ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 4963 Cardiandra alternifolia Siebold Hydrangeaceae S. Watthana, M. Norsaengsri s.n. Japan
2 77251 Cardiandra alternifolia Siebold Hydrangeaceae K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. FOK 60534 Japan
3 52022 Cardiandra alternifolia Siebold Hydrangeaceae K. Takeuchi FOK 612378 Japan
4 77250 Deinanthe bifida Maxim. Hydrangeaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 60182 Japan
5 52021 Deinanthe bifida Maxim. Hydrangeaceae K. Takeuchi FOK 612358 Japan
6 77262 Deinanthe bifida Maxim. Hydrangeaceae Y. Yamashita et al. FOK 73235 Japan
7 32848 Deinanthe bifida Maxim. Hydrangeaceae Y. Yamashita et al. FOK 73235 Japan
8 64244 Deutzia aspera Rehder Hydrangeaceae Li-Jianwu 1098 China
9 111894 Deutzia bungoensis Hatus. Hydrangeaceae Shunichi Sato 131 Japan
10 77263 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae T. Hosokawa et al. FOK 73925 Japan
11 26438 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae K. Hosokawa, T. Matsumoto et al. FOK 55792 Japan
12 111880 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Shunichi Sato 116 Japan
13 32934 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae T. Hosokawa et al. FOK 73925 Japan
14 52100 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 58606 Japan
15 135544 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3878 China
16 135566 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 3948 China
17 77245 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae M. Watanabe et al. FOK 55644 Japan
18 135486 Deutzia crenata Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Fumihiro Konta, Xiang Kun Qing, Satoko Arakawa 4509 China
19 26094 Deutzia crenata var. floribunda (Nakai) H. Ohba Hydrangeaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 60184 Japan
20 109352 Deutzia crenata var. floribunda (Nakai) H. Ohba Hydrangeaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 60184 Japan
21 52099 Deutzia floribunda Nakai Hydrangeaceae K. Takeuchi FOK 612262 Japan
22 57305 Deutzia floribunda Nakai Hydrangeaceae M. Takahashi et al. FOK 58254 Japan
23 129907 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Hydrangeaceae S. Sato 17 4 Japan
24 47656 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Hydrangeaceae N. Inagaki et al. FOK 66021 Japan
25 102238 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Hydrangeaceae Fumihiro Konta 35818 Japan
26 77259 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Hydrangeaceae Y. Yamashita et al. FOK 66605 Japan
27 87942 Deutzia gracilis Siebold et Zucc. Hydrangeaceae Fumihiro Konta 35818 Japan
28 43143 Deutzia hamata Koehne ex Gilg & Loes. Hydrangeaceae Hou Yuan-tong 42031 China
29 32816 Deutzia hatusimae H.Ohba, L.M. Niu & Minamitani Hydrangeaceae S. Kobayashi, N. Inagaki, S. Yamanaka FOK 72666 Japan
30 32960 Deutzia hatusimae H.Ohba, L.M. Niu & Minamitani Hydrangeaceae S. Kobayashi FOK 74277 Japan
31 109351 Deutzia maximowicziana Makino Hydrangeaceae H. Ookura FOK 610011 Japan
32 77264 Deutzia maximowicziana Makino Hydrangeaceae K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK 75259 Japan
33 33515 Deutzia maximowicziana Makino Hydrangeaceae N. Inagaki et al. FOK 76971 Japan
34 108837 Deutzia pulchra S.Vidal Hydrangeaceae C.H.Chen 6253 Taiwan
35 109019 Deutzia pulchra S.Vidal Hydrangeaceae C.M.Wang, C.J.Chiang, M.C.Liao 6869 Taiwan
36 26440 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae K. Hosokawa, T. Matsumoto et al. FOK 55795 Japan
37 87921 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae Fumihiro Konta 35518 Japan
38 109350 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae T. Matsumoto et al. FOK 58296 Japan
39 47673 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK 65841 Japan
40 106146 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae S. Sato, H. Matoba 49 Japan
41 57516 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae K. Kuroiwa et al. FOK 54576 Japan
42 32803 Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae N. Kuroiwa FOK 72445 Japan
43 26069 Deutzia yaeyamensis Ohwi Hydrangeaceae S. Kobayashi, Y. Endo 3311 Japan
44 15187 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Srisanga 902 Nan/Thailand
45 12850 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Srisanga 380 Nan/Thailand
46 13662 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Suksathan 1432 Chiang Mai/Thailand
47 14436 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Srisanga 729 Nan/Thailand
48 11110 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae L. Averyanov 2493 Vietnam
49 10430 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 107 Chiang Mai/Thailand
50 60308 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Wang Hong 8333 China
51 139430 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 2009 Chiang Rai/Thailand
52 6341 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Nanakorn et al. 6341 Chiang Mai/Thailand
53 69279 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Zhou-Shishun 6906 China
54 11138 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae L. Averyanov 3391 Vietnam
55 53473 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Yin-Jiangtao 1298 China
56 14888 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 428 Nakhon Si Thammarat/Thailand
57 15507 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae M. Wongnak 59 Mae Hong Son/Thailand
58 21669 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae S. Watthana 1461 Kamphaeng Phet/Thailand
59 51014 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Pongamornkul 2620 Chiang Mai/Thailand
60 47189 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Chusie KY 235 Mae Hong Son/Thailand
61 29147 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae NULL Chiang Mai/Thailand
62 30607 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae P. Suksathan 4227 Chiang Mai/Thailand
63 43114 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Wang Hong 8333 China
64 38847 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae C. Maknoi 2517 Loei/Thailand
65 71945 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Ratchuporn Spanuchat s.n. Nan/Thailand
66 31910 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Pranee Palee 991 Chiang Rai/Thailand
67 63366 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Zhou-Shishun 7567 China
68 20007 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae C. Maknoi 56 Ranong/Thailand
69 133594 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Natdanai Pan-in V 379 Uttaradit/Thailand
70 122748 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 218 Laos
71 124792 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae N. Muangyen 3369 Nan/Thailand
72 85709 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Pongamornkul 5050 Chiang Mai/Thailand
73 75075 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2513 Laos
74 93617 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5800 Chiang Mai/Thailand
75 94533 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae N. Muangyen 1660 Nan/Thailand
76 111461 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 409 Laos
77 84189 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Pongamornkul 4975 Chiang Mai/Thailand
78 95748 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae W. Pongamornkul 6032 Chiang Mai/Thailand
79 129321 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Akharasit Bunsongthae 177 Chiang Mai/Thailand
80 138658 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Natdanai Pan-in 533 Uttaradit/Thailand
81 75218 Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2264 Laos
82 58684 Dichroa hirsuta Gagnep. Hydrangeaceae Zhou-Shishun 3894 China
83 70473 Dichroa sp. Hydrangeaceae C. Maknoi 3340 Phitsanulok/Thailand
84 5919 Dichroa sp. Hydrangeaceae W. Nanakorn et al. 5919 Chiang Mai/Thailand
85 5911 Dichroa sp. Hydrangeaceae W. Nanakorn et al. 5911 Chiang Mai/Thailand
86 109148 Hydrangea angustipetala Hayata Hydrangeaceae S.T.Chhiu 7473 Taiwan
87 63321 Hydrangea aspera D. Don Hydrangeaceae Li-Jianwu 1034 China
88 135631 Hydrangea chinensis Maxim. Hydrangeaceae Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH 2105 China
89 26048 Hydrangea chinensis var. koidzumiana H. Ohba & S. Akiyama Hydrangeaceae S. Kobayashi 3362 Japan
90 136584 Hydrangea febrifuga (Lour.) Y.De Smet & Granados Hydrangeaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3609 Chiang Rai/Thailand
91 87770 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold Hydrangeaceae Nobuyuki Tanaka NT 79 Japan
92 4939 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold Hydrangeaceae S. Watthana, M. Norsaengsri s.n. Japan
93 32416 Hydrangea hirta (Thunb.) Siebold Hydrangeaceae Kazumi Fujikawa 97023 Japan
94 87901 Hydrangea involucrata var. idzuensis Hayashi Hydrangeaceae Fumihiro Konta 35655 Japan
95 33813 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae M. Nomura FOK 614164 Japan
96 32720 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK 71958 Japan
97 111874 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae Shunichi Sato 103 Japan
98 26343 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae H. Fukuhara et al. FOK 55073 Japan
99 57289 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae S. Kobayashi et al. FOK 55909 Japan
100 57290 Hydrangea luteo-venosa Koidz. Hydrangeaceae K. Horiuchi, K. Yamaoka et al. FOK 63121 Japan