ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 129832 Corylopsis gotoana Makino HAMAMELIDACEAE Shunichi Sato 191 JAPAN
2 109003 Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06987 Taiwan
3 135475 Corylopsis sinensis Hemsl. HAMAMELIDACEAE Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 4496 CHINA
4 109262 Corylopsis spicata Siebold et Zucc. HAMAMELIDACEAE M. Nomura FOK-611725 Japan
5 33500 Disanthus cercidifolius Maxim. HAMAMELIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-076786 Kochi/Japan
6 135685 Disanthus cercidifolius Maxim. subsp. longipes (H.T.Chang) K.Y.Pan HAMAMELIDACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2296 CHINA
7 33683 Distylium racemosum Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE M. Nomura FOK-614200 Kochi/Japan
8 26183 Distylium racemosum Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE T. Matsumoto et al. FOK-07027 Kochi/Japan
9 57466 Distylium racemosum Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE T. Matsumoto et al. FOK-060958 Kochi/Japan
10 18290 Distylium sp. HAMAMELIDACEAE M. Norsaengsri 1063 Loei/Thailand
11 108885 Eustigma oblongifoilium Gardner & Champ. HAMAMELIDACEAE C.M.Wang & C.Y.Li 04755 Taiwan
12 29513 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE C. Glamwaewwong 1297 Chiang Mai/Thailand
13 25607 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE C. Maknoi 643 Chiang Mai/Thailand
14 15325 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE P. Suksathan 1595 Chiang Mai/Thailand
15 11109 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE L. Averyanov 2491 Lam Dong/Vietnam
16 22670 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2414 Chiang Mai/Thailand
17 103684 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-18 Chiang Mai/Thailand
18 46524 Exbucklandia populnea (R.Br. ex Griff.) R. W. Br. HAMAMELIDACEAE W. Pongamornkul 2599 Chiang Mai/Thailand
19 96964 Hamamelis japonica Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060183 Japan
20 26770 Hamamelis japonica Siebold & Zucc. HAMAMELIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-065710 Kochi/Japan
21 86842 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE C. Glamwaewwong 136/58 Chiang Mai/Thailand
22 96689 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE C. Glamwaewwong 205/60 Chiang Mai/Thailand
23 96480 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE Mahasarakham University 163 Chiang Mai/Thailand
24 16328 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 1185 Nan/Thailand
25 16619 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 1213 Nan/Thailand
26 16780 Loropetalum chinense (R.Br.) Oliver HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 1257 Nan/Thailand
27 15262 Sycopsis griffithiana Oliv. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 977 Nan/Thailand
28 17654 Sycopsis griffithiana Oliv. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 1433 Nan/Thailand
29 22181 Sycopsis griffithiana Oliv. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 2241 Nan/Thailand
30 23603 Sycopsis griffithiana Oliv. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 2612 Nan/Thailand
31 109062 Sycopsis sinensis Oliv. HAMAMELIDACEAE C.M.Wang 08076 Taiwan
32 21149 Sycopsis sp. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2023 Nan/Thailand
33 18170 Sycopsis sp. HAMAMELIDACEAE P. Srisanga 1723 Nan/Thailand
34 6383 Symingtonia populnea (R.Br. ex Griff.) Steenis HAMAMELIDACEAE W. Nanakorn et al. 6383 Chiang Mai/Thailand