ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 109111 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu & P.F.Lu 08013 Taiwan
2 8808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 8808 Loei/Thailand
3 54829 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1822 Nan/Thailand
4 23808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga 2729 Nan/Thailand
5 3831 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 3831 Loei/Thailand
6 21805 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1597 Phitsanulok/Thailand
7 8040 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 8040 Loei/Thailand
8 59923 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2080 Nan/Thailand
9 16813 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga 1290 Nan/Thailand
10 36621 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C. Maknoi 1941 Loei/Thailand
11 10525 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 186 Loei/Thailand
12 5158 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 5158 Loei/Thailand
13 109493 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17191 Taiwan
14 27529 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C. Maknoi 716 Loei/Thailand
15 37058 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE P. Suksathan 4627 Phitsanulok/Thailand
16 15690 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1000 Chiang Mai/Thailand
17 38933 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 2603 Loei/Thailand
18 1959 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1959 Chiang Mai/Thailand
19 18969 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 18969 Chiang Mai/Thailand
20 15404 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 596 Chiang Mai/Thailand
21 40361 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 2732 Loei/Thailand
22 35832 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 1764 Loei/Thailand
23 1961 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1961 Chiang Mai/Thailand
24 52561 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1648 Nan/Thailand
25 18995 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 18995 Chiang Mai/Thailand
26 50540 Aeschynanthus bracteata Wall. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00215 Yunnan/China
27 59034 Aeschynanthus buxifolius Hemsl. GESNERIACEAE Li-Jianwu 340 Yunnan/China
28 43401 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE D. Khrueasan MS809 Chiang Mai/Thailand
29 59511 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE Romklao Botanical Garden 0117/2553 Phitsanulok/Thailand
30 21389 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Watthana 1396 Kamphaeng Phet/Thailand
31 54653 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Mattapha Sawai 346 Tak/Thailand
32 16195 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Intamusik 63 Chiang Mai/Thailand
33 21218 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2092 Nan/Thailand
34 67707 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 17 Mae Hong Son/Thailand
35 31593 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 382 Tak/Thailand
36 29727 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE C. Maknoi 1006 Loei/Thailand
37 52112 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4923 Chiang Mai/Thailand
38 22665 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2197 Chiang Mai/Thailand
39 103646 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-01 Chiang Mai/Thailand
40 4397 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4397 Chiang Mai/Thailand
41 4441 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4441 Chiang Mai/Thailand
42 37057 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE P. Suksathan 4626 Phitsanulok/Thailand
43 50870 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE S. Watthana 3602 Tak/Thailand
44 82856 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2722 Tak/Thailand
45 20817 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE P. Suksathan 2935 Tak/Thailand
46 50900 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE S. Watthana 3633 Tak/Thailand
47 19482 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. GESNERIACEAE P. Suksathan 2730 Phitsanulok/Thailand
48 67697 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 07 Mae Hong Son/Thailand
49 69142 Aeschynanthus hookeri C.B.Clarke GESNERIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089196 Chin State/Myanmar
50 31673 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE C. Maknoi 1047 Loei/Thailand
51 28551 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE S. Pumicong 432 Nan/Thailand
52 15204 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE P. Srisanga 919 Nan/Thailand
53 52113 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4935 Chiang Mai/Thailand
54 4114 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4114 Chiang Mai/Thailand
55 15405 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 597 Chiang Mai/Thailand
56 52110 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5161 Loei/Thailand
57 19399 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE P. Suksathan 2647 Mae Hong Son/Thailand
58 1968 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1968 Chiang Mai/Thailand
59 9536 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9536 Chiang Mai/Thailand
60 18111 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1664 Nan/Thailand
61 31655 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE C. Maknoi 1030 Loei/Thailand
62 21319 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 2170 Nan/Thailand
63 21308 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 2159 Nan/Thailand
64 28549 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE S. Pumicong 430 Nan/Thailand
65 16293 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1150 Nan/Thailand
66 17964 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1517 Nan/Thailand
67 18118 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1671 Nan/Thailand
68 68720 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 10631 Nan/Thailand
69 50476 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00035 Yunnan/China
70 18669 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1829 Nan/Thailand
71 18254 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 1025 Loei/Thailand
72 22516 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 2355 Nan/Thailand
73 65369 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2440 Nan/Thailand
74 15054 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Suksathan 1440 Chiang Mai/Thailand
75 28146 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2136 Phayao/Thailand
76 9720 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9720 Chiang Mai/Thailand
77 18104 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 1657 Nan/Thailand
78 18171 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 1724 Nan/Thailand
79 21408 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana 1415 Chiang Rai/Thailand
80 52111 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5041 Chiang Mai/Thailand
81 15461 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 647 Mae Hong Son/Thailand
82 15945 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1855 Chiang Mai/Thailand
83 103657 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-12 Chiang Mai/Thailand
84 21140 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2014 Nan/Thailand
85 17232 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Suksathan 2541 Phangnga/Thailand
86 17123 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Suksathan 2452 Yala/Thailand
87 36499 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE C. Maknoi 1819 Loei/Thailand
88 7563 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7563 Trang/Thailand
89 40506 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE J.F. Maxwell 09-30 Chiang Rai/Thailand
90 40397 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE C. Maknoi 2768 Loei/Thailand
91 38840 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE C. Maknoi 2510 Loei/Thailand
92 71866 Aeschynanthus marmoratus F. W. Moore GESNERIACEAE B. Pantarod 3 Nan/Thailand
93 56837 Aeschynanthus membranifolius ( Costantin ) D.J.Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2027 Nan/Thailand
94 6603 Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 6603 Chiang Mai/Thailand
95 21682 Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. GESNERIACEAE S. Watthana 1474 Kamphaeng Phet/Thailand
96 21845 Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. GESNERIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1637 Phitsanulok/Thailand
97 14430 Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. GESNERIACEAE P. Suksathan 1742 Phitsanulok/Thailand
98 10301 Aeschynanthus persimilis Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 10301 Chiang Mai/Thailand
99 2537 Aeschynanthus persimilis Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 2537 Chiang Mai/Thailand
100 15488 Aeschynanthus radicans Jack GESNERIACEAE S. Watthana 658 Nakhon Si Thammarat/Thailand