ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 23657 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE P. Srisanga 2666 Nan/Thailand
2 15040 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE P. Suksathan 576 Chiang Mai/Thailand
3 18689 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE P. Srisanga 1847 Nan/Thailand
4 20872 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE P. Suksathan 2989 Tak/Thailand
5 22685 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2417 Nan/Thailand
6 126132 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE Ling Shein Mang 096108 Chin State/Myanmar
7 28108 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE S. Watthana 1948 Tak/Thailand
8 41239 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE S. Watthana 3229 Tak/Thailand
9 67342 Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn HYPODEMATIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4985 Chiang Mai/Thailand
10 83348 Hypodematium glanduloso-pilosum (Tagawa) Ohwi HYPODEMATIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 32 Chiang Mai/Thailand
11 32385 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE J.F. Maxwell 06-477 Chiang Rai/Thailand
12 42424 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE Li Bao-gui 45992 Yunnan/China
13 72573 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4937 Chiang Mai/Thailand
14 6779 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 012 Chiang Mai/Thailand
15 17976 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE P. Srisanga 1529 Nan/Thailand
16 17968 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE P. Srisanga 1521 Nan/Thailand
17 126131 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053485 Myanmar
18 15001 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE P. Suksathan 563 Chiang Mai/Thailand
19 12338 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE P. Suksathan 1233 Phitsanulok/Thailand
20 6980 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE W. Nanakorn et al. 6980 Chiang Mai/Thailand
21 25218 Leucostegia immersa (Wall. ex Hook.) C.Presl HYPODEMATIACEAE P. Srisanga 2737 Chiang Mai/Thailand
22 76521 Leucostegia sp. HYPODEMATIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094035 Chin State/Myanmar