ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 60922 Halenia elliptica D.Don GENTIANACEAE Ling Shein Man 087726 Chin State/Myanmar
302 21577 Halenia elliptica D.Don GENTIANACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
303 75959 Halenia elliptica D.Don GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094733 Chin State/Myanmar
304 76289 Halenia elliptica D.Don GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094883 Chin State/Myanmar
305 34106 Phyllocyclus parishii Kurz GENTIANACEAE W. Pongamornkul 2031 Tak/Thailand
306 20890 Phyllocyclus parishii Kurz GENTIANACEAE P. Suksathan 3008 Tak/Thailand
307 84751 Phyllocyclus parishii Kurz GENTIANACEAE M. Wongnak s.n. Tak/Thailand
308 86452 Phyllocyclus parishii Kurz GENTIANACEAE M. Wongnak 505 Chiang Mai/Thailand
309 16061 Phyllocyclus sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 1926 Mae Hong Son/Thailand
310 67712 Phyllocyclus sp. GENTIANACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 22 Tak/Thailand
311 91304 Pterygocalyx volubilis Maxim. GENTIANACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
312 29547 Sebaea microphylla (Edgew.) Knobl. GENTIANACEAE P. Suksathan 1567 Chiang Mai/Thailand
313 16037 Sebaea microphylla (Edgew.) Knobl. GENTIANACEAE P. Suksathan 1898 Chiang Mai/Thailand
314 93460 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE S. Daoh 22 Chiang Mai/Thailand
315 12171 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE W. La-ongsri 4 Chiang Mai/Thailand
316 54682 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
317 126562 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9918 Lampang/THAILAND
318 1552 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 1552 Lampang/Thailand
319 7815 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 7815 Chiang Mai/Thailand
320 54683 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE S. Mattapha 302 Tak/Thailand
321 7902 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 7902 Chiang Mai/Thailand
322 129159 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2706 Chiang Mai/THAILAND
323 22278 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Glamwaewwong 70 Chiang Mai/Thailand
324 111568 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-091 Xiangkhouang/Laos
325 70621 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021077 Mandalay/Myanmar
326 111575 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-098 Xiangkhouang/Laos
327 29449 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Glamwaewwong 1310 Chiang Mai/Thailand
328 73286 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Lakoet 0444 Mae Hong Son/Thailand
329 35268 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN5064 Chiang Mai/Thailand
330 35393 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8207 Mae Hong Son/Thailand
331 27941 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE S. Pumicong 347 Chiang Mai/Thailand
332 22669 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2413 Chiang Mai/Thailand
333 75409 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095525 Chin State/Myanmar
334 103798 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-27 Chiang Mai/Thailand
335 68386 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE C. Maknoi 4489 Phetchabun/Thailand
336 100856 Swertia angustifolia Ham. ex D.Don GENTIANACEAE P. Phaosrichai 583 Tak/Thailand
337 64825 Swertia bimaculata (Siebold & Zucc.) Hook. f. & Thomson ex C.B. Clarke GENTIANACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-063162 Kochi/Japan
338 69859 Swertia burmanica Harry Sm. GENTIANACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024625 Chin State/Myanmar
339 60967 Swertia burmanica Harry Sm. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087817 Chin State/Myanmar
340 60918 Swertia burmanica Harry Sm. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087729A Chin State/Myanmar
341 2007 Swertia calcicola Kerr GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 2007 Chiang Mai/Thailand
342 18532 Swertia calcicola Kerr GENTIANACEAE P. Suksathan 2859 Chiang Mai/Thailand
343 16542 Swertia calcicola Kerr GENTIANACEAE P. Suksathan 2215 Chiang Mai/Thailand
344 50730 Swertia chiangdaoensis P. Suksathan GENTIANACEAE M. Wongnak 12024 Chiang Mai/Thailand
345 16456 Swertia chiangdaoensis P. Suksathan GENTIANACEAE P. Suksathan 2129 Chiang Mai/Thailand
346 64250 Swertia cincta Burkill GENTIANACEAE Li-Jianwu 1077 Yunnan/China
347 69752 Swertia cordata (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Mitsuo Matsumoto 053563 Chin State/Myanmar
348 60457 Swertia cordata (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087916 Chin State/Myanmar
349 60978 Swertia cordata (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087805 Chin State/Myanmar
350 54172 Swertia japonica (Schult.) Makino GENTIANACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-069896 Kochi/Japan
351 77135 Swertia japonica (Schult.) Makino GENTIANACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003608 Kochi/Japan
352 126137 Swertia macrosperma (C.B. Clarke) C.B. Clarke GENTIANACEAE Law Shein 091511 Myanmar
353 60455 Swertia nervosa (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087918 Chin State/Myanmar
354 60924 Swertia nervosa (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087724 Chin State/Myanmar
355 60716 Swertia nervosa (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087841 Chin State/Myanmar
356 60766 Swertia nervosa (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Law Shein 088263 Chin State/Myanmar
357 60450 Swertia nervosa (Wall. ex G.Don) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087923 Chin State/Myanmar
358 60966 Swertia paniculata Wall. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087818 Chin State/Myanmar
359 60923 Swertia paniculata Wall. GENTIANACEAE Ling Shein Man 087725 Chin State/Myanmar
360 60919 Swertia racemosa (Wall. ex Griseb.) C.B. Clarke GENTIANACEAE Ling Shein Man 087729 Chin State/Myanmar
361 36421 Swertia sp. GENTIANACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3065 Chiang Mai/Thailand
362 9779 Swertia sp. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 9979 Tak/Thailand
363 35653 Swertia sp. GENTIANACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8497 Mae Hong Son/Thailand
364 4424 Swertia sp. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 4424 Chiang Mai/Thailand
365 18489 Swertia sp. GENTIANACEAE P. Suksathan 2816 Mae Hong Son/Thailand
366 12889 Swertia sp. GENTIANACEAE P. Srisanga 419 Nan/Thailand
367 19287 Swertia sp. GENTIANACEAE M. Norsaengsri 1106 Chiang Mai/Thailand
368 86330 Swertia sp. GENTIANACEAE M. Wongnak s.n. Tak/Thailand
369 50707 Swertia sp. GENTIANACEAE M. Wongnak 12023 Chiang Mai/Thailand
370 18662 Swertia sp. GENTIANACEAE P. Srisanga 1822 Nan/Thailand
371 16543 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan 2216 Chiang Mai/Thailand
372 16544 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan 2217 Chiang Mai/Thailand
373 29542 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
374 16063 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan 1928 Mae Hong Son/Thailand
375 15815 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan 1791 Nan/Thailand
376 7929 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 7929 Chiang Mai/Thailand
377 18519 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Suksathan 2846 Chiang Mai/Thailand
378 8344 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE W. Nanakorn et al. 8344 Chiang Mai/Thailand
379 23645 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE P. Srisanga 2654 Nan/Thailand
380 54684 Swertia striata Collett & Hemsl. GENTIANACEAE S. Mattapha 493 Chiang Mai/Thailand
381 91461 Swertia tetrapetala Pall. GENTIANACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
382 53542 Tripterospermum cordatum (C. Marquand) Harry Sm. GENTIANACEAE Yin-Jiantao 1263 Yunnan/China
383 60669 Tripterospermum fasciculatum (Wall.) Chater GENTIANACEAE Ling Shein Man 087767 Chin State/Myanmar
384 69978 Tripterospermum fasciculatum (Wall.) Chater GENTIANACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025155 Chin State/Myanmar
385 54130 Tripterospermum japonicum (Sieb. & Zucc.) Maxim. GENTIANACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-063381 Kochi/Japan
386 26605 Tripterospermum japonicum (Sieb. & Zucc.) Maxim. GENTIANACEAE M. Miyake et al. FOK-061821 Kochi/Japan
387 127923 Tripterospermum membranaceum (C. Marquand) Harry Sm. GENTIANACEAE K. Inthamma 746 Phitsanulok/Thailand
388 121450 Tripterospermum membranaceum (C. Marquand) Harry Sm. GENTIANACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1070 Uttaradit/Thailand
389 79621 Tripterospermum sp. GENTIANACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 406 Kachin State/Myanmar
390 108741 Tripterospermum taiwanense (Masam.) Satake GENTIANACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05099 Taiwan
391 77132 Tripterospermum trinervium (Thunb.) H.Ohashi & H.Nakai GENTIANACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003613 Kochi/Japan