ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 63328 Cyclobalanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 896 Yunnan/China
502 63322 Cyclobalanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 1033 Yunnan/China
503 109283 Fagus crenata Blume FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-065565 Japan
504 109282 Fagus crenata Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-077689 Japan
505 47473 Fagus crenata Blume FAGACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-071420 Kochi/Japan
506 87971 Fagus crenata Blume FAGACEAE Fumihiro Konta 35844 Japan
507 102253 Fagus crenata Blume FAGACEAE Fumihiro Konta 35844 Japan
508 26901 Fagus japonica Maxim. FAGACEAE S. Kobayashi FOK-070958 Kochi/Japan
509 109281 Fagus japonica Maxim. FAGACEAE S. Kobayashi and A. Maeda FOK-071427 Japan
510 47728 Fagus japonica Maxim. FAGACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-071114 Shikoku/Japan
511 54698 Fagus sp. FAGACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
512 17750 Fagus sylvetica L. FAGACEAE S. Watthana and P. Suksathan 755 Scotland/United Kingdom
513 19561 Lithocarpus aggregatus (Craib) Barnett subsp. pseudo-magneinii A. Camus FAGACEAE W. Pongamornkul 607 Mae Hong Son/Thailand
514 103688 Lithocarpus aggregatus Barnett FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-22 Chiang Mai/Thailand
515 70963 Lithocarpus aggregatus Barnett FAGACEAE C. Maknoi 6641 Chiang Mai/Thailand
516 86130 Lithocarpus annamensis (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-134 Luang Prabang/Laos
517 88769 Lithocarpus auriculatus (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE C. Maknoi 8371 Sukhothai/Thailand
518 11296 Lithocarpus auriculatus (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Rai/Thailand
519 8717 Lithocarpus auriculatus (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8717 Nan/Thailand
520 34340 Lithocarpus auriculatus (Hickel & A.Camus) Barnett FAGACEAE W. Pongamornkul 1699 Mae Hong Son/Thailand
521 13178 Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehder FAGACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto TL1140 Kalimantan Barat/Indonesia
522 24562 Lithocarpus cantleyanus (King ex Hook.f.) Rehder FAGACEAE S. Duengjai & A. Sinbamrung 10 Trang/Thailand
523 35377 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8190 Mae Hong Son/Thailand
524 14126 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE S. Watthana 277 Chiang Mai/Thailand
525 21398 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE S. Watthana 1405 Chiang Mai/Thailand
526 1507 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1507 Chiang Mai/Thailand
527 6581 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6581 Chiang Mai/Thailand
528 35549 Lithocarpus ceriferus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8375 Mae Hong Son/Thailand
529 25627 Lithocarpus curtisii (King ex Hook.f.) A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 667 Chiang Mai/Thailand
530 4784 Lithocarpus dealbatus (Hook.f. & Thomson) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4784 Mae Hong Son/Thailand
531 4783 Lithocarpus dealbatus (Hook.f. & Thomson) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4783 Mae Hong Son/Thailand
532 11305 Lithocarpus dealbatus (Hook.f. & Thomson) Rehder FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
533 85066 Lithocarpus echinophorus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3301 Lampang/Thailand
534 103690 Lithocarpus echinops Hjelmq. FAGACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-24 Chiang Mai/Thailand
535 45 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE W. Nanakorn et al. 045 Chiang Mai/Thailand
536 68782 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089608 Chin State/Myanmar
537 811 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE W. Nanakorn et al. 811 Chiang Mai/Thailand
538 25164 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE C. Glamwaewwong 1093 Chiang Mai/Thailand
539 25165 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE C. Glamwaewwong 1094 Chiang Mai/Thailand
540 117664 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-034 Sainyabuli/LAOS
541 6699 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6699 Chiang Mai/Thailand
542 68775 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089599 Chin State/Myanmar
543 32183 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE J.F. Maxwell 06-181 Krabi/Thailand
544 25848 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Bot. KU 2006.45 Chiang Mai/Thailand
545 36018 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Jatupol K. 08-359 Chiang Mai/Thailand
546 37371 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE J.F. Maxwell 06-783 Chiang Rai/Thailand
547 62062 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087413 Chin State/Myanmar
548 86085 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-089 Luang Prabang/Laos
549 129262 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 98 Chiang Mai/THAILAND
550 80826 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE K. Phoutthavong et al. 633 Luang Prabang /Laos
551 75901 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094463 Chin State/Myanmar
552 6226 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6226 Chiang Mai/Thailand
553 4508 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4508 Chiang Mai/Thailand
554 75568 Lithocarpus elegans (Blume) Hatus. ex Soepadmo FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094466 Chin State/Myanmar
555 13332 Lithocarpus elephantum (Hance) A.Camus FAGACEAE McDonald et al. 5673 Kampot/Cambodia
556 25183 Lithocarpus erythrocarpus (Ridl.) A.Camus FAGACEAE T. Smitinand 12154 Surat Thani/Thailand
557 22532 Lithocarpus estitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE P. Srisanga 2371 Nan/Thailand
558 82269 Lithocarpus ewyckii (Korth.) Rehder FAGACEAE Leong, P., Mohd Firman, M.A. SING2011-059 Singapore
559 38219 Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder FAGACEAE P. Wessumritt 157 Chumphon/Thailand
560 25180 Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham et al. 2141 Krabi/Thailand
561 59536 Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0142/2553 Phitsanulok/Thailand
562 25179 Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham et al. 2123 Krabi/Thailand
563 13122 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE P. Srisanga 518 Nan/Thailand
564 21401 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE S. Watthana 1408 Chiang Rai/Thailand
565 75567 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094498 Chin State/Myanmar
566 63350 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Li-Jianwu 955 Yunnan/China
567 24921 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE C. Glamwaewwong 897 Chiang Mai/Thailand
568 24947 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE C. Glamwaewwong 923 Chiang Mai/Thailand
569 69908 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053203 Chin State/Myanmar
570 98816 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-293 Xaignabouri/Laos
571 75869 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094412 Chin State/Myanmar
572 74541 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Zhou-Shishun 7835 Yunnan/China
573 505 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 505 Chiang Mai/Thailand
574 49782 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE M. Norsaengsri 6301 Uttaradit/Thailand
575 6310 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6310 Loei/Thailand
576 11304 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
577 128054 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE K. Inthamma 890 Loei/Thailand
578 126140 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090484 Chin State/Myanmar
579 129292 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 139 Chiang Mai/THAILAND
580 63224 Lithocarpus fohaiensis (Hu) A.Camus FAGACEAE Zhou-Shishun 5112 Yunnan/China
581 9450 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9450 Loei/Thailand
582 28871 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28871 Chiang Mai/Thailand
583 7011 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 7011 Chiang Mai/Thailand
584 11310 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
585 33246 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE Jatupol K. 07-027 Chiang Mai/Thailand
586 35943 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE Jatupol K. 08-284 Chiang Mai/Thailand
587 38861 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 2531 Loei/Thailand
588 45726 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n. Chiang Mai/Thailand
589 49852 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 6372 Chiang Mai/Thailand
590 6084 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6084 Chiang Rai/Thailand
591 25178 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE Wichan Eiadthong 8 Chiang Mai/Thailand
592 3814 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 3814 Loei/Thailand
593 5164 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5164 Loei/Thailand
594 2583 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 2583 Chiang Mai/Thailand
595 3991 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 3991 Loei/Thailand
596 5420 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5420 Chiang Mai/Thailand
597 112745 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE N. Muangyen 2232 Kanchanaburi/Thailand
598 5101 Lithocarpus garrettianus (Craib) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5101 Loei/Thailand
599 77102 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai FAGACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003734 Kochi/Japan
600 26490 Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai FAGACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-066326 Kochi/Japan