ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 69304 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Zhou-Shishun 6662 Yunnan/China
2 11661 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 249 Nan/Thailand
3 11803 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE S. Sasrirat 8 Phetchaburi/Thailand
4 12580 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 341 Nan/Thailand
5 15350 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 457 Chiang Mai/Thailand
6 18285 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE M. Norsaengsri 1057 Loei/Thailand
7 18735 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga 1893 Nan/Thailand
8 22744 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2476 Nan/Thailand
9 43035 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Zhou Shi-shun 3396 Yunnan/China
10 51113 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE W. Pongamornkul 2719 Nan/Thailand
11 53554 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Yin-Jiantao 1250 Yunnan/China
12 8730 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Thongson s.n. Nan/Thailand
13 65319 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE K. Srithi 104 Nan/Thailand
14 114088 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-338 Phongsali/LAOS
15 98248 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-128 Luang Prabang/Laos
16 114079 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-329 Phongsali/LAOS
17 113722 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-423 Phongsali/LAOS
18 109710 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-280 Phongsali/Laos
19 107539 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-324 Phongsali/Laos
20 107492 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-268 Phongsali/Laos
21 60365 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Wang Hong 8007 Yunnan/China
22 98250 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-130 Luang Prabang/Laos
23 71921 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
24 90212 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-135 Luang Prabang/Laos
25 90211 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-134 Luang Prabang/Laos
26 80792 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE K. Phoutthavong et al. 512 Luang Prabang/Laos
27 71950 Gelsemium elegans (Gardner & Champ.) Benth. GELSEMIACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
28 90378 Gelsemium sp. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-300 Luang Prabang/Laos
29 111223 Gelsemium sp. GELSEMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-171 Luang Prabang/Laos
30 44278 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0557 Songkhla/Thailand
31 44279 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2526 Satun/Thailand
32 13188 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE T.G. Laman, Ismail A. Rachman, Edi Mirmanto Tl1419 Indonesia
33 44277 Pteleocarpa lamponga (Miq.) Bakh. ex K. Heyne GELSEMIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0971 Songkhla/Thailand