ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 54829 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1822 Nan/Thailand
2 5158 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 5158 Loei/Thailand
3 16813 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga 1290 Nan/Thailand
4 10525 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 186 Loei/Thailand
5 3831 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 3831 Loei/Thailand
6 8040 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 8040 Loei/Thailand
7 23808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE P. Srisanga 2729 Nan/Thailand
8 36621 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C. Maknoi 1941 Loei/Thailand
9 109111 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C.M.Wang, C.H.Chen, S.Q.Yu & P.F.Lu 08013 Taiwan
10 109493 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE T.Y.A.Yang, S.C.Chen & K.P.Hsieh 17191 Taiwan
11 8808 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 8808 Loei/Thailand
12 27529 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE C. Maknoi 716 Loei/Thailand
13 59923 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2080 Nan/Thailand
14 21805 Aeschynanthus acuminatus Wall. ex A.DC. GESNERIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1597 Phitsanulok/Thailand
15 129257 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE Akharasit Bunsongthae 92 Chiang Mai/THAILAND
16 18995 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 18995 Chiang Mai/Thailand
17 18969 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 18969 Chiang Mai/Thailand
18 52561 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1648 Nan/Thailand
19 37058 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE P. Suksathan 4627 Phitsanulok/Thailand
20 15690 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1000 Chiang Mai/Thailand
21 38933 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 2603 Loei/Thailand
22 40361 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 2732 Loei/Thailand
23 128156 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE K. Inthamma 1026 Loei/Thailand
24 128006 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE K. Inthamma 842 Loei/Thailand
25 1961 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1961 Chiang Mai/Thailand
26 1959 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1959 Chiang Mai/Thailand
27 15404 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 596 Chiang Mai/Thailand
28 35832 Aeschynanthus andersonii C.B. Clarke GESNERIACEAE C. Maknoi 1764 Loei/Thailand
29 50540 Aeschynanthus bracteata Wall. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00215 Yunnan/China
30 59034 Aeschynanthus buxifolius Hemsl. GESNERIACEAE Li-Jianwu 340 Yunnan/China
31 31593 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 382 Tak/Thailand
32 43401 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE D. Khrueasan MS809 Chiang Mai/Thailand
33 21218 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2092 Nan/Thailand
34 54653 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Mattapha Sawai 346 Tak/Thailand
35 123625 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-161 Sainyabuli/LAOS
36 16195 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Intamusik 63 Chiang Mai/Thailand
37 21389 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE S. Watthana 1396 Kamphaeng Phet/Thailand
38 29727 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE C. Maknoi 1006 Loei/Thailand
39 67707 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 17 Mae Hong Son/Thailand
40 59511 Aeschynanthus fulgens Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE Romklao Botanical Garden 0117/2553 Phitsanulok/Thailand
41 52112 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4923 Chiang Mai/Thailand
42 37057 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE P. Suksathan 4626 Phitsanulok/Thailand
43 103646 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-01 Chiang Mai/Thailand
44 4397 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4397 Chiang Mai/Thailand
45 4441 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4441 Chiang Mai/Thailand
46 22665 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2197 Chiang Mai/Thailand
47 126644 Aeschynanthus garrettii Craib GESNERIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10007 Chiang Mai/THAILAND
48 82856 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2722 Tak/Thailand
49 50900 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE S. Watthana 3633 Tak/Thailand
50 50870 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE S. Watthana 3602 Tak/Thailand
51 20817 Aeschynanthus gracilis Parish ex C.B.Clarke GESNERIACEAE P. Suksathan 2935 Tak/Thailand
52 121769 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. GESNERIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1829 Mae Hong Son/Thailand
53 19482 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. GESNERIACEAE P. Suksathan 2730 Phitsanulok/Thailand
54 67697 Aeschynanthus hildebrandii Hemsl. GESNERIACEAE P. Phaosrichai & M. Wongnak 07 Mae Hong Son/Thailand
55 69142 Aeschynanthus hookeri C.B.Clarke GESNERIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089196 Chin State/Myanmar
56 31673 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE C. Maknoi 1047 Loei/Thailand
57 4114 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4114 Chiang Mai/Thailand
58 52110 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5161 Loei/Thailand
59 15405 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 597 Chiang Mai/Thailand
60 9536 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9536 Chiang Mai/Thailand
61 52113 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4935 Chiang Mai/Thailand
62 1968 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1968 Chiang Mai/Thailand
63 15204 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE P. Srisanga 919 Nan/Thailand
64 19399 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE P. Suksathan 2647 Mae Hong Son/Thailand
65 28551 Aeschynanthus hosseusii Pellegr. GESNERIACEAE S. Pumicong 432 Nan/Thailand
66 18111 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1664 Nan/Thailand
67 18254 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 1025 Loei/Thailand
68 18669 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1829 Nan/Thailand
69 17964 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1517 Nan/Thailand
70 18118 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1671 Nan/Thailand
71 28549 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE S. Pumicong 430 Nan/Thailand
72 21308 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 2159 Nan/Thailand
73 16293 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 1150 Nan/Thailand
74 21319 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE P. Srisanga 2170 Nan/Thailand
75 31655 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE C. Maknoi 1030 Loei/Thailand
76 68720 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 10631 Nan/Thailand
77 50476 Aeschynanthus humilis Hemsl. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00035 Yunnan/China
78 15054 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Suksathan 1440 Chiang Mai/Thailand
79 15461 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 647 Mae Hong Son/Thailand
80 18171 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 1724 Nan/Thailand
81 21140 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2014 Nan/Thailand
82 65369 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2440 Nan/Thailand
83 103657 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-12 Chiang Mai/Thailand
84 22516 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 2355 Nan/Thailand
85 52111 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5041 Chiang Mai/Thailand
86 9720 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9720 Chiang Mai/Thailand
87 18104 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Srisanga 1657 Nan/Thailand
88 15945 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE P. Suksathan & David J. Middleton 1855 Chiang Mai/Thailand
89 21408 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana 1415 Chiang Rai/Thailand
90 28146 Aeschynanthus lineatus Craib GESNERIACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2136 Phayao/Thailand
91 17232 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Suksathan 2541 Phangnga/Thailand
92 36499 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE C. Maknoi 1819 Loei/Thailand
93 7563 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7563 Trang/Thailand
94 17123 Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. GESNERIACEAE P. Suksathan 2452 Yala/Thailand
95 40506 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE J.F. Maxwell 09-30 Chiang Rai/Thailand
96 38840 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE C. Maknoi 2510 Loei/Thailand
97 40397 Aeschynanthus macranthus (Merr.) Pelleg. GESNERIACEAE C. Maknoi 2768 Loei/Thailand
98 71866 Aeschynanthus marmoratus F. W. Moore GESNERIACEAE B. Pantarod 3 Nan/Thailand
99 56837 Aeschynanthus membranifolius ( Costantin ) D.J.Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2027 Nan/Thailand
100 14430 Aeschynanthus parviflorus (D.Don) Spreng. GESNERIACEAE P. Suksathan 1742 Phitsanulok/Thailand