 Chiang Mai/Thailand
427 130235 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2411 Mae Hong Son/THAILAND
428 130363 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2505 Chiang Rai/THAILAND
429 127246 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1881 Chiang Rai/THAILAND
430 43394 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS581 Chiang Mai/Thailand
431 111211 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-159 Luang Prabang/Laos
432 14579 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 791 Nan/Thailand
433 14650 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 862 Nan/Thailand
434 15273 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga 988 Nan/Thailand
435 131521 Castanopsis sp. FAGACEAE Chusie Trisonthi BD 98 Nan/THAILAND
436 43398 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS-19 Chiang Mai/Thailand
437 45030 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Tanaros 432 Chiang Mai/Thailand
438 45074 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Tanaros 476 Chiang Mai/Thailand
439 130381 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2523 Chiang Rai/THAILAND
440 123524 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-062 Sainyabuli/LAOS
441 27310 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 27310 Rayong/Thailand
442 14000 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga & S. Watthana 666 Nan/Thailand
443 63302 Castanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 937 Yunnan/China
444 123472 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-010 Sainyabuli/LAOS
445 125399 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7142 Mae Hong Son/THAILAND
446 123874 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-411 Sainyabuli/LAOS
447 40403 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi 2774 Loei/Thailand
448 123870 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-407 Sainyabuli/LAOS
449 123871 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-408 Sainyabuli/LAOS
450 123872 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-409 Sainyabuli/LAOS
451 74576 Castanopsis tcheponensis Hickel & A.Camus FAGACEAE Zhou-Shishun 7180 Yunnan/China
452 17033 Castanopsis thaiensis Phengklai FAGACEAE P. Srisanga 1350 Nan/Thailand
453 89107 Castanopsis thaiensis Phengklai FAGACEAE N. Muangyen 698 Phayao/Thailand
454 135683 Castanopsis tibetana Hance FAGACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2304 CHINA
455 79808 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097790 Chin State/Myanmar
456 37356 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE J.F. Maxwell 06-768 Chiang Rai/Thailand
457 25174 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1103 Chiang Mai/Thailand
458 79812 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097531 Chin State/Myanmar
459 28846 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28846 Chiang Mai/Thailand
460 75873 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094417 Chin State/Myanmar
461 79811 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097960 Chin State/Myanmar
462 61495 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087615 Chin State/Myanmar
463 25163 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1092 Chiang Mai/Thailand
464 56455 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051187 Chin State/Myanmar
465 25169 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1098 Chiang Mai/Thailand
466 60720 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087837 Chin State/Myanmar
467 71943 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
468 71775 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091228 Chin State/Myanmar
469 35545 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8371 Mae Hong Son/Thailand
470 79810 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098024 Chin State/Myanmar
471 85744 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul et al. 5084 Chiang Mai/Thailand
472 38873 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Maknoi 2543 Loei/Thailand
473 43391 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE D. Khrueasan MS779 Chiang Mai/Thailand
474 76391 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094203 Chin State/Myanmar
475 75488 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095180 Chin State/Myanmar
476 75462 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095125 Chin State/Myanmar
477 25175 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1104 Chiang Mai/Thailand
478 78059 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 4404 Mae Hong Son/Thailand
479 61985 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087499 Chin State/Myanmar
480 34338 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 1697 Mae Hong Son/Thailand
481 76430 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094393 Chin State/Myanmar
482 69889 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano & Hong Mang 053436 Chin State/Myanmar
483 24928 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 904 Chiang Mai/Thailand
484 25162 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1091 Chiang Mai/Thailand
485 75548 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094496 Chin State/Myanmar
486 61839 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087325 Chin State/Myanmar
487 13654 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE P. Suksathan 1420 Chiang Mai/Thailand
488 119019 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE K. Inthamma 606 Uttaradit/Thailand
489 135795 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 7763 Chiang Mai/THAILAND
490 1265 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1265 Chiang Mai/Thailand
491 130664 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 941 Lampang/Thailand
492 18087 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE P. Srisanga 1640 Nan/Thailand
493 12007 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 294 Chiang Mai/Thailand
494 5793 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5793 Chiang Mai/Thailand
495 131541 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Chusie Trisonthi BD 170 Nan/THAILAND
496 2001 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2001 Chiang Mai/Thailand
497 105943 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE W. Pongamornkul 6419 Chiang Mai/Thailand
498 20377 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE P. Thongson 122 Nan/Thailand
499 14254 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Morakot 059 Chiang Mai/Thailand
500 129309 Castanopsis tribuloides (Sm.) A.DC. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 159 Chiang Mai/THAILAND