ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 77673 Microchirita rupestris (Ridl.) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE M. Norsaengsri 11592 Sukhothai/Thailand
402 111334 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-282 Luang Prabang/Laos
403 91205 Microchirita sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3643 Phayao/Thailand
404 111273 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-221 Luang Prabang/Laos
405 111168 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-116 Luang Prabang/Laos
406 76250 Microchirita sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 7100 Phetchabun/Thailand
407 96085 Microchirita sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4269 Lampang/Thailand
408 111672 Microchirita tubulosa (Craib) A.Weber & D.J.Middleton GESNERIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-195 Xiangkhouang/Laos
409 15932 Microchirita woodii D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1110 Nan/Thailand
410 62707 Middletonia multiflora (R.Br) C.Puglisi GESNERIACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1131 Sukhothai/Thailand
411 7077 Middletonia multiflora (R.Br) C.Puglisi GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7077 Chiang Mai/Thailand
412 110640 Middletonia reticula (Barnett) C.Puglisi. GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5755 Kanchanaburi/THAILAND
413 50465 Oreocharis flavida Merr. GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00019 Yunnan/China
414 52128 Oreocharis hirsuta Barnett GESNERIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Middleton 4550 Chiang Mai/Thailand
415 15387 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 561 Chiang Mai/Thailand
416 51889 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7944 Chiang Rai/Thailand
417 54824 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1817 Nan/Thailand
418 91181 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3620 Phayao/Thailand
419 52104 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4523 Chiang Mai/Thailand
420 40846 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6066 Lampang/Thailand
421 66112 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10356 Chiang Rai/Thailand
422 48058 Ornithoboea arachnoidea (Diels) Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7227 Chiang Rai/Thailand
423 44505 Ornithoboea feddei (H.Lev.) B.L. Burtt GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 2926 Yunnan/China
424 52109 Ornithoboea flexuosa (Ridl.) B.L. Burtt GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4426 Trang/Thailand
425 58814 Ornithoboea henryi Craib GESNERIACEAE Zhou-Shishun 2926 Yunnan/China
426 60205 Ornithoboea henryi Craib GESNERIACEAE Zhou Shishun 2905 Yunnan/China
427 82365 Ornithoboea parishii C.B.Clarke GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5691 Uthai Thani/Thailand
428 52138 Ornithoboea pseudoflexuosa B.L. Burtt GESNERIACEAE D.J. Middleton 5230 Surat Thani/Thailand
429 90917 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE David J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5818 Mae Hong Son/Thailand
430 15931 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1109 Nan/Thailand
431 82366 Ornithoboea puglisiae S.M.Scott GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5814 Mae Hong Son/Thailand
432 53297 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7963 Khon Kaen/Thailand
433 28119 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE S. Watthana 2109 Nan/Thailand
434 76253 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 7103 Phetchabun/Thailand
435 29529 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 1742.2 Mae Hong Son/Thailand
436 32065 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE Pranee Palee 1054 Chiang Rai/Thailand
437 48213 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 018 Khon Kaen/Thailand
438 31619 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE W. Pongamornkul 1942 Tak/Thailand
439 73389 Ornithoboea sp. GESNERIACEAE C. Lakoet 0547 Mae Hong Son/Thailand
440 54928 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1841 Nan/Thailand
441 64150 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2552 Phayao/Thailand
442 63726 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6614 Khon Kaen/Thailand
443 91191 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3630 Phayao/Thailand
444 52132 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4975 Mae Hong Son/Thailand
445 91725 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3702 Phayao/Thailand
446 52133 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5000 Chiang Mai/Thailand
447 53401 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8078 Khon Kaen/Thailand
448 57907 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE P. Suksathan & T. Havanon 1500/1 Chiang Mai/Thailand
449 96102 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4286 Lampang/Thailand
450 68500 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3072 Phayao/Thailand
451 68641 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3005 Phayao/Thailand
452 88092 Ornithoboea wildeana Craib GESNERIACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3567 Chiang Rai/Thailand
453 73863 Paraboea acutifolia (Ridl.) B.L. Burtt GESNERIACEAE P. Phaosrichai 105 Trang/Thailand
454 64035 Paraboea argentea Z.R.Xu GESNERIACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6933 Khon Kaen/Thailand
455 67450 Paraboea argentea Z.R.Xu GESNERIACEAE M. Norsaengsri et al. 009 Khon Kaen/Thailand
456 63492 Paraboea argentea Z.R.Xu GESNERIACEAE M. Norsaengsri 6750 Khon Kaen/Thailand
457 75687 Paraboea birmanica (Craib) C.Puglisi GESNERIACEAE W. Tanming 575 Mae Hong Son/Thailand
458 67925 Paraboea birmanica (Craib) C.Puglisi GESNERIACEAE M. Norsaengsri 10605 Mae Hong Son/Thailand
459 7301 Paraboea burttii Z.A. Xu GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7301 Phatthalung/Thailand
460 31869 Paraboea burttii Z.A. Xu GESNERIACEAE C. Maknoi 1603 Surat Thani/Thailand
461 7304 Paraboea burttii Z.A. Xu GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7304 Phatthalung/Thailand
462 91736 Paraboea clavisepala D. Fang & D.H. Qin GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3713 Chiang Rai/Thailand
463 54840 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1833 Nan/Thailand
464 28118 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE S. Watthana 2108 Nan/Thailand
465 28558 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE S. Pumicong 439 Phayao/Thailand
466 68686 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3050 Phayao/Thailand
467 18367 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE S. Watthana 879 Chiang Rai/Thailand
468 18364 Paraboea doitungensis P. Triboun & D.J. Middleton GESNERIACEAE S. Watthana 876 Chiang Rai/Thailand
469 96052 Paraboea glabra (Ridl.) Benth. GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4236 Lampang/Thailand
470 4711 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4711 Mae Hong Son/Thailand
471 54929 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1842 Nan/Thailand
472 65342 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2409 Nan/Thailand
473 51523 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1196 Nan/Thailand
474 67890 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE M. Norsaengsri 10570 Mae Hong Son/Thailand
475 68694 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3058 Phayao/Thailand
476 80852 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE K. Phoutthavong et al. 456 Luang Prabang/Laos
477 15655 Paraboea glabrisepala Burtt GESNERIACEAE P. Suksathan 1738.1 Mae Hong Son/Thailand
478 71095 Paraboea glandulifera GESNERIACEAE S. Watthana 3807 Tak/Thailand
479 68674 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3038 Phayao/Thailand
480 14664 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 876 Nan/Thailand
481 80860 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE K. Phoutthavong et al. 445 Luang Prabang/Laos
482 21286 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE P. Srisanga 2137 Nan/Thailand
483 91126 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3493 Phayao/Thailand
484 18020 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE P. Srisanga 1573 Nan/Thailand
485 28132 Paraboea middletonii Triboun GESNERIACEAE S. Watthana 2123 Nan/Thailand
486 7482 Paraboea patens (Ridl.) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7482 Phangnga/Thailand
487 54626 Paraboea phuphanensis GESNERIACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Sakon Nakhon/Thailand
488 38923 Paraboea romklaoensis D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE C. Maknoi 2593 Loei/Thailand
489 29738 Paraboea romklaoensis D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE C. Maknoi 1017 Loei/Thailand
490 76258 Paraboea romklaoensis D.J.Middleton & Triboun GESNERIACEAE C. Maknoi 7108 Phetchabun/Thailand
491 110132 Paraboea sangwaniae Triboun. GESNERIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1005 Chiang Rai/THAILAND
492 83827 Paraboea siamensis Triboun GESNERIACEAE P. Phaosrichai 213 Tak/Thailand
493 59100 Paraboea sinensis (Oliv.) B.L. Burtt. GESNERIACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1912 Yunnan/China
494 42998 Paraboea sinensis (Oliv.) B.L. Burtt. GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 2816 Yunnan/China
495 86494 Paraboea sp. GESNERIACEAE W. Tanming 946 Chiang Rai/Thailand
496 111098 Paraboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-046 Luang Prabang/Laos
497 85903 Paraboea sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 12556 Chiang Rai/Thailand
498 86240 Paraboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-244 Luang Prabang/Laos
499 86488 Paraboea sp. GESNERIACEAE W. Tanming 940 Chiang Rai/Thailand
500 51899 Paraboea sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7954 Chiang Rai/Thailand