ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 121474 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1094 Phitsanulok/Thailand
2 124982 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 3558 Nan/Thailand
3 74425 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Zhou-Shishun 8398 Yunnan/China
4 120660 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 2643 Nan/Thailand
5 40273 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2635 Phitsanulok/Thailand
6 120740 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 2722 Nan/Thailand
7 36584 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 1904 Loei/Thailand
8 35863 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 1795 Loei/Thailand
9 90312 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-235 Luang Prabang/Laos
10 30292 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1247 Loei/Thailand
11 94428 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 1555 Nan/Thailand
12 16005 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana 699 Nakhon Ratchasima/Thailand
13 80634 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3136 Phayao/Thailand
14 94517 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 1644 Nan/Thailand
15 122731 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-201 Phongsaly/LAOS
16 122930 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-400 Phongsaly/LAOS
17 30303 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1258 Loei/Thailand
18 125540 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 3621 Nan/THAILAND
19 124752 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE N. Muangyen 3329 Nan/Thailand
20 29326 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana 2325 Phitsanulok/Thailand
21 114122 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-372 Phongsaly/LAOS
22 111756 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-276 Xiangkhouang/Laos
23 59980 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2139 Nan/Thailand
24 107560 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-347 Phongsaly/Laos
25 107528 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-310 Phongsaly/Laos
26 19202 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana and T. Riyapan 913 Prachin Buri/Thailand
27 65499 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE K. Srithi 586 Nan/Thailand
28 52736 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2905 Phitsanulok/Thailand
29 52695 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi 2864 Phitsanulok/Thailand
30 44433 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Zhou Shi-shun 3243 Yunnan/China
31 113708 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-409 Phongsaly/LAOS
32 14880 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 420 Phangnga/Thailand
33 8068 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 8068 Loei/Thailand
34 50304 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52220 Nakhon Nayok/Thailand
35 134251 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE P. Srisanga, C. Maknoi 3685 Phitsanulok/THAILAND
36 17227 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 2536 Phangnga/Thailand
37 102654 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE V. Nguanchoo 944 Nan/Thailand
38 70338 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE J.F. Maxwell 13-198 Nakhon Nayok/Thailand
39 98247 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-127 Luang Prabang/Laos
40 10185 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE P. Thongson 118 Nan/Thailand
41 107424 Canscora andrographioides Griff. ex C.B.Clarke GENTIANACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-191 Phongsaly/Laos
42 31798 Canscora carinata Dop GENTIANACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1205 Uttaradit/Thailand
43 16059 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1924 Mae Hong Son/Thailand
44 51141 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 2747 Phitsanulok/Thailand
45 16269 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 1126 Nan/Thailand
46 22570 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 2409 Nan/Thailand
47 83230 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 4765 Chiang Mai/Thailand
48 34361 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 1720 Mae Hong Son/Thailand
49 60953 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087694 Chin State/Myanmar
50 70614 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE Khin Myo Htwe 028083 Mandalay/Myanmar
51 8835 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 8835 Loei/Thailand
52 12578 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 339 Nan/Thailand
53 5288 Canscora decussata (Roxb.) Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 5288 Chiang Mai/Thailand
54 23596 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga 2605 Nan/Thailand
55 21875 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1667 Phitsanulok/Thailand
56 69799 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man, Law Shein & Aung Htay 090831 Chin State/Myanmar
57 49884 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 6404 Chiang Mai/Thailand
58 62767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 9979 Mae Hong Son/Thailand
59 61665 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086895 Magway/Myanmar
60 62939 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE C. Lakoet 276 Khon Kaen/Thailand
61 101779 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 075 Chiang Mai/Thailand
62 81825 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 11859 Chiang Rai/Thailand
63 61237 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087952 Chin State/Myanmar
64 34359 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 1718 Mae Hong Son/Thailand
65 73496 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE C. Lakoet 0656 Mae Hong Son/Thailand
66 73648 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 04058 Mae Hong Son/Thailand
67 42810 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6275 Uttaradit/Thailand
68 77783 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Tanming 749 Chiang Mai/Thailand
69 35746 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8604 Mae Hong Son/Thailand
70 35490 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8313 Mae Hong Son/Thailand
71 35351 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8161 Chiang Mai/Thailand
72 95935 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Phaosrichai 333 Tak/Thailand
73 130114 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2760 Chiang Mai/THAILAND
74 16060 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1925 Mae Hong Son/Thailand
75 16926 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 2335 Chiang Mai/Thailand
76 125272 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 7015 Chiang Mai/THAILAND
77 2339 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 2339 Chiang Mai/Thailand
78 12930 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE Serm & Thon 37 Chiang Mai/Thailand
79 130118 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, M. Tabut 2764 Mae Hong Son/THAILAND
80 10454 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 113 Loei/Thailand
81 19547 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE W. Pongamornkul 593 Mae Hong Son/Thailand
82 12767 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE S. Watthana 160 Chiang Mai/Thailand
83 12478 Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem. & Schult. GENTIANACEAE P. Suksathan 1373 Phitsanulok/Thailand
84 15824 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE P. Srisanga & C. Puff 1049 Mae Hong Son/Thailand
85 46713 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE M. Norsaengsri 2889 Kanchanaburi/Thailand
86 16058 Canscora helferiana (Kurz) Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 1923 Mae Hong Son/Thailand
87 68348 Canscora hexagona Kerr GENTIANACEAE C. Maknoi 4451 Phitsanulok/Thailand
88 34103 Canscora hexagona Kerr GENTIANACEAE W. Pongamornkul 2028 Tak/Thailand
89 26008 Canscora pentanthera C.B. Clarke GENTIANACEAE P. Suksathan 3665 Surat Thani/Thailand
90 52266 Canscora sp. GENTIANACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1508 Nan/Thailand
91 106249 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 705 Nan/Thailand
92 65594 Canscora sp. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 10082 Nan/Thailand
93 13733 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 1505 Mae Hong Son/Thailand
94 138518 Canscora sp. GENTIANACEAE K. Inthamma 1794 Phitsanulok/THAILAND
95 77831 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-46 Bolikhamxai/Laos
96 95957 Canscora sp. GENTIANACEAE P. Phaosrichai 355 Tak/Thailand
97 81074 Canscora sp. GENTIANACEAE C. Maknoi 7255 Sukhothai/Thailand
98 125497 Canscora sp. GENTIANACEAE N. Muangyen 3578 Nan/THAILAND
99 108767 Centaurium japonicum (Maxim.) Druce GENTIANACEAE C.H.Chen & C.L.Huang 04921 Taiwan
100 40405 Cotylanthera caerulea Lace GENTIANACEAE C. Maknoi 2776 Loei/Thailand