ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 38085 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE S. Watthana & A. Keratikorkul 2862 Chiang Mai/Thailand
2 56766 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1956 Nan/Thailand
3 54533 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE C. Leeratiwong 04-152 Chaiyaphum/Thailand
4 55872 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 11-86 Chiang Mai/Thailand
5 5442 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5442 Chiang Mai/Thailand
6 30279 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1233 Loei/Thailand
7 84265 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3862 Chiang Mai/Thailand
8 40948 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE K. Kertsawang 935 Mae Hong Son/Thailand
9 2574 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2574 Chiang Mai/Thailand
10 30797 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-1027 Chiang Rai/Thailand
11 18833 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE W. Pongamornkul 543 Mae Hong Son/Thailand
12 8347 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8347 Chiang Mai/Thailand
13 30291 Achyrospermum densiflorum Blume LAMIACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1246 Loei/Thailand
14 15522 Achyrospermum sp. LAMIACEAE M. Wongnak 74 Chiang Mai/Thailand
15 95988 Achyrospermum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 386 Mae Hong Son/Thailand
16 43218 Acrocephalus indicus (Burm.f.) Kuntze LAMIACEAE Expedition team 34072 Yunnan/China
17 102347 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
18 33227 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE Jatupol K. 07-008 Chiang Mai/Thailand
19 63284 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE V. Nguanchoo 259 Chiang Mai/Thailand
20 35128 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE W. Pongamornkul 2206 Chiang Mai/Thailand
21 63285 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE V. Nguanchoo 164 Chiang Mai/Thailand
22 11741 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE W. Pongamornkul 270 Chiang Mai/Thailand
23 63286 Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze LAMIACEAE V. Nguanchoo 109 Chiang Mai/Thailand
24 30808 Ajuga bracteosa Benth LAMIACEAE J.F. Maxwell 07-9 Chiang Rai/Thailand
25 35350 Ajuga bracteosa Benth LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8160 Chiang Mai/Thailand
26 52091 Ajuga decumbens Thunb. LAMIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-056749 Kochi/Japan
27 96967 Ajuga decumbens Thunb. LAMIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-058562 Japan
28 47612 Ajuga japonica Miq. LAMIACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066083 Kochi/Japan
29 76472 Ajuga lobata D.Don LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094253 Chin State/Myanmar
30 56423 Ajuga lobata D.Don LAMIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051345 Chin State/Myanmar
31 68872 Ajuga lobata D.Don LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089515 Chin State/Myanmar
32 92326 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021950 Mandalay/Myanmar
33 35870 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE C. Maknoi 1802 Loei/Thailand
34 28330 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-6 Oudomxay/Laos
35 28321 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-31 Oudomxay/Laos
36 74415 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Zhou-Shishun 8377 Yunnan/China
37 69423 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Zhou-Shishun 6767 Yunnan/China
38 13077 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE P. Srisanga 473 Nan/Thailand
39 13669 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE P. Suksathan 1439 Chiang Mai/Thailand
40 122777 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-247 Phongsaly/LAOS
41 107336 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-098 Phongsaly/Laos
42 60346 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Wang Hong 7999 Yunnan/China
43 60579 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Ling Shein Man 088074 Chin State/Myanmar
44 9741 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 9741 Chiang Mai/Thailand
45 71615 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091051 Chin State/Myanmar
46 8634 Ajuga macrosperma Wall. ex Benth LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8634 Chiang Mai/Thailand
47 65290 Ajuga reptans L. LAMIACEAE K. Srithi 315 Nan/Thailand
48 17818 Ajuga reptans L. LAMIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 823 Scotland/United Kingdom
49 95968 Ajuga sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 366 Tak/Thailand
50 40430 Ajuga sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2801 Loei/Thailand
51 65294 Ajuga sp. LAMIACEAE K. Srithi 463 Nan/Thailand
52 65275 Ajuga sp. LAMIACEAE K. Srithi 674 Nan/Thailand
53 100824 Ajuga sp. LAMIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-427 Luang Prabang/Laos
54 116850 Ajuga sp. LAMIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-042 Phongsaly/LAOS
55 116945 Ajuga sp. LAMIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-137 Phongsaly/LAOS
56 65295 Ajuga sp. LAMIACEAE K. Srithi 183 Nan/Thailand
57 26036 Ajuga taiwanensis Nakai ex Murata LAMIACEAE S. Kobayashi & M. Kato 3344 Okinawa/Japan
58 92327 Anisochilus carnosus (L.f.) Wall. ex Benth. LAMIACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020876 Mandalay/Myanmar
59 4674 Anisochilus carnosus (L.f.) Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4674 Mae Hong Son/Thailand
60 82355 Anisochilus carnosus (L.f.) Wall. ex Benth. LAMIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5798 Mae Hong Son/Thailand
61 10162 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Thongson 95 Nan/Thailand
62 35824 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE C. Maknoi 1756 Loei/Thailand
63 94166 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5866 Chiang Mai/Thailand
64 95975 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Phaosrichai 373 Mae Hong Son/Thailand
65 16636 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 1230 Nan/Thailand
66 16299 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 1156 Nan/Thailand
67 5430 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5430 Chiang Mai/Thailand
68 116790 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-413 Xaignabouri/LAOS
69 18671 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 1831 Nan/Thailand
70 34373 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1732 Mae Hong Son/Thailand
71 8088 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8088 Loei/Thailand
72 36397 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3040 Chiang Mai/Thailand
73 70006 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE J.F. Maxwell 12-288 Chiang Rai/Thailand
74 58845 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE Wang Hong 8308 Yunnan/China
75 77779 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Tanming 745 Chiang Mai/Thailand
76 77771 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE W. Tanming 737 Chiang Mai/Thailand
77 73484 Anisochilus pallidus Wall. ex Benth. LAMIACEAE C. Lakoet 0644 Mae Hong Son/Thailand
78 80562 Anisochilus sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-377 Shan State/Myanmar
79 61220 Anisochilus sp. LAMIACEAE Ling Shein Man 087970 Chin State/Myanmar
80 84293 Anisochilus sp. LAMIACEAE W. Khattiyot 384 Phetchabun/Thailand
81 35261 Anisochilus sp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8054 Chiang Mai/Thailand
82 19153 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Saemyarm 096 Mae Hong Son/Thailand
83 22286 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE C. Glamwaewwong 78 Chiang Mai/Thailand
84 96168 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4353 Lampang/Thailand
85 35604 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8439 Mae Hong Son/Thailand
86 232 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 232 Chiang Mai/Thailand
87 65280 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE K. Srithi 444 Nan/Thailand
88 114210 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-026 Phongsaly/LAOS
89 35597 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8431 Mae Hong Son/Thailand
90 92328 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 090601 Magway/Myanmar
91 4166 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 4166 Chiang Mai/Thailand
92 83686 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
93 28524 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE S. Pumicong 405 Mae Hong Son/Thailand
94 36243 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3051 Khon Kaen/Thailand
95 2383 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2383 Chiang Mai/Thailand
96 88469 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE N. Muangyen 321 Phayao/Thailand
97 88439 Anisomeles indica (L.) Kuntze LAMIACEAE N. Muangyen 291 Phayao/Thailand
98 92329 Anisomeles malabarica (L.) R.Br. ex Sims LAMIACEAE Khin Myo Htwe 024229 Mandalay/Myanmar
99 60792 Anisomeles sp. LAMIACEAE Ling Shein Man 088222 Chin State/Myanmar
100 75996 Anisomeles sp. LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095348 Chin State/Myanmar