ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 21021 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE M. Norsaengsri 1594 Chiang Mai/Thailand
602 56170 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8940 Chiang Rai/Thailand
603 11575 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE S. Watthana 148 Chiang Mai/Thailand
604 35495 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8318 Mae Hong Son/Thailand
605 85837 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE M. Norsaengsri 12490 Chiang Rai/Thailand
606 37676 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE J.F. Maxwell 06-619 Chiang Rai/Thailand
607 35773 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE C. Maknoi 1705 Loei/Thailand
608 76375 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094286 Chin State/Myanmar
609 16272 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga 1129 Nan/Thailand
610 38828 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE C. Maknoi 2498 Loei/Thailand
611 61191 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Ling Shein Man 088006 Chin State/Myanmar
612 75445 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095102 Chin State/Myanmar
613 75120 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2336 Houa Phan/Laos
614 14444 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga 737 Nan/Thailand
615 37369 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE J.F. Maxwell 06-781 Chiang Rai/Thailand
616 12543 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Srisanga 304 Nan/Thailand
617 12464 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt GESNERIACEAE P. Suksathan 1359 Phitsanulok/Thailand
618 14909 Rhynchotechum parviflorum Blume GESNERIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 449 Nakhon Si Thammarat/Thailand
619 45666 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE D. Khrueasan MS-173 Chiang Mai/Thailand
620 43400 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE D. Khrueasan MS321 Chiang Mai/Thailand
621 77865 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-79 Vientiane/Laos
622 106770 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 490 Nan/Thailand
623 78032 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE W. Pongamornkul 4377 Mae Hong Son/Thailand
624 62297 Rhynchotechum sp. GESNERIACEAE Romklao Botanical Garden 0584/2555 Phitsanulok/Thailand
625 43256 Rhynchotechum vestitum Wall. ex C.B.Clarke GESNERIACEAE Zhou Shi-shun 3677 Yunnan/China
626 60280 Rhynchotechum vestitum Wall. ex C.B.Clarke GESNERIACEAE Zhou Shishun 3677 Yunnan/China
627 71944 Rhynchotechum vestitum Wall. ex C.B.Clarke GESNERIACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
628 79297 Seemannia sylvatica (Kunth) Baill. GESNERIACEAE K. Sudjit, K. Inpia & O. Thianpom 14 Chiang Mai/Thailand
629 97169 Somrania albiflora D. J. Middleton GESNERIACEAE P. Phaosrichai 553 Ranong/Thailand
630 73180 Somrania sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 11350 Mae Hong Son/Thailand
631 52595 Stauranthera grandiflora Bth. GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1680 Nan/Thailand
632 20908 Stauranthera grandiflora Bth. GESNERIACEAE P. Srisanga 1920 Nan/Thailand
633 65391 Stauranthera grandiflora Bth. GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2464 Nan/Thailand
634 92051 Stauranthera sp. GESNERIACEAE S. Saengvirotjanapat 629 Chiang Mai/Thailand
635 90799 Stauranthera sp. GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3407 Phayao/Thailand
636 77876 Stauranthera umbrosa (Griff.) C.B.Clarke GESNERIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-90 Vientiane/Laos
637 31549 Tetraphyllum roseum Stapf GESNERIACEAE C. Maknoi 1588 Phangnga/Thailand
638 108719 Titanotrichum oldhamii (Hemsl.) Soler. GESNERIACEAE C.H.Chen, S. Y. Hsu & C.C. Wu 05178 Hualien Hsien/Taiwan
639 110308 Tribounia grandiflora D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5425 Kanchanaburi/THAILAND
640 82384 Tribounia grandiflora D.J. Middleton GESNERIACEAE D.J. Middleton & P. Triboun 5205 Kanchanaburi/Thailand
641 86673 Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton GESNERIACEAE W. Tanming 896 Uthai Thani/Thailand
642 110310 Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5427 Kanchanaburi/THAILAND
643 110262 Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5379 Kanchanaburi/THAILAND
644 68646 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3010 Phayao/Thailand
645 64200 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2602 Phayao/Thailand
646 91204 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3642 Phayao/Thailand
647 20865 Trisepalum glanduliferum (Barnett) B.L. Burtt GESNERIACEAE P. Suksathan 2982 Tak/Thailand
648 28003 Trisepalum glanduliferum (Barnett) B.L. Burtt GESNERIACEAE S. Watthana 1955 Tak/Thailand
649 1350 Trisepalum sp. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1350 Chiang Mai/Thailand
650 31601 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 390 Tak/Thailand
651 16837 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 2246 Chiang Rai/Thailand
652 31598 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 387 Tak/Thailand
653 14871 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 413 Phangnga/Thailand
654 18345 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana et al. 856 Chiang Rai/Thailand
655 45272 Trisepalum sp. GESNERIACEAE Pooma, R.; Phattarahirankanok, K.; Sirimongkol 6283 Saraburi/Thailand
656 31588 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 540 Tak/Thailand
657 67964 Trisepalum sp. GESNERIACEAE C. Lakoet 0345 Mae Hong Son/Thailand
658 47983 Trisepalum sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri 7151 Tak/Thailand
659 31557 Trisepalum sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 1573 Krabi/Thailand
660 20885 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 3004 Tak/Thailand
661 28120 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana 2110 Nan/Thailand
662 28016 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana 1968 Tak/Thailand
663 20866 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 2983 Tak/Thailand
664 55363 Trisepalum sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8320 Chiang Rai/Thailand
665 31587 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 539 Tak/Thailand
666 7468 Trisepalum subplanum B.L. Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7468 Phangnga/Thailand