ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 111255 Icacina sp. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-203 Luang Prabang/Laos
2 86091 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-095 Luang Prabang/Laos
3 89342 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 5442 Nan/Thailand
4 76689 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11125 Mae Hong Son/Thailand
5 54945 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1858 Nan/Thailand
6 52566 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1653 Nan/Thailand
7 88072 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3547 Phayao/Thailand
8 46449 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2524 Mae Hong Son/Thailand
9 41673 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-150 Chiang Rai/Thailand
10 98762 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-239 Luang Prabang/Laos
11 37532 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE J.F. Maxwell 06-351 Chiang Rai/Thailand
12 35095 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2173 Mae Hong Son/Thailand
13 129346 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE Akharasit Bunsongthae 208 Chiang Mai/THAILAND
14 23144 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE P. Srisanga 2524 Nan/Thailand
15 95157 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-196 Luang Prabang/Laos
16 83795 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2822 Tak/Thailand
17 57023 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9302 Chiang Rai/Thailand
18 74714 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE Zhou-Shishun 8273 Yunnan/China
19 69359 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE Zhou-Shishun 6737 Yunnan/China
20 77890 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11162 Mae Hong Son/Thailand
21 122563 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1523 Phrae/THAILAND
22 77558 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11035 Mae Hong Son/Thailand
23 11668 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE P. Srisanga 256 Nan/Thailand
24 2551 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Nanakorn et al. 2551 Chiang Mai/Thailand
25 35094 Iodes cirrhosa Turcz. ICACINACEAE W. Pongamornkul 2172 Mae Hong Son/Thailand
26 69448 Iodes ovalis Hassk. ICACINACEAE Zhou-Shishun 7008 Yunnan/China
27 74140 Iodes ovalis Hassk. ICACINACEAE Zhou-Shishun 7341 Yunnan/China
28 114406 Iodes sp. ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4749 Lampang/Thailand
29 73146 Iodes sp. ICACINACEAE M. Norsaengsri 11316 Mae Hong Son/Thailand
30 95183 Iodes sp. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-222 Luang Prabang/Laos
31 106982 Iodes sp. ICACINACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 693 Nan/Thailand
32 111151 Iodes sp. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-099 Luang Prabang/Laos
33 95224 Iodes sp. ICACINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-263 Luang Prabang/Laos
34 79111 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-306 Xaignabouri/Laos
35 79110 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-305 Xaignabouri/Laos
36 78980 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-176 Xaignabouri/Laos
37 78957 Iodes sp. ICACINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-153 Luang Prabang/Laos
38 86308 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl. ICACINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-312 Luang Prabang/Laos
39 15901 Iodes vitiginea (Hance) Hemsl. ICACINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1079 Nan/Thailand
40 18006 Mappianthus iodoides Hand.-Mazz. ICACINACEAE P. Srisanga 1559 Nan/Thailand
41 18144 Mappianthus iodoides Hand.-Mazz. ICACINACEAE P. Srisanga 1697 Nan/Thailand
42 66081 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10325 Chiang Rai/Thailand
43 57627 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi 4020 Phitsanulok/Thailand
44 57028 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9307 Chiang Rai/Thailand
45 48655 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7406 Chiang Rai/Thailand
46 67300 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8122 Phitsanulok/Thailand
47 48074 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7243 Chiang Rai/Thailand
48 18009 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE P. Srisanga 1562 Nan/Thailand
49 51838 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7893 Chiang Rai/Thailand
50 100769 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-372 Luang Prabang/Laos
51 68320 Miquelia kleinii Meisn. ICACINACEAE C. Maknoi 4423 Phitsanulok/Thailand
52 97010 Miquelia sp. ICACINACEAE C. Maknoi 4830 Phitsanulok/Thailand
53 97009 Miquelia sp. ICACINACEAE C. Maknoi 4829 Phitsanulok/Thailand
54 74204 Natsiatopsis thunbergiifolia Kurz ICACINACEAE Zhou-Shishun 7511 Yunnan/China
55 63038 Nothapodytes collina C.Y. Wu ICACINACEAE Li-Jianwu 676 Yunnan/China
56 129228 Nothapodytes foetida (Wight) Sleumer ICACINACEAE Akharasit Bunsongthae 45 Chiang Mai/THAILAND
57 106083 Nothapodytes foetida (Wight) Sleumer ICACINACEAE Fumihiro Konta and Charun Maknoi 4379 Japan
58 129287 Nothapodytes montana Bl. ICACINACEAE Akharasit Bunsongthae 132 Chiang Mai/THAILAND
59 33968 Nothapodytes montana Bl. ICACINACEAE J.F. Maxwell 08-16 Nakhon Nayok/Thailand
60 82226 Nothapodytes nimmoniana (J.Graham) Mabb. ICACINACEAE M. Norsaengsri 12230 Chiang Rai/Thailand
61 17692 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1471 Nan/Thailand
62 31200 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2875 Nan/Thailand
63 30866 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE J.F. Maxwell 07-373 Chiang Rai/Thailand
64 30505 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-47 Chiang Rai/Thailand
65 28306 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-42(2) Oudomxay/Laos
66 23802 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 2723 Nan/Thailand
67 22782 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE C. Glamwaewwong 143 Chiang Mai/Thailand
68 20466 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE S. Watthana 1214 Chiang Mai/Thailand
69 113215 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3909 Chiang Rai/Thailand
70 101133 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Pongamornkul 6154 Nan/Thailand
71 17861 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Pongamornkul 512 Chiang Mai/Thailand
72 17004 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1321 Nan/Thailand
73 16800 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1277 Nan/Thailand
74 125657 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE K. Punchay 321 Chiang Mai/Thailand
75 13866 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 569 Nan/Thailand
76 8757 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Thongson 19 Nan/Thailand
77 8740 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Thongson 2 Nan/Thailand
78 18015 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE P. Srisanga 1568 Nan/Thailand
79 48289 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE M. Norsaengsri 6533 Nan/Thailand
80 52567 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1654 Nan/Thailand
81 90647 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 909 Chiang Rai/Thailand
82 53623 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Yin-Jiantao 1690 Yunnan/China
83 89018 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 609 Chiang Rai/Thailand
84 105799 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Pimsiri PN080 Chiang Mai/Thailand
85 90792 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3400 Phayao/Thailand
86 53134 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Yin-Jiantao 1554 Yunnan/China
87 91156 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3523 Phayao/Thailand
88 52292 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1534 Nan/Thailand
89 91896 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE N. Muangyen 1264 Chiang Rai/Thailand
90 409 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. Nanakorn et al. 409 Chiang Mai/Thailand
91 81723 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE M. Norsaengsri 11758 Chiang Rai/Thailand
92 80882 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE K. Phoutthavong et al. 569 Luang Prabang/Laos
93 58859 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE Zhou-Shishun 3055 Yunnan/China
94 65509 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE K. Srithi 152 Nan/Thailand
95 51677 Pittosporopsis kerrii Craib ICACINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1351 Nan/Thailand
96 116904 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-096 Phongsaly/LAOS
97 42004 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE Wang Hong 8216 Yunnan/China
98 117101 Pittosporopsis sp. ICACINACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-294 Phongsaly/LAOS
99 43163 Platea latifolia Blume ICACINACEAE J.F. Maxwell 09-268 Nakhon Nayok/Thailand
100 68174 Pyrenacantha volubilis Wight ICACINACEAE C. Maknoi 4279 Phitsanulok/Thailand