ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 19688 Carya ovata (Mill.) K.Koch Juglandaceae Ruth B. (Alford) MacFarlane 3950 USA
2 70382 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi 3249 Phitsanulok/Thailand
3 70430 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi 3297 Phitsanulok/Thailand
4 66751 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi 4245 Phitsanulok/Thailand
5 46110 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi 3805 Phitsanulok/Thailand
6 51105 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae W. Pongamornkul 2711 Nan/Thailand
7 123674 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 211 Laos
8 114138 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 388 Laos
9 29831 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae C. Maknoi 1423 Phitsanulok/Thailand
10 139875 Engelhardia roxburghiana Lindl. Juglandaceae Kate Armstrong, Thet Yu Nwe, Moe Myint Thu, San Naing Dee, Zaw Naing Tun, Hla Naing Htay, Pa Rang Gang Ken Sar 2868 Myanmar
11 128029 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae K. Inthamma 865 Loei/Thailand
12 142084 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae W. Pongamornkul 8587 Chiang Rai/Thailand
13 142442 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae W. Pongamornkul 8743 Tak/Thailand
14 128150 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae K. Inthamma 1008 Loei/Thailand
15 43668 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae S. Gardner ST 2309 Songkhla/Thailand
16 128052 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae K. Inthamma 888 Loei/Thailand
17 86334 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae M. Wongnak 360 Mae Hong Son/Thailand
18 61579 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87235 Myanmar
19 113762 Engelhardia serrata Blume Juglandaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 12 Laos
20 59640 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae T. Khambai 51 Chiang Mai/Thailand
21 81573 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97995 Myanmar
22 32205 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae J.F. Maxwell 06 105 Chiang Rai/Thailand
23 14222 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae Morakot 10 Chiang Mai/Thailand
24 106817 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 537 Nan/Thailand
25 82115 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae M. Norsaengsri 12147 Phayao/Thailand
26 5951 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5951 Chiang Mai/Thailand
27 374 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 374 Chiang Mai/Thailand
28 74446 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae Zhou-Shishun 8419 China
29 5689 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5689 Chiang Mai/Thailand
30 23898 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 23898 Chiang Mai/Thailand
31 54708 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae Sawai, Rob 876 Loei/Thailand
32 138499 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae K. Inthamma 1775 Phitsanulok/Thailand
33 93962 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Aung Thay 50083 Myanmar
34 6031 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 6031 Chiang Mai/Thailand
35 8146 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 8146 Loei/Thailand
36 8656 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Nanakorn et al. 8656 Chiang Mai/Thailand
37 79122 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 317 Laos
38 73605 Engelhardia serrata Blume var. cambodica W.E.Manning Juglandaceae W. Pongamornkul 4015 Mae Hong Son/Thailand
39 52703 Engelhardia sp. Juglandaceae C. Maknoi 2872 Phitsanulok/Thailand
40 86336 Engelhardia sp. Juglandaceae M. Wongnak 361 Mae Hong Son/Thailand
41 84979 Engelhardia sp. Juglandaceae S. Watthana 4086 Tak/Thailand
42 90438 Engelhardia sp. Juglandaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 360 Laos
43 62118 Engelhardia sp. Juglandaceae D. Khrueasan MS 383 Chiang Mai/Thailand
44 90437 Engelhardia sp. Juglandaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 359 Laos
45 105996 Engelhardia sp. Juglandaceae W. Pongamornkul 6472 Chiang Mai/Thailand
46 5989 Engelhardia sp. Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5989 Chiang Mai/Thailand
47 23636 Engelhardia sp. Juglandaceae P. Srisanga 2645 Nan/Thailand
48 135941 Engelhardia sp. Juglandaceae W. Pongamornkul 7903 Mae Hong Son/Thailand
49 113394 Engelhardia sp. Juglandaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 95 Laos
50 137966 Engelhardia sp. Juglandaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2860 Chiang Rai/Thailand
51 138024 Engelhardia sp. Juglandaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2918 Chiang Rai/Thailand
52 135183 Engelhardia sp. Juglandaceae W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3349 Lampang/Thailand
53 113392 Engelhardia sp. Juglandaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 93 Laos
54 133211 Engelhardia sp. Juglandaceae S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 999 Phayao/Thailand
55 60969 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87815 Myanmar
56 60859 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87104 Myanmar
57 60527 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 88151 Myanmar
58 60509 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 88175 Myanmar
59 135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 135 Chiang Mai/Thailand
60 78707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Law Shine 98041 Myanmar
61 59959 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2118 Nan/Thailand
62 60851 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87112 Myanmar
63 61062 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86758 Myanmar
64 73439 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae C. Lakoet 597 Mae Hong Son/Thailand
65 65504 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae K. Srithi 548 Nan/Thailand
66 61576 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87238 Myanmar
67 61578 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87236 Myanmar
68 72992 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae M. Norsaengsri 10773 Mae Hong Son/Thailand
69 71790 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91013 Myanmar
70 71709 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91156 Myanmar
71 70638 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye, Khin Myo Htwe 20263 Myanmar
72 61870 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87276 Myanmar
73 69179 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89265 Myanmar
74 36569 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae C. Maknoi 1889 Loei/Thailand
75 66274 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Pongamornkul 3312 Mae Hong Son/Thailand
76 61514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ling Shein Mang 87160 Myanmar
77 10156 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Thongson 89 Nan/Thailand
78 37109 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae C. Maknoi 1991 Phitsanulok/Thailand
79 22518 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Srisanga 2357 Nan/Thailand
80 15582 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae M. Wongnak 134 Chiang Mai/Thailand
81 15346 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Pongamornkul, S. Watthana, R. Panya 453 Chiang Mai/Thailand
82 15305 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Suksathan 1579 Chiang Mai/Thailand
83 12856 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Srisanga 386 Nan/Thailand
84 22703 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2435 Nan/Thailand
85 10514 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 174 Loei/Thailand
86 23756 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae P. Srisanga 2677 Nan/Thailand
87 8658 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 8658 Chiang Mai/Thailand
88 8099 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 8099 Loei/Thailand
89 5538 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5538 Chiang Mai/Thailand
90 5535 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5535 Chiang Mai/Thailand
91 5397 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 5397 Chiang Mai/Thailand
92 2861 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 2861 Chiang Mai/Thailand
93 10707 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae W. Nanakorn et al. 10707 Lampang/Thailand
94 41015 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae K. Kertsawang 936 Mae Hong Son/Thailand
95 56552 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51450 Myanmar
96 53541 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Yin-Jiangtao 1264 China
97 53142 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1447 China
98 53135 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae Yin-Jiangtao 1556 China
99 52778 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae C. Maknoi 2947 Phitsanulok/Thailand
100 49893 Engelhardia spicata Lechen ex Blume Juglandaceae M. Norsaengsri 6413 Chiang Mai/Thailand