ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1301 95777 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6061 Chiang Mai/Thailand
1302 62619 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2872 Mae Hong Son/Thailand
1303 95727 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6011 Shan State/Myanmar
1304 81165 Elsholtzia sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7346 Sukhothai/Thailand
1305 81201 Elsholtzia sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7383 Sukhothai/Thailand
1306 94127 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5827 Chiang Mai/Thailand
1307 95751 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6035 Chiang Mai/Thailand
1308 95564 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5926 Chiang Mai/Thailand
1309 82002 Elsholtzia sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 12035 Chiang Rai/Thailand
1310 70087 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3707 Mae Hong Son/Thailand
1311 106040 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6516 Guangxi/China
1312 83165 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4701 Chiang Mai/Thailand
1313 116785 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-408 Xaignabouri/LAOS
1314 71440 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3880 Chiang Mai/Thailand
1315 71372 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3812 Chiang Mai/Thailand
1316 85742 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul et al. 5082 Chiang Mai/Thailand
1317 88646 Elsholtzia sp. LAMIACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 497 Udon Thani/Thailand
1318 70106 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 3726 Mae Hong Son/Thailand
1319 106034 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6510 Chiang Mai/Thailand
1320 117085 Elsholtzia sp. LAMIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-278 Phongsali/LAOS
1321 116884 Elsholtzia sp. LAMIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-076 Phongsali/LAOS
1322 117288 Elsholtzia sp. LAMIACEAE N. Muangyen 2555 Kanchanaburi/Thailand
1323 120750 Elsholtzia sp. LAMIACEAE N. Muangyen 2732 Nan/Thailand
1324 98260 Elsholtzia sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-140 Luang Prabang/Laos
1325 98452 Elsholtzia sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-332 Luang Prabang/Laos
1326 88199 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5205 Chiang Mai/Thailand
1327 88312 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5318 Chiang Mai/Thailand
1328 83178 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4714 Chiang Mai/Thailand
1329 83208 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4743 Chiang Mai/Thailand
1330 28283 Elsholtzia sp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-8(2) Oudomxay/Laos
1331 114246 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-062 Phongsali/LAOS
1332 84194 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 4980 Chiang Mai/Thailand
1333 107359 Elsholtzia sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-123 Phongsali/Laos
1334 74323 Elsholtzia sp. LAMIACEAE Zhou-Shishun 7821 Yunnan/China
1335 89703 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5689 Chiang Mai/Thailand
1336 72978 Elsholtzia sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 10759 Mae Hong Son/Thailand
1337 89679 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5665 Chiang Mai/Thailand
1338 89717 Elsholtzia sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5703 Chiang Mai/Thailand
1339 94433 Elsholtzia sp. LAMIACEAE N. Muangyen 1560 Nan/Thailand
1340 18842 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE W. Pongamornkul 552 Mae Hong Son/Thailand
1341 18843 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE W. Pongamornkul 553 Mae Hong Son/Thailand
1342 35554 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8382 Mae Hong Son/Thailand
1343 35553 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8381 Mae Hong Son/Thailand
1344 33390 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE Jatupol K. 08-171 Chiang Mai/Thailand
1345 33391 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena LAMIACEAE Jatupol K. 08-172 Chiang Mai/Thailand
1346 5626 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5626 Chiang Mai/Thailand
1347 10302 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 10302 Chiang Mai/Thailand
1348 2882 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 2882 Chiang Mai/Thailand
1349 7991 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7991 Chiang Mai/Thailand
1350 88254 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 5260 Chiang Mai/Thailand
1351 94211 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 5911 Chiang Mai/Thailand
1352 106000 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 6476 Chiang Mai/Thailand
1353 34189 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 2114 Chiang Mai/Thailand
1354 18841 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 551 Mae Hong Son/Thailand
1355 92332 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035631 Chin State/Myanmar
1356 33364 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE Jatupol K. 07-145 Chiang Mai/Thailand
1357 39107 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE Jatupol K. 08-456 Chiang Mai/Thailand
1358 54564 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE B. Bongcheewin 502 Chiang Mai/Thailand
1359 34374 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 1733 Mae Hong Son/Thailand
1360 54618 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE B. Bongcheewin 234 Nan/Thailand
1361 54635 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE B. Bongcheewin 595 Loei/Thailand
1362 54637 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE B. Bongcheewin 480 Chiang Mai/Thailand
1363 30791 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-1021 Chiang Rai/Thailand
1364 36427 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3071 Chiang Mai/Thailand
1365 36331 Elsholtzia winitiana Craib LAMIACEAE W. Pongamornkul 2278 Chiang Mai/Thailand
1366 36332 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 2279 Chiang Mai/Thailand
1367 84269 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE S. Watthana 2868 Chiang Mai/Thailand
1368 102573 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE V. Nguanchoo 831 Nan/Thailand
1369 3088 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 3088 Loei/Thailand
1370 5463 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 5463 Chiang Mai/Thailand
1371 45056 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE M. Tanaros 458 Chiang Mai/Thailand
1372 61591 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE Ling Shein Man 087222 Chin State/Myanmar
1373 10388 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 65 Chiang Mai/Thailand
1374 7987 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 7987 Chiang Mai/Thailand
1375 6189 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6189 Chiang Mai/Thailand
1376 38091 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE S. Watthana & A. Keratikorkul 2868 Chiang Mai/Thailand
1377 35353 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8164 Chiang Mai/Thailand
1378 36475 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE P. Srisanga with W. Nanakorn, P. Suksathan, P. Panyachan 3119 Chiang Mai/Thailand
1379 34190 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 2115 Chiang Mai/Thailand
1380 27367 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE P. Kumphet sn. 51 Chiang Mai/Thailand
1381 73429 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE C. Lakoet 0587 Mae Hong Son/Thailand
1382 77022 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE V. Nguanchoo 540 Chiang Mai/Thailand
1383 54603 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE C. Leeratiwong 04-153 Chaiyaphum/Thailand
1384 22416 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE C. Glamwaewwong 105 Chiang Mai/Thailand
1385 34111 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE W. Pongamornkul 2036 Tak/Thailand
1386 16613 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE P. Srisanga 1207 Nan/Thailand
1387 95972 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE P. Phaosrichai 370 Mae Hong Son/Thailand
1388 60440 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE Wang Hong 8407 Yunnan/China
1389 78355 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE V. Nguanchoo 115 Chiang Mai/Thailand
1390 30767 Eurysolen gracilis Prain LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-995 Chiang Rai/Thailand
1391 50049 Eusteralis sp. LAMIACEAE M.N. Tamura T-60201 Chiang Mai/Thailand
1392 19712 Galeopsis tetrahit L. LAMIACEAE Ruth B. (Alford) MacFarlane 4245 Michigan/USA
1393 65291 Glechoma hederacea L. LAMIACEAE K. Srithi 193 Nan/Thailand
1394 17761 Glechoma hederacea L. LAMIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 765 Scotland/United Kingdom
1395 96972 Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) Hara LAMIACEAE H. Fukuhara et al. FOK-029476 Japan
1396 26456 Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) Hara LAMIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-064556 Kochi/Japan
1397 106076 Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) Hara LAMIACEAE Kumi Hamasaki 00018 Japan
1398 26860 Glechoma hederacea L. subsp. grandis (A. Gray) Hara LAMIACEAE M. Takahashi FOK-611443 Kochi/Japan
1399 45877 Glossocarya mollis Wall. ex Schauer LAMIACEAE C. Maknoi 3693 Phetchabun/Thailand
1400 46080 Glossocarya mollis Wall. ex Schauer LAMIACEAE C. Maknoi 3775 Phetchabun/Thailand