ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 36584 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 1904 Loei/Thailand
2 19202 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana and T. Riyapan 913 Prachin Buri/Thailand
3 102654 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE V. Nguanchoo 944 Nan/Thailand
4 29326 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana 2325 Phitsanulok/Thailand
5 98247 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-127 Luang Prabang/Laos
6 30292 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1247 Loei/Thailand
7 44433 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Zhou Shi-shun 3243 Yunnan/China
8 94517 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 1644 Nan/Thailand
9 94428 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 1555 Nan/Thailand
10 17227 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 2536 Phangnga/Thailand
11 90312 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-235 Luang Prabang/Laos
12 30303 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1258 Loei/Thailand
13 40273 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2635 Phitsanulok/Thailand
14 50304 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52220 Nakhon Nayok/Thailand
15 52695 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2864 Phitsanulok/Thailand
16 52736 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2905 Phitsanulok/Thailand
17 59980 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2139 Nan/Thailand
18 80634 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3136 Phayao/Thailand
19 65499 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE K. Srithi 586 Nan/Thailand
20 70338 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE J.F. Maxwell 13-198 Nakhon Nayok/Thailand
21 74425 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Zhou-Shishun 8398 Yunnan/China
22 35863 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 1795 Loei/Thailand
23 107560 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-347 Phongsali/Laos
24 111756 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-276 Xiangkhouang/Laos
25 16005 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana 699 Nakhon Ratchasima/Thailand
26 114122 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-372 Phongsali/LAOS
27 14880 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 420 Phangnga/Thailand
28 10185 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE P. Thongson 118 Nan/Thailand
29 113708 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-409 Phongsali/LAOS
30 8068 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 8068 Loei/Thailand
31 107528 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-310 Phongsali/Laos
32 107424 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-191 Phongsali/Laos
33 31798 Canscora carinata Dop GENTIANACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1205 Uttaradit/Thailand
34 60953 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087694 Chin State/Myanmar
35 8835 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 8835 Loei/Thailand
36 51141 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 2747 Phitsanulok/Thailand
37 5288 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 5288 Chiang Mai/Thailand
38 12578 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 339 Nan/Thailand
39 70614 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE Khin Myo Htwe 028083 Mandalay/Myanmar
40 34361 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 1720 Mae Hong Son/Thailand
41 83230 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 4765 Chiang Mai/Thailand
42 22570 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 2409 Nan/Thailand
43 16059 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1924 Mae Hong Son/Thailand
44 16269 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 1126 Nan/Thailand
45 19547 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 593 Mae Hong Son/Thailand
46 61237 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087952 Chin State/Myanmar
47 81825 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 11859 Chiang Rai/Thailand
48 61665 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086895 Magway/Myanmar
49 21875 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1667 Phitsanulok/Thailand
50 35746 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8604 Mae Hong Son/Thailand
51 62939 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE C. Lakoet 276 Khon Kaen/Thailand
52 10454 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 113 Loei/Thailand
53 69799 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090831 Chin State/Myanmar
54 16926 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 2335 Chiang Mai/Thailand
55 73496 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE C. Lakoet 0656 Mae Hong Son/Thailand
56 73648 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 04058 Mae Hong Son/Thailand
57 2339 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 2339 Chiang Mai/Thailand
58 62767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 9979 Mae Hong Son/Thailand
59 95935 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Phaosrichai 333 Tak/Thailand
60 77783 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Tanming 749 Chiang Mai/Thailand
61 35351 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8161 Chiang Mai/Thailand
62 35490 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8313 Mae Hong Son/Thailand
63 12930 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Serm & Thon 37 Chiang Mai/Thailand
64 12767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE S. Watthana 160 Chiang Mai/Thailand
65 23596 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 2605 Nan/Thailand
66 16060 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1925 Mae Hong Son/Thailand
67 101779 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 075 Chiang Mai/Thailand
68 42810 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6275 Uttaradit/Thailand
69 49884 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 6404 Chiang Mai/Thailand
70 12478 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1373 Phitsanulok/Thailand
71 34359 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 1718 Mae Hong Son/Thailand
72 46713 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE M. Norsaengsri 2889 Kanchanaburi/Thailand
73 16058 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 1923 Mae Hong Son/Thailand
74 15824 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE P. Srisanga & C. Puff 1049 Mae Hong Son/Thailand
75 34103 Canscora hexagona Kerr GENTIANACEAE W. Pongamornkul 2028 Tak/Thailand
76 68348 Canscora hexagona Kerr GENTIANACEAE C. Maknoi 4451 Phitsanulok/Thailand
77 26008 Canscora pentanthera C.B. Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 3665 Surat Thani/Thailand
78 52266 Canscora sp. GENTIANACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1508 Nan/Thailand
79 65594 Canscora sp. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 10082 Nan/Thailand
80 13733 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 1505 Mae Hong Son/Thailand
81 81074 Canscora sp. GENTIANACEAE C. Maknoi 7255 Sukhothai/Thailand
82 95957 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Phaosrichai 355 Tak/Thailand
83 77831 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-46 Bolikhamxai/Laos
84 106249 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 705 Nan/Thailand
85 108767 Centaurium japonicum (Maxim.) Druce GENTIANACEAE C.H.Chen & C.L.Huang 04921 Taiwan
86 91176 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3616 Phayao/Thailand
87 38821 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE C. Maknoi 2491 Loei/Thailand
88 31647 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE C. Maknoi 1022 Loei/Thailand
89 27940 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE S. Pumicong 346 Chiang Mai/Thailand
90 28702 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE S. Pumicong 364 Chiang Mai/Thailand
91 40405 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE C. Maknoi 2776 Loei/Thailand
92 28533 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE S. Pumicong 414 Mae Hong Son/Thailand
93 21640 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE P. Suksathan 3028 Chachoengsao/Thailand
94 29401 Cotylanthera sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 2371 Mae Hong Son/Thailand
95 48580 Cracosna carinata (Dop) Thiv GENTIANACEAE M. Norsaengsri 7331 Prachin Buri/Thailand
96 112974 Crawfurdia sp. GENTIANACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-6 Lao Cai/VIETNAM
97 16894 Crawfurdia sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 2303 Phitsanulok/Thailand
98 75391 Crawfurdia sp. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095498 Chin State/Myanmar
99 75397 Crawfurdia sp. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095506 Chin State/Myanmar
100 42383 Crawfurdia sp. GENTIANACEAE Zhou Shi-shun 3349 Yunnan/China