ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1201 66734 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE C. Maknoi 4228 Phitsanulok/Thailand
1202 66420 Congea tomentosa Roxb. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3412 Mae Hong Son/Thailand
1203 82694 Congea villosa Wight LAMIACEAE C. Maknoi 7595 Sukhothai/Thailand
1204 8138 Congea villosa Wight LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8138 Loei/Thailand
1205 60659 Craniotome furcata (Link) Kuntze LAMIACEAE Ling Shein Man 087779 Chin State/Myanmar
1206 61479 Craniotome furcata (Link) Kuntze LAMIACEAE Ling Shein Man 087634 Chin State/Myanmar
1207 75418 Craniotome furcata (Link) Kuntze LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095535 Chin State/Myanmar
1208 76033 Craniotome furcata (Link) Kuntze LAMIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094762 Chin State/Myanmar
1209 22236 Cymaria dichotoma Bth. LAMIACEAE P. Srisanga 2296 Nan/Thailand
1210 18752 Cymaria dichotoma Bth. LAMIACEAE P. Srisanga 1910 Nan/Thailand
1211 15936 Cymaria dichotoma Bth. LAMIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1114 Phrae/Thailand
1212 16298 Cymaria dichotoma Bth. LAMIACEAE P. Srisanga 1155 Nan/Thailand
1213 92591 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5394 Mae Hong Son/Thailand
1214 55642 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE B. Bongcheewin 518 Tak/Thailand
1215 92590 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5393 Mae Hong Son/Thailand
1216 55643 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE B. Bongcheewin 638 Tak/Thailand
1217 92592 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5395 Mae Hong Son/Thailand
1218 34156 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2081 Tak/Thailand
1219 34113 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2038 Tak/Thailand
1220 89674 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5660 Chiang Mai/Thailand
1221 89719 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5705 Chiang Mai/Thailand
1222 85728 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul et al. 5068 Chiang Mai/Thailand
1223 88301 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5307 Chiang Mai/Thailand
1224 89711 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5697 Chiang Mai/Thailand
1225 89712 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5698 Chiang Mai/Thailand
1226 89673 Elsholtzia beddomei C.B. Clarke ex Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5659 Chiang Mai/Thailand
1227 94164 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5864 Chiang Mai/Thailand
1228 34207 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2132 Chiang Mai/Thailand
1229 88197 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5203 Chiang Mai/Thailand
1230 95565 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5927 Chiang Mai/Thailand
1231 22205 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 2265 Nan/Thailand
1232 65293 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE K. Srithi 514 Nan/Thailand
1233 95752 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6036 Chiang Mai/Thailand
1234 23631 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 2640 Nan/Thailand
1235 8290 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8290 Nan/Thailand
1236 8258 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8258 Chiang Mai/Thailand
1237 61473 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Ling Shein Man 087646 Chin State/Myanmar
1238 54632 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE B. Bongcheewin 477 Chiang Mai/Thailand
1239 34176 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2101 Chiang Mai/Thailand
1240 61427 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Law Shein 088327 Chin State/Myanmar
1241 13672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Suksathan 1443 Chiang Mai/Thailand
1242 89671 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5657 Chiang Mai/Thailand
1243 15309 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Suksathan 1583 Chiang Mai/Thailand
1244 60755 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Law Shein 088276 Chin State/Myanmar
1245 18696 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 1854 Nan/Thailand
1246 60626 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Ling Shein Man 088021 Chin State/Myanmar
1247 60619 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Ling Shein Man 088031 Chin State/Myanmar
1248 113005 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-37 Ha Giang/VIETNAM
1249 5871 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5871 Chiang Mai/Thailand
1250 60959 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Ling Shein Man 087828 Chin State/Myanmar
1251 23778 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 2699 Nan/Thailand
1252 55644 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE B. Bongcheewin 475 Chiang Mai/Thailand
1253 89672 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5658 Chiang Mai/Thailand
1254 16270 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Srisanga 1127 Nan/Thailand
1255 102456 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE V. Nguanchoo 699 Nan/Thailand
1256 19317 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE S. Watthana 1087 Chiang Mai/Thailand
1257 55056 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE B. Bongcheewin 762 Phitsanulok/Thailand
1258 5731 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5731 Chiang Mai/Thailand
1259 95724 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6008 Shan State/Myanmar
1260 10147 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Thongson 80 Nan/Thailand
1261 47191 Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. LAMIACEAE Chusie KY8 Mae Hong Son/Thailand
1262 33620 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander LAMIACEAE K. Takeuchi FOK-612772 Kochi/Japan
1263 26677 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander LAMIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-061545 Kochi/Japan
1264 96971 Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander LAMIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-060761 Japan
1265 65279 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE K. Srithi 573 Nan/Thailand
1266 88227 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE W. Pongamornkul 5233 Chiang Mai/Thailand
1267 101743 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 028 Chiang Mai/Thailand
1268 62617 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE W. Pongamornkul 2870 Mae Hong Son/Thailand
1269 88166 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE W. Pongamornkul 5172 Chiang Mai/Thailand
1270 70088 Elsholtzia communis (Collett & Hemsl) Diels LAMIACEAE W. Pongamornkul 3708 Mae Hong Son/Thailand
1271 109516 Elsholtzia fruiticosa (D.Don) Rehder LAMIACEAE T.Y.A.Yang & S.G.Lu 14126 Taiwan
1272 54638 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE B. Bongcheewin 506 Mae Hong Son/Thailand
1273 34367 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1726 Mae Hong Son/Thailand
1274 18847 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 557 Mae Hong Son/Thailand
1275 105909 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6522 Chiang Mai/Thailand
1276 105910 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6523 Chiang Mai/Thailand
1277 12768 Elsholtzia griffithii Hook.f. LAMIACEAE S. Watthana 161 Chiang Mai/Thailand
1278 105914 Elsholtzia kachinensis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 6527 Chiang Mai/Thailand
1279 46477 Elsholtzia kachinensis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 2552 Mae Hong Son/Thailand
1280 52332 Elsholtzia kachinensis Prain LAMIACEAE W. La-ongsri 856 Chiang Rai/Thailand
1281 70103 Elsholtzia kachinensis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 3723 Mae Hong Son/Thailand
1282 102743 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE V. Nguanchoo 1044 Nan/Thailand
1283 33252 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE Jatupol K. 07-033 Chiang Mai/Thailand
1284 65282 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE K. Srithi 94 Nan/Thailand
1285 64279 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE Li-Jianwu 1169 Yunnan/China
1286 102492 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE V. Nguanchoo 740 Nan/Thailand
1287 36309 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2256 Chiang Mai/Thailand
1288 35131 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2209 Chiang Mai/Thailand
1289 93604 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5787 Chiang Mai/Thailand
1290 77026 Elsholtzia penduliflora W.W. Sm. LAMIACEAE V. Nguanchoo 489 Chiang Mai/Thailand
1291 107429 Elsholtzia pilosa (Benth.) Benth. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-197 Phongsali/Laos
1292 101728 Elsholtzia pilosa (Benth.) Benth. LAMIACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 007 Chiang Mai/Thailand
1293 94177 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5877 Chiang Mai/Thailand
1294 64443 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2992 Mae Hong Son/Thailand
1295 79825 Elsholtzia sp. LAMIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097261 Chin State/Myanmar
1296 62618 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2871 Mae Hong Son/Thailand
1297 80675 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4532 Chiang Mai/Thailand
1298 80361 Elsholtzia sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-176 Shan State/Myanmar
1299 64299 Elsholtzia sp. LAMIACEAE Li-Jianwu 1264 Yunnan/China
1300 89080 Elsholtzia sp. LAMIACEAE N. Muangyen 671 Phayao/Thailand