ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 110262 Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5379 Kanchanaburi/THAILAND
702 110310 Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton GESNERIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5427 Kanchanaburi/THAILAND
703 64200 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2602 Phayao/Thailand
704 91204 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3642 Phayao/Thailand
705 68646 Trisepalum birmanicum (Craib) B.L. Burtt GESNERIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3010 Phayao/Thailand
706 28003 Trisepalum glanduliferum (Barnett) B.L. Burtt GESNERIACEAE S. Watthana 1955 Tak/Thailand
707 20865 Trisepalum glanduliferum (Barnett) B.L. Burtt GESNERIACEAE P. Suksathan 2982 Tak/Thailand
708 20866 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 2983 Tak/Thailand
709 1350 Trisepalum sp. GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 1350 Chiang Mai/Thailand
710 16837 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 2246 Chiang Rai/Thailand
711 28016 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana 1968 Tak/Thailand
712 28120 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana 2110 Nan/Thailand
713 45272 Trisepalum sp. GESNERIACEAE Pooma, R.; Phattarahirankanok, K.; Sirimongkol 6283 Saraburi/Thailand
714 67964 Trisepalum sp. GESNERIACEAE C. Lakoet 0345 Mae Hong Son/Thailand
715 18345 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana et al. 856 Chiang Rai/Thailand
716 20885 Trisepalum sp. GESNERIACEAE P. Suksathan 3004 Tak/Thailand
717 31587 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 539 Tak/Thailand
718 31588 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 540 Tak/Thailand
719 31598 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 387 Tak/Thailand
720 31601 Trisepalum sp. GESNERIACEAE A. Keratikornkol 390 Tak/Thailand
721 55363 Trisepalum sp. GESNERIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8320 Chiang Rai/Thailand
722 14871 Trisepalum sp. GESNERIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 413 Phangnga/Thailand
723 31557 Trisepalum sp. GESNERIACEAE C. Maknoi 1573 Krabi/Thailand
724 7468 Trisepalum subplanum B.L. Burtt GESNERIACEAE W. Nanakorn et al. 7468 Phangnga/Thailand
725 108721 Whytockia sasakii (Hayata) B.L.Burtt GESNERIACEAE C.H.Chen, S. Y. Hsu & C.C. Wu 05168 Hualien Hsien/Taiwan