ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 24789 Blyxa aubertii A.Rich. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 349 Rayong/Thailand
2 83526 Blyxa aubertii A.Rich. HYDROCHARITACEAE Ubonwan Upho UBON 302 Phatthalung/Thailand
3 39630 Blyxa japonica Maxim. ex Asch. & Guerke HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4718 Maha Sarakham/Thailand
4 47416 Blyxa japonica Maxim. ex Asch. & Guerke HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 1 Rayong/Thailand
5 110970 Blyxa sp. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4539 Surin/Thailand
6 40699 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3100 Phangnga/Thailand
7 57853 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Thongroy 40 Phangnga/Thailand
8 38680 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Watthana 2904 Phangnga/Thailand
9 25880 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 25880 Chiang Mai/Thailand
10 57868 Enhalus acoroides (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Thongroy 40 Phangnga/Thailand
11 24793 Halophila decipiens Ostenf. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 354 Rayong/Thailand
12 54508 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Chantaranothai et al. 1417 Sakon Nakhon/Thailand
13 118602 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3908 Ranong/Thailand
14 23727 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 136 Rayong/Thailand
15 1704 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 1704 Khon Kaen/Thailand
16 34572 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 4379 Chiang Mai/Thailand
17 46939 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Tanaros 413 Prachuap Khiri Khan/Thailand
18 32521 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Takahashi FOK-068083 Kochi/Japan
19 17151 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 936 Nakhon Sawan/Thailand
20 25436 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 366 Sakon Nakhon/Thailand
21 84651 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3432 Kalasin/Thailand
22 118511 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3817 Krabi/Thailand
23 15756 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 868 Nakhon Sawan/Thailand
24 16666 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 115 Nakhon Sawan/Thailand
25 62990 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat 107 Nakhon Sawan/Thailand
26 64904 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle HYDROCHARITACEAE M. Takahashi FOK-068083 Kochi/Japan
27 15776 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 888 Nakhon Sawan/Thailand
28 81437 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11682 Rayong/Thailand
29 16684 Hydrocharis dubia (Blume) Backer HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 133 Nakhon Sawan/Thailand
30 26338 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Akai FOK-610679 Kochi/Japan
31 25427 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 357 Nakhon Sawan/Thailand
32 111020 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4589 Nakhon Ratchasima/Thailand
33 43173 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE J.F. Maxwell 09-278 Nakhon Nayok/Thailand
34 51935 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE K. Akai FOK-610679 Kochi/Japan
35 81466 Najas graminea Delile HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11712 Rayong/Thailand
36 25348 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. La-ongsri 374 Nakhon Si Thammarat/Thailand
37 16754 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE Prasong 5 Chiang Mai/Thailand
38 24715 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 212 Rayong/Thailand
39 11370 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Thongson 30 Chiang Mai/Thailand
40 29046 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Suddee et al. 2616 Ubon Ratchathani/Thailand
41 1706 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. Nanakorn et al. 1706 Khon Kaen/Thailand
42 29063 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Suddee et al. 2640 Surin/Thailand
43 39912 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5019 Khon Kaen/Thailand
44 16724 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Sasrirat 173 Chai Nat/Thailand
45 41390 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4062 Khon Kaen/Thailand
46 112891 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 3729 Satun/Thailand
47 111022 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE K. Kertsawang 4591 Nakhon Ratchasima/Thailand
48 94276 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE N. Muangyen 1404 Surin/Thailand
49 83525 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE Ubonwan Upho UBON 300 Phatthalung/Thailand
50 57249 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0096 Khon Kaen/Thailand
51 54509 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Chantaranothai et al. 665 Sakon Nakhon/Thailand
52 47418 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 4 Rayong/Thailand
53 46238 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 3243 Khon Kaen/Thailand
54 40243 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5432 Chaiyaphum/Thailand
55 40153 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5258 Surin/Thailand
56 39649 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4737 Maha Sarakham/Thailand
57 39631 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4719 Maha Sarakham/Thailand
58 39217 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4304 Nakhon Ratchasima/Thailand
59 34615 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 3243 Khon Kaen/Thailand
60 34571 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 4378 Chiang Mai/Thailand
61 46676 Ottelia alismoides (L.) Pers. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 2822 Khon Kaen/Thailand
62 40212 Ottelia cordata (Wall.) Dandy HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5402 Chaiyaphum/Thailand
63 33671 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE M. Nomura FOK-612954 Kochi/Japan
64 57316 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE M. Miyake et al. FOK-060030 Kochi/Japan
65 26341 Vallisneria natans (Lour.) Hara HYDROCHARITACEAE H. Sada, M. Tashiro et al. FOK-061009 Kochi/Japan
66 40145 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 5250 Surin/Thailand
67 17219 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE P. Suksathan 2528 Phangnga/Thailand
68 39451 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE M. Norsaengsri 4537 Sakon Nakhon/Thailand
69 57389 Vallisneria spiralis L. HYDROCHARITACEAE Phongtheera Buapet 1 Pattani/Thailand