ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 85204 Gyrocarpus americana Jacq. HERNANDIACEAE C. Maknoi 7852 Suphan Buri/Thailand
2 77957 Gyrocarpus americana Jacq. HERNANDIACEAE C. Maknoi 5153 Nakhon Sawan/Thailand
3 77978 Gyrocarpus americana Jacq. HERNANDIACEAE C. Maknoi 5175 Nakhon Sawan/Thailand
4 49343 Hernandia nymphaefolia (C.Presl) Kubitzki HERNANDIACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2566 Satun/Thailand
5 977 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 977 Chiang Mai/Thailand
6 46536 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 2611 Mae Hong Son/Thailand
7 28958 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 28958 Chiang Mai/Thailand
8 21621 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
9 80626 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3128 Phayao/Thailand
10 13040 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 210 Chiang Mai/Thailand
11 10654 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 10654 Chiang Mai/Thailand
12 5676 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 5676 Mae Hong Son/Thailand
13 1845 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 1845 Chiang Mai/Thailand
14 4478 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 4478 Chiang Mai/Thailand
15 4491 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 4491 Chiang Mai/Thailand
16 19554 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 600 Mae Hong Son/Thailand
17 4804 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 4804 Chiang Mai/Thailand
18 7354 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 7354 Tak/Thailand
19 5835 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 5835 Chiang Mai/Thailand
20 6212 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 6212 Chiang Mai/Thailand
21 93321 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE Jomkhwan 001 Chiang Mai/Thailand
22 6303 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 6303 Loei/Thailand
23 4497 Illigera appendiculata Blume HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 4497 Chiang Mai/Thailand
24 63058 Illigera celebica Miq. HERNANDIACEAE Li-Jianwu 661 Yunnan/China
25 63135 Illigera cordata Dunn HERNANDIACEAE Li-Jianwu 985 Yunnan/China
26 63089 Illigera grandiflora W.W.Sm. & Jeffrey HERNANDIACEAE Li-Jianwu 760 Yunnan/China
27 63329 Illigera grandiflora W.W.Sm. & Jeffrey HERNANDIACEAE Li-Jianwu 889 Yunnan/China
28 54040 Illigera pierrei Gagnep. HERNANDIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8218 Chiang Mai/Thailand
29 26007 Illigera pulchra Blume HERNANDIACEAE P. Suksathan 3664 Surat Thani/Thailand
30 78705 Illigera rhodantha Hance HERNANDIACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092495 Chin State/Myanmar
31 67023 Illigera rhodantha Hance HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 3605 Mae Hong Son/Thailand
32 68761 Illigera rhodantha Hance HERNANDIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089580 Chin State/Myanmar
33 75562 Illigera rhodantha Hance HERNANDIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094490 Chin State/Myanmar
34 78704 Illigera rhodantha Hance HERNANDIACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang & Aung Htay 092078 Chin State/Myanmar
35 109556 Illigera sp. HERNANDIACEAE S. Wanchan 10 Chiang Mai/thailand
36 105987 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 6463 Chiang Mai/Thailand
37 101296 Illigera sp. HERNANDIACEAE S. Wanchan 10 Chiang Mai/Thailand
38 96860 Illigera sp. HERNANDIACEAE C. Glamwaewwong 376/60 Chiang Mai/Thailand
39 90535 Illigera sp. HERNANDIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-456 Luang Prabang/Laos
40 90347 Illigera sp. HERNANDIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-270 Luang Prabang/Laos
41 86699 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Tanming 995 Chiang Rai/Thailand
42 81372 Illigera sp. HERNANDIACEAE M. Norsaengsri 12167 Chiang Mai/Thailand
43 23895 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Nanakorn et al. 23895 Chiang Mai/Thailand
44 35092 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 2170 Mae Hong Son/Thailand
45 48216 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 021 Khon Kaen/Thailand
46 64538 Illigera sp. HERNANDIACEAE W. Pongamornkul 3087 Mae Hong Son/Thailand
47 53333 Illigera sp. HERNANDIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8000 Khon Kaen/Thailand
48 50205 Illigera thorelii Gagnep. HERNANDIACEAE J.F. Maxwell 10-50 Lampang/Thailand
49 53419 Illigera thorelii Gagnep. HERNANDIACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8099 Khon Kaen/Thailand
50 110288 Illigera thorelii Gagnep. HERNANDIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5405 Kanchanaburi/THAILAND
51 91723 Illigera thorelii Gagnep. HERNANDIACEAE W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3700 Phayao/Thailand
52 24986 Illigera thorelii Gagnep. HERNANDIACEAE C. Glamwaewwong 961 Chiang Mai/Thailand
53 110460 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5576 Kanchanaburi/THAILAND
54 110229 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5317 Kanchanaburi/THAILAND
55 95064 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-103 Luang Prabang/Laos
56 110523 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5639 Kanchanaburi/THAILAND
57 49344 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE S. Gardner ST2688 Surat Thani/Thailand
58 48517 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7268 Chiang Rai/Thailand
59 51784 Illigera trifoliata (Griff.) Dunn HERNANDIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7838 Chiang Rai/Thailand