ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 39812 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE M. Norsaengsri 4919 Chanthaburi/Thailand
2 70159 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE N. Muangyen 0046 Chiang Mai/Thailand
3 65505 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE K. Srithi 31 Nan/Thailand
4 64950 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE T. Matsumoto et al. FOK-068389 Kochi/Japan
5 69698 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE V. Nguanchoo 280 Chiang Mai/Thailand
6 19073 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE W. Nanakorn et al. 19073 Chiang Mai/Thailand
7 32886 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE Y. Yamashita et al. FOK-073556 Kochi/Japan
8 29351 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE M. Norsaengsri 2608 Khon Kaen/Thailand
9 27495 Belamcanda chinensis (L.) DC. IRIDACEAE P. Kumphet 179 Chiang Mai/Thailand
10 37014 Crocus sativus L. IRIDACEAE P. Srisanga 3234 Chiang Mai/Thailand
11 37876 Eleutherine americana (Aubl.) Merr. IRIDACEAE M. Norsaengsri 3843 Chaiyaphum/Thailand
12 34366 Eleutherine americana (Aubl.) Merr. IRIDACEAE W. Pongamornkul 1725 Mae Hong Son/Thailand
13 33300 Eleutherine americana (Aubl.) Merr. IRIDACEAE Jatupol K. 07-081 Chiang Mai/Thailand
14 25211 Eleutherine americana (Aubl.) Merr. IRIDACEAE K. Kertsawang 513 Rayong/Thailand
15 65506 Eleutherine americana (Aubl.) Merr. IRIDACEAE K. Srithi 513 Nan/Thailand
16 63272 Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. IRIDACEAE V. Nguanchoo 125 Chiang Mai/Thailand
17 63271 Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. IRIDACEAE V. Nguanchoo 178 Chiang Mai/Thailand
18 137441 Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. IRIDACEAE K. Kertsawang 2695 Chanthaburi/THAILAND
19 133831 Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. IRIDACEAE R. Kantasrila MSD 38 Chiang Mai/THAILAND
20 28309 Eleutherine sp. IRIDACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-10(2) Oudomxay/Laos
21 44790 Gladiolus sp. IRIDACEAE Piyawan Winichainan HN1138 Chiang Mai/Thailand
22 102557 Gladiolus x hortulanus L.H. Bailey IRIDACEAE V. Nguanchoo 815 Nan/Thailand
23 102708 Gladiolus x hortulanus L.H. Bailey IRIDACEAE V. Nguanchoo 1003 Nan/Thailand
24 102579 Gladiolus x hortulanus L.H. Bailey IRIDACEAE V. Nguanchoo 837 Nan/Thailand
25 6767 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE W. Nanakorn et al. 6767 Chiang Mai/Thailand
26 18548 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE P. Suksathan 2875 Chiang Rai/Thailand
27 41283 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE S. Watthana 3283 Chiang Mai/Thailand
28 61762 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE Ling Shein Man 087537 Chin State/Myanmar
29 69212 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089301 Chin State/Myanmar
30 4703 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE W. Nanakorn et al. 4703 Mae Hong Son/Thailand
31 20768 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE S. Watthana 1314 Chiang Mai/Thailand
32 30590 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE J.F. Maxwell 09-137 Mae Hong Son/Thailand
33 84216 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE W. Pongamornkul 5002 Chiang Mai/Thailand
34 21081 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE C. Maknoi 148 Chiang Mai/Thailand
35 76537 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094048 Chin State/Myanmar
36 73953 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE M. Norsaengsri 11483 Mae Hong Son/Thailand
37 73039 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE M. Norsaengsri 11206 Mae Hong Son/Thailand
38 68937 Iris collettii Hook.f. IRIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089488 Chin State/Myanmar
39 131927 Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. IRIDACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 116 Chiang Mai/THAILAND
40 26703 Iris japonica Thunb. IRIDACEAE N. Kitaoka et al. FOK-065301 Kochi/Japan
41 26784 Iris japonica Thunb. IRIDACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-065844 Kochi/Japan
42 47514 Iris japonica Thunb. IRIDACEAE K. Kuroiwa, K. Yamaoka, T. Morino et al. FOK-070986 Kochi/Japan
43 64935 Iris japonica Thunb. IRIDACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-031035 Kochi/Japan
44 26205 Iris japonica Thunb. IRIDACEAE K. Kuroiwa, K. Yamaoka, T. Morino et al. FOK-070986 Kochi/Japan
45 32696 Iris pseudoacorus L. IRIDACEAE T. Matsumoto et al. FOK-071797 Kochi/Japan
46 32739 Iris pseudoacorus L. IRIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072121 Kochi/Japan
47 26437 Iris pseudoacorus L. IRIDACEAE K. Hosokawa, T. Matsumoto et al. FOK-055788 Kochi/Japan
48 42300 Iris ruthenica Ker Gawl. var. nana Maxim. IRIDACEAE Hou Yuan-tong 42053 Yunnan/China
49 56275 Iris sp. IRIDACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051273 Chin State/Myanmar
50 135618 Iris sp. IRIDACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2032 CHINA
51 56483 Iris sp. IRIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051409 Chin State/Myanmar
52 136924 Iris sp. IRIDACEAE Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103658 MYANMAR
53 47434 Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague IRIDACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 43 Rayong/Thailand
54 96356 Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague IRIDACEAE Mahasarakham University 39 Chiang Mai/Thailand
55 104112 Neomarica longifolia (Link & Otto) Sprague IRIDACEAE Saitan Sariya 86 Chiang Mai/Thailand
56 43318 Neomarica northiana Sprangue IRIDACEAE Wipawan Parimontaonsakul 002 Chiang Mai/Thailand
57 96735 Neomarica sp. IRIDACEAE C. Glamwaewwong 251/60 Chiang Mai/Thailand
58 26376 Sisyrinchium atlanticum E.P.Bicknell IRIDACEAE M. Takahashi FOK-605234 Kochi/Japan
59 52063 Sisyrinchium atlanticum E.P.Bicknell IRIDACEAE M. Takahashi FOK-605229 Kochi/Japan
60 64949 Sisyrinchium atlanticum E.P.Bicknell IRIDACEAE Y. Okabe FOK-611888 Kochi/Japan
61 32693 Sisyrinchium sp. IRIDACEAE T. Matsumoto et al. FOK-071787 Kochi/Japan
62 52062 Sisyrinchium sp. IRIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-056958 Kochi/Japan
63 102560 Trimezia steyermarkii R.C.Foster IRIDACEAE V. Nguanchoo 818 Nan/Thailand
64 26641 Tritonia crocosmiflora Nichols. IRIDACEAE Y. Koukami et al. FOK-057176 Kochi/Japan