ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 92763 Paraboea sp. GESNERIACEAE N. Muangyen 1333 Kanchanaburi/Thailand
502 92750 Paraboea sp. GESNERIACEAE N. Muangyen 1320 Kanchanaburi/Thailand
503 100857 Paraboea sp. GESNERIACEAE P. Phaosrichai 584 Tak/Thailand
504 110084 Paraboea sp. GESNERIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 957 Chiang Rai/THAILAND
505 86076 Paraboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-080 Luang Prabang/Laos
506 92090 Paraboea sp. GESNERIACEAE S. Saengvirotjanapat 670 Chiang Mai/Thailand
507 88542 Paraboea sp. GESNERIACEAE N. Muangyen 394 Lampang/Thailand
508 97115 Paraboea sp. GESNERIACEAE P. Phaosrichai 499 Satun/Thailand
509 111677 Paraboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-200 Xiangkhouang/Laos
510 111331 Paraboea sp. GESNERIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-279 Luang Prabang/Laos
511 80869 Paraboea sp. GESNERIACEAE K. Phoutthavong et al. 411 Vientiane/Laos
512 54978 Paraboea sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1894 Nan/Thailand
513 91228 Paraboea sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3666 Phayao/Thailand
514 92075 Paraboea sp. GESNERIACEAE S. Saengvirotjanapat 654 Chiang Mai/Thailand
515 92108 Paraboea sp. GESNERIACEAE S. Saengvirotjanapat 690 Chiang Mai/Thailand
516 92109 Paraboea sp. GESNERIACEAE S. Saengvirotjanapat 691 Chiang Mai/Thailand
517 632 Paraboea swinhoei (Hance) B.L. Burtt. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 632 Chiang Mai/Thailand
518 63866 Paraboea swinhoei (Hance) B.L. Burtt. GESNERIACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9884 Khon Kaen/Thailand
519 53409 Paraboea swinhoei (Hance) B.L. Burtt. GESNERIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8087 Khon Kaen/Thailand
520 83823 Paraboea takensis Triboun GESNERIACEAE P. Phaosrichai 209 Tak/Thailand
521 76259 Paraboea thailandica ined. GESNERIACEAE C. Maknoi 7109 Phetchabun/Thailand
522 53323 Paraboea thailandica ined. GESNERIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7990 Khon Kaen/Thailand
523 90944 Paraboea thailandica ined. GESNERIACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5864 Loei/Thailand
524 85554 Paraboea thailandica ined. GESNERIACEAE C. Maknoi 8253 Sukhothai/Thailand
525 36131 Paraboea tomentosa Barnett GESNERIACEAE A. Keratikornkol 472 Chiang Mai/Thailand
526 85154 Paraboea vulpina Ridl. GESNERIACEAE P. Phaosrichai 263 Krabi/Thailand
527 52300 Petrocosmea bicolor D.J. Middleton & Triboun. GESNERIACEAE D.J Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5024 Chiang Mai/Thailand
528 91735 Petrocosmea grandiflora Hemsl. GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3712 Chiang Rai/Thailand
529 64095 Petrocosmea grandiflora Hemsl. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2495 Chiang Rai/Thailand
530 18348 Petrocosmea kerrii Craib GESNERIACEAE S. Watthana 859 Chiang Rai/Thailand
531 30124 Petrocosmea sp. GESNERIACEAE S. Watthana 2395 Chiang Mai/Thailand
532 55343 Petrocosmea sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8300 Chiang Rai/Thailand
533 32056 Petrocosmea sp. GESNERIACEAE Pranee Palee 1040 Chiang Rai/Thailand
534 82368 Rhynchoglossum mirabilis Patthar. GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5778 Tak/Thailand
535 110553 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5668 Kanchanaburi/THAILAND
536 84375 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Khattiyot 466 Phetchabun/Thailand
537 15661 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE P. Suksathan 1744.1 Mae Hong Son/Thailand
538 18018 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE P. Srisanga 1571 Nan/Thailand
539 75433 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095086 Chin State/Myanmar
540 86632 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Tanming 855 Kanchanaburi/Thailand
541 94153 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Pongamornkul 5853 Chiang Mai/Thailand
542 111671 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-194 Xiangkhouang/Laos
543 76627 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Maknoi 7196 Phetchabun/Thailand
544 16540 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE P. Suksathan 2213 Chiang Mai/Thailand
545 82369 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5695 Tak/Thailand
546 32059 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE Pranee Palee 1048 Chiang Rai/Thailand
547 29528 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE P. Suksathan 3141 Tak/Thailand
548 54954 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1867 Nan/Thailand
549 54830 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1823 Nan/Thailand
550 21687 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE S. Watthana 1479 Kamphaeng Phet/Thailand
551 54651 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE S. Mattapha Sawai 323 Tak/Thailand
552 61400 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE Law Shein 088365 Chin State/Myanmar
553 91709 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3686 Phayao/Thailand
554 62904 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Lakoet 244 Loei/Thailand
555 91217 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3655 Phayao/Thailand
556 92739 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE N. Muangyen 1309 Kanchanaburi/Thailand
557 52866 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE Yin-Jiantao 1748 Yunnan/China
558 95353 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4165 Lampang/Thailand
559 65382 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2454 Nan/Thailand
560 1470 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1470 Chiang Mai/Thailand
561 68304 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Maknoi 4407 Phitsanulok/Thailand
562 88159 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Pongamornkul 5165 Chiang Mai/Thailand
563 73385 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Lakoet 0543 Mae Hong Son/Thailand
564 88402 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE N. Muangyen 254 Phayao/Thailand
565 88482 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE N. Muangyen 334 Phayao/Thailand
566 64567 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE W. Pongamornkul 3116 Mae Hong Son/Thailand
567 88516 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE N. Muangyen 368 Lampang/Thailand
568 88775 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE C. Maknoi 8377 Sukhothai/Thailand
569 50203 Rhynchoglossum obliquum Blume GESNERIACEAE J.F. Maxwell 10-52 Lampang/Thailand
570 67313 Rhynchoglossum saccatum Patthas. GESNERIACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8136 Phitsanulok/Thailand
571 52984 Rhynchoglossum saccatum Patthas. GESNERIACEAE C. Maknoi 3983 Phitsanulok/Thailand
572 5254 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 5254 Chiang Mai/Thailand
573 52973 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 3972 Phitsanulok/Thailand
574 16054 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 1918 Mae Hong Son/Thailand
575 10246 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 10246 Kanchanaburi/Thailand
576 40433 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 2804 Loei/Thailand
577 105014 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 6203 Phetchabun/Thailand
578 4697 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 4697 Mae Hong Son/Thailand
579 88280 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE W. Pongamornkul 5286 Chiang Mai/Thailand
580 77666 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 11585 Sukhothai/Thailand
581 16053 Rhynchoglossum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 1917 Mae Hong Son/Thailand
582 73022 Rhynchotechum ellipticum (Wall. ex) A.DC. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 10803 Mae Hong Son/Thailand
583 73196 Rhynchotechum ellipticum (Wall. ex) A.DC. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 11367 Mae Hong Son/Thailand
584 73431 Rhynchotechum ellipticum (Wall. ex) A.DC. GESNERIACEAE C. Lakoet 0589 Mae Hong Son/Thailand
585 21172 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2046 Nan/Thailand
586 59939 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2097 Nan/Thailand
587 3837 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 3837 Loei/Thailand
588 11346 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Pongamornkul 123 Chiang Mai/Thailand
589 10528 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 189 Loei/Thailand
590 48764 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Shunsuke Tsugaru T-61786 Chiang Mai/Thailand
591 50538 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Li-Jianwu Cx00213 Yunnan/China
592 3069 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 3069 Loei/Thailand
593 51110 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Pongamornkul 2716 Nan/Thailand
594 11726 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 11726 Chiang Mai/Thailand
595 5155 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 5155 Loei/Thailand
596 248 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 248 Chiang Mai/Thailand
597 9467 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9467 Loei/Thailand
598 9221 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 9221 Nan/Thailand
599 23202 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga 2582 Nan/Thailand
600 55393 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8350 Chiang Rai/Thailand