ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 77251 Cardiandra alternifolia Siebold HYDRANGEACEAE K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. FOK-060534 Kochi/Japan
2 52022 Cardiandra alternifolia Siebold HYDRANGEACEAE K. Takeuchi FOK-612378 Kochi/Japan
3 4963 Cardiandra alternifolia Siebold HYDRANGEACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
4 32848 Deinanthe bifida Maxim. HYDRANGEACEAE Y. Yamashita et al. FOK-073235 Kochi/Japan
5 77262 Deinanthe bifida Maxim. HYDRANGEACEAE Y. Yamashita et al. FOK-073235 Kochi/Japan
6 52021 Deinanthe bifida Maxim. HYDRANGEACEAE K. Takeuchi FOK-612358 Kochi/Japan
7 77250 Deinanthe bifida Maxim. HYDRANGEACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060182 Kochi/Japan
8 64244 Deutzia aspera Rehder HYDRANGEACEAE Li-Jianwu 1098 Yunnan/China
9 111894 Deutzia bungoensis Hatus. HYDRANGEACEAE Shunichi Sato 131 JAPAN
10 52100 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE S. Okunomiya, K. Takahashi et al. FOK-058606 Kochi/Japan
11 111880 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE Shunichi Sato 116 JAPAN
12 77263 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073925 Kochi/Japan
13 77245 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE M. Watanabe et al. FOK-055644 Kochi/Japan
14 32934 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073925 Kochi/Japan
15 26438 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. HYDRANGEACEAE K. Hosokawa, T. Matsumoto et al. FOK-055792 Kochi/Japan
16 26094 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. var. floribunda (Nakai) H. Ohba HYDRANGEACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060184 Kochi/Japan
17 109352 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. var. floribunda (Nakai) H. Ohba HYDRANGEACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060184 Japan
18 57305 Deutzia floribunda Nakai HYDRANGEACEAE M. Takahashi et al. FOK-058254 Kochi/Japan
19 52099 Deutzia floribunda Nakai HYDRANGEACEAE K. Takeuchi FOK-612262 Kochi/Japan
20 102238 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE Fumihiro Konta 35818 Japan
21 77259 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066605 Kochi/Japan
22 87942 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE Fumihiro Konta 35818 Japan
23 47656 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE N. Inagaki et al. FOK-066021 Kochi/Japan
24 43143 Deutzia hamata Koehne ex Gilg & Loes. HYDRANGEACEAE Hou Yuan-tong 42031 Yunnan/China
25 32816 Deutzia hatusimae H.Ohba, L.M. Niu & Minamitani HYDRANGEACEAE S. Kobayashi, N. Inagaki, S. Yamanaka FOK-072666 Kochi/Japan
26 32960 Deutzia hatusimae H.Ohba, L.M. Niu & Minamitani HYDRANGEACEAE S. Kobayashi FOK-074277 Kochi/Japan
27 77264 Deutzia maximowicziana Makino HYDRANGEACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-075259 Kochi/Japan
28 33515 Deutzia maximowicziana Makino HYDRANGEACEAE N. Inagaki et al. FOK-076971 Kochi/Japan
29 109351 Deutzia maximowicziana Makino HYDRANGEACEAE H. Ookura FOK-610011 Japan
30 108837 Deutzia pulchra S.Vidal HYDRANGEACEAE C.H.Chen 06253 Taiwan
31 109019 Deutzia pulchra S.Vidal HYDRANGEACEAE C.M.Wang, C.J.Chiang & M.C.Liao 06869 Taiwan
32 109350 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE T. Matsumoto et al. FOK-058296 Japan
33 26440 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE K. Hosokawa, T. Matsumoto et al. FOK-055795 Kochi/Japan
34 106146 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE S. Sato & H. Matoba 49 Japan
35 87921 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE Fumihiro Konta 35518 Japan
36 32803 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE N. Kuroiwa FOK-072445 Kochi/Japan
37 47673 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-065841 Kochi/Japan
38 57516 Deutzia scabra Thunb. HYDRANGEACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-054576 Kochi/Japan
39 26069 Deutzia yaeyamensis Ohwi HYDRANGEACEAE S. Kobayashi & Y. Endo 3311 Okinawa/Japan
40 69279 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Zhou-Shishun 6906 Yunnan/China
41 38847 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE C. Maknoi 2517 Loei/Thailand
42 43114 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Wang Hong 8333 Yunnan/China
43 51014 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Pongamornkul 2620 Chiang Mai/Thailand
44 63366 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Zhou-Shishun 7567 Yunnan/China
45 47189 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Chusie KY235 Mae Hong Son/Thailand
46 29147 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE C. Maknoi 643.1 Chiang Mai/Thailand
47 31910 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Pranee Palee 991 Chiang Rai/Thailand
48 129321 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Akharasit Bunsongthae 177 Chiang Mai/THAILAND
49 53473 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Yin-Jiantao 1298 Yunnan/China
50 30607 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Suksathan 4227 Chiang Mai/Thailand
51 60308 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Wang Hong 8333 Yunnan/China
52 14436 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Srisanga 729 Nan/Thailand
53 124792 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE N. Muangyen 3369 Nan/Thailand
54 122748 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-218 Phongsaly/LAOS
55 111461 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-409 Luang Prabang/Laos
56 6341 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Nanakorn et al. 6341 Chiang Mai/Thailand
57 10430 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 107 Chiang Mai/Thailand
58 11110 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE L. Averyanov 2493 Lam Dong/Vietnam
59 11138 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE L. Averyanov 3391 Lam Dong/Vietnam
60 12850 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Srisanga 380 Nan/Thailand
61 13662 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Suksathan 1432 Chiang Mai/Thailand
62 95748 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Pongamornkul 6032 Chiang Mai/Thailand
63 94533 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE N. Muangyen 1660 Nan/Thailand
64 20007 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE C. Maknoi 56 Ranong/Thailand
65 93617 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5800 Chiang Mai/Thailand
66 14888 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 428 Nakhon Si Thammarat/Thailand
67 15507 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE M. Wongnak 59 Mae Hong Son/Thailand
68 71945 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
69 75075 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2513 Houa Phan/Laos
70 75218 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2264 Houa Phan/Laos
71 21669 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE S. Watthana 1461 Kamphaeng Phet/Thailand
72 84189 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Pongamornkul 4975 Chiang Mai/Thailand
73 85709 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE W. Pongamornkul 5050 Chiang Mai/Thailand
74 15187 Dichroa febrifuga Lour. HYDRANGEACEAE P. Srisanga 902 Nan/Thailand
75 58684 Dichroa hirsuta Gagnep. HYDRANGEACEAE Zhou-Shishun 3894 Yunnan/China
76 5919 Dichroa sp. HYDRANGEACEAE W. Nanakorn et al. 5919 Chiang Mai/Thailand
77 5911 Dichroa sp. HYDRANGEACEAE W. Nanakorn et al. 5911 Chiang Mai/Thailand
78 70473 Dichroa sp. HYDRANGEACEAE C. Maknoi 3340 Phitsanulok/Thailand
79 109148 Hydrangea angustipetala Hayata HYDRANGEACEAE S.T.Chiu 07473 Taiwan
80 63321 Hydrangea aspera D.Don HYDRANGEACEAE Li Jianwu 1034 Yunnan/China
81 26048 Hydrangea chinensis Maxim. var. koidzumiana H. Ohba & S. Akiyama HYDRANGEACEAE S. Kobayashi 3362 Okinawa/Japan
82 87770 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold HYDRANGEACEAE Nobuyuki Tanaka NT0079 Shizuoka/Japan
83 32416 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold HYDRANGEACEAE Kazumi Fujikawa 97023 Japan
84 4939 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold HYDRANGEACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
85 87901 Hydrangea involucrata Siebold var. idzuensis Hayashi HYDRANGEACEAE Fumihiro Konta 35655 Japan
86 26343 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055073 Kochi/Japan
87 32720 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-071958 Kochi/Japan
88 57290 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE K. Horiuchi, K. Yamaoka et al. FOK-063121 Kochi/Japan
89 57289 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055909 Kochi/Japan
90 33813 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE M. Nomura FOK-614164 Kochi/Japan
91 111874 Hydrangea luteo-venosa Koidz. HYDRANGEACEAE Shunichi Sato 103 JAPAN
92 109082 Hydrangea paniculata Siebold HYDRANGEACEAE S.T.Chiu, C. H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07070 Taiwan
93 57412 Hydrangea paniculata Siebold HYDRANGEACEAE T. Matsumoto et al. FOK-059503 Kochi/Japan
94 4929 Hydrangea paniculata Siebold HYDRANGEACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri s.n. Kyoto/Japan
95 54166 Hydrangea paniculata Siebold HYDRANGEACEAE H. Sada, M. Tashiro et al. FOK-057780 Kochi/Japan
96 52097 Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE K. Takeuchi FOK-611782 Kochi/Japan
97 77120 Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076607 Kochi/Japan
98 91632 Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE Kenji Horie s.n. Ishikari/Japan
99 33491 Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. HYDRANGEACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076607 Kochi/Japan
100 33511 Hydrangea scandens (L.f.) Ser. HYDRANGEACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-076951 Kochi/Japan