ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 12859 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga 389 Nan/Thailand
802 54720 Lithocarpus sp. FAGACEAE S. Bunwong et al. 203 Loei/Thailand
803 118938 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 525 Phitsanulok/Thailand
804 118995 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 582 Loei/Thailand
805 76397 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094216 Chin State/Myanmar
806 52882 Lithocarpus sp. FAGACEAE Yin-Jiantao 1788 Yunnan/China
807 50480 Lithocarpus sp. FAGACEAE Li-Jianwu Cx00040 Yunnan/China
808 52730 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi 2899 Phitsanulok/Thailand
809 5832 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5832 Chiang Mai/Thailand
810 52682 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi 2851 Phitsanulok/Thailand
811 75809 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094539 Chin State/Myanmar
812 75564 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094467 Chin State/Myanmar
813 118923 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 509 Phitsanulok/Thailand
814 75439 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095094 Chin State/Myanmar
815 50827 Lithocarpus sp. FAGACEAE S. Watthana 3559 Chiang Mai/Thailand
816 75284 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094959 Chin State/Myanmar
817 50672 Lithocarpus sp. FAGACEAE L. Kamkom 2015 Chiang Mai/Thailand
818 118822 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 400 Phitsanulok/Thailand
819 119003 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 590 Loei/Thailand
820 85802 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12455 Chiang Rai/Thailand
821 83043 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12427 Phayao/Thailand
822 48334 Lithocarpus sp. FAGACEAE Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49503 Lampang/Thailand
823 115515 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1407 Chiang Rai/Thailand
824 84052 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 4838 Chiang Mai/Thailand
825 84325 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Khattiyot 416 Phetchabun/Thailand
826 129371 Lithocarpus sp. FAGACEAE Akharasit Bunsongthae 237 Chiang Mai/THAILAND
827 130198 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2374 Mae Hong Son/THAILAND
828 14447 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga 740 Nan/Thailand
829 68773 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089596 Chin State/Myanmar
830 118985 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 572 Loei/Thailand
831 67069 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3651 Mae Hong Son/Thailand
832 82956 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12340 Phayao/Thailand
833 41570 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Wessumritt 299 Rayong/Thailand
834 64307 Lithocarpus sp. FAGACEAE Li-Jianwu 1126 Yunnan/China
835 66889 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3471 Mae Hong Son/Thailand
836 3982 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 3982 Loei/Thailand
837 86358 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
838 64336 Lithocarpus sp. FAGACEAE Li-Jianwu 1026 Yunnan/China
839 114130 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-380 Phongsaly/LAOS
840 86359 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
841 64575 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3124 Mae Hong Son/Thailand
842 67083 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3665 Chiang Mai/Thailand
843 79807 Lithocarpus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097288 Chin State/Myanmar
844 61431 Lithocarpus sp. FAGACEAE Law Shein 088319 Chin State/Myanmar
845 48484 Lithocarpus sp. FAGACEAE Tetsukazu Yahara T-49872 Chiang Mai/Thailand
846 125323 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7066 Chiang Mai/THAILAND
847 118022 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-392 Sainyabuli/LAOS
848 73791 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 04201 Mae Hong Son/Thailand
849 73641 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 04051 Mae Hong Son/Thailand
850 116759 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-382 Xaignabouri/LAOS
851 73603 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 04013 Mae Hong Son/Thailand
852 72885 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11002 Mae Hong Son/Thailand
853 83804 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai 190 Tak/Thailand
854 62326 Lithocarpus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0613/2555 Phitsanulok/Thailand
855 115516 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1408 Chiang Rai/Thailand
856 79809 Lithocarpus sp. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097987 Chin State/Myanmar
857 45313 Lithocarpus sp. FAGACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3405 Nong Khai/Thailand
858 72808 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10914 Mae Hong Son/Thailand
859 62495 Lithocarpus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0435/2555 Phitsanulok/Thailand
860 45130 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Tanaros 533 Ubon Ratchathani/Thailand
861 72017 Lithocarpus sp. FAGACEAE N. Muangyen 0108 Chiang Mai/Thailand
862 116727 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-350 Xaignabouri/LAOS
863 10803 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10803 Chiang Mai/Thailand
864 116608 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-231 Xaignabouri/LAOS
865 60492 Lithocarpus sp. FAGACEAE Ling Shein Man 087930 Chin State/Myanmar
866 37378 Lithocarpus spicatus (Sm.) Rehder & Wilson var. broviretiolatus (DC.) Rehd. & Wilson. FAGACEAE J.F. Maxwell 06-790 Chiang Rai/Thailand
867 27295 Lithocarpus sundaicus (Blume) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 27295 Rayong/Thailand
868 14758 Lithocarpus sundaicus (Blume) Rehder FAGACEAE K. Larsen 45750 Songkhla/Thailand
869 92680 Lithocarpus syncarpus A.Camus FAGACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-071 Luang Prabang/Laos
870 25807 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE Bot. KU 2006.4 Chiang Mai/Thailand
871 86372 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
872 76511 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094023 Chin State/Myanmar
873 18275 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE M. Norsaengsri 1047 Loei/Thailand
874 4 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 004 Chiang Mai/Thailand
875 8233 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8233 Loei/Thailand
876 37729 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE J.F. Maxwell 06-716 Chiang Mai/Thailand
877 10097 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10097 Chiang Mai/Thailand
878 19489 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE P. Suksathan 2737 Phitsanulok/Thailand
879 22568 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE P. Srisanga 2407 Nan/Thailand
880 75289 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094964 Chin State/Myanmar
881 78174 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE V. Nguanchoo 423 Chiang Mai/Thailand
882 73895 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 11424 Chiang Mai/Thailand
883 87574 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-414 Sainyabuli/Laos
884 122644 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-114 Phongsaly/LAOS
885 11311 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
886 9547 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9547 Chiang Mai/Thailand
887 122615 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-086 Phongsaly/LAOS
888 48741 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51716 Loei/Thailand
889 21311 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE P. Srisanga 2162 Nan/Thailand
890 87576 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-416 Sainyabuli/Laos
891 75363 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095432 Chin State/Myanmar
892 126138 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092384 Chin State/Myanmar
893 123275 Lithocarpus tubulosus A.Camus FAGACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-269 Phongsaly /LAOS
894 5011 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5011 Chiang Mai/Thailand
895 42269 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE Zhou Shi-shun 2246 Yunnan/China
896 24569 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE T. Smitinand 193 Phetchabun/Thailand
897 24568 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE T. Smitinand 88-1 Chiang Rai/Thailand
898 23620 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE P. Srisanga 2629 Nan/Thailand
899 24564 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham 2358 Nakhon Si Thammarat/Thailand
900 25181 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham et al. 2358 Nakhon Si Thammarat/Thailand