ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 119674 Carbacanthographis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6647 Chaiyaphum/Thailand
2 120124 Diorygma pruinosum (Eschw.) Kalb GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 101 Chiang Mai/Thailand
3 120157 Diorygma sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 1376 Nakhon Ratchasima/Thailand
4 120324 Diorygma sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 11 Chiang Mai/Thailand
5 106556 Diorygma sp. GRAPHIDACEAE Orrapin OP48 Tak/Thailand
6 101905 Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. Graphidaceae Sureeporn Jariangprasert 7009 Chiang Mai/Thailand
7 101354 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 55d Chiang Mai/Thailand
8 119447 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6442 Chiang Mai/Thailand
9 101355 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 682d Chiang Mai/Thailand
10 119949 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6979 Chiang Mai/Thailand
11 101357 Glyphis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6(1) Chiang Mai/Thailand
12 119924 Glyphis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6917 Chiang Mai/Thailand
13 101356 Glyphis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 151 Nakhon Ratchasima/Thailand
14 101358 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 496 Chiang Mai/Thailand
15 101359 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 637 Chiang Mai/Thailand
16 101413 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 490 Chiang Mai/Thailand
17 101362 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 55(3) Chiang Mai/Thailand
18 101361 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 56(3) Chiang Mai/Thailand
19 101360 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 748 Chiang Mai/Thailand
20 97219 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 1572 Chiang Mai/Thailand
21 97221 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 4405 Chiang Mai/Thailand
22 97220 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 1379 Chiang Mai/Thailand
23 101391 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 980 Chiang Mai/Thailand
24 101390 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 593 Chiang Mai/Thailand
25 101388 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 671 Chiang Mai/Thailand
26 101386 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.104 Chiang Mai/Thailand
27 101385 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 3757 Tak/Thailand
28 101384 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6727 Chiang Mai/Thailand
29 101383 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.25 Chiang Mai/Thailand
30 101381 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.5 Chiang Mai/Thailand
31 101400 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 804 Chiang Mai/Thailand
32 101377 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.11 Chiang Mai/Thailand
33 101378 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6141 Chiang Mai/Thailand
34 101379 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.46 Chiang Mai/Thailand
35 101380 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.1 Chiang Mai/Thailand
36 101392 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 950 Chiang Mai/Thailand
37 101382 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.10 Chiang Mai/Thailand
38 101404 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 57(2) Chiang Mai/Thailand
39 106560 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Orrapin OP30 Tak/Thailand
40 101415 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 687 Chiang Mai/Thailand
41 101414 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 925 Chiang Mai/Thailand
42 101412 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 681 Chiang Mai/Thailand
43 101411 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 614 Chiang Mai/Thailand
44 101410 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 646 Chiang Mai/Thailand
45 101409 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 634 Chiang Mai/Thailand
46 101408 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 173(4) Nakhon Ratchasima/Thailand
47 101407 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 59(2) Phetchaburi/Thailand
48 101398 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 487 Chiang Mai/Thailand
49 101405 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 265 Chiang Mai/Thailand
50 101393 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 523 Chiang Mai/Thailand
51 101403 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 9(2) Chiang Mai/Thailand
52 101402 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 604 Chiang Mai/Thailand
53 101401 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 479 Chiang Mai/Thailand
54 101387 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.61 Chiang Mai/Thailand
55 101399 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 478 Chiang Mai/Thailand
56 101369 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 50(1) Chiang Mai/Thailand
57 101397 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 557 Chiang Mai/Thailand
58 101396 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 719 Chiang Mai/Thailand
59 101395 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 779 Chiang Mai/Thailand
60 101394 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 932 Chiang Mai/Thailand
61 101406 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 26(1) Chiang Mai/Thailand
62 119824 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Chutima 6850 Chiang Mai/Thailand
63 101389 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 982 Chiang Mai/Thailand
64 120311 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 306 Chiang Mai/Thailand
65 101368 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 312 Chiang Mai/Thailand
66 119822 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Saowalak 6848 Chiang Mai/Thailand
67 119812 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Boonrat 6836 Chiang Mai/Thailand
68 119438 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura 6350 Chiang Mai/Thailand
69 101363 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 290 Chiang Mai/Thailand
70 101364 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 175(3) Chiang Mai/Thailand
71 101365 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 118(1) Chiang Mai/Thailand
72 101367 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 382 Chiang Mai/Thailand
73 120121 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 27 Chiang Mai/Thailand
74 101366 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 197 Chiang Mai/Thailand
75 97222 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 189 Chiang Mai/Thailand
76 97223 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 190 Chiang Mai/Thailand
77 97224 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 191 Chiang Mai/Thailand
78 97227 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2365 Chiang Mai/Thailand
79 97225 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2979 Chiang Mai/Thailand
80 97226 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2223 Chiang Mai/Thailand
81 97229 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2440 Chiang Mai/Thailand
82 97228 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2687 Chiang Mai/Thailand
83 97230 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2438 Chiang Mai/Thailand
84 101370 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sasiwan Khamplew 43 Chiang Mai/Thailand
85 101374 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Panithaphitcha PP.12 Chiang Mai/Thailand
86 101373 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.48 Chiang Mai/Thailand
87 101372 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.39 Chiang Mai/Thailand
88 101371 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sasiwan Khamplew SS.42 Chiang Mai/Thailand
89 101375 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 42(1) Phetchaburi/Thailand
90 101376 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.59 Chiang Mai/Thailand
91 101433 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 146(2) Nakhon Ratchasima/Thailand
92 101432 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE S. Khamplew PP.13 Chiang Mai/Thailand
93 101431 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.103 Chiang Mai/Thailand
94 101430 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.4 Chiang Mai/Thailand
95 101434 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.60 Chiang Mai/Thailand
96 101416 Graphis anfractuosa Eschw. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 90(1) Phetchaburi/Thailand
97 101442 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 73(3) Phetchaburi/Thailand
98 101448 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 334 Phetchaburi/Thailand
99 101447 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 75(4) Phetchaburi/Thailand
100 101524 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 121(2) Phetchaburi/Thailand