ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 106556 Diorygma sp. GRAPHIDACEAE Orrapin OP48 Tak/Thailand
2 101905 Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. Graphidaceae Sureeporn Jariangprasert 7009 Chiang Mai/Thailand
3 101354 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 55d Chiang Mai/Thailand
4 101355 Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 682d Chiang Mai/Thailand
5 101356 Glyphis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 151 Nakhon Ratchasima/Thailand
6 101357 Glyphis sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6(1) Chiang Mai/Thailand
7 101358 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 496 Chiang Mai/Thailand
8 101359 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 637 Chiang Mai/Thailand
9 101413 Graphina inabensis (Vain.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 490 Chiang Mai/Thailand
10 101362 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 55(3) Chiang Mai/Thailand
11 101360 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 748 Chiang Mai/Thailand
12 101361 Graphina lumbschii (A.W. Archer) A.W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 56(3) Chiang Mai/Thailand
13 97220 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 1379 Chiang Mai/Thailand
14 97221 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 4405 Chiang Mai/Thailand
15 97219 Graphina mendax (Nyl.) Mull. Arg. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 1572 Chiang Mai/Thailand
16 101408 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 173(4) Nakhon Ratchasima/Thailand
17 101397 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 557 Chiang Mai/Thailand
18 101398 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 487 Chiang Mai/Thailand
19 101396 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 719 Chiang Mai/Thailand
20 101384 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6727 Chiang Mai/Thailand
21 101383 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.25 Chiang Mai/Thailand
22 101382 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.10 Chiang Mai/Thailand
23 101381 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.5 Chiang Mai/Thailand
24 101380 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Somphong SP.1 Chiang Mai/Thailand
25 101379 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.46 Chiang Mai/Thailand
26 101378 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 6141 Chiang Mai/Thailand
27 101399 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 478 Chiang Mai/Thailand
28 101400 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 804 Chiang Mai/Thailand
29 101401 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 479 Chiang Mai/Thailand
30 101415 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 687 Chiang Mai/Thailand
31 101387 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.61 Chiang Mai/Thailand
32 101388 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 671 Chiang Mai/Thailand
33 101389 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 982 Chiang Mai/Thailand
34 101390 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 593 Chiang Mai/Thailand
35 101391 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 980 Chiang Mai/Thailand
36 101392 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 950 Chiang Mai/Thailand
37 101393 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 523 Chiang Mai/Thailand
38 101394 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 932 Chiang Mai/Thailand
39 101395 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 779 Chiang Mai/Thailand
40 101406 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 26(1) Chiang Mai/Thailand
41 101386 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.104 Chiang Mai/Thailand
42 101402 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 604 Chiang Mai/Thailand
43 101414 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 925 Chiang Mai/Thailand
44 101412 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 681 Chiang Mai/Thailand
45 101411 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 614 Chiang Mai/Thailand
46 101410 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 646 Chiang Mai/Thailand
47 101385 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 3757 Tak/Thailand
48 101409 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 634 Chiang Mai/Thailand
49 101403 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 9(2) Chiang Mai/Thailand
50 101407 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 59(2) Phetchaburi/Thailand
51 101377 Graphina sp. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.11 Chiang Mai/Thailand
52 101404 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 57(2) Chiang Mai/Thailand
53 106560 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Orrapin OP30 Tak/Thailand
54 101405 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 265 Chiang Mai/Thailand
55 101369 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 50(1) Chiang Mai/Thailand
56 101368 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 312 Chiang Mai/Thailand
57 101367 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 382 Chiang Mai/Thailand
58 101366 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 197 Chiang Mai/Thailand
59 101365 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 118(1) Chiang Mai/Thailand
60 101364 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 175(3) Chiang Mai/Thailand
61 101363 Graphina sp. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 290 Chiang Mai/Thailand
62 97224 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 191 Chiang Mai/Thailand
63 97223 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 190 Chiang Mai/Thailand
64 97222 Graphina subnitida (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 189 Chiang Mai/Thailand
65 97226 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2223 Chiang Mai/Thailand
66 97225 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2979 Chiang Mai/Thailand
67 97227 Graphina substriatula (Nyl.) Zahlbr. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2365 Chiang Mai/Thailand
68 97230 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2438 Chiang Mai/Thailand
69 97229 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2440 Chiang Mai/Thailand
70 97228 Graphina subvirginalis (Nyl.) Mull.Arg. var. fulvescens GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 2687 Chiang Mai/Thailand
71 101372 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.39 Chiang Mai/Thailand
72 101375 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 42(1) Phetchaburi/Thailand
73 101376 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.59 Chiang Mai/Thailand
74 101374 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Panithaphitcha PP.12 Chiang Mai/Thailand
75 101370 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sasiwan Khamplew 43 Chiang Mai/Thailand
76 101371 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Sasiwan Khamplew SS.42 Chiang Mai/Thailand
77 101373 Graphina vestita M. Nakan., Kashiw. & K.H. Moon GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.48 Chiang Mai/Thailand
78 101431 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.103 Chiang Mai/Thailand
79 101430 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Pranom Thamsura PT.4 Chiang Mai/Thailand
80 101432 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE S. Khamplew PP.13 Chiang Mai/Thailand
81 101434 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.60 Chiang Mai/Thailand
82 101433 Graphis afzelii Ach. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 146(2) Nakhon Ratchasima/Thailand
83 101416 Graphis anfractuosa Eschw. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 90(1) Phetchaburi/Thailand
84 101524 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 121(2) Phetchaburi/Thailand
85 101444 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 88(1) Phetchaburi/Thailand
86 101442 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 73(3) Phetchaburi/Thailand
87 101445 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 5(6) Phetchaburi/Thailand
88 101446 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 57(1) Phetchaburi/Thailand
89 101447 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 75(4) Phetchaburi/Thailand
90 101448 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 334 Phetchaburi/Thailand
91 101443 Graphis apertella A. W. Archer GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 76(1) Phetchaburi/Thailand
92 101436 Graphis aphanes Mont. & Bosch GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 4(2) Phetchaburi/Thailand
93 101437 Graphis aphanes Mont. & Bosch GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert 5(1) Phetchaburi/Thailand
94 97232 Graphis botryosa Tuck. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 152 Chiang Mai/Thailand
95 97233 Graphis botryosa Tuck. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 153 Chiang Mai/Thailand
96 97231 Graphis botryosa Tuck. GRAPHIDACEAE Kansri Boonpragob et al. 151 Chiang Mai/Thailand
97 101417 Graphis candidata Nyl. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.47 Chiang Mai/Thailand
98 101438 Graphis candidata Nyl. GRAPHIDACEAE Sureeporn Jariangprasert SS.8 Chiang Mai/Thailand
99 101418 Graphis candidata Nyl. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.49 Chiang Mai/Thailand
100 101419 Graphis candidata Nyl. GRAPHIDACEAE S. Khamplew SS.48 Chiang Mai/Thailand