ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 24789 Blyxa aubertii A.Rich. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 349 Rayong/Thailand
2 83526 Blyxa aubertii A.Rich. HYDROCHARITACEAE Ubonwan Upho UBON 302 Phatthalung/Thailand
3 47416 Blyxa japonica Maxim. ex Asch. & Guerke HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 1 Rayong/Thailand
4 39630 Blyxa japonica Maxim. ex Asch. & Guerke HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4718 Maha Sarakham/Thailand
5 110970 Blyxa sp. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4539 Surin/Thailand
6 57868 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Thongroy 40 Phangnga/Thailand
7 25880 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 25880 Chiang Mai/Thailand
8 40699 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3100 Phangnga/Thailand
9 57853 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Thongroy 40 Phangnga/Thailand
10 131924 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 113 Chiang Mai/THAILAND
11 38680 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Watthana 2904 Phangnga/Thailand
12 24793 Halophila decipiens Ostenf. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 354 Rayong/Thailand
13 118511 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3817 Krabi/Thailand
14 46939 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Tanaros 413 Prachuap Khiri Khan/Thailand
15 23727 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 136 Rayong/Thailand
16 118602 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3908 Ranong/Thailand
17 17151 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 936 Nakhon Sawan/Thailand
18 34572 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 4379 Chiang Mai/Thailand
19 25436 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 366 Sakon Nakhon/Thailand
20 62990 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat 107 Nakhon Sawan/Thailand
21 1704 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 1704 Khon Kaen/Thailand
22 84651 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3432 Kalasin/Thailand
23 16666 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 115 Nakhon Sawan/Thailand
24 32521 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Takahashi FOK-068083 Kochi/Japan
25 54508 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Chantaranothai et al. 1417 Sakon Nakhon/Thailand
26 64904 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Takahashi FOK-068083 Kochi/Japan
27 15756 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 868 Nakhon Sawan/Thailand
28 81437 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11682 Rayong/Thailand
29 15776 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 888 Nakhon Sawan/Thailand
30 16684 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 133 Nakhon Sawan/Thailand
31 26338 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Akai FOK-610679 Kochi/Japan
32 25427 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 357 Nakhon Sawan/Thailand
33 43173 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE J.F. Maxwell 09-278 Nakhon Nayok/Thailand
34 51935 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Akai FOK-610679 Kochi/Japan
35 81466 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11712 Rayong/Thailand
36 111020 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4589 Nakhon Ratchasima/Thailand
37 25348 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 374 Nakhon Si Thammarat/Thailand
38 24715 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 212 Rayong/Thailand
39 40153 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5258 Surin/Thailand
40 16724 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 173 Chai Nat/Thailand
41 29046 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Suddee et al. 2616 Ubon Ratchathani/Thailand
42 29063 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Suddee et al. 2640 Surin/Thailand
43 11370 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Thongson 30 Chiang Mai/Thailand
44 1706 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 1706 Khon Kaen/Thailand
45 16754 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE Prasong 5 Chiang Mai/Thailand
46 41390 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4062 Khon Kaen/Thailand
47 112891 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3729 Satun/Thailand
48 111022 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4591 Nakhon Ratchasima/Thailand
49 94276 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE N. Muangyen 1404 Surin/Thailand
50 83525 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE Ubonwan Upho UBON 300 Phatthalung/Thailand
51 57249 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0096 Khon Kaen/Thailand
52 54509 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Chantaranothai et al. 665 Sakon Nakhon/Thailand
53 47418 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 4 Rayong/Thailand
54 46238 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 3243 Khon Kaen/Thailand
55 34571 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 4378 Chiang Mai/Thailand
56 40243 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5432 Chaiyaphum/Thailand
57 132300 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. Pongamornkul 7426 Chiang Mai/Thailand
58 39912 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5019 Khon Kaen/Thailand
59 39649 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4737 Maha Sarakham/Thailand
60 39631 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4719 Maha Sarakham/Thailand
61 39217 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4304 Nakhon Ratchasima/Thailand
62 34615 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 3243 Khon Kaen/Thailand
63 46676 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 2822 Khon Kaen/Thailand
64 40212 Ottelia cordata (Wall.) Dandy HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5402 Chaiyaphum/Thailand
65 26341 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE H. Sada, M. Tashiro et al. FOK-061009 Kochi/Japan
66 57316 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE M. Miyake et al. FOK-060030 Kochi/Japan
67 33671 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE M. Nomura FOK-612954 Kochi/Japan
68 40145 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5250 Surin/Thailand
69 17219 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 2528 Phangnga/Thailand
70 57389 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE Phongtheera Buapet 1 Pattani/Thailand
71 39451 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4537 Sakon Nakhon/Thailand